Ухвала суду № 84955932, 16.10.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
16.10.2019
Номер справи
755/5458/19
Номер документу
84955932
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа №:755/5458/19

Провадження №: 1-кс/755/6813/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"16" жовтня 2019 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курило А.В.,

секретаря Миненко В.В..,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника власника майна - директора Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Ліщинівське» Безрукавого Віталія Володимировича, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42017000000001962 від 29.08.2017 року про скасування арешту майна,

за участю учасників кримінального провадження:

слідчого Силаєва М.С.,

адвоката Юрченко Т.Д.

в с т а н о в и в:

Представник власника майна СТОВ «Ліщинівське» - директор В.В. Безрукавий звернувся до суду із клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 01.08.2019 року, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017000000001962 від 29.08.2017 року.

Адвокат Т.Д. Юрченко у судовому засіданні підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, оскільки вважає, що у подальшому застосування відпала необхідність.

Слідчий у судовому засіданні заперечував проти скасування арешту, оскільки арешт накладено обґрунтовано та в його застосуванні на даний час не відпала потреба.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Як вбачається з матеріалів клопотання, ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 01.08.2019 року, за клопотанням прокурора відділу прокуратури м. Києва Ладного І.О., у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017000000001962 від 29.08.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України, було накладено арешт на майно підприємств, серед яких СТОВ «Ліщинівське» (код ЄДРПОУ 3794555), а саме: грошові кошти, які знаходяться на рахунках в банківських установах, із забороною користування та розпоряджання грошовими коштами.

Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як було встановлено у судовому засіданні, посадовим особам СТОВ «Ліщинівське», як власникам майна, у вказаному кримінальному провадженні до теперішнього часу не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, що свідчить про те, що орган досудового розслідування на даному етапі кримінального провадження не зібрав достатньої сукупності доказів, які б в тій чи іншій мірі доводили існування обґрунтованої підозри у вчиненні ними кримінального правопорушення.

Крім того, на підставі вимог ч.5 ст.9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

Також, у ст.1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.) ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним, тобто для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи (справа «Ізмайлов проти Росії», п.38 рішення від 16 жовтня 2008 р.).

Оцінюючи розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження з метою запобігання порушення справедливого балансу між інтересами власника майна, гарантованими йому законом і завданням цього кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання представника власника майна - директора Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Ліщинівське» Безрукавого Віталія Володимировича, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42017000000001962 від 29.08.2017 року про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 01 серпня 2019 року, у частині грошових коштів підприємства СТОВ «Ліщинівське» (код ЄДРПОУ 03794555), які знаходяться на рахунках №№ № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 у банківській установі ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Попередній документ : 84955930
Наступний документ : 84955934