Рішення № 84427229, 11.09.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
11.09.2019
Номер справи
752/9536/19
Номер документу
84427229
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 752/9536/19

Провадження №: 2/752/4969/19

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2019 року Голосіївський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді Хоменко В.С.

при секретарі Павлюх П.В.,

розглянувши в порядку спрощеного провадження без повідомлення сторін в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Обслуговуючого кооперативу «Хауз Менеджмент» про зобов`язання надати відповідь на адвокатський запит, -

в с т а н о в и в:

у травні 2019 року позивач звернувся до суду з вищевказаним позовом.

Свої вимоги обґрунтував тим, що 27.03.2019 року та 08.04.21019 року направив відповідачу адвокатські запити №№ 1-162/19, 3-162/19 відповідно, відповіді на які так і не отримав.

Тому, просив суд визнати протиправною бездіяльність ОК «Хауз Менеджмент», яка полягає у ненаданні адвокату Вальку І.В. відповіді на адвокатські запити №№ 1-162/19, 3-162/19 від 27.03.2019 року та 08.04.21019 року відповідно та зобов`язати ОК «Хауз Менеджмент» надати адвокату Вальку І.В. інформацію та копії документів у відповідь на адвокатський запит № 3-162/19 від 08.04.21019 року.

Ухвалою від 17.05.2019 року відкрито провадження у справі з призначенням проведення розгляду в порядку спрощеного позовного провадження у цивільній справі без повідомлення сторін (а.с. 19-20).

Заперечення щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження до суду не надходили.

Клопотань від сторін про розгляд справи в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін не надходило.

Відповідач відзив на позовну заяву не подав.

Статтею 13 ЦПК України визначено принцип диспозитивності цивільного судочинства, відповідно до якого суд розглядає цивільні справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до вимог ЦПК України, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках.

Статтею 81 ЦПК України передбачено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

Відповідно до ст. 264 ЦПК України під час ухвалення рішення суд вирішує зокрема: чи мали місце обставини, якими обґрунтовуються вимоги і заперечення, та якими доказами вони підтверджуються; які правовідносини випливають зі встановлених обставин; яка правова норма підлягає застосуванню до цих правовідносин.

Отже суд розглядає справу за наявними у справі доказами, які надані сторонами.

На підставі викладеного, судовий розгляд справи здійснюється за правилами спрощеного позовного провадження на підставі наявних у суду матеріалів, без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу.

Дослідивши матеріали справи, оцінивши зібрані по справі докази в їх сукупності, суд приходить до наступного.

25.03.2019 року між АБ « Валько Ігор та партнери» та ТОВ «Сироман» було укладено договір № 162/19 про надання правової (правничої) допомоги (а.с. 9-10).

26.03.2019 року видано ордер серії РН-524 № 161 адвокату Вальку І.В.

27.03.2019 року адвокатом Вальком І.В. було направлено до відповідача адвокатський запит, який останнім було отримано 27.03.2019 року менеджером по зв`язкам із громадськістю Шургот Л .В., про що свідчить вх. № 32 від 27.03.2019 року, в котрому він просив надати копію проектної документації та схеми влаштування вентиляційних каналів (вертикальних вентиляційних витяжних каналів та за наявності інших), які конструктивно пов`язані із приміщенням АДРЕСА_1 ; надати копію акту або актів (висновків роботи комісій або інших документів) щодо обстеження стану вентиляційного каналу по відповідному стояку (приміщення № 72 будинку № 10-А на вул. Дмитра Луценка у м. Києві) за період 2018-2019 роки та повідомити, чи виявлено порушення, і які дії було вчинено в зв`язку з цим; у випадку, якщо такі обстеження вентиляційного каналу, вказані в п. 2 запиту, не проводилися, протягом 7 робочих днів здійснити обстеження вентиляційних каналів (вертикальних вентиляційних витяжних каналів та за наявності інших), які конструктивно пов`язані із прум АДРЕСА_1 для чого заздалегідь запросити до участі в такому обстеженні представників ТОВ «Сироман»; повідомити найменування та ідентифікаційний код ЄДРПОК замовника та підрядника (підрядників) будівництва будинку АДРЕСА_3 ; надати копію договору між замовником та підрядником (-ами) будівництва будинку АДРЕСА_3 у випадку, якщо ОК «Хауз Менеджмент» був стороною такого договору або володіє таким документом чи його копією. До запиту позивачем було додано копії свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю № 685 від 29.10.2009 року та ордеру серії РН-524 № 161 від 26.03.2019 року (а.с. 11).

ОК «Хауз Менеджмент» відповідь на даний адвокатський запит не надано. Докази в розрізі положень ст. ст. 76-81 ЦПК України на підтвердження зворотного в розпорядження суду не надано.

08.04.2019 року позивачем знову направлено на адресу відповідача адвокатський запит, в котрому він просив надати копію проектної документації та схеми влаштування вентиляційних каналів (вертикальних вентиляційних витяжних каналів та за наявності інших), які конструктивно пов`язані із приміщенням АДРЕСА_1 ; надати копію акту або актів (висновків роботи комісій або інших документів) щодо обстеження стану вентиляційного каналу по відповідному стояку (приміщення № 72 будинку № 10-А на вул. Дмитра Луценка у м. Києві) за період 2018-2019 роки та повідомити, чи виявлено порушення, і які дії було вчинено в зв`язку з цим; повідомити найменування та ідентифікаційний код ЄДРПОК замовника та підрядника (підрядників) будівництва будинку АДРЕСА_3 ; надати копію договору між замовником та підрядником (-ами) будівництва будинку АДРЕСА_3 у випадку, якщо ОК «Хауз Менеджмент» був стороною такого договору або володіє таким документом чи його копією. До запиту позивачем було додано пам`ятка щодо норм права, які регулюють надання відповіді на адвокатский запит, та копії свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю № 685 від 29.10.2009 року та ордеру серії РН-524 № 161 від 26.03.2019 року (а.с. 12-13).

