Ухвала суду № 84793636, 07.10.2019, Господарський суд Київської області

Дата ухвалення
07.10.2019
Номер справи
911/2465/15
Номер документу
84793636
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

У Х В А Л А

"07" жовтня 2019 р. Справа № 911/2465/15

Господарський суд Київської області в особі судді Лопатіна А.В., розглянувши матеріали

за позовною заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Вікона», м. Вишгород

до Громадянина ОСОБА_2, Чернівецька область, м. Новодністровськ

про стягнення 7100000,00 грн.

в межах провадження у справі № 911/378/17 про банкрутство.

встановив:

У провадженні господарського суду Київської області перебуває справа № 911/2465/15 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія Будтранс" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Вікона" про банкрутство, провадження в якій порушено ухвалою суду від 15.07.2015 р.

Постановою господарського суду Київської області від 03.02.2016 р. визнано банкрутом ТОВ "Вікона" та відкрито його ліквідаційну процедуру.

Наразі повноваження ліквідатора банкрута, на підставі ухвали господарського суду Київської області від 10.04.2019 р., виконує арбітражний керуючий Демчан Олександр Іванович.

01.10.2019 р. через канцелярію суду ліквідатором ТОВ "Вікона" подано позовну заяву про стягнення з Громадянина ОСОБА_2 заборгованості у розмірі 7100000,00 грн. за договором відчуження частки в статутному капіталі товариства. Крім того, в позовній заяві заявлено клопотання про витребування доказів, а до позовної заяви долучено клопотання про відстрочення сплати судового збору за звернення до суду з позовом. В реквізитах позовної заяви, позивачем визначено третьою особою, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору - ТОВ «Ленд-Будінвест».

Вказаний позов заявлено, як такий, що підлягає розгляду в межах провадження у справі про банкрутство ТОВ "Вікона".

Клопотання про відстрочення сплати судового збору вмотивовано тим, що у банкрута відсутні грошові кошти на банківському рахунку.

Відповідно до частини другої ст. 123 ГПК України розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом.

Частиною першою статті 8 Закону України "Про судовий збір" передбачено, що враховуючи майновий стан сторони, суд може своєю ухвалою за її клопотанням відстрочити або розстрочити сплату судового збору на певний строк, але не довше ніж до ухвалення судового рішення у справі за таких умов: розмір судового збору перевищує 5 відсотків розміру річного доходу позивача - фізичної особи за попередній календарний рік; або позивачами є: військовослужбовці; батьки, які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю, якщо інший з батьків ухиляється від сплати аліментів; одинокі матері (батьки), які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю; члени малозабезпеченої чи багатодітної сім`ї; особа, яка діє в інтересах малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена; або предметом позову є захист соціальних, трудових, сімейних, житлових прав, відшкодування шкоди здоров`ю.

Судом враховано, що вказаний перелік підстав для, зокрема відстрочення сплати судового збору є вичерпним.

Поряд з зазначеним, судом також враховано, що ТОВ "Вікона" постановою суду від 03.02.2016 р. визнано банкрутом та відкрито відносно нього ліквідаційну процедуру, подані ліквідатором докази свідчать про відсутність коштів на рахунку вказаного товариства для здійснення сплати судового збору за подання позову.

Частиною першою статті 86 ГПК України встановлено, що суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

З огляду на вищенаведені обставини, суд дійшов висновку про можливість задоволення зазначеного клопотання ліквідатора, відстрочення сплати судового збору.

Частиною шостою статті 12 ГПК України встановлено, що господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку, передбаченому цим Кодексом для позовного провадження, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Згідно з частиною першою статті 176 Господарського процесуального кодексу України, за відсутності підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження суд відкриває провадження у справі протягом п`яти днів з дня надходження позовної заяви або заяви про усунення недоліків, поданої в порядку, передбаченому статтею 174 цього Кодексу.

