Ухвала суду № 85153803, 21.10.2019, Господарський суд Чернігівської області

Дата ухвалення
21.10.2019
Номер справи
927/743/19
Номер документу
85153803
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

У Х В А Л А

21 жовтня 2019 року м. Чернігівсправа № 927/743/19 Господарський суд Чернігівської області у складі головуючого судді Фесюри М.В., за участю секретаря судового засідання Скороход А.О., розглянувши матеріали справи

за позовом:Приватного підприємства "Смолянка-Агро", вул. Козлова, 25, с. Смолянка, Куликівський район, Чернігівська область, код ЄДРПОУ 34739782

до відповідача:Публічного акціонерного товариства “Чернігівський молокозавод”, вул. Любецька, 76, м. Чернігів, 14021, код ЄДРПОУ 00447971, юридична адреса: 01010, м. Київ, Печерський район, вул. Івана Мазепи, 10

про стягнення 1288 093,55грн

за участю представників:

від позивача:Водолагін С.М.

від відповідача:Корнієнко В.П.

У судовому засіданні, відповідно до ч. 6 ст. 233 Господарського процесуального кодексу України, оголошено вступну та резолютивну частини ухвали.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Приватним підприємством "Смолянка-Агро" подано позов до Публічного акціонерного товариства "Чернігівський молокозавод" про стягнення 864 749,50грн заборгованості.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем умов Договору поставки сільськогосподарської продукції (сировини) №25-ТП від 04.01.2016.

Протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 30.08.2019 справа №927/743/19 передана на розгляд судді Фесюрі М.В.

Ухвалою суду від 03.09.19 позовну заяву прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі, справу призначено до розгляду за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання у справі призначено на 30.09.19.

До початку судового засідання 25.09.19 від позивача надійшло клопотання (від 24.09.19 №01-25-ТП/1) про залучення до матеріалів справи розрахунку витрат на професійну правничу допомогу та докази про часткову оплату. Суд клопотання задовольнив та залучив разом з додатком до матеріалів справи.

Також до початку судового засідання 30.09.19 від відповідача по справі до відділу документального забезпечення суду надійшло клопотання (вих.№30/09/19 від 30.09.19) про передачу справи за підсудністю.

Ухвалою суду від 30.09.19 у передачі справи № 927/743/19 за позовом Приватного підприємства "Смолянка-Агро" до Акціонерного товариства “Чернігівський молокозавод” про стягнення 864 749,50 грн, за підсудністю до Господарського суду міста Києва відмовлено.

За результатами розгляду справи в підготовчому засіданні від 30.09.19, суд постановив із занесенням до протоколу судового засідання від 30.09.19 про продовження строку підготовчого провадження на 30 днів та відкладення підготовчого судового засідання на 21.10.19 на 11:00год.

До початку підготовчого засідання 09.10.19 від Позивача на адресу суду надійшла заява (від 08.10.19 №01-25-ТП/2) про збільшення позовних вимог. До заяви в якості додатку надано копію платіжного доручення про сплату судового збору у розмірі 6157,53 грн за №125 від 07.10.19 та описи вкладення у цінний лист №1400046039485 та №1400046039515. Суд заяву разом з додатком залучив до матеріалів справи. Відповідно до змісту заяви, користуючись своїм процесуальним правом у відповідності до п.2 ч.2 ст. 46 Господарського процесуального кодексу України, зважаючи, що заборгованість по Договору №25-ТП від 04.01.16 не погашена, позивач просить прийняти заяву про збільшення позовних вимог та стягнути з відповідача на користь позивача 1288093,55 грн, з яких - 864749,50 грн - сума основного боргу, 276 644,65 грн - пені, 120 018,40 грн - інфляційні втрати, 26 681,00 грн - 3% річних та 18000 грн - витрат на професійну правничу допомогу адвоката та 19128,59 грн - судовий збір.

У відповідності до п.2 ч.2 ст. 46 Господарського процесуального кодексу України, позивач вправі збільшити або зменшити розмір позовних вимог до закінчення підготовчого засідання або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження.

Суд приймає збільшення позивачем розміру позовних вимог та відповідно стягнення з відповідача 1288093,55 грн, з яких - 864749,50 грн - сума основного боргу, 276 644,65 грн - пені, 120 018,40 грн - інфляційні втрати, 26 681,00 грн - 3% річних, 18000 грн - витрат на професійну правничу допомогу адвоката та 19128,59 грн - судовий збір, оскільки це не протирічить діючому законодавству та не порушує нічиї права та охоронювані законом інтереси, а також є процесуальним правом сторони, відповідно до ст. 46 Господарського процесуального кодексу України, та подано з дотриманням вимог Господарського процесуального кодексу України.

