Ухвала суду № 84535775, 26.09.2019, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Дата ухвалення
26.09.2019
Номер справи
727/8275/19
Номер документу
84535775
Форма судочинства
Цивільне
Державний герб України

Справа № 727/8275/19

Провадження № 2/727/1501/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2019 року м. Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці у складі:

головуючого судді - Кодрян Л.І.

за участю секретаря Гомонович Н.Г.

представника позивача ОСОБА_1 .Д.

розглянувши у підготовчому засіданні цивільну справу за позовом ОСОБА_2 до Чернівецької обласної ради, третя особа – мале приватне підприємство «Інтердизайн» про визнання незаконної відмови в затвердженні результатів аукціону та зобов`язання вчинити дії,-

В С Т А Н О В И В:

Позивач ОСОБА_2 , в інтересах якого діє ОСОБА_3 , звернувся в суд з позовом до відповідача – Чернівецької обласної ради, третя особа – мале приватне підприємство «Інтердизайн» про визнання незаконної відмови в затвердженні результатів аукціону та зобов`язання вчинити дії.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається не те, що 31.12.2018 року він прийняв участь у аукціоні з продажу нерухомого майна (лот № 7), який проводився МПП «Інтердизайн». Вказаний аукціон проводився на підставі договору про надання послуг про проведення аукціону з приватизації комунального майна від 23.11.2017 року, укладеного між Чернівецької обласною радою та МПП «Інтердизайн». Зазначає, що на виконання вказаного договору проводився аукціон з продажу об`єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, в тому числі разом з земельними ділянками, що підлягають приватизації, що знаходяться в територіальних межах Чернівецької області. 03.01.2019 року МПП «Інтердизайн» повідомило Чернівецьку обласну раду про результати проведення 31.12.2018 року аукціону з приватизації майна. Проте, Чернівецька обласна рада листом від 17.01.2019 року за № 01-14/39-47 повідомила про відсутність правових підстав для затвердження результатів аукціону та укладення договорів купівлі-продажу нерухомого майна у зв`язку з порушенням вимог діючого законодавства з чим не погодилося МПП «Інтердизайн». Вказує, що підготовка, продаж майна та порядок оформлення результатів аукціону здійснювалися у відповідності до Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», який діяв на дату оприлюднення інформаційного повідомлення про проведення аукціону. Проте, в подальшому Чернівецька обласна рада листом за № 01-14/39-255 від 09.04.2019 року повідомила МПП «Інтердизайн» про відмову в затвердженні результатів торгів, оформлених протоколами проведення аукціону. Позивач вказані дії відповідача вважає неправомірними, оскільки не має можливості оформити договір купівлі-продажу лоту № 7, який придбав на аукціоні, внести за придбане майно кошти та оформити право власності на придбане майно. Посилаючись на норми ЦК України, Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», перехідні положення Закону України «Про приватизацію державного та комунального майна» вважає своє право порушеним.

ОСОБА_2 просить визнати незаконною відмову Чернівецької обласної ради в затвердженні результатів аукціону з продажу частини будинковолодіння, а саме індивідуально визначеного майна – двоповерхової адміністративної будівлі літ.А площею 180,10 кв.м., в тому числі тамбура 1-1 площею 2,90 кв.м., коридору 1-2 площею 19,40 кв.м., коридору 1-3 площею 10,30 кв.м., кладової 1-4 площею 16,80 кв.м., коридору 1-5 площею 6,70 кв.м., магазину 1-6 площею 33,10 кв.м., коридору-сходової клітини 2-1 площею 13,70 кв.м., коридору 2-2 площею 4,70 кв.м., кабінету 2-3 площею 15,80 кв.м., кабенту 2-4 площею 24,20 кв.м., кабінету 2-5 площею 24,50 кв.м., кабінету 2-6 площею 8,00 кв.м., одноповерхової будівлі виробничого корпусу літ.Б площею 574,80 кв.м., навісу літ.В, трансформаторної літ.Г; колодязя ІІ, огорожі № 1-5, що знаходяться за адресою АДРЕСА_1 та бездіяльність в укладенні договору купівлі-продажу; зобов`язати Чернівецьку обласну раду затвердити результати аукціону з продажу вказаного нерухомого майна, оформлені протоколом проведення торгів від 31 грудня 2018 року МПП «Інтердизайн» та укласти протягом п`яти днів після затвердження результатів аукціону договір купівлі-продажу.

09.09.2019 року Чернівецькою обласною радою надано до суду відзив згідно якого відповідач просить в задоволенні позову ОСОБА_2 відмовити в повному обсязі, вважаючи його безпідставним.

16.09.2019 року представником позивача ОСОБА_3 подано відповідь на відзив в якому висловлено незгоду з доводами відповідача, викладеними у відзиві.

25.09.2019 року представником третьої особи надано до суду пояснення згідно яких МПП «Інтердизайн» просить позов задовольнити.

В судовому засіданні представник позивача ОСОБА_3 . позов підтримала, клопотань не заявила, просила підготовче засідання проводити у відсутності позивача, відповідача та третьої особи у зв`язку з їх належним повідомленням про день і час засідання, просила призначити справу до судового розгляду.

Представник відповідача в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про день і час розгляду справи, клопотань до суду не подав.

Представник третьої особи – мале приватне підприємство «Інтердизайн» в судове засідання не з`явився, згідно поданої заяви просив відкласти розгляд підготовчого засідання, доказів на підтвердження поважності причин неприбуття до суду не надав.

З огляду на вимоги норм ч.3 ст.189, ч.2 ст.198, ч.2 ст.223 ЦПК України суд не вбачає підстав для відкладення підготовчого провадження.

