Ухвала суду № 84626754, 25.09.2019, Господарський суд м. Києва

Дата ухвалення
25.09.2019
Номер справи
910/11529/19
Номер документу
84626754
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

25.09.2019Справа № 910/11529/19

Господарський суд міста Києва у складі судді Баранова Д.О., за участю секретаря судового засідання Зарудньої О.О., розглянувши матеріали справи

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Солі-С" (03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, буд.3; ідентифікаційний код 40952417)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Навколо" (04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд.82, офіс 256; ідентифікаційний код 41481146)

про стягнення 1 094 436, 80 грн,

Представники сторін:

від позивача: Мокровська М.П., Даниленко О.В.

від відповідача: Пузанов О.В.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

До Господарського суду міста Києва звернулось Товариство з обмеженою відповідальністю "Солі-С" з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю ""Навколо", в якому позивач просить суд стягнути з відповідача заборгованість в розмірі 1 094 436, 80 грн., яка складається з основного боргу - 712 079, 88 грн., пені - 293 746, 16 грн., 3 % річних - 24 914, 58 грн. та інфляційних втрат - 63 696, 17 грн., яка виникла внаслідок неналежного виконання відповідачем умов договору оренди приміщення № 9-180402-1 від 02.04.2018 щодо здійснення оплати за виставленими рахунками.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.09.2019 позовну заяву прийнято до розгляду, відкрито провадження у справі, підготовче засідання призначено на 25.09.2019.

У підготовчому засіданні 25.09.2019 представники сторін надали суду спільну заяву про затвердження мирової угоди, до якої було додано редакцію мирової угоди від 25.09.2019.

Представники позивача просили суд затвердити мирову угоду та закрити провадження у справі.

Представник відповідача підтримав позицію представників позивача та просив суд закрити провадження у справі.

Як вбачається зі спільної заяви сторін про затвердження мирової угоди сторони у зв`язку із добровільним врегулюванням спору та підписанням мирової угоди, просять суд її затвердити в наступній редакції:

МИРОВА УГОДА

у справі № 910/11529/19 за позовом ТОВ "Солі-С" до ТОВ "Навколо" про

стягнення 1 094 436,80 грн.

м. Київ "25" вересня 2019 року

Товариство з обмеженою відповідальністю "Солі-С", яке є позивачем у справі № 910/11529/19, в особі Генерального директора Мокровської Марії Павлівни, яка діє на підставі Статуту, далі по тексту іменується - "Позивач", з однієї сторони та

Товариство з обмеженою відповідальністю «НАВКОЛО», яке є відповідачем у справі № 910/11529/19, в особі директора Пузанова Олега Володимировича, який діє на підставі Статуту, далі по тексту іменується "Відповідач", з другої сторони, надалі разом іменується як «Сторони», користуючись процесуальними правами, передбаченими ст.ст. 42, 46, 192 Господарського процесуального кодексу України, з метою врегулювання спору на підставі взаємних поступок, уклали цю Мирову угоду (надалі по тексту - «Мирова угода»), про наступне:

1. Відповідач визнає заборгованість перед Позивачем на момент укладення цієї Мирової угоди у розмірі 1 094 436,80 грн. (Один мільйон дев`яносто чотири тисячі чотириста тридцять шість гривень 80 коп.), що відповідає відомостям, які викладені в позовній заяві від 21.08.2019 у господарській справі № 910/11529/19 та складається з: основного боргу в сумі 712 079,88 грн., пені в сумі 293 746,16 грн., 3% річних в сумі 24 914,58 грн. та інфляційних втрат в сумі 63 696,17 грн.

2. Відповідач визнає, що наведена в п. 1 цієї Мирової угоди, виникла внаслідок неналежного виконання Відповідачем умов Договору № 9-180402-1 оренди приміщення від 02.04.2018 по здійсненню оплати орендної плати за користування приміщенням згідно з виставленими рахунками.

