Ухвала суду № 85054292, 21.10.2019, Окружний адміністративний суд міста Києва

Дата ухвалення
21.10.2019
Номер справи
640/19719/19
Номер документу
85054292
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1

У Х В А Л А

про прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі

21 жовтня 2019 року м. Київ№ 640/19719/19Суддя Окружного адміністративного суду міста Києва Погрібніченко І.М. розглянувши позовну заяву і додані до неї матеріали

Товариства з обмеженою відповідальністю «НІКА-АГРОТРЕЙД» (01010, м. Київ, вул. Московська, 22)доНаціонального банку України (01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9)про визнання протиправними та скасування рішення від 18.06.2019 року № 254 та від 09.09.2019 року № 435, ВСТАНОВИВ:

До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшла позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю «НІКА-АГРОТРЕЙД» до Національного банку України про:

визнання протиправним та скасування Рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем від 18.06.2019 № 254 в частині визначення пов`язаною з Банком наступної особи: ТОВ «НІКА-АГРОТРЕЙД (код ЄДРПОУ 42163583)»;

визнання протиправним та скасування Рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем від 09.09.2019 № 435 «Про залишення без змін Рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем від 18.06.2019 № 254».

Спір виник із публічно-правових відносин та відповідно до статті 19 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України) належить до юрисдикції адміністративних судів і підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства.

Позовна заява відповідає вимогам, встановленим статтями 160, 161 та 171 КАС України та подана з дотриманням правил підсудності особою, яка має адміністративну процесуальну дієздатність.

Підстави для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви або відмови у відкритті провадження в адміністративній справі, встановлені Кодексом адміністративного судочинства України, відсутні.

Розглянувши позовну заяву і додані до неї матеріали, суд визнав їх достатніми для прийняття позовної заяви до розгляду і відкриття провадження у справі та, враховуючи положення пункту 4 частини четвертої статті 12 КАС України справа підлягає розгляду виключно за правилами загального позовного провадження.

Враховуючи викладене, суд визнав подану позовну заяву і додані до неї матеріали достатніми для відкриття провадження у справі та дійшов висновку щодо розгляду справи за правилами загального позовного провадження.

Згідно з частиною першою статті 179 КАС України для виконання завдання підготовчого провадження в кожній судовій справі, яка розглядається за правилами загального позовного провадження, проводиться підготовче засідання.

Керуючись статтями 159-168, 171 Кодексу адміністративного судочинства України,

УХВАЛИВ:

1. Відкрити провадження в адміністративній справі, яка буде розглядатись суддею Погрібніченком І.М. в порядку загального позовного провадження.

2. Призначити справу до розгляду в підготовче засідання на 14 листопада 2019 року об 10:00 за адресою: м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1, зал судового засідання № 38.

3. Явку повноважних представників сторін у судове засідання визнати обов`язковою.

4. Відповідачу у п`ятнадцятиденний строк з дня отримання ухвали про відкриття провадження у справі, але не пізніше ніж за сім днів до дати, призначеної для розгляду справи в судовому засіданні надати відзив на позовну заяву та всі матеріали (документи), які стали підставою для прийняття оскаржуваних рішень, а також належним чином їх засвідченні копії.

5. Роз`яснити відповідачу, що в разі ненадання ним відзиву на позовну заяву справа буде вирішена на підставі наявних в ній доказів.

6. Повідомити позивача про його право надати відповідь на відзив відповідача протягом п`яти днів з дня отримання відзиву на позовну заяву, а відповідача - надати заперечення.

7. Залучити до участі у справі в якості третьої особи, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - Публічне акціонерне товариство «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, 5 А).

8. Запропонувати третій особі подати до суду письмові пояснення з приводу заявлених позовних вимог у п`ятнадцятиденний строк з дня вручення їй даної ухвали.

9. Пояснення щодо позову/відзиву на позов, відповідь на відзив та заперечення разом з доданими до них доказами мають бути подані до суду разом з доказами надіслання (надання) іншим учасникам справи.

10. Повідомити сторін, що вони можуть отримати інформацію по справі, що розглядається за веб-адресою сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет http://adm.ki.court.gov.ua/sud2670/.

11. Копію даної ухвали направити учасникам справи. Відповідачу та третій особітакож направити копію позовної заяви з усіма доданими до неї документами.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню не підлягає.

Суддя І.М. Погрібніченко

Інформація про процесуальні права і обов`язки осіб, які беруть участь у справі.

