Ухвала суду № 84915633, 15.10.2019, Господарський суд Тернопільської області

Дата ухвалення
15.10.2019
Номер справи
921/624/19
Номер документу
84915633
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

про відкриття провадження у справі

15 жовтня 2019 року м. ТернопільСправа №921/624/19

Суддя Хома С.О.

Розглянув матеріали позовної заяви №без номера від 20.09.2019 (вх. №769 від 01.10.2019)

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю "Суффле Агро Україна", вул. Богдана Хмельницького, будинок 43, село Крупець, Славутський район, Хмельницька область, 30068

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "БУД-РЕНТ", вул. Гайова, будинок 44, м. Тернопіль, 46400.

про: стягнення 81000,00 грн. та судові витрати.

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Суффле Агро Україна" звернулося до Господарського суду Тернопільської області з позовною заявою №без номера від 20.09.2019 до Товариства з обмеженою відповідальністю "БУД-РЕНТ" про стягнення 81000,00 грн. та судових витрат.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що між сторонами був укладений договір суборенди №01/11/18-БР-САУ від 01.11.2018 року, за умовами якого, в період з 05.10.2012 року по 04.12.2012 року, Позивач сплатив на користь Відповідача авансові платежі за перший та останній місяці оренди в загальному розмірі 108000,00 грн. протягом дії договору, Позивач належним чином виконував свої зобов`язання щодо сплати орендних платежів за послуги, які фактично надавались, в тому числі, в зв`язку з чим, станом на дату припинення договору (31.01.2018 року), у відповідача виникла заборгованість на суму 81 000, 00 грн., стягнення якої позивач вимагає в судовому порядку.

Ухвалою суду від 04.10.2019 позовну заяву №без номера від 20.09.2019 Товариства з обмеженою відповідальністю "Суффле Агро Україна" залишено без руху та встановлено позивачу строк для усунення недоліків позовної заяви десять днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху.

10.10.2019 через канцелярію суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Суффле Агро Україна" надійшла Заява про усунення недоліків позовної заяви №без номера від 08.10.2019 (вх. №18503 від 10.10.2019) із доданими до неї описом вкладення в рекомендований (цінний) лист та фіскальним чеком на підтвердження направлення відповідачу позовної заяви без номера від 20.09.2019, з яких вбачається, що позивачем усунуто недоліки позовної заяви, про які зазначено в ухвалі про залишення позовної заяви без руху від 04.10.2019.

Згідно ч.3 ст. 174 ГПК України, якщо позивач усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, вона вважається поданою у день первинного її подання до господарського суду та приймається до розгляду, про що суд постановляє ухвалу в порядку, встановленому статтею 176 цього кодексу.

У відповідності до ч. 1 ст. 176 ГПК України за відсутності підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження суд відкриває провадження у справі протягом п`яти днів з дня надходження позовної заяви або заяви про усунення недоліків, поданої в порядку, передбаченому статтею 174 цього Кодексу.

Подана позовна заява відповідає вимогам, встановленим ст.ст. 162, 164, 172 ГПК України.

Поряд з цим, у позовній заяві позивачем заявлено Клопотання про розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 12 ГПК України господарське судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку: 1)наказного провадження; 2)позовного провадження (загального або спрощеного).

Так, спрощене позовне провадження призначене для розгляду малозначних справ, справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи. Загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні. Умови, за яких суд має право розглядати вимоги про стягнення грошових сум у наказному провадженні, а справи - у загальному або спрощеному позовному провадженні, визначаються цим Кодексом.

Для цілей цього Кодексу малозначними справами є:

1) справи, у яких ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

2) справи незначної складності, визнані судом малозначними, крім справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження, та справ, ціна позову в яких перевищує п`ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (ч.ч. 3, 5 ст. 12 ГПК України).

Відповідно до ч. 2 ст. 171 ГПК України, позивач має право в позовній заяві заявити клопотання про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, якщо такий розгляд допускається цим Кодексом.

Згідно з ст. 249 ГПК України, клопотання позивача про розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження подається у письмовій формі одночасно з поданням позовної заяви або може міститися у ній. Таке клопотання має стосуватися розгляду в порядку спрощеного позовного провадження всієї справи і не може стосуватися лише певної частини позовних вимог, інакше суд не приймає його до розгляду, про що зазначає в ухвалі про відкриття провадження у справі.

При вирішенні питання про розгляд справи в порядку спрощеного або загального позовного провадження суд враховує: 1) ціну позову; 2) значення справи для сторін; 3) обраний позивачем спосіб захисту; 4) категорію та складність справи; 5) обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначити експертизу, викликати свідків тощо; 6) кількість сторін та інших учасників справи; 7) чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес; 8) думку сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження (ч. ч. 1-3 ст. 247 ГПК України).

Частиною 1 статті 250 ГПК України передбачено, що питання про розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження суд вирішує в ухвалі про відкриття провадження у справі.

Згідно з ч. 2 ст. 250 ГПК України, у випадку, передбаченому частиною другою статті 247 цього Кодексу, за наслідками розгляду відповідного клопотання позивача суд з урахуванням конкретних обставин справи може: задовольнити клопотання та визначити строк відповідачу для подання заяви із запереченнями щодо розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження; або відмовити в задоволенні клопотання та розглянути справу за правилами загального позовного провадження.

