Ухвала суду № 85296428, 28.10.2019, Господарський суд Запорізької області

Дата ухвалення
28.10.2019
Номер справи
908/2627/19
Номер документу
85296428
Форма судочинства
Господарське
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

номер провадження справи 18/159/19

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

про відкриття провадження у справі

28.10.2019 справа № 908/2627/19

м.Запоріжжя Запорізької області

Суддя господарського суду Запорізької області Носівець Вікторія Вікторівна, розглянувши матеріали

за позовом акціонерного товариства «МетаБанк» (69006, м. Запоріжжя, пр. Металургів, буд. 30)

до відповідача фізичної особи-підприємця Унтілова Сергія Володимировича ( АДРЕСА_1 )

про стягнення 86121,20 грн.,

ВСТАНОВИВ:

Акціонерне товариство «МетаБанк» звернулось до господарського суду Запорізької області з позовом про стягнення з фізичної особи-підприємця Унтілова Сергія Володимировича 86121,20 грн., які складаються з 59838,71 грн. заборгованості з орендної плати, 20165,47 грн. пені, 1976,37 грн. 3% річних та 4140,65 грн. інфляційних втрат.

Згідно витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 23.09.2019 справу № 908/2627/19 передано на розгляд судді Носівець В.В.

Ухвалою суду від 30.09.2019 позовну заяву акціонерного товариства «МетаБанк» залишено без руху; позивачу наданий строк для усунення недоліків терміном 10 днів з дня отримання вказаної ухвали, але не пізніше 21.10.2019, шляхом надання суду - двосторонніх актів виконаних робіт за заявлений період (з травня 2018 року по червень 2018 року та з серпня 2018 року по січень 2019 року), обґрунтованих розрахунків заявлених до стягнення сум пені, інфляційних втрат та 3% річних; доказів направлення відповідачу запитуваної інформації у зв`язку з усуненням недоліків позовної заяви.

Господарським судом Запорізької області 16.10.2019 отримано заяву акціонерного товариства «МетаБанк» про усунення недоліків позовної заяви, до якої надано обґрунтовані розрахунки пені, інфляційних втрат та 3% річних, копію вимоги № 55/3070 від 20.09.2019, копію акта звірки за період з лютого 2018 року по січень 2019 року з доказами направлення на адресу відповідача, копії меморіальних ордерів щодо часткової оплати відповідачем орендної плати. Щодо відсутності двосторонніх актів виконаних робіт позивач зазначив, що наданими доказами підтверджується обізнаність відповідача про свої зобов`язання за договором, які він частково виконував. Докази направлення заяви про усунення недоліків на адресу відповідача наявні.

Отже, позивач фактично усунув недоліки позовної заяви, про які зазначено в ухвалі суду від 30.09.2019.

Також, 16.10.2019 судом отримано заяву позивача про збільшення розміру позовних вимог в порядку п. 2 ч. 2 ст. 46 ГПК України, згідно з якою позивач просить стягнути з відповідача 86585,20 грн., які складаються з 59838,71 грн. заборгованості з орендної плати, 20483,87 грн. пені, 1935,54 грн. 3% річних та 4327,23 грн. інфляційних втрат.

У зв`язку з перебуванням судді-доповідача у справі Носівець В.В. з 09.10.2019 по 22.10.2019 у відпустці та з 23.10.2019 по 25.10.2019 у відрядженні, заява позивача про усунення недоліків позовної заяви розглядається судом 28.10.2019.

Частиною 3 ст. 174 ГПК України встановлено, що якщо позивач усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, вона вважається поданою у день первинного її подання до господарського суду та приймається до розгляду, про що суд постановляє ухвалу в порядку, встановленому статтею 176 цього Кодексу.

Зважаючи на виконання позивачем вимог ухвали суду, позовну заяву слід визнати такою, що відповідає вимогам ст. 162 ГКП України, та прийняти до розгляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 12, ч. 1 ст. 250 ГПК України господарське судочинство здійснюється за правилами загального або спрощеного позовного провадження. Питання про розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження суд вирішує в ухвалі про відкриття провадження у справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 247 ГПК України у порядку спрощеного позовного провадження розглядаються малозначні справи.

