Ухвала суду № 84632989, 25.09.2019, Господарський суд м. Києва

Дата ухвалення
25.09.2019
Номер справи
910/11232/19
Номер документу
84632989
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

про зупинення провадження у справі

м. Київ

25.09.2019Справа № 910/11232/19За позовом 1) Фізичної особи-підприємця Арутюнова Рубена Оганесовича ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 )

2) Товариства з обмеженою відповідальністю «ТБТ ЕНЕРГО» (04119, місто Київ, вулиця Ю Іллєнка (Мельникова), будинок 52, ідентифікаційний код 39372701)

до Публічного акціонерного товариства «Експерементальний механічний завод» (04080, місто Київ, вулиця Кирилівська, будинок 69, ідентифікаційний код 00110734)

про стягнення 446 561, 63 грн

Суддя Карабань Я.А.

Секретар судових засідань Саницька Б.В.

За участю представників сторін:

від позивача 1: Сливоцький Р.В.,

від позивача 2: не з`явився;

від відповідача: Хілінський А.О.

ВСТАНОВИВ:

Фізична особа-підприємець Арутюнов Рубен Оганесович (надалі - позивач 1) та Товариство з обмеженою відповідальністю «ТБТ ЕНЕРГО» (надалі - позивач 2) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Публічного акціонерного товариства «Експерементальний механічний завод» (надалі - відповідач) про відшкодування доходів від безпідставно набутого майна у сумі 368 321, 21 грн позивачу-1 та повернення безпідставно набутого майна (грошових коштів) позивачу-2 у сумі 78 240, 42 грн.

В обґрунтування позовних вимог позивач 1 посилається на положення ст. 1214 ЦК України, а саме на те, що відповідач без достатньої на це правової підстави отримав дохід від орендних платежів у період з січня по травень 2019 року у загальній сумі 368 321, 21 грн.

Позивач 2, в свою чергу, просить суд стягнути з відповідача грошові кошти в сумі 78 240, 42 грн, що були сплачені відповідачу, як забезпечувальний платіж на підставі договору оренди нежитлового приміщення №18-39372701005 від 30.11.2018, укладеного між відповідачем та позивачем 2.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.08.2019 дану позовну заяву залишено без руху, встановлено позивачам строк для усунення недоліків позовної заяви протягом п`яти днів з дня вручення даної ухвали.

29.08.2019 від позивача 1 надійшла заява про усунення недоліків.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.09.2019 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі №910/11232/19, справу вирішено розглядати за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 25.09.2019.

18.09.2019 через загальний відділ діловодства суду від позивача 2 надійшла заява про проведення підготовчого судового засідання 25.09.2019 без участі його представника, оскільки уповноважений представник підприємства буде перебувати за межами України.

23.09.2019 через загальний відділ діловодства суду від представника відповідача надійшов відзив на позову заяву, в якому останній посилається на необґрунтованість вимог позивачів, у задоволені позову просив відмовити. Також зазначив, що на даний час Шостим апеляційним адміністративним судом відкрито провадження з розгляду апеляційної скарги на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 07.05.2019 в справі №640/5124/19 про визнання протиправним та скасування рішення державного реєстратора Нікітіної Ю.В. від 28.12.2018 №44720821. Зазначеним рішенням скасовано попереднє рішення від 19.12.2018 №44720821 державного реєстратора Подоляки І.П. про реєстрацію права власності за позивачем 1 нежитлових приміщень за адресою: місто Київ, вулиця Кирилівська, 69, в тому числі корпус А, Л, З. На підтвердження чого надав копію ухвали Шостого апеляційного адміністративного суду від 15.08.2019 у справі №640/5124/19.

У підготовче засідання 25.09.2019 з`явилися представники позивача 1 та відповідача, представник позивача 2 не з`явився, по день та час розгляду справи повідомлений належним чином.

Суд, дослідивши матеріали справи, дійшов висновку про наступне.

Згідно з п. 5 ч. 1 статті 227 ГПК України суд зобов`язаний зупинити провадження у справі у випадках об`єктивної неможливості розгляду цієї справи до вирішення іншої справи, що розглядається в порядку конституційного провадження, адміністративного, цивільного, господарського чи кримінального судочинства, до набрання законної сили судовим рішенням в іншій справі; суд не може посилатися на об`єктивну неможливість розгляду справи у випадку, коли зібрані докази дозволяють встановити та оцінити обставини (факти), які є предметом судового розгляду.

Таким чином, підставою для зупинення провадження у справі є об`єктивна неможливість розгляду господарської справи до вирішення пов`язаної справи іншим судом.

Під неможливістю розгляду даної справи слід розуміти неможливість для даного господарського суду самостійно встановити обставини, які встановлюються іншим судом в іншій справі.

Метою зупинення провадження у справі до розгляду іншої справи є виявлення обставин, підстав, фактів тощо, що не можуть бути з`ясовані та встановлені у даному процесі, проте які мають значення для справи, провадження у якій зупинено.

