Рішення № 84727957, 04.10.2019, Господарський суд Київської області

Дата ухвалення
04.10.2019
Номер справи
911/1963/19
Номер документу
84727957
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" жовтня 2019 р. м. Київ Справа № 911/1963/19

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю “Київоблгаз збут”

до Комунального некомерційного підприємства Переяслав-Хмельницької районної ради “Переяслав-Хмельницький центр первинної медико-санітарної допомоги”

про стягнення 163075,56грн.

Суддя Чонгова С.І.

Представники сторін не викликались

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю “Київоблгаз збут” звернулось до господарського суду Київської області з позовом до Комунального некомерційного підприємства Переяслав-Хмельницької районної ради “Переяслав-Хмельницький центр первинної медико-санітарної допомоги” про стягнення 163075,56грн у т.ч.:

- 134518,91грн - основна заборгованість;

- 21801,09грн – пеня за період з 11.02.2019 до 15.02.2019; 16.02.2019 до

23.07.2019;

- 1845,62грн – 3% річних за період з 11.02.2019 до 15.02.2019; 16.02.2019 до

23.07.2019;

- 4 909,94грн – інфляційних втрат за період з 11.02.2019 до 23.07.2019.

В обґрунтування заявлених вимог, позивач посилається на те що, відповідачем порушено свої зобов’язання за договором на постачання природного газу для потреб не побутових споживачів №41GBKVz2540-17 від 29.03.2018, в частині оплати за поставлений природний газ у січні 2019 року.

Відповідач у справі – Комунальне некомерційне підприємство Переяслав-Хмельницької районної ради “Переяслав-Хмельницький центр первинної медико-санітарної допомоги” у своєму відзиві позовні вимоги позивача визнає у повному обсязі.

Ухвалою господарського суду від 06.08.2019 позовну заяву прийнято до розгляду та відкрито провадження у даній справі, розгляд справи ухвалено здійснювати за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними матеріалами у справі без проведення судового засідання. Відповідна ухвала суду була направлена сторонам у справі, яка отримана позивачем - 09.08.2019, відповідачем - 10.08.2019, що підтверджується поштовими рекомендованими повідомленнями.

Дослідивши матеріали справи та докази, суд

ВСТАНОВИВ:

29.03.2018 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Київоблгаз Збут» (постачальник) та Комунальним закладом Переяслав-Хмельницької районної ради «Переяслав-Хмельницький центр первинної медико-санітарної допомоги» (споживач) було укладено договір на постачання природного газу для потреб не побутових споживачів № №41GBKVz2540-17 (далі - договір).

Укладений сторонами договір є підставою для виникнення у сторін господарських зобов’язань, а саме майново-господарських зобов’язань в силу ст. ст. 173, 174, ч. 1 ст. 175 ГК України.

За умовами договору, постачальник зобов’язується передати у власність споживачу у 2018 році природний газ, а споживач зобов’язується прийняти та оплатити вартість газу у розмірах, строки та порядку, що визначені договором (п.1.1 договору).

Згідно з п. 1.2 договору, річний плановий обсяг постачання газу – до 99,117 тис. куб.м.

Відповідно до п. 2.9.2 договору, на підставі отриманих від споживача даних та/або даних оператора ГРМ, постачальник протягом 3 робочих днів готує два примірника акта приймання-передачі природного газу за розрахунковий період, підписаних уповноваженим представником постачальника.

Споживач протягом двох робочих днів з дати одержання акта приймання-передачі зобов’язаний повернути один примірник оригіналу акта приймання-передачі газу, підписаний уповноваженим представником споживача та скріплений печаткою споживача, або надати в письмовій формі мотивовану та обґрунтовану відмову від підписання акта приймання-передачі газу (п.2.9.3 договору).

Ціна газу становить 8174,24грн за 1000куб.м., крім того ПДВ – 1634,85грн, всього з ПДВ – 9809,09грн (п.3.2 договору).

Згідно з п. 3.6 договору, загальна сума договору складається із місячних сум вартості газу поставленого споживачеві за даним договором і становить 972 302,09грн, в тому числі ПДВ – 162 050,35грн.

Відповідно до п. 4.2.3 договору, остаточний розрахунок по оплаті місячної вартості газу здійснюється до 10 числа місяця, наступного за місяцем постачання газу

Згідно п. 5.4.2 договору, споживач зобов’язаний оплачувати постачальнику вартість газу на умовах та в обсягах, визначених договором.