3. З метою врегулювання спору між Сторонами у господарській справі № 910/11529/19 за позовом ТОВ «Солі-С» до ТОВ «Навколо» про стягнення 1 094 436,80 грн., що розглядається Господарським судом міста Києва (надалі по тексту - «Судова справа»), Відповідач зобов`язується в строк по 25 жовтня 2019 року включно сплатити на користь Позивача суму основного боргу в розмірі 712 079,88 грн. (Сімсот дванадцять тисяч сімдесят дев`ять гривень, 88 копійок), шляхом безготівкового перерахування на поточний рахунок Позивача № НОМЕР_1 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ», МФО 380805, з обов`язковою вказівкою у платіжному документі в графі «Призначення платежу» призначення платежу наступного змісту: «Сплата суми основного боргу за мировою угодою по справі № 910/11529/19».

4. Відповідач зобов`язується сплатити в строк по 25 жовтня 2019 року включно, всі судові витрати Позивача, пов`язані з судовим провадженням по господарській справі № 910/11529/19, які складають 45666,55 грн. (Сорок п`ять тисяч шістсот шістдесят шість гривень 55 коп.), шляхом перерахування поточний рахунок Позивача № НОМЕР_1 в AT «Райффайзен Банк АВАЛЬ», МФО 380805, з обов`язковою вказівкою у платіжному документі в графі «Призначення платежу» призначення платежу наступного змісту: «Компенсація судових витрат за мировою угодою по справі № 910/11529/19».

5. За умови виконання Відповідачем пунктів 1-4 даної Мирової угоди, Позивач відмовляється від стягнення з Відповідача штрафних санкцій, що складаються із пені в сумі 293 746,16 грн. (двісті дев`яносто три тисячі сімсот сорок шість гривень 16 коп.), 3% річних в сумі 24 914,58 грн. (двадцять чотири тисяч дев`ятсот чотирнадцять гривень 58 коп.) та інфляційних втрат в сумі 63 696,17 (шістдесят три тисячі шістсот дев`яносто шість гривень 17 коп.)

6. Сторони домовились, що у випадку невиконання чи несвоєчасного виконання Відповідачем умов п.п. 1-4 цієї Мирової угоди щодо строків, розмірів та порядку внесення платежів, Відповідач сплачує Позивачу повну суму заборгованості в розмірі 1 094 436,80 грн. (Один мільйон дев`яносто чотири тисячі чотириста тридцять шість гривень 80 коп.) та всі судові витрати Позивача, пов`язані з судовим провадженням по господарській справі №910/11529/19, що виникли та можуть виникнути у Позивача.

7. Сторонами домовились, що будь-які витрати, які виникають у зв`язку з укладанням цієї Мирової угоди, покладаються на Відповідача.

8. Сторони заявляють, що ні в процесі укладення цієї Мирової угоди, ні в процесі виконання її умов не були, не будуть і не можуть бути порушені права будь-яких третіх осіб, у тому числі держави.

9. Сторони даної Мирової угоди повністю усвідомлюють умови, мету, сутність цієї Мирової угоди та юридичні наслідки її укладення.

10. Сторони підтверджують, що всі викладені умови цієї Мирової угоди відповідають їх реальному волевиявленню та інтересам і породжують настання наслідків, зазначених у тексті цієї Мирової угоди. Наслідки затвердження цієї Мирової угоди Сторонам відомі.

11. Сторони підтверджують, що особи, які підписали від імені Сторін цю Мирову угоду, мають всі необхідні повноваження на підписання цієї Мирової угоди та не мають будь-яких застережень та/або обмежень таких повноважень та/або своєї правоздатності, та/або дієздатності.

12. Уся інформація, викладена в цій Мировій угоді, сприймається Сторонами як повною мірою достовірна. Кожна Сторона окремо несе повну відповідальність за недостовірність інформації, яка зазначена в цій Мировій угоді.

13. Позивач заявляє, що з моменту підписання цієї Мирової угоди та у випадку належного її виконання не матиме жодних майнових претензій до Відповідача з приводу заборгованості, погашення якої є предметом цієї Мирової Угоди.