Відповідно до частини першої статті 20 ГПК України господарські суди розглядають справи у спорах, що виникають у зв`язку із здійсненням господарської діяльності (крім справ, передбачених частиною другою цієї статті), та інші справи у визначених законом випадках, зокрема: справи про банкрутство та справи у спорах з майновими вимогами до боржника, стосовно якого відкрито провадження у справі про банкрутство, у тому числі справи у спорах про визнання недійсними будь-яких правочинів (договорів), укладених боржником; стягнення заробітної плати; поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника, за винятком спорів про визначення та сплату (стягнення) грошових зобов`язань (податкового боргу), визначених відповідно до Податкового кодексу України, а також спорів про визнання недійсними правочинів за позовом контролюючого органу на виконання його повноважень, визначених Податковим кодексом України.

За умови порушення провадження у справі про банкрутство боржника, особливістю вирішення спорів щодо повернення йому майна є те, що вони розглядаються та вирішуються господарським судом без порушення нових справ, що узгоджується із загальною спрямованістю Закону N 2343-XII, який передбачає концентрацію всіх спорів у межах справи про банкрутство задля судового контролю у межах цього провадження за діяльністю боржника, залучення всього майна боржника до ліквідаційної маси та проведення інших заходів, метою яких є повне або часткове задоволення вимог кредиторів.

Враховуючи, що даний позов стосується активів банкрута, його слід розглядати в межах провадження у справі про банкрутство ТОВ "Вікона".

Разом з тим, частиною першою статті 181 ГПК України встановлено, що для виконання завдання підготовчого провадження в кожній судовій справі, яка розглядається за правилами загального позовного провадження, проводиться підготовче засідання.

Дослідивши матеріали справи, враховуючи норми процесуального законодавства, господарський суд дійшов висновку, що позовну заяву ТОВ "Вікона" про стягнення коштів слід розглядати за правилами ГПК України зі стадії підготовчого провадження, з призначенням їх до розгляду в підготовчому засіданні.

Поряд з зазначеним, судом встановлено, що позовна заява містить вимогу про витребування доказів.

Зазначене клопотання, викладене в позовній заяві обґрунтовано тим, що у ліквідатора ТОВ "Вікона" відсутній оригінал договору про відчуження частки в статутному капіталі від 04.12.2013 р., укладений між ТОВ «Вікона» та гр. ОСОБА_2 , водночас, умовами договору передбачено його укладення в трьох примірниках. Поряд з зазначеним, ліквідатором на його запит від Бориспільської РДА було отримано лише копію такого договору. Крім того, ліквідатор зазначає, що на його запити ОСОБА_2 та ТОВ «Ленд-Будінвест» документи про відчуження частки ТОВ «Вікона» в статутному капіталі ТОВ «Ленд-Будінвест» не надано.

Виходячи з наведеного, посилаючись на приписи ст.ст. 80, 81 ГПК України, позивач просить суд витребувати у відповідача та Реєстраційної служби Бориспільської міської ради належним чином посвідчений примірник договору від 04.12.2013 р. відчуження частки в статутному капіталі товариства, укладений між ТОВ "Вікона" та гр. ОСОБА_2 .

Частиною першою статті 81 ГПК України встановлено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Частиною другою статті 80 ГПК України встановлено, що позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви.

Відповідно до приписів частини другої статті 81 ГПК України у клопотанні повинно бути зазначено: який доказ витребовується; обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

Згідно з приписами частини третьої вказаної статті ГПК України у разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Проаналізувавши долучені до позовної заяви документи та мотиви звернення з клопотанням про витребування доказів, врахувавши, що на запит ліквідатора Реєстраційною службою Бориспільської міської ради надано не завірену копію договору про відчуження частки в статутному капіталі від 04.12.2013 р., укладеного між ТОВ «Вікона» та гр. ОСОБА_2 , а ОСОБА_2 та ТОВ «Ленд-Будінвест» не відредаговано на запити позивача, також врахувавши предмет спору - стягнення заборгованості за вказаним договором, суд дійшов висновку про можливість задоволення клопотання про витребування доказів.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 12, 80, 81, 176, 181, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

ухвалив:

1. Відстрочити позивачу сплату судового збору до ухвалення рішення у даній справі.

2. Прийняти позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Вікона» до громадянина ОСОБА_2 про стягнення коштів до розгляду в межах провадження в справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Вікона».

3. Призначити позовну заяву у підготовчому засіданні на "06" листопада 2019 року о 14 год. 00 хв. (засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Київської області за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, 16/108, зал № 1).

