Ухвала суду № 85080872, 08.10.2019, Господарський суд Черкаської області

Дата ухвалення
08.10.2019
Номер справи
925/1051/19
Номер документу
85080872
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 31-21-49, inbox@ck.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

08 жовтня 2019 року м. Черкаси справа № 925/1051/19

Господарський суд Черкаської області у складі головуючої судді Кучеренко О.І. без виклику представників учасників справи, розглянувши у спрощеному позовному провадженні в приміщенні суду справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Галагрофарм» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Черкаська м`ясна компанія» про стягнення 76630 грн 44 коп,

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Галагрофарм» пред`явило позов до Товариства з обмеженою відповідальністю «Черкаська м`ясна компанія» про стягнення 76630 грн 44 коп з яких: 58750 грн 00 коп основного боргу, 2979 грн 50 коп інфляційних втрат, 1344 грн 27 коп три відсотки річних та 13556 грн 67 коп пені, обґрунтувавши позовні вимоги неналежним виконанням відповідачем умов договору поставки №20 від 08.08.2017 в частині оплати поставленого товару. У позові позивач просить стягнути з відповідача на користь позивача судові витрати у вигляді судового збору 1921 грн 00 коп та витрати на правничу допомогу у сумі 12000 грн 00 коп.

Ухвалою Господарського суду Черкаської області від 02.09.2019 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрите провадження у справі. Справу вирішено розглядати у порядку спрощеного позовного провадження без виклику сторін. Цією ж ухвалою відповідачу встановлено строк для подання відзиву на позовну заяву і всіх письмових та електронних доказів, (висновки експертів і заяви свідків), що підтверджують заперечення проти позову та заперечення проти розгляду справи у порядку спрощеного провадження (у разі їх наявності) протягом 15 днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі. Позивачу встановлено строк на подачу відповіді на відзив відповідача на позов, а також докази направлення відповіді на відзив відповідачу не пізніше 07.10.2019

12.09.2019 до суду подано спільну заяву за підписами представників позивача та відповідача про затвердження мирової угоди, у якій сторони просять затвердити мирову угоду та закрити провадження у справі.

Відповідно до частини 1 статті 192 Господарського процесуального кодексу України мирова угода укладається сторонами з метою врегулювання спору на підставі взаємних поступок і має стосуватися лише прав та обов`язків сторін. Суд, оцінивши, подану сторонами мирову угоду, прийшов до висновку, що вона укладена сторонами з метою врегулювання спору на підставі взаємних поступок, не суперечить чинному законодавству, відповідає наявним між сторонами договірним відносинам, а тому подана сторонами мирова угода підлягає затвердженню судом.

Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 231 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд закриває провадження у справі, якщо сторони уклали мирову угоду і вона затверджена судом.

Згідно з положеннями частини 1 статті 130 Господарського процесуального кодексу України, у разі укладення мирової угоди до прийняття рішення у справі судом першої інстанції, відмови позивача від позову, визнання позову відповідачем до початку розгляду справи по суті суд у відповідній ухвалі чи рішенні у порядку, встановленому законом, вирішує питання про повернення позивачу з державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого при поданні позову.

Аналогічні положення викладені у частині 3 статті 7 Закони України «Про судовий збір», згідно з якою, у разі укладення мирової угоди до прийняття рішення у справі судом першої інстанції, суд у відповідній ухвалі чи рішенні у порядку, встановленому законом, вирішує питання про повернення позивачу з державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого при поданні позову.

Враховуючи наведені положення, позивачу необхідно повернути з Державного бюджету України 50 відсотків сплаченого ним судового збору у сумі 960 грн.75 коп.

Керуючись пунктом 2 частини 2 статті 185, статтями 130, 192, 233-235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Заяву позивача та відповідача про затвердження мирової угоди - задовольнити.

Затвердити мирову угоду від 05 вересня 2019 року, яка укладена між Товариством з обмеженою відповідальністю «Галагрофарм» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Черкаська м`ясна компанія» такого змісту:

1. Сторони визнають що, Відповідач 05.09.2019 року виконав (повністю) свої зобов`язання перед Позивачем та перерахував за платіжним дорученням №8317 від 05.09.2019 на користь Позивача 58750,00 грн (п`ятдесят вісім тисяч сімсот п`ятдесят гривень 00 коп) основного боргу за Договором поставки №20 від 08.08.2017.

2. Відповідач визнає, що його заборгованість (нарахована неустойка) перед Позивачем за Договором поставки №20 від 08.08.2017 на момент укладення цієї Угоди, становить 17880,44 грн (сімнадцять тисяч вісімсот вісімдесят грн. 44 коп.), з яких: 1344,27 грн три відсотка річних, 13556,67 грн пені, 2979,50 грн інфляційних витрат.

3. З метою мирного врегулювання спору, Позивач погоджується відмовитися від частини позовних вимог, а саме від стягнення з Відповідача 1344,27 грн три відсотка річних, 13556,67 грн пені, 2979,50 грн інфляційних витрат (разом 17880,44 грн), а Відповідач зобов`язується сплатити на користь Позивача понесені ним судові витрати в сумі 12960,75 грн (дванадцять тисяч дев`ятсот шістдесят грн 75 коп), з яких 12000,00 грн сума витрат Позивача на професійну правничу допомогу адвоката та 960,75 грн витрат за сплату Позивачем судового збору.