Позивач: ТОВ «Солі-ѻ³дповідач ТОВ «Навколо»Ідентифікаційний код в ЄДРПОУ 40952417 Місцезнаходження: 03038, м. Київ, вулиця Нововокзальна, будинок З Адреса для листування: 04071, м. Київ, вулиця Щекавицька, 30/39, офіс 303 Реквізити банківського рахунку: р/р № НОМЕР_1 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ», МФО 380805, ІПН 409524126585 Засоби зв`язку (тел.): 099-085-62-05 Е-мейл: statusdefense@gmail.com Генеральний директор ______ М.П. Мокровська Код ЄДРПОУ 41481146 Місцезнаходження: 04080, м. Київ, вулиця Кирилівська, будинок 82, офіс 256 Реквізити банківського рахунку: р/р № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 380775 Засоби зв`язку (тел.): (044)-337-40-29 Е-мейл: oleg@leantegra.com Директор ______ О.В. Пузанов

Приписами ст. 192 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що сторони можуть укласти мирову угоду і повідомити про це суд, зробивши спільну письмову заяву, на будь-якій стадії судового процесу.

Частиною 4 ст. 192 Господарського процесуального кодексу України укладена сторонами мирова угода затверджується ухвалою суду, в резолютивній частині якої зазначаються умови угоди. Затверджуючи мирову угоду, суд цією самою ухвалою одночасно закриває провадження у справі.

Господарський суд не затверджує мирову угоду, якщо вона не відповідає закону, або за своїм змістом вона є такою, що не може бути виконана у відповідності з її умовами, або якщо така угода остаточно не вирішує спору чи може призвести до виникнення нового спору. Мирова угода не може вирішувати питання про права і обов`язки сторін, які можуть виникнути у майбутньому, а також стосуватися прав і обов`язків інших юридичних чи фізичних осіб, які не беруть участі у справі або, хоча й беруть таку участь, але не є учасниками мирової угоди. Укладення мирової угоди неможливе і в тих випадках, коли ті чи інші відносини однозначно врегульовані законом і не можуть змінюватись волевиявленням сторін.

Умови мирової угоди повинні безпосередньо стосуватися предмета позову, що виключає зазначення в ній дій, коштів чи майна, які не відносяться до цього предмета. У зв`язку з цим, зокрема, не можуть включатися до мирової угоди умови щодо застосування неустойки (штрафу, пені) за невиконання її умов.

Розглянувши подану сторонами заяву про затвердження мирової угоди, редакцію мирової угоди та заслухавши пояснення представників сторін, суд дійшов висновку, що мирова угода підписана уповноваженими на це особами, зміст укладеної між сторонами мирової угоди не суперечить чинному законодавству України і не зачіпає інтересів інших осіб, сторонам відомі наслідки затвердження судом мирової угоди, а відтак, суд вважає за можливе задовольнити подану заяву, затвердити укладену між сторонами мирову угоду та закрити провадження у справі № 910/11529/19 відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 231 Господарського процесуального кодексу України.

Відповідно до ч. 4 ст. 231 Господарського процесуального кодексу України про закриття провадження у справі суд постановляє ухвалу, а також вирішує питання про розподіл між сторонами судових витрат, повернення судового збору з бюджету.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 130 Господарського процесуального кодексу України у разі укладення мирової угоди до прийняття рішення у справі судом першої інстанції, відмови позивача від позову, визнання позову відповідачем до початку розгляду справи по суті суд у відповідній ухвалі чи рішенні у порядку, встановленому законом, вирішує питання про повернення позивачу з державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого при поданні позову.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону України "Про судовий збір" сплачена сума судового збору повертається за клопотанням особи, яка його сплатила за ухвалою суду в разі, зокрема, закриття (припинення) провадження у справі (крім випадків, якщо провадження у справі закрито у зв`язку з відмовою позивача від позову і така відмова визнана судом), у тому числі в апеляційній та касаційній інстанціях.

Частиною 3 вказаної статті передбачено, що у разі укладення мирової угоди до прийняття рішення у справі судом першої інстанції, відмови позивача від позову, визнання позову відповідачем до початку розгляду справи по суті суд у відповідній ухвалі чи рішенні у порядку, встановленому законом, вирішує питання про повернення позивачу з державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого при поданні позову.

Відтак, з огляду на те, що в матеріалах справи відсутнє клопотання позивача про повернення 50 відсотків судового збору за звернення до суду з позовною заявою, суд не вбачає правових підстав для вирішення питання про розподіл між сторонами судових витрат та повернення судового збору з бюджету.