Вислухавши в судовому засіданні представника позивача, дослідивши письмові докази, суд приходить до висновку про необхідність закриття провадження у даній цивільній справі у відповідності до приписів п.1 ч.1 ст.255 ЦПК України.

Суд вважає, що наявний спір відповідає ознакам спору, що підлягає розгляду в порядку господарського судочинства з огляду на наступне.

За змістом п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ратифікованої Законом України від 17 липня 1997 року № 475/97-ВР «Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції» кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом.

Отже, висловлювання «судом, встановленим законом» зводиться не лише до правової основи самого існування «суду», але й дотримання таким судом певних норм, які регулюють його діяльність, тобто охоплює всю організаційну структуру судів, включно з питаннями, що належать до юрисдикції певних категорій судів.

Згідно з ч. 1 ст. 19 ЦПК України суди розглядають у порядку цивільного судочинства справи, що виникають з цивільних, земельних, трудових, сімейних, житлових та інших правовідносин, крім справ, розгляд яких здійснюється в порядку іншого судочинства. Суди розглядають у порядку цивільного судочинства також вимоги щодо реєстрації майна та майнових прав, інших реєстраційних дій, якщо такі вимоги є похідними від спору щодо такого майна або майнових прав, якщо цей спір підлягає розгляду в місцевому загальному суді і переданий на його розгляд з такими вимогами.

Відповідно до п.2 ч. 1 ст.20 ГПК України господарські суди розглядають справи у спорах, що виникають у зв`язку із здійсненням господарської діяльності (крім справ передбачених частиною другою цієї статті), та інші справи у визначених законом випадках, зокрема: справи у спорах щодо приватизації майна, крім спорів про приватизацію державного житлового фонду.

Відповідно до ч.1 ст.30 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» перебачено, що спори щодо приватизації державного або комунального майна, крім спорів, які виникають із публічно-правових відносин та віднесені до компетенції адміністративних судів, вирішуються господарським судом у порядку, встановленому Господарським процесуальним кодексом України, крім випадків, коли сторони погодили передачу таких спорів на вирішення міжнародному комерційному арбітражу відповідно до частини дванадцятої статті 26 цього Закону.

Як роз`яснив Пленум Вищого господарського Суду України у п.3.1, 3.2 своєї постанови від 24 жовтня 2011 року №10 «Про деякі питання підвідомчості і підсудності справ господарським судам» господарський спір підвідомчий господарському суду, зокрема за наявності у законі норми, що прямо передбачала б вирішення спору господарським судом. Господарські суди на загальних підставах вирішують усі спори між суб`єктами господарської діяльності, а також спори, пов`язані з приватизацією державного та комунального майна (крім спорів про приватизацію державного житлового фонду), в тому числі спори про визнання недійсними відповідних актів органів місцевого самоврядування та органів приватизації, а також спори зі справ, що виникають з корпоративних відносин.

Таким чином, враховуючи наведене, за загальним правилом, спори щодо приватизації комунального майна належать до господарської юрисдикції.

При визначенні підсудності даної справи слід виходити з характеру спірних правовідносин, прав, свобод та інтересів, за захистом яких звернувся позивач.

Позивач оспорює відмову Чернівецької обласної ради в затвердженні результатів аукціону з продажу комунального майна та бездіяльність в укладенні договору купівлі-продажу та просить зобов`язати відповідача затвердити результати аукціону про приватизацію об`єкта комунальної власності, а саме з продажу вищевказаного нерухомого майна, оформленого протоколом проведення торгів від 31 грудня 2018 року МПП «Інтердизайн» та зобов`язати відповідача укласти договір купівлі-продажу комунального майна в результаті його приватизації.

Таким чином, враховуючи характер спірних відносин, які виникли між сторонами з приводу приватизації нерухомого майна комунальної власності, суд вважає, що дана справа підлягає розгляду в порядку господарського судочинства, а пред`явлення позову фізичною особою, яка не є суб`єктом підприємницької діяльності, не змінює правову природу юридичного спору.

Вказане повністю узгоджується і з діючою редакцією статті 2 ГПК України, яка завданням господарського судочинства визначає справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів не тільки юридичних осіб і держави, але й фізичних осіб.

Зазначена правова позиція також викладена у постанові Великої Палати Верховного Суду від 21 лютого 2018 року у справі №125/703/16 ц.

У відповідності до вимог ч.1 п.1 ст.255 ЦПК України, суд своєю ухвалою закриває провадження у справі, якщо справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про судовий збір» сплачена сума судового збору повертається за клопотанням особи, яка його сплатила за ухвалою суду в разі закриття (припинення) провадження у справі (крім випадків, якщо провадження у справі закрито у зв`язку з відмовою позивача від позову і така відмова визнана судом), у тому числі в апеляційній та касаційній інстанціях.

Тому, враховуючи підстави закриття провадження у справі, позивач має право звернутись до суду з клопотання про повернення сплаченої суми судового збору.

Керуючись ст. 255, 259, 260, 261 ЦПК України суд, -

П О С Т А Н О В И В :

Провадження у справі за позовом ОСОБА_2 до Чернівецької обласної ради, третя особа – мале приватне підприємство «Інтердизайн» про визнання незаконної відмови в затвердженні результатів аукціону та зобов`язання вчинити дії - закрити.

Роз`яснити позивачу право на звернення із вказаним позовом у порядку господарського судочинства.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Чернівецького апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення через Шевченківський районний суд м. Чернівці.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повний текст ухвали складено 26.09.2019 року.

Суддя Л.І.Кодрян

Часті запитання

Який тип судового документу № 84535775 ?

Документ № 84535775 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 84535775 ?

Дата ухвалення - 26.09.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 84535775 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 84535775 ?

В Шевченківський районний суд м. Чернівців
Попередній документ : 84535772
Наступний документ : 84535782