Ухвала суду № 84982139, 17.10.2019, Закарпатський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
17.10.2019
Номер справи
260/1411/19
Номер документу
84982139
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

ЗАКАРПАТСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

17 жовтня 2019 рокум. Ужгород№ 260/1411/19

Суддя Закарпатського окружного адміністративного суду Рейті С.І., розглянувши в порядку письмового провадження заяву Виноградівської районної державної адміністрації про забезпечення позову, -

ВСТАНОВИВ:

Виноградівська районна державна адміністрація Закарпатської області звернулася до Закарпатського окружного адміністративного суду з позовом до Виноградівської районної ради Закарпатської області про визнання незаконним та скасування рішення Виноградівської районної ради Закарпатської області від 06.09.2019 року № 790 "Про створення Комунальної установи "Центр з обслуговування закладів освіти Виноградівського району" Виноградівської районної ради Закарпатської області" та скасування запису про державну реєстрацію Комунальної установи "Центр з обслуговування закладів освіти Виноградівського району" Виноградівської районної ради Закарпатської області" № 13101020000002239 від 12.09.2019 року.

16.10.2019 року Виноградівською районною державною адміністрацією подано заяву про забезпечення позову, якою просить зупинити дію рішення Виноградівської районної ради Закарпатської області від 06.09.2019 року № 790 "Про створення Комунальної установи "Центр з обслуговування закладів освіти Виноградівського району" Виноградівської районної ради Закарпатської області" до вирішення адміністративної справи по суті; заборонити відповідачу та будь-яким іншим особам вчиняти будь-які дії на виконання положень оскарженого рішення до вирішення адміністративної справи за позовом Виноградівської райдержадміністрації по суті.

Обгрунтовуючи подану заяву та необхідність вжиття заходів забезпечення адміністративного суду, позивач зазначає про порушення відповідачем встановленого чинним законодавством України порядку прийняття спірного рішення, вимог щодо його опублікування та набрання ним чинності, а також те, що невжиття вищевказаних заходів забезпечення позову може призвести до ряду негативних наслідків у випадку подальшої реалізації положень оскарженого рішення, яке, за результатами судового розгляду щодо перевірки законності останнього, враховуючи матеріали даної адміністративної справи, може бути визнане незаконним та скасовано.

Розглянувши заяву про забезпечення позову, суд зазначає наступне.

Згідно ч. 2 ст. 150 Кодексу адміністративного судочинства України забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду; або є очевидними є ознаки протиправності рішення, дії чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень, та порушення прав, свобод або інтересів особи, яка звернулася до суду, таким рішенням, дією або бездіяльністю.

В розумінні наведеної норми закону, при вирішенні питання про забезпечення позову суд має надати оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням наступних критеріїв: розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; наявності зв`язку між конкретним заходом забезпечення позову і предметом позовної вимоги; ймовірності ускладнення виконання або невиконання рішення суду в разі невжиття таких заходів; запобігання порушення у зв`язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є у часниками даного судового процесу.

Аналіз змісту вказаних норм свідчить про те, що суд може забезпечити позов лише за наявності двох обов`язкових умов: існування очевидної небезпеки заподіяння шкоди правам та інтересам позивача до ухвалення рішення в адміністративній справі та якщо очевидними є ознаки протиправності рішення, дії чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень.

Підсумовуючи вищенаведене, суд звертає увагу позивача, що необхідною передумовою вжиття заходів забезпечення позову є існування очевидних ознак протиправності рішення, дії чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень, та порушення прав, свобод або інтересів особи, яка звернулася до суду, таким рішенням, дією або бездіяльністю, а також вірогідність того, що невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 150 КАС України суд за заявою учасника справи або з власної ініціативи має право вжити визначені цією статтею заходи забезпечення позову, однак, зазначені у заяві про забезпечення позову мотиви для його забезпечення не містять обставин, встановлених ч. 2 цієї статті, за яких допускається забезпечення позову.

При цьому, суд звертає увагу позивача на те, що положеннями Кодексу адміністративного судочинства України не передбачено повноважень адміністративного суду в рамках вжиття заходів забезпечення адміністративного позову позбавляти суб`єкта владних повноважень наданих йому чинним законодавством яких-небудь повноважень, втручатися в такі повноваження або обмежувати його в реалізації ним владної компетенції.

Отже, суд при вжитті заходів забезпечення адміністративного позову виходить з того, що владні управлінські функції суб`єкта владних повноважень не можуть бути змінені або обмежені судом, оскільки вони передбачені законом.

З цього приводу суд зазначає, що вимога клопотання про забезпечення позову щодо заборони відповідачу та будь-яким іншим особам вчиняти будь-які дії на виконання положень оскарженого рішення до вирішення адміністративної справи за позовом Виноградівської райдержадміністрації по суті, не узгоджуються з цілями, на які направлено вжиття заходів забезпечення позову.

У зв`язку з цим, суд не вбачає підстав для вжиття заходів забезпечення позову шляхом заборони відповідачу та будь-яким іншим особам вчиняти будь-які дії на виконання положень оскарженого рішення до вирішення адміністративної справи за позовом Виноградівської райдержадміністрації по суті.

Суд зазначає, що наявність очевидних ознак протиправності такого рішення може бути виявлено судом тільки на підставі з`ясування фактичних обставин справи, а також оцінки належності, допустимості і достовірності як кожного доказу окремо, так і достатності та взаємного зв`язку наявних у матеріалах справи доказів у їх сукупності.

Тому, враховуючи долучені позивачем до поданої заяви докази на її обґрунтування, суд на даному етапі позбавлений можливості встановити наявність очевидних ознак протиправності такого рішення суб`єкта владних повноважень.

При цьому, суд зазначає, що забезпечення позову шляхом зупинення дії оскарженого рішення буде фактично вирішенням справи по суті до постановлення рішення в даній справі.

У зв`язку з наведеним, виходячи із змісту поданої заяви та доводів, наведених позивачем на її обґрунтування, суд дійшов висновку про її необґрунтованість, а тому не вбачає підстав для задоволення заяви про забезпечення позову.

На підставі наведеного, керуючись статтями 150, 243, 248 Кодексу адміністративного судочинства України, суддя, -

УХВАЛИВ:

1. В задоволенні заяви Виноградівської районної державної адміністрації про забезпечення позову - відмовити.

2. Ухвала набирає законної сили в порядку, встановленому ст. 256 КАС України, та може бути оскаржена до Восьмого апеляційного адміністративного суду через Закарпатський окружний адміністративний суд у встановлений ст. 295 КАС України п`ятнадцятиденний строк з дня її проголошення.

Суддя С.І. Рейті

Попередній документ : 84982138
Наступний документ : 84982140