Керуючись ст. 192, п. 7 ч. 1 ст. 231 та 234 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Солі-С" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Навколо" про затвердження мирової угоди у справі № 910/11529/19 - задовольнити.

2. Затвердити мирову угоду, укладену між Товариством з обмеженою відповідальністю "Солі-С" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Навколо" у наступній редакції:

МИРОВА УГОДА

у справі № 910/11529/19 за позовом ТОВ "Солі-С" до ТОВ "Навколо" про

стягнення 1 094 436,80 грн.

м. Київ "25" вересня 2019 року

Товариство з обмеженою відповідальністю "Солі-С", яке є позивачем у справі № 910/11529/19, в особі Генерального директора Мокровської Марії Павлівни, яка діє на підставі Статуту, далі по тексту іменується - "Позивач", з однієї сторони та

Товариство з обмеженою відповідальністю «НАВКОЛО», яке є відповідачем у справі № 910/11529/19, в особі директора Пузанова Олега Володимировича, який діє на підставі Статуту, далі по тексту іменується "Відповідач", з другої сторони, надалі разом іменується як «Сторони», користуючись процесуальними правами, передбаченими ст.ст. 42, 46, 192 Господарського процесуального кодексу України, з метою врегулювання спору на підставі взаємних поступок, уклали цю Мирову угоду (надалі по тексту - «Мирова угода»), про наступне:

1. Відповідач визнає заборгованість перед Позивачем на момент укладення цієї Мирової угоди у розмірі 1 094 436,80 грн. (Один мільйон дев`яносто чотири тисячі чотириста тридцять шість гривень 80 коп.), що відповідає відомостям, які викладені в позовній заяві від 21.08.2019 у господарській справі № 910/11529/19 та складається з: основного боргу в сумі 712 079,88 грн., пені в сумі 293 746,16 грн., 3% річних в сумі 24 914,58 грн. та інфляційних втрат в сумі 63 696,17 грн.

2. Відповідач визнає, що наведена в п. 1 цієї Мирової угоди, виникла внаслідок неналежного виконання Відповідачем умов Договору № 9-180402-1 оренди приміщення від 02.04.2018 по здійсненню оплати орендної плати за користування приміщенням згідно з виставленими рахунками.

3. З метою врегулювання спору між Сторонами у господарській справі № 910/11529/19 за позовом ТОВ «Солі-С» до ТОВ «Навколо» про стягнення 1 094 436,80 грн., що розглядається Господарським судом міста Києва (надалі по тексту - «Судова справа»), Відповідач зобов`язується в строк по 25 жовтня 2019 року включно сплатити на користь Позивача суму основного боргу в розмірі 712 079,88 грн. (Сімсот дванадцять тисяч сімдесят дев`ять гривень, 88 копійок), шляхом безготівкового перерахування на поточний рахунок Позивача № НОМЕР_1 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ», МФО 380805, з обов`язковою вказівкою у платіжному документі в графі «Призначення платежу» призначення платежу наступного змісту: «Сплата суми основного боргу за мировою угодою по справі № 910/11529/19».

4. Відповідач зобов`язується сплатити в строк по 25 жовтня 2019 року включно, всі судові витрати Позивача, пов`язані з судовим провадженням по господарській справі № 910/11529/19, які складають 45666,55 грн. (Сорок п`ять тисяч шістсот шістдесят шість гривень 55 коп.), шляхом перерахування поточний рахунок Позивача № НОМЕР_1 в AT «Райффайзен Банк АВАЛЬ», МФО 380805, з обов`язковою вказівкою у платіжному документі в графі «Призначення платежу» призначення платежу наступного змісту: «Компенсація судових витрат за мировою угодою по справі № 910/11529/19».

5. За умови виконання Відповідачем пунктів 1-4 даної Мирової угоди, Позивач відмовляється від стягнення з Відповідача штрафних санкцій, що складаються із пені в сумі 293 746,16 грн. (двісті дев`яносто три тисячі сімсот сорок шість гривень 16 коп.), 3% річних в сумі 24 914,58 грн. (двадцять чотири тисяч дев`ятсот чотирнадцять гривень 58 коп.) та інфляційних втрат в сумі 63 696,17 (шістдесят три тисячі шістсот дев`яносто шість гривень 17 коп.)

