Ухвала суду № 84914826, 15.10.2019, Господарський суд Запорізької області

Дата ухвалення
15.10.2019
Номер справи
908/2815/19
Номер документу
84914826
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

15.10.2019 Справа № 908/2815/19

м.Запоріжжя

Господарський суд Запорізької області у складі суду: судді Науменка А.О., розглянувши матеріали заяви вих. № 62 від 03.10.2019 про видачу судового наказу

заявника: Комунального підприємства «Наше місто» Запорізької міської ради, ідентифікаційний код юридичної особи 40545596 (69095, м. Запоріжжя, вул. Українська, 29а)

до боржника: Громадської організації «Арабський центр», ідентифікаційний код юридичної особи 39212237 (69068, м. Запоріжжя, пр. Моторобудівників, буд. 28)

за вимогою про стягнення суми 3 210,11 грн.,

Без повідомлення(виклику)заявника і боржника

ВСТАНОВИВ:

Комунальне підприємство "Наше місто" Запорізької міської ради звернулося до Господарського суду Запорізької області із заявою вих. № 62 від 03.10.2019 (вх. № 3017/08-07/19 від 07.10.2019) про видачу судового наказу за вимогою про стягнення Громадської організації «Арабський центр» суми 3 210,11 грн. заборгованості.

Згідно з витягом з протоколу автоматизованого розподілу від 07.10.2019 здійснено автоматизований розподіл судової справи між суддями, присвоєно єдиний унікальний номер судової справи 908/2815/19 та визначено до розгляду судді Науменку А.О.

Згідно з ч. 2 ст. 12 Господарського процесуального кодексу України наказне провадження призначене для розгляду справ за заявами про стягнення грошових сум незначного розміру, щодо яких відсутній спір або про наявність його заявнику невідомо.

Судовий наказ, відповідно до положень статті 232 ГПК України, є судовим рішенням.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст.147 ГПК України судовий наказ є особливою формою судового рішення, що видається судом за результатами розгляду вимог, передбачених ст.148 цього Кодексу. Судовий наказ підлягає виконанню за правилами, встановленими законом для виконання судових рішень.

За змістом статті 148 ГПК України судовий наказ може бути видано тільки за вимогами про стягнення грошової заборгованості за договором, укладеним в письмовій (в тому числі електронній) формі, якщо сума вимоги не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Особа має право звернутися до суду з вимогами, визначеними у частині першій цієї статті, в наказному або спрощеному позовному провадженні на свій вибір.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 154 ГПК України суд розглядає заяву про видачу судового наказу протягом п`яти днів з дня її надходження. Розгляд проводиться без судового засідання і повідомлення заявника і боржника. За результатами розгляду заяви про видачу судового наказу суд видає судовий наказ або постановляє ухвалу про відмову у видачі судового наказу.

Суддя постановляє ухвалу про відмову у видачі судового наказу не пізніше десяти днів з дня надходження до суду заяви про видачу судового наказу (ч. 2 ст. 152 ГПК України).

Розглянувши подану заяву про видачу судового наказу та додані до неї документи, суд дійшов висновку про відмову у видачі судового наказу, з огляду на наступне.

Згідно з п.п. 1, 8 ч. 1 ст. 152 Господарського процесуального кодексу України суддя відмовляє у видачі судового наказу, зокрема, якщо: заяву подано з порушенням вимог статті 150 цього Кодексу; із поданої заяви не вбачається виникнення або порушення права грошової вимоги, за якою заявником подано заяву про видачу судового наказу.

Згідно з вимогами ч.ч. 2, 3 ст. 150 ГПК України у заяві повинно бути зазначено: вимоги заявника і обставини, на яких вони ґрунтуються. До заяви про видачу судового наказу, зокрема, додаються: копія договору, укладеного в письмовій формі, за яким пред`явлено вимоги про стягнення грошової заборгованості; інші документи або їх копії, що підтверджують обставини, якими заявник обґрунтовує свої вимоги.

Таким чином, для задоволення заяви про видачу судового наказу, суд повинен перевірити виникнення або порушення права грошової вимоги, за якою заявником подано заяву про видачу судового наказу, на підставі викладених у ній обставин та доданих до заяви доказів.

Відповідно до ст.ст.76-78 ГПК України належними, допустимими та достовірними доказами є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини, які входять в предмет доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Згідно зі ст. 86 цього Кодексу суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, в також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Із змісту заяви, поданої КП "Наше місто" Запорізької міської ради, слідує, що заявник просить стягнути з боржника суму 3 210,11 грн. заборгованості, яка виникла за договором про надання послуг з утримання будинків і споруд прибудинкових територій №1503/2017/05/нж від 12.05.2017, а саме: заборгованість з оплати послуг, наданих Виконавцем (заявником), що прийняті Споживачем (боржником) без будь-яких зауважень.

До заяви додано копію зазначеного договору, актів надання послуг з липня 2017 по жовтень 2017, реєстру відправленої кореспонденції № 02.10.2019 та розрахунок основного боргу станом на 01.10.2019 яким, як зазначено в тексті заяви, підтверджується виникнення заборгованості. Інших доказів на підтвердження надання Виконавцем за договором послуг у спірний період та виникнення заявленої до стягнення заборгованості у заяві не вказано та до неї не додано.