3.1. Позивач розуміє та погоджується з тим що, відповідно до ст. 130 ГПК України у разі укладення мирової угоди до прийняття рішення у справі судом першої інстанції,суд вирішує питання про повернення позивачу з державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого при поданні позову.

3.2.Порядок виконання Відповідачем грошового зобов`язання на користь Позивача: Строк Сума платежу, грн у т.ч. ПДВ 20% до 20.09.2019 включно 12960,75 грн (дванадцять тисяч дев`ятсот шістдесят грн. 75 коп.).

4. Погашення боргу здійснюється шляхом безготівкового перерахування Відповідачем грошових коштів на банківський рахунок Позивача, а саме на: п/р:№ НОМЕР_1 у ПАТ «Креді Агріколь Банк», МФО: 300614, код ЄДРПОУ 40365844. Відповідач гарантує, що грошове зобов`язання буде виконано на користь Позивача в повному обсязі, у строки та на умовах, які передбачені у п. 3.2 частини 3, цієї Угоди. Відповідач має право на дострокове виконання грошового зобов`язання.

5. Сторони гарантують, що після належного виконання взятих на себе зобов`язань відповідно до умов Угоди, вони не матимуть і не заявлятимуть жодних претензій чи вимог одна до одної щодо зобов`язань, які були предметом спору у судовій справі №925/1051/19.

6. Укладаючи цю Угоду сторони зазначають, що наслідки вчинення відповідних процесуальних дій їм відомі, та особи, уповноважені Сторонами на укладення цієї Угоди, мають достатній обсяг повноважень для вчинення даного правочину.

7. Сторони підтверджують, що ця Угода укладена в добровільному порядку. Умови цієї Угоди відповідають волевиявленню Сторін і породжують настання бажаних наслідків, які відповідають волі та інтересам Сторін. Сторони стверджують, що дана Угода укладена в добровільному порядку, без тиску та обману, не внаслідок збігу тяжких обставин, а умови Угоди їм зрозумілі. Текст Угоди прочитаний особисто кожною Стороною (представником Сторони), доповнення та зауваження відсутні.

8. Сторони ознайомлені із змістом ст. ст. 192, 193 Господарського процесуального кодексу України. Наслідки укладення Угоди та закриття провадження у справі №925/1051/19 Сторонам зрозумілі.

9. Сторони дійшли згоди, що у випадку невиконання або неналежного виконання Відповідачем грошового зобов`язання згідно п. 3.2. частини 3, цієї Угоди на користь Позивача, відповідно до ч. 2 ст. 193 Господарського процесуального кодексу України, ухвала Господарського суду Черкаської області про затвердження цієї Мирової угоди на стадії позовного провадження по справі №925/1051/19 є виконавчим документом на загальну суму у розмірі 12960,75 грн (дванадцять тисяч дев`ятсот шістдесят грн 75 коп), з яких 12000,00 грн сума витрат Позивача на професійну правничу допомогу адвоката та 960,75 грн витрат за сплату Позивачем судового збору.

10. Відповідно до ч. 3 ст. 193 Господарського процесуального кодексу України,у разі невиконання Відповідачем грошового зобов`язання згідно п. 3.2. частини 3, цієї Угоди, відповідна ухвала Господарського суду Черкаської області про її затвердження (закриття провадження у справі) піддягає безспірному примусовому виконанню в порядку, установленому законодавством України про виконання судових рішень.

11. Цю Угоду викладено українською мовою у 3 (трьох) автентичних примірниках, по одному примірнику для кожної із Сторін, та один примірник для Господарського суду Черкаської області для долучення до матеріалів справи №925/1051/19.

12. Ця Угода набуває чинності з моменту винесення Господарським судом Черкаської області відповідної ухвали про її затвердження (закриття провадження у справі).

Відповідач: Товариство з обмеженою відповідальністю «Черкаська м`ясна компанія» (вул. Небесної Сотні, 33, оф.2, м.Черкаси, 18002, ідентифікаційний код у ЄДРПОУ 21374213).

Позивач: Товариство з обмеженою відповідальністю «Галагрофарм» (вул.Ярова, 22, м.Львів, 79014, ідентифікаційний код у ЄДРПОУ 40365844).

Повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «Галагрофарм» (вул.Ярова, 22, м.Львів, 79014, код ЄДРПОУ 40365844) судовий збір у сумі 960 грн 75 коп (дев`ятсот шістдесят грн 75 коп), який сплачено згідно з платіжним дорученням №1055 від 19 серпня 2019 року

Закрити провадження у справі.

Ухвала набирає законної сили 08.10.2019 та може бути пред`явлена до виконання до 08.10.2022.

Ухвала може бути оскаржено до Північного апеляційного господарського суду у порядку та строки передбачені розділом ІV Господарського процесуального кодексу України.

Суддя О.І.Кучеренко

Попередній документ : 85048338
Наступний документ : 85080873