Для вирішення питання про зупинення провадження у справі господарський суд у кожному випадку повинен з`ясовувати чим обумовлюється неможливість розгляду даної справи.

При цьому пов`язаною зі справою є така інша справа, в якій інший суд встановлює обставини, що впливають чи можуть вплинути на подання і оцінку доказів у цій справі; в тому числі йдеться про факти, які мають преюдиціальне значення.

Положеннями п. 4 ч. 1 ст. 229 ГПК України встановлено, що провадження у справі зупиняється у випадку, встановленому п. 5 ч. 1 ст. 227 ГПК України - до набрання законної сили судовим рішенням, від якого залежить вирішення справи.

Предметом розгляду даної справи № 910/11232/19 є стягнення грошових коштів - орендних платежів, в період з січня по травень 2019 року, та забезпечувального платежу за договором оренди нежитлового приміщення №18-39372701005 від 30.11.2018, укладеним між ПАТ «Експерементальний механічний завод» (відповідачем) і ТОВ «ТБТ ЕНЕРГО» (позивачем 2) щодо нежитлових приміщень за адресою: місто Київ, вулиця Кирилівська, 69, корпус А, Л, З.

В обґрунтування правових підстав позову позивачем 1 зазначено, що він набув право власності на вищевказані нежитлові приміщення ще 19.12.2018, про що державним реєстратором Подоляком І.П. в той же день було внесено відповідний запис до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Одночасно у відзиві відповідач зазначає, що у період з 28.12.2018 по 16.05.2019 саме він був належним власником зазначених нежитлових приміщень, про що є відповідний запис у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

В той же час, Шостий апеляційний адміністративний суд здійснює перегляд справи №640/5124/19, в рамках якої 07.05.2019 рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва визнано протиправним та скасовано рішення державного реєстратора Нікітіної Ю.В. від 28.12.2018 №44720821, яким скасовано вище вказаний запис державного реєстратора Подоляка І.П.

Частиною 1 ст. 182 ЦК України встановлено, що право власності та інші речові права на нерухомі речі, обтяження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації.

Відповідно до ч.3 ст.3 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» права на нерухоме майно, які підлягають державній реєстрації відповідно до цього Закону, виникають з моменту такої реєстрації.

Таким чином, на даний час, судом апеляційної інстанції здійснюється перегляд рішення щодо правомірності скасування реєстрації права власності на нежитлові приміщення за адресою: місто Київ, вулиця Кирилівська , 69 за позивачем 1, що має суттєве та істотне значення для розгляду даної справи, оскільки реєстрація права власності на вказані приміщення покладена в якості правової підстави позову.

За таких обставини, суд приходить до висновку про необхідність зупинення провадження в даній справі до набрання законної сили судовим рішенням у справі № 640/5124/19 на підставі п. 5 ч. 1 ст. 227 ГПК України, оскільки наявна об`єктивна неможливість розгляду цієї справи до вирішення іншої справи - № 640/5124/19.

Крім того, суд зазначає, що вирішуючи питання про необхідність зупинення провадження у справі №910/11232/19 через неможливість розглянути її до вирішення іншої справи, судом враховано положення ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, якими передбачено, що судові процедури при розгляді справи повинні бути справедливими, справа має бути розглянута в розумний строк, а також на те, що в господарському судочинстві діє принцип ефективності судового процесу, який направлений на недопущення затягування процесу.

Європейський суд щодо тлумачення положення «розумний строк» в рішенні у справі «Броуган (Brogan) та інші проти Сполученого Королівства» роз`яснив, що строк, який можна визначити розумним, не може бути однаковим для всіх справ, і було б неприродно встановлювати один строк в конкретному цифровому виразі для усіх випадків. Таким чином, у кожній справі виникає проблема оцінки розумності строку, яка залежить від певних обставин.

Зазначене в ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод поняття розумності строку розгляду справи з урахуванням практики Європейського суду з прав людини слід розглядати як порушення не лише з точки зору довготривалості розгляду. Занадто швидкий розгляд справи також може свідчити про порушення розумності строку її розгляду.

Враховуючи вище викладене, суд зупиняє провадження у справі № 910/11232/19 до набрання законної сили судовим рішенням у справі № 640/5124/19.

Керуючись статтями 227, 229, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Зупинити провадження у справі № 910/11232/19 до набрання законної сили судовим рішенням у справі № 640/5124/19.

2. Ухвала набирає законної сили 25.09.2019 та може бути оскаржена в порядку, передбаченому статтями 253-259 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складено та підписано 01.10.2019.

Суддя Я.А. Карабань

Часті запитання

Який тип судового документу № 84632989 ?

Документ № 84632989 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 84632989 ?

Дата ухвалення - 25.09.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 84632989 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 84632989 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 84632989, Господарський суд м. Києва

Судове рішення № 84632989, Господарський суд м. Києва було прийнято 25.09.2019. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти ключові відомості про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити ключові відомості.

Судове рішення № 84632989 відноситься до справи № 910/11232/19

Це рішення відноситься до справи № 910/11232/19. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 84632988
Наступний документ : 84632990