Пунктом 6.2.1 договору передбачено, що у разі порушення споживачем строків оплати, передбачених розділом IV договору, споживач сплачує постачальнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми прострочення платежу, за кожен день прострочення платежу.

Відповідно до п. 11.1 договору, вказаний договір набирає чинності з дати підписання підписання уповноваженими представниками сторін та скріплення їх підписів печатками (за наявності) сторін і діє в частині постачання газу з 29.03.2018 до 31.12.2018, а в частині проведення розрахунків – до їх повного здійснення.

Додатковою угодою №1 від 30.03.2018 сторони погодили пункт 1.2 договору викласти в наступній редакції: річний плановий обсяг постачання газу – до 42,51546 тис. куб. м. Пункт 3,6 договору викласти в наступній редакції: загальна сума договору складається із місячних сум вартості газу поставленого споживачеві за даним договором і становить 417038грн, в тому числі ПДВ – 69 506,33грн.

Додатковою угодою №2 від 02.04.2018 до договору сторони погодили викласти пункт 3.2 договору в наступній редакції: З 01.02.2018 ціна за 1000куб.м. природного газу становить 8991,66грн, крім того ПДВ – 1798,33грн, всього з ПДВ – 10 789,99грн.

Додатковою угодою №3 від 31.08.2018 сторонами погоджено у преамбулі та у тексті укладеного договору КЗ «Переяслав-Хмельницький ЦПМСД» в усіх відмінках замінити на КНП «Переяслав-Хмельницький ЦПМСД». У розділі договору «Місцезнаходження та реквізити сторін» Місцезнаходження «Покупець» викласти в новій редакції: 08403, Київська область, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Богдана Хмельницького, 137, р/р 35430066184880 в ГУ ДКСУ Київської обл.., МФО 821018, код за ЄДРПОУ 38424617.

Додатковою угодою №4 від 31.12.2018 до договору враховуючи частину 5 статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 №922-VIII (зі змінами) та згідно п.11.3 договору, сторони дійшли згоду укласти додаткову угоду про продовження строку дії договору на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в договорі.

Додатковою угодою №5 від 08.02.2019до договору враховуючи частину 5 статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 №922-VIII (зі змінами) та згідно п.11.3 договору, сторони дійшли взаємної згоди продовжити строк дії договору до 02.04.2018 та збільшити суму договору на суму, достатню для проведення процедури закупівлі на початку 2019 року, в обсязі, що не перевищує 20% суми, визначеної в договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку. Сума цієї додаткової угоди становить: 83 407,60грн з ПДВ.

Відповідно до Акту №КОЗ89001779 приймання-передачі природного газу від 31.01.2019 до договору позивачем було поставлено відповідачу природний газ на суму 240 226,98грн.

Позивач вказує, що відповідачем 15.02.2019 було здійснено часткову оплату за поставлений у січні 2019 року природний газ у розмірі 105708,07грн.

Сторонами було підписано акт звіряння взаємних розрахунків за період з 01.01.2019 по 26.02.2019.

Позивачем на адресу відповідача була направлена претензія №417-Пя-2790-0219 від 25.02.2019 в вимогою сплатити заборгованість за поставлений природний газ у січні 2019 року, з урахуванням пені, у розмірі 135845,67грн.

Таким чином, предметом спору у даній справі є наявність у відповідача здійснити оплату за поставлений природний газ, а також застосування до відповідача відповідальності, встановленої договором та чинним законодавством за порушення зобов’язання.

Майнові зобов'язання, які виникають між учасниками господарських відносин, регулюються ЦК України з урахуванням особливостей, передбачених ГК України, що визначено ст. 175 ГК України.

Згідно до ч.1 ст. 193 ГК України, суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. При цьому, до виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення ЦК України з урахуванням особливостей, передбачених ГК України.

Відповідно до ст. 525 ЦК України, одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

В силу ст. 526 ЦК України, зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог ЦК України, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Згідно ч.1 ст. 530 ЦК України, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Зобов'язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події.

Так, відповідно до ч.1 ст. 692 ЦК України, покупець зобов'язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару.

Згідно ст. 610 ЦК України, порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Відповідачем позовні вимоги позивача визнано у повному обсязі.

За вказаних обставин, враховуючи, що відповідачем не надано суду доказів оплати природного газу на суму 134518,91грн, суд вважає вимоги позивача в частині основного боргу обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Крім того, позивачем заявлено вимоги про стягнення з відповідача пені у розмірі 21801,09грн за період з 11.02.2019 до 15.02.2019; з 16.02.2019 до 23.07.2019.

