Ухвала суду № 84846651, 09.10.2019, Господарський суд Житомирської області

Дата ухвалення
09.10.2019
Номер справи
906/728/19
Номер документу
84846651
Форма судочинства
Господарське
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

УКРАЇНА

Господарський суд

Житомирської області

____________

______________

10002, м. Житомир, майдан Путятинський, 3/65, тел. (0412) 48-16-20,

E-mail: inbox@zt.arbitr.gov.ua, http://zt.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

"09" жовтня 2019 р. м. Житомир Справа № 906/728/19

Господарський суд Житомирської області у складі судді Кудряшової Ю.В.,

розглядаючи

заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "TENACHEМ" (SIA "TENACHEМ") (вх. №02-44/1530/19 від 02.10.2019) про розподіл судових витрат у справі №906/728/19 за позовом: Приватного підприємства "Проспер"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "TENACHEМ" (SIA "TENACHEМ")

про стягнення 20000,00 євро.

за участю представників сторін:

ВСТАНОВИВ:

Позивач звернувся до суду з позовом про зобов`язання відповідача виконати свої зобов`язання згідно договору від 30.09.2014, а саме - видати офіційний легальний, юридично-значущий документ, який підтверджує обумовлену між сторонами знижку в розмірі 20000,00 Євро на користь Приватного підприємства "Проспер", а також про стягнення з відповідача заборгованості в розмірі 20000,00 Євро в якості відшкодування завданих збитків підприємству позивача.

Ухвалою Господарського суду Житомирської області від 24.09.2014 на підставі п. 1 ч. 1 ст. 231 ГПК України закрито провадження у справі.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 130 ГПК України у разі закриття провадження у справі або залишення позову без розгляду відповідач має право заявити вимоги про компенсацію здійснених ним витрат, пов`язаних з розглядом справи, внаслідок необґрунтованих дій позивача.

У випадках, встановлених частинами третьою - п`ятою цієї статті, суд може вирішити питання про розподіл судових витрат протягом п`ятнадцяти днів з дня постановлення ухвали про закриття провадження у справі або залишення позову без розгляду, рішення про задоволення позову у зв`язку з його визнанням, за умови дотримання відповідною стороною вимог частини восьмої статті 129 цього Кодексу.

Частиною 8 ст. 129 ГПК України визначено, що розмір судових витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо).

Такі докази подаються до закінчення судових дебатів у справі або протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду, за умови, що до закінчення судових дебатів у справі сторона зробила про це відповідну заяву.

У разі неподання відповідних доказів протягом встановленого строку така заява залишається без розгляду.

Відповідач у відзиві на позовну заяву №S01 -16/09/2019 від 16.09.2019 просив суд стягнути із Приватного підприємства «Проспер» на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "TENACHEМ" (SIA "TENACHEМ") (єдиний реєстраційний номер 48503013815, Республіка Латвія, Край Добеле, Добеле, вулиця Сподрібас, З, LV-3701) всі документально підтверджені судові витрати.

Відповідно до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність":

- договір про надання правової допомоги - це домовленість, за якою одна сторона (адвокат, адвокатське бюро, адвокатське об`єднання) зобов`язується здійснити захист, представництво або надати інші види правової допомоги другій стороні (клієнту) на умовах і в порядку, що визначені договором, а клієнт зобов`язується оплатити надання правової допомоги та фактичні витрати, необхідні для виконання договору (стаття 1);

- гонорар є формою винагороди адвоката за здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту. Порядок обчислення гонорару (фіксований розмір, погодинна оплата), підстави для зміни розміру гонорару, порядок його сплати, умови повернення тощо визначаються в договорі про надання правової допомоги. При встановленні розміру гонорару враховуються складність справи, кваліфікація і досвід адвоката, фінансовий стан клієнта та інші істотні обставини. Гонорар має бути розумним та враховувати витрачений адвокатом час (стаття 30).

Також норми Господарського процесуального кодексу України встановлюють наступне:

- суд визначає в межах, встановлених цим Кодексом, порядок здійснення провадження у справі відповідно до принципу пропорційності, враховуючи: завдання господарського судочинства; забезпечення розумного балансу між приватними й публічними інтересами; особливості предмета спору; ціну позову; складність справи; значення розгляду справи для сторін, час, необхідний для вчинення тих чи інших дій, розмір судових витрат, пов`язаних із відповідними процесуальними діями, тощо (стаття 15);

- учасники справи мають право користуватися правничою допомогою. Представництво у суді, як вид правничої допомоги, здійснюється виключно адвокатом (професійна правнича допомога), крім випадків, встановлених законом (стаття 16);

- судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи. Розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом. До витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать витрати: на професійну правничу допомогу; пов`язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертизи; пов`язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів; пов`язані з вчиненням інших процесуальних дій, необхідних для розгляду справи або підготовки до її розгляду (стаття 123).

