Ухвала суду № 85140181, 17.10.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
17.10.2019
Номер справи
755/9230/19
Номер документу
85140181
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Справа № 755/9230/19

1-кс/755/7815/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "17" жовтня 2019 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В. перевіривши виконання вимог ст. 244 КПК України за клопотанням слідчого в ОВС СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Мосійчука С.М. про проведення експертизи у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22019101110000005 від 11.01.2019 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 329 КК України,

встановив:

до слідчого судді даного місцевого суду 17.10.2019 надійшло клопотання слідчого в ОВС СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Мосійчука С.М., погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва Семеньком П.М., про проведення експертизи, у зв`язку із здійсненням досудового розслідування у кримінальному провадженні та необхідністю встановлення обставин визначених ст. ст. 2, 91 КПК України, при наявності на передумов визначених ст. 242 того ж Кодексу.

Заявник указує на те, що у провадженні необхідно призначити експертизу з огляду на те, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Обставини указані у зверненні заявник доводить долученими до нього матеріалами у копіях.

У той же час, слідчий суддя перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження з тим, щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 242 КПК в редакції Закону України № 2147-VIII від 03.10.2017, у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Однак, відповідно до ст. 242 КПК в редакції Закону України № 187-IX від 04.10.2019 експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, яких залучають сторони кримінального провадження або слідчий суддя за клопотанням сторони захисту.

Стаття 243 КПК в редакції Закону України № 187-IX від 04.10.2019 передбачає, що експерт залучається у разі наявності підстав для проведення експертизи за дорученням сторони кримінального провадження. Експерт може бути залучений слідчим суддею за клопотанням сторони захисту у випадках та порядку, передбачених статтею 244 цього Кодексу.

Заявник, який подав це клопотання не відноситься згідно ст. 3 КПК до сторони захисту, а тому, так як є стороною обвинувачення, має можливість відповідно до ст. 243 КПК в редакції Закону № 187-IX від 04.10.2019 самостійно надати відповідне доручення експерту у формі постанови.

Адже, згідно ч. 3 ст. 110 КПК рішення слідчого, прокурора приймається у формі постанови. Постанова виноситься у випадках, передбачених цим Кодексом.

Закон України № 187-IX від 04.10.2019 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих положень кримінального процесуального законодавства» був опублікований в офіційному друкованому виданні «Голос України» 16.10.2019, та відповідно є чинним з 17.10.2019.

Повернення процесу (процесуальних дій) неможливе, адже процесуальна дія проводиться, а процесуальне рішення приймається згідно з положеннями Кодексу, чинними на момент початку виконання такої дії або прийняття такого рішення (ст. 5 КПК України).

Відповідно до ч. 3 ст. 26 КПК слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Як наслідок, з дня чинності ст.ст. 242-244 КПК в редакції Закону України № 187-IX від 04.10.2019 до повноважень слідчого судді не віднесено розгляд питання про призначення експертизи за клопотанням слідчого та/або прокурора, тобто сторони обвинувачення.

Так як з рішення ВСУ у справі № 5-205кс15 випливає, що Кримінальним процесуальним законом України визначається порядок провадження в кримінальних справах, тобто порядок вчинення процесуальних дій і прийняття кримінальних процесуальних рішень. Адже, на відміну від кримінального матеріального закону, кримінальний процесуальний закон не має зворотної дії навіть у тих випадках, коли його правила є більш сприятливі для учасників кримінального провадження.

При цьому, посилання заявника на норми ст. 244 КПК в редакції Закону України № 2147-VIII від 03.10.2017 є неприйнятними, оскільки, як зазначалося слідчим суддею раніше повернення процесу (процесуальних дій) неможливе, адже процесуальна дія проводиться, а процесуальне рішення приймається згідно з положеннями Кодексу, чинними на момент початку виконання такої дії, апріорі, з Рішення Конституційного Суду України у справі №1-рп/99 від 09.02.1999 року убачається, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, а тому у світлі положень статті 58 Конституції України, дію нормативно-правового акта в часі треба розуміти так, що вона починається з моменту набрання цим актом чинності і припиняється із втратою ним чинності, тобто до події, факту застосовується той закон або інший нормативно-правовий акт, під час дії якого вони настали або мали місце.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що винесене на розгляд заявником питання не віднесене до повноважень слідчого судді, регламентованих КПК України, що відповідно до ст. 26 цього Кодексу, унеможливлює його розгляд та урегулювання по суті.

Дії слідчого судді у разі, коли клопотання подане з питань, які не віднесені до повноважень слідчого судді згідно ст.ст. 242-244 КПК в редакції Закону України № 187-IX від 04.10.2019 даний Кодекс не регламентує, тож, слідчий суддя, беручи до уваги положення ч. 6 ст. 9 цього Кодексу, яка передбачає, що у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу, та враховуючи загальні засади кримінального провадження вважає доречним повернути його.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 242-244 КПК в редакції Закону України № 187-IX від 04.10.2019 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих положень кримінального процесуального законодавства», ст.ст. 1-26, 369, 372-376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання слідчого в ОВС СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Мосійчука С.М. про проведення експертизи у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22019101110000005 від 11.01.2019 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 329 КК України, повернути особі, яка його подала.

Повернення клопотання не позбавляє заявника права вирішення питання про призначення експертизи в порядку передбаченому ст.ст. 242-243 КПК в редакції Закону України № 187-IX від 04.10.2019.

Ухвала, яка набрала законної сили в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України, є обов`язковою і підлягає безумовному виконанню на всій території України.

Слідчий суддя :

Часті запитання

Який тип судового документу № 85140181 ?

Документ № 85140181 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 85140181 ?

Дата ухвалення - 17.10.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 85140181 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 85140181 ?

В Дніпровський районний суд міста Києва
Попередній документ : 85140176
Наступний документ : 85140194