Відповідно до п. 1 Договору його предметом є забезпечення Виконавцем надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у житловому будинку №4 по вул. Українська у м.Запоріжжя, в якому знаходиться приміщення Споживача, а саме: частина нежитлового приміщення № 147 першого поверху (літ.А-9) у складі: кабінет № 8 площею - 13,30 кв.м, туалет № 9 площею 2,30 кв.м та частин місць загального користування - коридорів №№1, 3, площею 2,16 кв.м, загальною площею 17,76 кв.м, а Споживачем - забезпечення своєчасної оплати таких послуг за встановленим тарифом у строк та на умовах, що передбачені цим договором.

Розмір щомісячної плати за надані послуги на дату укладення цього договору становить 31,17 грн. (17,76 кв.м. * 1,755 грн.) у т.ч. ПДВ (п. 3 Договору).

Згідно з п.6 Договору Виконавець надає акт здачі-приймання робіт (надання послуг). Отриманий акт здачі-прийняття робіт Споживач повинен підписати, оформити належним чином та повернути в адресу Виконавцю на протягом 7-ми робочих днів з дати отримання. У разі неотримання Виконавцем акту здачі-прийняття робіт або обґрунтованих заперечень в його підписанні у встановлений термін, акт підписується з позначенням про відмову у підписанні його Споживачем, та оформлений таким чином акт вважається погодженим і є підставою для проведення остаточних розрахунків за зазначений в ньому розрахунковий період.

На підтвердження наданих виконавцем та отриманих споживачем послуг, заявником надані копії актів надання послуг. В заяві КП "Наше місто" Запорізької міської ради вказує, що надані виконавцем послуги прийняті споживачем без будь-яких зауважень. Впродовж дії договору виконавцем направлялись акти здачі-приймання робіт (надання послуг), але другий примірник підписаний споживачем не повертався на адресу виконавця. На підтвердження наведених доводів заявником надано реєстр відправленої кореспонденції № 02.10.2019.

Як вбачається з доданих до заяви актів надання послуг вони підписані лише з боку виконавця без заперечень споживача від підписання акту, та/або без зазначення виконавцем про відмову у підписанні його споживачем. Наданий позивачем реєстр відправленої кореспонденції № 02.10.2019 не може вважатися належним доказом направлення споживачу актів надання послуг за заявлений в заяві період за договором №1503/2017/05/нж від 12.05.2017, оскільки з вказаного реєстру не вбачається за який період і за яким саме договором направлялися акти на адресу ГО «Арабський центр». Отже, зазначені заявником обставини щодо прийняття споживачем послуг належної якості без зауважень не підтверджено документально.

Тобто, із вищенаведеного вбачається, що вимоги заявника і обставини, на яких вони ґрунтуються, не підтверджуються доданими до неї документами.

Із поданої заяви не вбачається виникнення або порушення права грошової вимоги, за якою заявником подано заяву про видачу судового наказу про стягнення суми грошової заборгованості.

На підставі викладеного, суд дійшов до висновку, що у задоволенні заяви про видачу судового наказу слід відмовити на підставі п.п.1, 8 частини першої статті 152 ГПК України.

За змістом ч. 1 ст. 153 цього Кодексу відмова у видачі судового наказу з підстав, передбачених пунктами 1, 2, 8, 9 частини першої статті 152 цього Кодексу, не є перешкодою для повторного звернення з такою самою заявою після усунення її недоліків.

У разі відмови у видачі судового наказу внесена сума судового збору стягувачу не повертається. У разі пред`явлення стягувачем позову до боржника у порядку позовного провадження сума судового збору, сплаченого за подання заяви про видачу судового наказу, зараховується до суми судового збору, встановленої за подання позовної заяви (ч. 2 ст. 151 Господарського процесуального кодексу України).

Керуючись ст.ст. 147, 150, п.п. 1, 8 ч. 1 ст. 152, ст.ст. 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

Відмовити Комунальному підприємству "Наше місто" Запорізької міської ради у видачі судового наказу про стягнення з Громадської організації «Арабський центр», ідентифікаційний код юридичної особи 39212237 (69068, м. Запоріжжя, пр. Моторобудівників, буд. 28) 3 210,11 грн. заборгованості.

Додаток: оригінал платіжного доручення № 11437 від 16.09.2019 про сплату судового збору у розмірі 192,10 грн. (на 1 арк.), копія заяви стягувача про видачу судового наказу із доданими до неї документами, наданих для направлення боржнику в порядку, передбаченому ст. 156 ГПК України (на 13 аркушах).

Отримати інформацію по справі можливо на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за посиланням: http://court.gov.ua/sud5009/.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та може бути оскаржена протягом 10 днів з дня її підписання в порядку, встановленому ст.257 ГПК України.

Ухвала підписана 15.10.2019.

Суддя А.О. Науменко

Попередній документ : 84914824
Наступний документ : 84914828