6. Сторони домовились, що у випадку невиконання чи несвоєчасного виконання Відповідачем умов п.п. 1-4 цієї Мирової угоди щодо строків, розмірів та порядку внесення платежів, Відповідач сплачує Позивачу повну суму заборгованості в розмірі 1 094 436,80 грн. (Один мільйон дев`яносто чотири тисячі чотириста тридцять шість гривень 80 коп.) та всі судові витрати Позивача, пов`язані з судовим провадженням по господарській справі №910/11529/19, що виникли та можуть виникнути у Позивача.

7. Сторонами домовились, що будь-які витрати, які виникають у зв`язку з укладанням цієї Мирової угоди, покладаються на Відповідача.

8. Сторони заявляють, що ні в процесі укладення цієї Мирової угоди, ні в процесі виконання її умов не були, не будуть і не можуть бути порушені права будь-яких третіх осіб, у тому числі держави.

9. Сторони даної Мирової угоди повністю усвідомлюють умови, мету, сутність цієї Мирової угоди та юридичні наслідки її укладення.

10. Сторони підтверджують, що всі викладені умови цієї Мирової угоди відповідають їх реальному волевиявленню та інтересам і породжують настання наслідків, зазначених у тексті цієї Мирової угоди. Наслідки затвердження цієї Мирової угоди Сторонам відомі.

11. Сторони підтверджують, що особи, які підписали від імені Сторін цю Мирову угоду, мають всі необхідні повноваження на підписання цієї Мирової угоди та не мають будь-яких застережень та/або обмежень таких повноважень та/або своєї правоздатності, та/або дієздатності.

12. Уся інформація, викладена в цій Мировій угоді, сприймається Сторонами як повною мірою достовірна. Кожна Сторона окремо несе повну відповідальність за недостовірність інформації, яка зазначена в цій Мировій угоді.

13. Позивач заявляє, що з моменту підписання цієї Мирової угоди та у випадку належного її виконання не матиме жодних майнових претензій до Відповідача з приводу заборгованості, погашення якої є предметом цієї Мирової Угоди.

Позивач: ТОВ «Солі-ѻ³дповідач ТОВ «Навколо»Ідентифікаційний код в ЄДРПОУ 40952417 Місцезнаходження: 03038, м. Київ, вулиця Нововокзальна, будинок З Адреса для листування: 04071, м. Київ, вулиця Щекавицька, 30/39, офіс 303 Реквізити банківського рахунку: р/р № НОМЕР_1 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ», МФО 380805, ІПН 409524126585 Засоби зв`язку (тел.): 099-085-62-05 Е-мейл: statusdefense@gmail.com Генеральний директор ______ М.П. Мокровська Код ЄДРПОУ 41481146 Місцезнаходження: 04080, м. Київ, вулиця Кирилівська, будинок 82, офіс 256 Реквізити банківського рахунку: р/р № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 380775 Засоби зв`язку (тел.): (044)-337-40-29 Е-мейл: oleg@leantegra.com Директор ______ О.В. Пузанов

3. Закрити провадження у справі № 910/11529/19.

Стягувач: Товариство з обмеженою відповідальністю "Солі-С" (03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, буд.3; ідентифікаційний код 40952417)

Боржник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Навколо" (04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд.82, офіс 256; ідентифікаційний код 41481146)

Ухвала відповідно до положень Закону України "Про виконавче провадження" є виконавчим документом, набирає законної сили з 25.09.2019 та дійсна для пред`явлення до виконання до 25.09.2022.

Апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом десяти днів з дня її проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення (частина 1 статті 256 Господарського процесуального кодексу України).

Дата складання та підписання повного тексту ухвали: 30.09.2019.

Суддя Д. О. Баранов

Часті запитання

Який тип судового документу № 84626754 ?

Документ № 84626754 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 84626754 ?

Дата ухвалення - 25.09.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 84626754 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 84626754 ?

В Господарський суд м. Києва
Попередній документ : 84626753
Наступний документ : 84626755