В підготовчому засіданні присутній представник відповідача зазначив про те, що між сторонами укладено мирову угоду, тому відсутня необхідність подання відзиву на позов.

Присутній в судовому засіданні представник позивача надав заяву про затвердження мирової угоди від 15.10.19 вих.№15/10/19 та примірник мирової угоди від 15.10.19, зазначивши, що вимоги, викладені в заяві про збільшення позовних вимог, були враховані при укладенні мирової угоди.

Заява про затвердження мирової угоди підписана директором позивача Тищенко А.М. та директором відповідача Алтухов М.В.

Дослідивши матеріали справи, ознайомившись з текстом наданої сторонами мирової угоди від 15.10.19, заслухавши пояснення присутніх в підготовчому засіданні представників сторін, суд приходить до висновку про наявність підстав для затвердження мирової угоди з огляду на таке.

Відповідно до ч.7 ст.46 Господарського процесуального кодексу України сторони можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії судового процесу.

За змістом ч.1, 2, 5 ст.192 Господарського процесуального кодексу України мирова угода укладається сторонами з метою врегулювання спору на підставі взаємних поступок і має стосуватися лише прав та обов`язків сторін. У мировій угоді сторони можуть вийти за межі предмета спору за умови, якщо мирова угода не порушує прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб. Сторони можуть укласти мирову угоду і повідомити про це суд, зробивши спільну письмову заяву, на будь-якій стадії судового процесу. Суд постановляє ухвалу про відмову у затвердженні мирової угоди і продовжує судовий розгляд, якщо: 1) умови мирової угоди суперечать закону або порушують права чи охоронювані законом інтереси інших осіб, є не виконуваними; або 2) одну із сторін мирової угоди представляє її законний представник, дії якого суперечать інтересам особи, яку він представляє.

Мирова угода від 15.10.19, подана сторонами разом із заявою про її затвердження, підписана директором позивача Тищенко А.М. та директором відповідача Алтухов М.В. При цьому, жодна із сторін мирової угоди не представлена законним представником, в розумінні ст.57 Господарського процесуального кодексу України.

Таким чином, суд приходить до висновку, що мирова угода підписана повноважними особами сторін.

Як вбачається зі змісту мирової угоди, в ній Відповідач визнав зобов`язання по сплаті суми боргу в розмірі 864 749,50 грн. Також Відповідач зобов`язується компенсувати Позивачу суму понесених ним витрат на оплату судового збору при поданні позовної заяви до Господарського суду Чернігівської області в розмірі 19 128,59 грн., а також витрати на правову допомогу в розмірі 18 000,00 грн. В свою чергу, Позивач відмовляється від стягнення з Відповідача пені у розмірі 276 644,65 грн., інфляційних втрат у розмірі 120 018,40 грн., 3% річних у розмірі 26 681,00 грн. Сторони погодили, що Відповідач зобов`язується та гарантує сплатити Позивачу суму заборгованості в межах даного спору шляхом розстрочення платежів за погодженим графіком сплати платежів на відповідний розрахунковий рахунок Позивача на умовах розстрочки. Відповідно до змісту угоди, сторони заявляють, що ні в процесі укладення цієї мирової угоди, ні в процесі виконання її умов не були, не будуть і не можуть бути порушені права будь-яких третіх осіб. Дана мирова угода набуває чинності з моменту її затвердження судом і діє до повного виконання зобов`язання, передбаченого цією мировою угодою. Якщо в процесі виконання цієї мирової угоди відбудеться реорганізація, зміна підпорядкованості чи форми власності однієї зі Сторін або обох Сторін, то ця угода зберігає силу для правонаступника такої Сторони.

Таким чином, аналіз змісту мирової угоди від 15.10.19, укладеної між сторонами під час розгляду справи №927/743/19, свідчить, що вона стосується лише прав і обов`язків сторін щодо предмета спору.

Отже, враховуючи, що мирова угода, укладена сторонами в процесі розгляду справи №927/743/19, за своїми формою та змістом відповідає вимогам Господарського процесуального кодексу України, тобто стосується лише прав та обов`язків сторін щодо предмета спору, підписана уповноваженими на це особами, її умови не суперечать закону, не порушують права чи охоронювані законом інтереси інших осіб та є виконуваними, а тому вона підлягає затвердженню господарським судом.

Згідно з п.7 ч.1 ст.231 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд закриває провадження у справі, якщо сторони уклали мирову угоду і вона затверджена судом.

З огляду на викладене вище, суд доходить висновку, що провадження у справі належить закрити.

Відповідно до ч.3 ст.231 Господарського процесуального кодексу України у разі закриття провадження у справі повторне звернення до суду із спору між тими самим сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав не допускається.