Відповідно до ст.ст. 44, 47 КАС України учасники справи мають рівні процесуальні права та обов`язки. Учасники справи зобов`язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами і неухильно виконувати процесуальні обов`язки. Учасники справи мають право: 1) ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, копії, одержувати копії судових рішень; 2) подавати докази; брати участь у судових засіданнях, якщо інше не визначено законом; брати участь у дослідженні доказів; ставити питання іншим учасникам справи, а також свідкам, експертам, спеціалістам; 3) подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб; 4) ознайомлюватися з протоколом судового засідання, записом фіксування судового засідання технічними засобами, робити з них копії, подавати письмові зауваження з приводу їх неправильності чи неповноти; 5) оскаржувати судові рішення у визначених законом випадках; 6) користуватися іншими визначеними законом процесуальними правами. Учасники справи можуть за власний рахунок додатково замовити та отримати в суді засвідчені копії документів і витяги з них. Учасники справи зобов`язані: 1) виявляти повагу до суду та до інших учасників судового процесу; 2) сприяти своєчасному, всебічному, повному та об`єктивному встановленню всіх обставин справи; 3) з`являтися в судове засідання за викликом суду, якщо їх явка визнана судом обов`язковою; 4) подавати наявні у них докази в порядку та строки, встановлені законом або судом, не приховувати докази; 5) надавати суду повні і достовірні пояснення з питань, які ставляться судом, а також учасниками справи в судовому засіданні; 6) виконувати процесуальні дії у встановлені законом або судом строки; 7) виконувати інші процесуальні обов`язки, визначені законом або судом. За введення суду в оману щодо фактичних обставин справи винні особи несуть відповідальність, встановлену законом. Документи (в тому числі процесуальні документи, письмові та електронні докази тощо) можуть подаватися до суду, а процесуальні дії вчинятися учасниками справи в електронній формі з використанням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, за винятком випадків, визначених цим Кодексом. Процесуальні документи в електронній формі мають подаватися учасниками справи до суду з використанням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи шляхом заповнення форм процесуальних документів відповідно до Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему. Учасник справи звільняється від обов`язку надсилати іншим учасникам справи або подавати до суду копії документів відповідно до кількості учасників справи, якщо він подає документи до суду в електронній формі. У такому разі копії відповідних документів іншим учасникам справи направляє суд. Якщо обсяг документів є надмірним, суд направляє учасникам справи тільки копії процесуальних документів та повідомлення про можливість ознайомитися з іншими матеріалами в приміщенні суду або через Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему. Якщо документи подаються учасниками справи до суду або надсилаються іншим учасникам справи в електронній формі, такі документи скріплюються електронним цифровим підписом учасника справи (його представника). Якщо документи подаються учасниками справи до суду або надсилаються іншим учасникам справи в паперовій формі, такі документи скріплюються власноручним підписом учасника справи (його представника). Якщо позов, апеляційна, касаційна скарга подані до суду в електронній формі, позивач, особа, яка подала скаргу мають подавати до суду заяви по суті справи, клопотання та письмові докази виключно в електронній формі, крім випадків, коли судом буде надано дозвіл на їх подання в паперовій формі.

Крім прав та обов`язків, визначених у статті 44 цього Кодексу, позивач має право на будь-якій стадії судового процесу відмовитися від позову. Позивач має право змінити предмет або підстави позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог шляхом подання письмової заяви до закінчення підготовчого засідання або не пізніше ніж за п`ять днів до першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження. У разі направлення справи на новий розгляд до суду першої інстанції зміна предмета, підстав позову не допускаються, крім випадків, визначених цією статтею. Зміна предмета або підстав позову при новому розгляді справи допускається в строки, встановлені частиною першою цієї статті, лише у випадку, якщо це необхідно для захисту прав позивача у зв`язку із зміною фактичних обставин справи, що сталася після закінчення підготовчого засідання, або, якщо справа розглядалася за правилами спрощеного позовного провадження - початку першого судового засідання при первісному розгляді справи. Крім прав та обов`язків, визначених у статті 44 цього Кодексу, відповідач має право визнати позов повністю або частково, подати відзив на позовну заяву. Сторони можуть досягнути примирення на будь-якій стадії судового процесу, що є підставою для закриття провадження в адміністративній справі. Суд не приймає відмови позивача від позову, визнання позову відповідачем і не визнає умов примирення сторін, якщо ці дії суперечать закону або порушують чиї-небудь права, свободи чи інтереси. У разі подання будь-якої заяви, визначеної частиною першою або третьою цієї статті, до суду подаються докази направлення копії такої заяви та доданих до неї документів іншим учасникам справи. У разі неподання таких доказів суд не приймає до розгляду та повертає заявнику відповідну заяву, про що зазначає у судовому рішенні. Відповідач, який не є суб`єктом владних повноважень, може пред`явити зустрічний позов відповідно до положень статті 177 цього Кодексу.

Попередній документ : 85054290
Наступний документ : 85054293