З огляду на приписи ст.ст. 12, 247 ГПК України, а також значення справи для сторін, обраний позивачем спосіб захисту, категорію справи, можливий обсяг і характер доказів, які входять до предмету доказування, час, необхідний для вчинення судом та учасниками процесуальних дій, суд прийшов до висновку про доцільність розгляду даної справи за правилами загального позовного провадження.

А тому, в задоволенні Клопотання, викладеного у позовній заяві позивача про розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 12, 162, 176, 234, 250 Господарського процесуального кодексу України,

УХВАЛИВ:

1.Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі 921/624/19.

2.У задоволенні Клопотання, викладеного у позовній заяві позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження відмовити.

3.Здійснювати розгляд справи 921/624/19 за правилами загального позовного провадження.

4. Призначити у справі № 921/624/19 підготовче засідання на 06 листопада 2019 року на 11 год. 00хв.

Підготовче засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Тернопільської області за адресою: вул. Кн. Острозького, 14 А, м. Тернопіль, 46000, зал судових засідань № 2 (5 поверх).

5. Запропонувати подати:

Позивачу:

- за три дні до слухання справи письмові заяви з процесуальних питань (за наявності) (ст. ст. 169-170 ГПК України);

- протягом п`яти днів з дня отримання відзиву на позов, надати суду Відповідь на відзив, оформлену згідно вимог ст.166 ГПК України разом із доказами, які підтверджують обставини, на яких ґрунтується відповідь позивача, якщо такі докази не надані відповідачем, а також документи, що підтверджують надіслання (надання) відповіді на відзив і доданих до нього доказів іншим учасникам справи;

Відповідачу:

- за три дні до слухання справи письмові заяви з процесуальних питань (за наявності) (ст. ст. 169-170 ГПК України);

- протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі Відзив на позов і додані до нього письмові докази, які підтверджують обставини, на яких ґрунтується заперечення відповідача та документи, що підтверджують надіслання відзиву і доданих до нього доказів позивачу (опис вкладення, фіскальний чек);

- протягом п`яти днів з дня одержання відповіді на відзив - Заперечення на відповідь на відзив, які мають відповідати вимогам ст.167 ГПК України, із доказами, які підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення та документи, що підтверджують їх направлення позивачу (опис вкладення, фіскальний чек);

5. Копії відзиву, відповіді на відзив та заперечення на відповідь на відзив та додані до них документи іншому учаснику справи повинні бути надіслані (надані) одночасно з надісланням (наданням) відзиву, відповіді на відзив та заперечень на відповідь на відзив до суду (ч. 5 ст. 165 ГПК України, ч. 3 ст. 166, ч. 3 ст. 167 ГПК України).

6. Копії доказів (крім речових доказів), що подаються до суду, заздалегідь надсилаються або надаються особою, яка їх подає, іншим учасникам справи. Суд не бере до уваги відповідні докази у разі відсутності підтвердження надсилання (надання) їх копій іншим учасникам справи, крім випадку, якщо такі докази є у відповідного учасника справи або обсяг доказів є надмірним, або вони подані до суду в електронній формі, або є публічно доступними (ч.9 ст.80 ГПК України).

Доказами надіслання доказів є опис вкладення у цінний лист з конкретним переліком і фіскальний чек.

7. Повідомити учасників справи про відсутність у суду технічної можливості забезпечення учасникам справи права брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду до затвердження Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

8. Відповідно до п. 16-1 п.п.11 Перехідних положень Конституції України (в редакції Закону України №1401-VIII від 02.06.2016), представництво відповідно до пункту 3 частини першої статті 131-1 та статті 131-2 цієї Конституції виключно прокурорами або адвокатами у Верховному Суді та судах касаційної інстанції здійснюється з 1 січня 2017 року; у судах апеляційної інстанції - з 1 січня 2018 року; у судах першої інстанції - з 1 січня 2019 року.

Представництво органів державної влади та органів місцевого самоврядування в судах виключно прокурорами або адвокатами здійснюється з 1 січня 2020 року.

Представництво в суді у провадженнях, розпочатих до набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)", здійснюється за правилами, які діяли до набрання ним чинності, - до ухвалення у відповідних справах остаточних судових рішень, які не підлягають оскарженню".

9. Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

10. Копію ухвали направити сторонам у справі рекомендованою кореспонденцією з повідомленням про вручення поштового відправлення.

Для отримання процесуальних документів в електронному вигляді потрібно:

1.Зареєструватися в системі обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу (завести поштову скриньку електронного суду), розміщеній на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою:mail.gov.ua.

2. Подати до суду заявку про отримання процесуальних документів в електронному вигляді, яку необхідно роздрукувати на офіційному веб-порталі судової влади України у вищевказаному розділі. Процесуальні документи у відповідній справі, що видані після подання вказаної Заявки до суду, будуть надходити в електронному вигляді на зареєстровану електронну адресу учасника судового процесу в домені mail.gov.ua, зазначену в Заявці.

Учасники справи можуть отримати інформацію по справі на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб - адресою: https://te.court.gov.ua/sud5022.

Ухвалу підписано: 15 жовтня 2019 року.

Суддя С.О. Хома

Попередній документ : 84915631
Наступний документ : 84915635