Згідно ч. 2 ст. 126 ГПК України за результатами розгляду справи витрати на професійну правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами.

Для цілей розподілу судових витрат враховується наступне:

розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу професійну правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката, визначається згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою;

розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.

21.08.2019 між ТОВ "TENACHEМ" (SIA "TENACHEМ") (Клієнт) та Адвокатським об`єднанням "Адвокатська компанія "Соколовський та Партнери" (Адвокатська компанія) уклали контракт №21-08/2019 про надання юридичної допомоги (а.с. 104-108), відповідно до якого Клієнт доручає, а Адвокатська компанія бере на себе зобов`язання надати юридичну допомогу Клієнту у судовій справі №906/728/19 за позовом Приватного підприємства «Проспер» про стягнення на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "TENACHEМ" (SIA "TENACHEМ") 20000,00 Євро.

Пунктом 4 контракту №21-08/2019 передбачено, що вартість юридичної допомоги Клієнт сплачує в євро в порядку, передбаченому даним контрактом, шляхом перерахування суми, зазначеної в рахунку-фактурі на рахунок Адвокатської компанії.

Вартість юридичної допомоги до даному контракту визначається в залежності від виду та об`єму наданої юридичної допомоги, виходячи з наступних тарифів:

- підготовка відзиву на позов - 950 євро (п.п. 4.2.1. контракту);

- підготовка заперечень на відзив - 300 євро (п.п. 4.2.2. контракту);

- підготовка апеляційної скарги або відзиву на апеляційну скаргу - 500 євро (п.п. 4.2.3. контракту);

- підготовка відповіді на відзив або заперечень на таку відповідь - 300 євро (п.п. 4.2.4. контракту);

- підготовка касаційної скарги або відзиву на касаційну скаргу - 700 євро (п.п. 4.2.5. контракту);

- представництво інтересів Клієнта в суді (одне засідання), без урахування компенсації вартості проїзду - 330 євро (п.п. 4.2.1. контракту).

Також сторонами контракту було підписано акт №1, що підтверджує надання Адвокатською компанією Клієнту юридичних послуг, а саме:

- підготовка відзиву на позов;

- представництво інтересів Клієнта в судових засіданнях 17.09.2019 та 24.09.2019.

Загальна вартість наданих послуг становить 1610 євро.

Крім того, з матеріалів справи вбачається, що позивачем було сплачено Адвокатському об`єднанню "Адвокатська компанія "Соколовський та Партнери" 27.08.2019 - 950 євро, 13.09.2019 - 370 євро, 23.09.2019 - 370 євро (а.с. 137-139) вартості юридичної допомоги, що підтверджується відповідними платіжними документами.

Згідно ч.ч. 4-6 ст. 126 ГПК України розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із:

1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг);

2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг);

3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт;

4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи.

Через недотримання норм частини 4 статті 126 Господарського процесуального кодексу України за змістом частини 5 цієї статті суд може за клопотанням іншої сторони зменшити розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, які підлягають розподілу між сторонами.

Зі змісту пункту 6 статті 126 Господарського процесуального кодексу України обов`язок доведення неспівмірності витрат покладається на сторону, яка заявляє клопотання про зменшення витрат на оплату правничої допомоги адвоката, які підлягають розподілу між сторонами.

У застосуванні критерію співмірності витрат на оплату послуг адвоката суд користується досить широким розсудом, який тим не менш, повинен ґрунтуватися на більш чітких критеріях, визначених у частині 4 статті 126 Господарського процесуального кодексу України. Ці критерії суд застосовує за наявності наданих стороною, яка вказує на неспівмірність витрат, доказів та обґрунтування невідповідності цим критеріям заявлених витрат. Таких доказів або обґрунтувань, в тому числі розрахунків, які б свідчили про неправильність розрахунку витрат або неналежність послуг адвоката до справи, позивач не надав. Між тим, суд дослідив додані до заяви про стягнення фактичних витрат на професійну правничу допомогу докази (рахунки, детальний опис виконаних робіт, акти виконаних робіт) та не встановив недотримання Відповідачем (його представником) вимог частини 3 статті 126 Господарського процесуального кодексу України.

Разом з тим, аналіз наведених норм частини 4 статті 126 Господарського процесуального кодексу України, а також норм статті 129 цього кодексу, дає підстави для висновку що для вирішення питання про розподіл судових витрат суд має враховувати: пов`язаність цих витрат із розглядом справи; обґрунтованість та пропорційність до предмета спору, з урахуванням ціни позову, значення справи для сторін; вплив результату її вирішення на репутацію сторін публічний інтерес справи; поведінку сторони під час розгляду справи (зловживання стороною чи її представником процесуальними правами тощо); дії сторони щодо досудового врегулювання справи та врегулювання спору мирним шляхом.

