Ухвала суду № 85207322, 24.10.2019, Господарський суд Тернопільської області

Дата ухвалення
24.10.2019
Номер справи
921/476/19
Номер документу
85207322
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

про закриття провадження у справі

24 жовтня 2019 року м. ТернопільСправа № 921/476/19

Господарський суд Тернопільської області

у складі судді Шумського І.П.

розглянув матеріали справи

за позовом Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області (вул Лисенка 20А, м Тернопіль, 46002)

до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "Агропрогрес Теребовля" (вул Селизька,1, с Лошнів, Теребовлянський район, Тернопільська область, 48133)

про стягнення 39865 грн

За участю від:

позивача Оленяк В.Я.

відповідача - не з`явився

Суть справи:

Головне управління Держгеокадастру у Тернопільській області звернулось до Господарського суду Тернопільської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Агропрогрес Теребовля" про стягнення 39865 грн шкоди заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок.

Позовні вимоги мотивовані тим, що Головним управлінням Держгеокадастру за результатами проведеної у червні 2018 року перевірки на предмет дотримання ТОВ "Агропрогрес Теребовля" вимог земельного законодавства та повторної перевірки у серпні 2018 року встановлено факт самовільного зайняття останнім земельних ділянок загальною площею 27,2906 га з кадастровими номерами 6125088600: НОМЕР_1 :0830, НОМЕР_2 :01 НОМЕР_3 0786, НОМЕР_2 :01 НОМЕР_4 001:0691, 6125085400:01:001:0046, із земель загального користування, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Теребовлянської міської ради за межами сіл Сущин та Лошнів, чим порушено ст ст 125, 126 Земельного кодексу України та заподіяно державі шкоду в розмірі 39865 грн.

Ухвалою суду від 29.07.2019 відкрито провадження у справі №921/476/19 за правилами загального позовного провадження. Підготовче судове засідання у даній справі призначено на 15.08.2019, яке неодноразово відкладалось, востаннє до 24.10.2019.

В порядку ч 3 ст 177 ГПК України, за ініціативою суду продовжувався строк підготовчого провадження, про що постановлено ухвалу від 17.09.2019.

Під час підготовчого провадження у даній справі від позивача надійшла заява №9-19-0.91-5069/2-19 від 30.08.2019 (вх №15380) про залишення позовної заяви без розгляду на підставі п 5 ч 1 ст 226 ГПК України. Разом з цим, у заяві позивачем вказано на відсутність предмету спору у даній справі (що є підставою для закриття провадження - ст 231 ГПК України) та заявлено клопотання про повернення судового збору. Вказані процесуальні дії мають різні процесуальні наслідки, в тому числі і щодо повернення сплаченого судового збору.

02.10.2019 на адресу суду від відповідача надійшов лист б/н, б/д (вх №17749) адресований позивачу з повідомленням про сплату платіжним дорученням №309 від 14.08.2019 шкоди в розмірі 39865 грн, завданої внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок.

З врахуванням цього, ухвалою суду від 10.10.2019 було запропоновано сторонам в строк до 24.10.2019 надати заяви та клопотання, які можуть бути подані і вирішенні в підготовчому засіданні, а явку уповноваженого представника Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області в судове засідання 24.10.2019 визнано обов`язковою.

В подальшому, представник Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області у заяві б/н від 24.10.2019 (вх №19333 від 24.10.2019) просив суд закрити провадження у справі №921/476/19 за відсутністю предмету спору, у зв`язку з оплатою відповідачем розміру заподіяної шкоди в сумі 39865 грн платіжним дорученням №309 від 14.08.2019, а також вирішити питання про повернення судового збору. При цьому, позивач просив суд залишити без розгляду його попередню заяву №9-19-0.91-5069/2-19 від 30.08.2019.

В підготовчому судовому засіданні 24.10.2019 представником позивача підтримано його заяву від 24.10.2019 про закриття провадження у справі та повернення судового збору.

Судом з`ясовано, що вказана заява подана за підписом начальника відділу представництва в судах та інших органах Юридичного управління Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області Оленяка В.Я. А відповідно до виданої йому довіреності №0-19-0.91-1/62-19 від 03.01.2019 йому надаються права визначені процесуальним законодавством України, окрім повноважень щодо визнання позову, відмови від позову та укладення мирової угоди.

Повноважний представник відповідача в підготовче судове засідання 24.10.2019 не з`явився.

Запис розгляду судової справи здійснювався за допомогою технічних засобів, а саме: програми фіксування судового процесу (судового засідання) Акорд. Експертний висновок № 765 від 20.10.2017 до 20.10.2020.

Для робочого оригіналу звукозапису надано диск CD-R, серійний номер C 3130 XB 23033315 LH.

Відповідно до п 2 ч 1 ст 231 ГПК України господарський суд закриває провадження у справі, якщо відсутній предмет спору.