В силу ч. ст. 216, ч. 1 ст. 218 ГК України, підставою господарсько-правової відповідальності у вигляді застосування господарських санкцій є вчинене учасником господарських відносин правопорушення у сфері господарювання. Одним з видів господарських санкцій, згідно ч.2 ст.217 ГК України, є штрафні санкції, до яких віднесені, у т.ч. штраф та пеня (ч.1 ст.230 ГК України).

Як визначено ст. 611 ЦК України, у разі порушення зобов’язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема, згідно з п.2 ч.1 цієї норми, сплата неустойки.

Штраф та пеня є видами неустойки згідно з ст.549 ЦК України. При цьому, відповідно до вказаної норми, неустойкою є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання.

Пунктом 6.2.1 договору передбачено, що у разі порушення споживачем строків оплати, передбачених розділом IV договору, споживач сплачує постачальнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми прострочення платежу, за кожен день прострочення платежу.

Відповідно до п. 4.2.3 договору, остаточний розрахунок по оплаті місячної вартості газу здійснюється до 10 числа місяця, наступного за місяцем постачання газу

Статтею 253 ЦК України передбачено перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов'язано його початок.

Відповідно до ч. 1, ч.3 та ч.5 ст. 254 ЦК України строк, що визначений роками, спливає у відповідні місяць та число останнього року строку. Строк, що визначений місяцями, спливає у відповідне число останнього місяця строку. Якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до закону у місці вчинення певної дії, днем закінчення строку є перший за ним робочий день.

Позивачем не вірно визначено початкову дату нарахування пені, оскільки 10 число лютого 2019 (місяця, наступного за місяцем постачання газу) припадає на суботу, тобто останній день виконання зобов’язання є перший за ним робочий, а саме 11 лютого, а тому днем прострочення зобов’язання і початку нарахування пені є 12.02.2019.

За розрахунком суду розмір пені складає 21564,15грн, яка підлягає задоволенню; в частині стягнення 236,94грн пені вимоги задоволенню не підлягають.

Крім того, позивачем заявлено вимоги про стягнення з відповідача 3% річних у розмірі 1845,62грн за період з 11.02.2019 до 15.02.2019; 16.02.2019 до 23.07.2019 та інфляційних втрат у розмірі 4 909,94грн за період з 11.02.2019 до 23.07.2019.

Відповідно до ч.2 ст. 625 ЦК України, боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

За розрахунком суду розмір, з урахуванням вірної початкової дати, 3 % річних складає 1825,88грн, який підлягає задоволенню; в частині стягнення 19,74грн 3% річних задоволенню не підлягають.

За розрахунком суду, розмір інфляційних втрат за заявлений позивачем період становить 2695,86грн, який підлягає задоволенню; в частині стягнення 2214,08грн інфляційних втрат задоволенню не підлягають.

В силу ст. 129 ГПК України, судові витрати, понесені позивачем у зв’язку з оплатою позову судовим збором, підлягають відшкодуванню позивачу за рахунок відповідача, у розмірі 2409,07грн.

Керуючись ст. ст. 129, 233, 236-238, 240, 242 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити частково.

2. Стягнути з Комунального некомерційного підприємства Переяслав-Хмельницької районної ради «Переяслав – Хмельницький центр первинної медико-санітарної допомоги» (08403, Київська область, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Богдана Хмельницького, буд. 137; ідентифікаційний код 38424617) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Київоблгаз Збут» (04108, м. Київ, пр. Свободи, 2Г, літ. А; ідентифікаційний код 39592941) 134 518,91грн основної заборгованості, 21564,15грн пені, 1825,88грн 3% річних, 2695,86грн інфляційних втрат, а також 2409,07грн в рахунок відшкодування витрат, понесених на оплату позову судовим збором.

3. В частині стягнення 2214,08грн інфляційних втрат, 236,94грн пені, 19,74грн 3% річних у задоволенні позову відмовити.

4. Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Повний текст рішення складено 04.10.2019

Дане рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. Апеляційна скарга може бути подана протягом двадцяти днів з дня складення повного тексту рішення відповідно до ст. ст. 240-241 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя С.І. Чонгова

Часті запитання

Який тип судового документу № 84727957 ?

Документ № 84727957 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 84727957 ?

Дата ухвалення - 04.10.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 84727957 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 84727957 ?

В Господарський суд Київської області
Попередній документ : 84727955
Наступний документ : 84727958