Критерії оцінки поданих заявником доказів суд встановлює самостійно у кожній конкретній справі, виходячи з принципів верховенства права та пропорційності, з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, що суди застосовують як джерело права згідно зі статтею 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини"

Отже, при визначенні суми відшкодування суд має виходити з критерію реальності адвокатських витрат (встановлення їхньої дійсності та необхідності) та критерію розумності їхнього розміру, з урахуванням конкретних обставин справи та доводів сторін. Ті самі критерії застосовує Європейський суд з прав людини, присуджуючи судові витрати на підставі статті 41 Конвенції. Зокрема, у рішеннях від 12 жовтня 2006 року у справі "Двойних проти України" (пункт 80), від 10 грудня 2009 року у справі "Гімайдуліна і інших проти України" (пункти 34-36), від 23 січня 2014 року у справі "East/West Alliance Limited" проти України", від 26 лютого 2015 року у справі "Баришевський проти України" (пункт 95) зазначається, що заявник має право на компенсацію судових та інших витрат, лише якщо буде доведено, що такі витрати були фактичними і неминучими (необхідними), а їхній розмір - обґрунтованим.

У рішенні Європейського суду з прав людини у справі "Лавентс проти Латвії" від 28.11.2002 зазначено, що відшкодовуються лише витрати, які мають розумний розмір (аналогічна правова позиція викладена Касаційним господарським судом у складі Верховного Суду у додаткових постановах від 20.05.2019 у справі № 916/2102/17, від 25.06.2019 у справі № 909/371/18, у постановах від 05.06.2019 у справі № 922/928/18, від 30.07.2019 у справі № 911/739/15 та від 01.08.2019 у справі № 915/237/18).

Отже, оцінивши заявлені до стягнення витрати, з урахуванням всіх аспектів і складності цієї справи, а також час, який міг би витратити адвокат на підготовку матеріалів як кваліфікований фахівець, суд встановив, що справа не потребувала значних затрат часу, розгляд справи завершився на стадії підготовчого засідання без переходу до розгляду по суті, а судові засідання 17.09.2019 та 24.09.2019 тривали - 17 хвилин (з 15:10 год. по 15:27 год.) та 36 хвилин (з 15:08 год. до 15:44 год.), підготовка цієї справи не вимагала великого обсягу юридичної і технічної роботи.

Тому вирішуючи питання про співмірність заявлених позивачем до стягнення з відповідача витрат на професійну правничу допомогу адвоката, суд враховує норми статті 15 ГПК України та застосувавши критерії пропорційності, розумності, складності цієї справи та часу, необхідного для вчинення тих чи інших дій, дійшов висновку про те, що вказаним критеріям відповідає сума, що дорівнює 25% від заявленої відповідачем до стягнення вартості юридичної допомоги, тобто сума 402,50 євро (що в еквіваленті до гривні становить 10925,11).

Приписами ч. 4 ст. 236 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що при виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування норм права, викладені в постановах Верховного Суду.

Аналогічна правова позиція міститься в постановах Верховного Суду від 07.08.18 у справі № 916/1283/17 та від 06.03.19 у справі №910/15357/17.

Враховуючи вищевикладені обставини, суд дійшов висновку, що заява Товариства з обмеженою відповідальністю "TENACHEМ" (SIA "TENACHEМ") про розподіл судових витрат підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи вищенаведене, та керуючись 126, 129, 234, 235 ГПК України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "TENACHEМ" (SIA "TENACHEМ") (вх. №02-44/1530/19 від 02.10.2019) про розподіл судових витрат у справі №906/728/19 задовольнити частково.

2. Стягнути з Приватного підприємства "Проспер" (12452, Житомирська область, Житомирський район, с. Кодня, вул. Вокзальна, 2)

- на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "TENACHEМ" (SIA "TENACHEМ") ((єдиний реєстраційний номер 48503013815 , Республіка Латвія, Край Добеле, Добеле, вулиця Сподрібас, З, LV-3701) 402,50 євро (що в еквіваленті становить 10925,11 грн. станом на 09.10.2019).

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та може бути оскаржена в строк та в порядку, передбаченому ст. 255 ГПК України та п. 17.5) Перехідних положень ГПК України.

Ухвалу суду підписано: 09.10.2019.

Суддя Кудряшова Ю.В.

Друк:

1 - в справу

2,3 - сторонам (рек. з повід.)

Часті запитання

Який тип судового документу № 84846651 ?

Документ № 84846651 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 84846651 ?

Дата ухвалення - 09.10.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 84846651 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 84846651 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 84846651, Господарський суд Житомирської області

Судове рішення № 84846651, Господарський суд Житомирської області було прийнято 09.10.2019. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти ключові відомості про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити ключові відомості.

Судове рішення № 84846651 відноситься до справи № 906/728/19

Це рішення відноситься до справи № 906/728/19. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 84846649
Наступний документ : 84846653