За змістом ст 185 ГПК України, закриття провадження у справі можливе і за результатами підготовчого судового засідання, без призначення справи до розгляду по суті.

Дослідивши вищевикладені обставини, суд дійшов висновку про відсутність предмету спору у даній справі. Адже після звернення позивача до суду, відповідачем на підставі платіжного доручення №309 від 14.08.2019 спірну суму оплачено в повному обсязі. Представником позивача в підготовчому судовому засіданні 24.10.2019 підтверджено факт сплати відповідачем суми шкоди в розмірі 39865 грн та зазначено, що між сторонами не залишилось спірних (неврегульованих) питань.

Відповідно до п 2 ч 1 ст 231 ГПК України, відсутність предмета спору є підставою для закриття провадження у справі.

За приписами процесуального законодавства, у разі закриття провадження у справі слід вирішити питання про повернення судового збору з бюджету (ч 3, ч 4 ст 231 ГПК України).

Як вже зазначалось, у заяві б/н від 24.10.2019 представник позивача також просив суд вирішити питання про повернення йому сплаченого судового збору.

За приписами ч 2 ст 123 ГПК України розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати, встановлюються законом.

Таким спеціальним законом, що регулює підстави сплати та повернення судового збору є Закон України Про судовий збір.

Відповідно до п 5 ч 1 ст 7 Закону України "Про судовий збір", сплачена сума судового збору повертається за клопотанням особи, яка його сплатила за ухвалою суду в разі закриття (припинення) провадження у справі (крім випадків, якщо провадження у справі закрито у зв`язку з відмовою позивача від позову і така відмова визнана судом). Відтак, сплачений при зверненні до суду із позовом судовий збір може бути повернений позивачу з Державного бюджету України у разі подання відповідного клопотання.

У п 5.2 постанови пленуму №7 від 21.02.2013 "Про деякі питання практики застосування розділу VI Господарського процесуального кодексу України" Вищий господарський суд України роз`яснив, що питання про повернення сплаченої суми судового збору вирішується господарським судом за результатами розгляду відповідних матеріалів за наявності клопотання сторони чи іншого учасника судового процесу про повернення суми судового збору. Про таке повернення зазначається, зокрема, в ухвалі про повернення сум судового збору, винесеній як окремий процесуальний документ.

В усіх наведених випадках за необхідності відповідний процесуальний документ виготовляється у двох примірниках (оригіналах), один з яких залишається у матеріалах справи, а інший надсилається особі, яка сплатила судовий збір до державного бюджету України. Поданий заявником (скаржником) платіжний документ, що підтверджує сплату судового збору, при цьому повертається заявнику (скаржнику), а до матеріалів справи приєднується копія цього документа.

З матеріалів справи вбачається, що при зверненні до суду з позовом Головним управлінням Держгеокадастру у Тернопільській області подано платіжне доручення №816 від 23.07.2019 про сплату судового збору у розмірі 1921 грн.

Із врахуванням викладеного, заява Головного управлінням Держгеокадастру у Тернопільській області від 24.10.2019 в частині вимоги про повернення судового збору у розмірі 1921 грн на підставі п 5 ч 1 ст 7 Закону України "Про судовий збір", в разі закриття провадження у справі за відсутності предмета спору, також підлягає до задоволення.

Враховуючи зазначене, сплачений Головним управлінням Держгеокадастру у Тернопільській області судовий збір в сумі 1921 грн підлягає поверненню.

На підставі наведеного, керуючись ст ст 2,14, 42, 46, 73-86, 91, 123, 185, 231, 232-235 ГПК України, ст 7 Закону України Про судовий збір, господарський суд, -

У Х В А Л И В :

1. Провадження у справі закрити за п 2 ч 1 ст 231 ГПК України.

2. У відповідності до п 5 ч 1 ст 7 Закону України Про судовий збір судовий збір в сумі 1921 (одна тисяча дев`ятсот двадцять одна) грн, сплачений згідно платіжного доручення №816 від 23.07.2019 повернути з Державного бюджету України Головному управлінню Держгеокадастру у Тернопільській області (вул Лисенка 20А, м Тернопіль, код 39766192).

3. Дана ухвала є підставою для повернення із Державного бюджету України суми судового збору у розмірі 1921 грн.

Оригінал платіжного доручення №816 від 23.07.2019 на суму 1921 грн повернути Головному управлінню Держгеокадастру у Тернопільській області.

4. Ухвала, в порядку ч 1 ст 235 ГПК України набирає законної сили негайно після її оголошення - 24.10.2019.

Апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом десяти днів, в порядку та строки встановлені ст ст 256-257 ГПК України.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Учасники справи можуть отримати інформацію по справі на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: https://te.court.gov.ua/sud5022.

Повний текст ухвали складно 25.10.2019.

Суддя І.П. Шумський

Попередній документ : 85207321
Наступний документ : 85207324