4. Клопотання позивача, викладене в позовній заяві про витребування доказів задовольнити.

5. Витребувати у відповідача - гр. ОСОБА_2 (Паспорт НОМЕР_1 , виданий Сокирянським РВ УМВС України в Чернівецькій області 05.10.2000 р.; ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ; АДРЕСА_1 ) належним чином посвідчений примірник договору від 04.12.2013 р. відчуження частки в статутному капіталі товариства, укладений між ТОВ "Вікона" та гр. ОСОБА_2 .

6. Витребувати у Реєстраційної служби Бориспільської міської ради (Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський шлях, буд. 72; код ЄДРПОУ 04054903) належним чином посвідчений примірник договору від 04.12.2013 р. відчуження частки в статутному капіталі товариства, укладений між ТОВ "Вікона" та гр. ОСОБА_2 .

7. Зобов`язати позивача в строк до 30.10.2019 р., враховуючи зазначення в реквізитах позовної заяви ТОВ «Ленд-Будінвест» в якості третьої особи, подати до суду обґрунтування необхідності залучення вказаного товариства до участі у справі (яким чином в даному випадку рішення у справі вплине на права або обов`язки ТОВ «Ленд-Будінвест»), з урахуванням предмету спору - стягнення заборгованості з відповідача за договором про відчуження частки в статутному капіталі від 04.12.2013 р., укладеним між ТОВ «Вікона» та гр. ОСОБА_2

8. Зобов`язати позивача в судовому засіданні, що відбудеться 06.11.2019 р. надати суду (для огляду) оригінали доданих до позовної заяви документів.

9. Зобов`язати відповідача в судовому засіданні, що відбудеться 06.11.2019 р. надати суду (для огляду) оригінал договору про відчуження частки в статутному капіталі від 04.12.2013 р., укладеного між ТОВ «Вікона» та гр. ОСОБА_2

10. Роз`яснити позивачу, що він вправі до закінчення підготовчого засідання збільшити або зменшити розмір позовних вимог, а також змінити предмет або підстави позову шляхом подання письмової заяви.

11. Попередити позивача про те, що у разі подання ним заяви про збільшення або зменшення позовних вимог, про зміну предмету або підстав позову, до суду подаються докази направлення копії такої заяви та доданих до неї документів іншим учасникам справи.

12. Попередити позивача, що суд може залишити позов без розгляду, якщо позивач без поважних причин не подав витребувані судом докази, необхідні для вирішення спору, або позивач (його представник) не з`явився у судове засідання або не повідомив про причини неявки, крім випадку, якщо від нього надійшла заява про розгляд справи за його відсутності і його нез`явлення не перешкоджає вирішенню спору.

13. Роз`яснити відповідачу, що в строк до 30.10.2019 р., він має право надіслати суду відзив на позовну заяву (пред`явити зустрічний позов), а також докази, що підтверджують заперечення проти позову, у разі подання ним відзиву на позовну заяву (зустрічного позову), докази направлення їх копій позивачу подати до суду.

14. Попередити відповідача, що у разі ненадання ним відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи.

15. Роз`яснити позивачу, що в строк до 05.11.2019 р. він має право надіслати суду відповідь на відзив, копію якого направити відповідачу, докази чого надати суду.

16. Роз`яснити сторонам, що позивач може відмовитись від позову, а відповідач - визнати позов на будь-якій стадії провадження у справі, зазначивши про це в окремій письмовій заяві.

17. Роз`яснити сторонам, що на будь-якій стадії судового процесу сторони можуть укласти мирову угоду, зробивши спільну письмову заяву і повідомити про це суд.

18. Попередити учасників справи про те, що у разі неможливості виконання вимог цієї ухвали, необхідно подати письмову заяву (клопотання) із зазначенням причин.

19. Явку представників учасників справи визнати обов`язковою.

20. Повідомити учасників справи, що інформацію по справі, що розглядається, учасники справи можуть отримати на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ko.arbitr.gov.ua/sud5012.

Копії ухвали направити учасникам справи та Реєстраційній службі Бориспільської міської ради (Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський шлях, буд. 72).

Дата підписання 07.10.2019 р.

Суддя А.В. Лопатін

Попередній документ : 84793634
Наступний документ : 84793639