Згідно з ч.4 ст.231 Господарського процесуального кодексу України, про закриття провадження у справі суд постановляє ухвалу, а також вирішує питання про розподіл між сторонами судових витрат, повернення судового збору з бюджету.

На виконання ч. 4 ст. 231 Господарського процесуального кодексу України при вирішенні питання про розподіл судових витрат господарським судом встановлено, що у пункті 2 мирової угоди від 15.10.19 сторони врегулювали питання щодо суми судового збору сплаченого позивачем за подання позову та витрат позивача на правову допомогу, а тому під час винесення даної ухвали питання про розподіл між сторонами судових витрат судом не вирішується.

Судом роз`яснюється сторонам, що відповідно до ст.193 Господарського процесуального кодексу України виконання мирової угоди здійснюється особами, які її уклали, в порядку і строки, передбачені цією угодою. Ухвала про затвердження мирової угоди є виконавчим документом та має відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим Законом України «Про виконавче провадження». У разі невиконання затвердженої судом мирової угоди ухвала суду про затвердження мирової угоди може бути подана для її примусового виконання в порядку, передбаченому законодавством для виконання судових рішень.

Керуючись ст.42, 46, 185, 192, 193, п.7ч.1 ст. 231, ст. 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1).Заяву приватного підприємства "Смолянка-Агро" та Публічного акціонерного товариства "Чернігівський молокозавод" вих.№15/10/19 від 15.10.19 про затвердження мирової угоди задовольнити.

2).Затвердити мирову угоду від 15.10.19 по справі №927/743/19, укладену між позивачем - приватним підприємством "Смолянка-Агро" вул. Козлова, 25, с. Смолянка, Куликівський район, Чернігівська область, код ЄДРПОУ 34739782, з однієї сторони, та відповідачем – Публічним акціонерним товариством "Чернігівський молокозавод", вул. Любецька, 76, м. Чернігів, 14021, код ЄДРПОУ 00447971, юридична адреса: 01010, м. Київ, Печерський район, вул. Івана Мазепи, 10, з іншої сторони, відповідно до якої сторони досягли згоди про таке:

"1.Відповідач визнає свої зобов`язання перед Позивачем по сплаті основної суми заборгованості у розмірі 864 749,50 грн.

2.Відповідач зобов`язується компенсувати Позивачу суму понесених ним витрат на оплату судового збору при поданні позовної заяви до Господарського суду Чернігівської області в розмірі 19 128,59 грн., а також витрати на правову допомогу в розмірі 18 000,00 грн.

3.Позивач відмовляється від стягнення з Відповідача пені у розмірі 276 644,65 грн., інфляційних втрат у розмірі 120 018,40 грн., 3% річних у розмірі 26 681,00 грн.

4.Відповідач зобов`язується та гарантує сплатити Позивачу суму, зазначену в п.1 з урахуванням п.2 даної угоди шляхом розстрочення платежів за графіком сплати платежів в розмірах і в строки, встановлених в п.5 цієї угоди на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК «АВАЛЬ», МФО 380805, Ідентифікаційний код 34739782.

5.Відповідач сплачує борг, зазначений в п.1 з урахуванням п.2 даної мирової угоди на умовах наступної розстрочки:

Сума погашення заборгованості, грн.Дата погашення заборгованості1100 000,0022.10.2019-25.10.20192125 000,0028.10.2019-01.11.20193125 000,0004.11.2019-08.11.20194125 000,0011.11.2019- 15.11.20195125 000,0018.11.2019-22.11.20196125 000,0025.11.2019-29.11.20197125 000,0002.12.2019-06.12.2019851 878,0909.12.2019-11.12.20193).Провадження у справі закрити.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення.

Ухвала є виконавчим документом та може бути пред`явлена до виконання протягом трьох років.

Стягувач:Приватне підприємство "Смолянка-Агро", вул. Козлова, 25, с. Смолянка, Куликівський район, Чернігівська область, код ЄДРПОУ 34739782

Боржник:Публічне акціонерне товариство “Чернігівський молокозавод”, код ЄДРПОУ 00447971, юридична адреса: 01010, м. Київ, Печерський район, вул. Івана Мазепи, 10

Ухвала може бути оскаржена до Північного апеляційного господарського суду у строк, встановлений статтею 256 Господарського процесуального кодексу України, та в порядку з урахуванням приписів п.п.17.5 п.17 Розділу ХІ “Перехідні положення” Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складений та підписаний 24 жовтня 2019 року.

Суддя М.В. Фесюра

Веб-адреса Єдиного державного реєстру судових рішень, розміщена на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет: http://reyestr.court.gov.ua/

Попередній документ : 85153802
Наступний документ : 85153805