Згідно ч. 3 ст. 12 ГПК України спрощене позовне провадження призначене для розгляду малозначних справ, справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи.

Частиною 5 ст. 12 ГПК України передбачено, що для цілей цього Кодексу малозначними справами є: 1) справи, у яких ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 2) справи незначної складності, визнані судом малозначними, крім справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження, та справ, ціна позову в яких перевищує п`ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

За змістом ч.ч. 2, 3 ст. 247 ГПК України у порядку спрощеного позовного провадження може бути розглянута будь-яка інша справа, віднесена до юрисдикції господарського суду, за винятком справ, зазначених в частині четвертій цієї статті. При вирішенні питання про розгляд справи в порядку спрощеного або загального позовного провадження суд повинен враховувати викладене в частині третій вказаної статті.

Враховуючи, що предметом спору у даній справі є стягнення з відповідача суми 86121,20 грн., розмір якої не перевищує п`ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, та справа не відноситься до визначеного ч. 4 ст. 247 ГПК України виключного переліку категорій справ, які не можуть бути розглянуті в порядку спрощеного позовного провадження, суд приходить до висновку, що справа є справою незначної складності, визнається судом малозначною та може розглядатися в порядку спрощеного позовного провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 252 ГПК України суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої із сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

Враховуючи викладене, суд визнав за можливе розглядати справу у спрощеному позовному провадженні в судовому засіданні з повідомленням сторін.

Розгляд заяви позивача про збільшення розміру позовних вимог відкладено судом до призначеного судового засідання.

Керуючись ст.ст. 12, 176, 234, 247, 250-252 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі. Присвоїти справі номер провадження 18/159/19.

2. Розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження.

3. Розгляд справи по суті призначити на 26.11.2019 о/об 11 год. 30 хв.

Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду за адресою: м. Запоріжжя, вулиця Гетьманська, 4, корпус ІІ, зал № 215.

Контактні дані господарського суду Запорізької області: веб-сайт https://zp.arbitr.gov.ua; телефони: контакт-центр: 0-800-501-492 (безкоштовно по всій території України).

Інформацію по справі, що розглядається, можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://court.gov.ua/fair/sud5009.

4. Запропонувати відповідачу, відповідно до ст. 165 ГПК України, надати в строк, що не перевищує 15 днів з дня отримання даної ухвали відзив на позовну заяву і докази в його обґрунтування, а також заяву, відповідно до ст. 250 ГПК України, із запереченнями щодо розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження (у разі наявності таких заперечень); одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду направити копію відзиву та доданих до нього документів позивачу та докази направлення/вручення надати суду (додати до відзиву).

Суд зазначає, що відповідно до ч. 9 ст. 165, ч. 2 ст. 178 ГПК України в разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи.

5. Запропонувати позивачу, відповідно до ст. 166 ГПК України, надати відповідь на відзив (в разі отримання) у строк - протягом 5 днів з дня отримання відзиву; надати: оригінали документів, доданих до позову (суду для огляду); всі наявні докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, крім доданих до позову, копії таких доказів направити на адресу відповідача.

6. Явку в судове засідання уповноважених представників учасників справи визнати обов`язковою.

При направленні в судове засідання уповноважених представників учасників справи, останнім мати при собі відповідно до ст. 60 ГПК України документи, що підтверджують їх повноваження (довіреність, ордер тощо).

Усі процесуальні документи у справі: заяви, клопотання, заперечення проти заяв і клопотань, відзиви на позовну заяву, відповідь на відзив, пояснення, заперечення (ст.ст. 42, 46, 161, 165-170 ГПК України) та інші витребувані судом документи необхідно подавати завчасно до судового засідання через службу діловодства суду.

Копії документів засвідчуються відповідно до вимог пункту 5.27 Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації (ДСТУ 4163-2003), затвердженої наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55, згідно з яким відмітка про засвідчення копії документа складається зі слів: "Згідно з оригіналом", назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Ухвалу підписано 30.10.2019

Суддя В.В. Носівець

Попередній документ : 85296427
Наступний документ : 85296429