Ухвала суду № 84788190, 04.10.2019, Господарський суд Херсонської області

Дата ухвалення
04.10.2019
Номер справи
923/664/19
Номер документу
84788190
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРCОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул.Театральна,18, м. Херсон, 73000,

тел./0552/26-47-84, 49-31-78, факс 49-31-78, веб сторінка: ks.arbitr.gov.ua/sud5024/

____________________________

УХВАЛА

04 жовтня 2019 року справа № 923/664/19

Господарський суд Херсонської області у складі судді Ярошенко В.П. за участю секретаря судового засідання Борхаленко О.А., розглянувши справу

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю сільськогосподарського підприємства "АГРОС-ВІСТА"

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "АГРОРЕЗЕРВ ПЛЮС"

про стягнення заборгованості за договором

представники сторін не з`явились

встановив:

Провадження у справі відкрито за позовною заявою ТОВ СП "Агрос-Віста" до ТОВ "АГРОРЕЗЕРВ ПЛЮС" про стягнення суми боргу у розмірі 120 320грн. згідно договору купівлі-продажу № 04/06 від 04.06.2019.

Позов обґрунтовано твердженням про невиконання відповідачем умов вказаного договору.

Розгляд справи здійснювати за правилами спрощеного позовного провадження, ухвалою суду від 07.08.2019 призначено розгляд справи на 27.08.2019. В судовому засіданні 27.08.2019 оголошено перерви до 18.09.2019. Ухвалою суду від 18.09.2019 розгляд справи відкладено до 04.10.2019.

Представники сторін в судове засідання не з`явились, належним чином повідомлені про дату, час та місце проведення судового засідання.

26.09.2019 за вх. № 8886/19 до суду надійшли заперечення проти клопотання про призначення судової експертизи, за якими відповідач зазначає, що заявлене клопотання про проведення експертизи не відповідає вимогам процесуального законодавства, є не аргументованим та таким, що підлягає залишенню без задоволення.

30.09.2019 за вх. № 8970/19 позивачем подано до суду Акт технічного огляду та випробування Косарки роторної навісної КРВ-2.1Н.

03.10.2019 за вх. № 9104/19 17.09.2019 на електронну адресу суду надійшло клопотання від позивача, за яким просить відкласти засідання, у зв`язку з неможливістю прибуття його представника по причині завершення активної стадії осінньо-польових робіт та необхідністю оформлення договірних відносин щодо збирання та реалізації с/г продукції.

Зазначене клопотання не скріплено електронним цифровим підписом позивача. Таке клопотання приєднується до матеріалів даної справи, але не береться до уваги при розгляді справи, як таке, що не відповідає вимогам ч.8 ст. 42 ГПК України та не містить електронного підпису.

Згідно приписів ст. 248 ГПК України суд розглядає справи у порядку спрощеного позовного провадження протягом розумного строку, але не більше шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі.

При здійсненні правосуддя суд має виходити з необхідності дотримання основних засад господарського судочинства, зазначених в ст.ст.2, 4 ГПК України стосовно забезпечення права сторін на розгляд справ у господарському суді після їх звернення до нього у встановленому порядку, гарантованому чинним законодавством та всебічно забезпечити дотримання справедливого, неупередженого та своєчасного вирішення судом спорів з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

Разом з тим, суд зазначає, що згідно з приписами ст. 17 Закону України “Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини” суди застосовують при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

Відповідно до ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожній фізичній або юридичній особі гарантується право на розгляд судом упродовж розумного строку цивільної, кримінальної, адміністративної або господарської справи, а також справи про адміністративне правопорушення, в якій вона є стороною.

Європейський суд з прав людини щодо критеріїв оцінки розумності строку розгляду справи визначився, що строк розгляду має формувати суд, який розглядає справу. Саме суддя має визначати тривалість вирішення спору, спираючись на здійснену ним оцінку розумності строку розгляду в кожній конкретній справі, враховуючи її складність, поведінку учасників процесу, можливість надання доказів тощо.

Поняття розумного строку не має чіткого визначення, проте розумним слід уважати строк, який необхідний для вирішення справи відповідно до вимог матеріального та процесуального законів.

При цьому, Європейський суд з прав людини зазначає, що розумність тривалості провадження повинна визначатися з огляду на обставини справи та з урахуванням таких критеріїв: складність справи, поведінка заявника та відповідних органів влади, а також ступінь важливості предмета спору для заявника (рішення Європейського Суду з прав людини у справах Савенкова проти України від 02.05.2013, Папазова та інші проти України від 15.03.2012).

Європейський суд щодо тлумачення положення "розумний строк" в рішенні у справі "Броуган (Brogan) та інші проти Сполученого Королівства" роз`яснив, що строк, який можна визначити розумним, не може бути однаковим для всіх справ, і було б неприродно встановлювати один строк в конкретному цифровому виразі для усіх випадків. Таким чином, у кожній справі виникає проблема оцінки розумності строку, яка залежить від певних обставин.

Таким чином, у зв`язку з необхідністю забезпечення реалізації всіма учасниками процесу своїх процесуальних прав і обов`язків, з метою повного, об`єктивного, всебічного розгляду справи, враховуючи принцип незмінності складу суду, положення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини, з метою дотримання розумного строку суд вважає за необхідне призначити розгляд справи поза межами встановленого Господарським процесуальним кодексом України строку.

Керуючись ст.ст. 202, 234, 235 ГПК України, суд

п о с т а н о в и в:

1. Продовжити строк розгляду справи.

2. Відкласти розгляд справи на 10 жовтня 2019 року о 12:00 за адресою: м. Херсон, вул. Театральна, 18, зал судових засідань № 208.

3. Викликати в підготовче засідання представників сторін з доказами їх повноважень, визначеними ст.60 ГПК України.

4. Копію ухвали надіслати сторонам рекомендованим листом з повідомленням про вручення поштового відправлення.

Ухвала відповідно до ч.2 ст.235 ГПК України набирає законної сили з дня її підписання і оскарженню не підлягає.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: ks.arbitr.gov.ua/sud5024.

Повний текст ухвали складено та підписано 07.10.2019.

Суддя В.П.Ярошенко

Попередній документ : 84788187
Наступний документ : 84788193