ОК «Хауз Менеджмент» відповідь на даний адвокатський запит також не надано. Докази в розрізі положень ст. ст. 76-81 ЦПК України на підтвердження зворотного в розпорядження суду знову-таки не надано.

Право адвоката на отримання інформації за допомогою адвокатського запиту, регламентується Законами України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та «Про доступ до публічної інформації».

Згідно ч. 1 ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокатський запит письмове звернення адвоката до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об`єднань про надання інформації, копій документів, необхідних адвокату для надання правової допомоги клієнту.

За змістом ч. 1 ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» до адвокатського запиту додаються посвідчені адвокатом копії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, ордера або доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги. Вимагати від адвоката подання разом з адвокатським запитом інших документів забороняється.

Згідно ст. 26 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокатська діяльність здійснюється на підставі договору про надання правової допомоги.

Документами, що посвідчують повноваження адвоката на надання правової допомоги, можуть бути:

1) договір про надання правової допомоги;

2) довіреність;

3) ордер;

4) доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 20 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» під час здійснення адвокатської діяльності адвокат має право вчиняти будь-які дії, не заборонені законом, правилами адвокатської етики та договором про надання правової допомоги, необхідні для належного виконання договору про надання правової допомоги, зокрема, звертатися з адвокатськими запитами, у тому числі щодо отримання копій документів, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, організацій, громадських об`єднань, а також до фізичних осіб (за згодою таких фізичних осіб).

Отже, подання адвокатом адвокатського запиту є професійним правом адвоката, у зв`язку із наданням правової допомоги на підставі договору про надання правової допомоги.

Вимоги до подання адвокатського запиту є однаковими для всіх адвокатів, незалежно від організаційних форм, в яких вони здійснюють адвокатську діяльність індивідуально, або в організаційно-правових формах адвокатського бюро чи адвокатського об`єднання.

Адвокатський запит має відповідати вимогам ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», якою, зокрема, встановлено, що до нього додаються посвідчені адвокатом копії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, ордера або доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги.

Таким чином, при подачі адвокатського запиту адвокат зобов`язаний надати посвідчені ним копії:

- свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю;

- ордера або доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги.

Вищезазначений перелік документів є вичерпним.

У відповідності до ч. 2 ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, організацій, громадських об`єднань, яким направлено адвокатський запит, зобов`язані не пізніше п`яти робочих днів з дня отримання запиту надати адвокату відповідну інформацію, копії документів, крім інформації з обмеженим доступом і копій документів, в яких міститься інформація з обмеженим доступом.

У разі якщо адвокатський запит стосується надання значного обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду адвокатського запиту може бути продовжено до двадцяти робочих днів з обґрунтуванням причин такого продовження, про що адвокату письмово повідомляється не пізніше п`яти робочих днів з дня отримання адвокатського запиту.

На підставі ч. 3 ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» відмова в наданні інформації на адвокатський запит, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом, крім випадків відмови в наданні інформації з обмеженим доступом.

Таким чином, особи, які не надають відповіді на адвокатський запит, порушують Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та ст. 10 Конвенції про захист прав людини і основоположених свобод.

З огляду на викладене, судом встановлено, що відповідачем були порушені вимоги ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» в частині ненадання відповіді на адвокатський запит, а також в частині надання інформації та копій запитуваних документів.

За таких обставин вимоги позивача є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 141 ЦПК України, з відповідача на користь позивача підлягає стягненню судовий збір.

На підставі викладено, керуючись ст. ст. 12,76-81, 82, 141, 258, 263-265, 274-279, 354, 355 ЦПК України, суд

у х в а л и в:

позов ОСОБА_1 до Обслуговуючого кооперативу «Хауз Менеджмент» про зобов`язання надати відповідь на адвокатський запит - задовольнити.

Визнати протиправною бездіяльність Обслуговуючого кооперативу «Хауз Менеджмент», яка полягає у ненаданні адвокату Вальку Ігорю Вікторовичу відповіді на адвокатські запити №№ 1-162/19, 3-162/19 від 27.03.2019 року та 08.04.21019 року відповідно.

Зобов`язати Обслуговуючий кооператив «Хауз Менеджмент» надати адвокату Вальку Ігорю Вікторовичу інформацію та копії документів у відповідь на адвокатський запит № 3-162/19 від 08.04.21019 року.

Стягнути з Обслуговуючого кооперативу «Хауз Менеджмент» на користь ОСОБА_1 судовий збір у розмірі 768,40 грн. (сімсот шістдесят вісім гривень 40 копійок).

Відомості щодо учасників справи:

Позивач - ОСОБА_1 , ІПН НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_5 .

Відповідач - Обслуговуючий кооператив «Хауз Менеджмент», код ЄДРПОУ 39823082, адреса: 03191, м. Київ, вул. Д. Луценка, буд. 8-А, прим. 76.

Рішення може бути оскаржено до Київського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення. Учасник справи, якому повне рішення суду не були вручені у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Суддя В.С. Хоменко

Часті запитання

Який тип судового документу № 84427229 ?

Документ № 84427229 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 84427229 ?

Дата ухвалення - 11.09.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 84427229 ?

Форма судочинства - Цивільне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 84427229 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 84427229, Голосіївський районний суд міста Києва

Судове рішення № 84427229, Голосіївський районний суд міста Києва було прийнято 11.09.2019. Форма судочинства - Цивільне, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти ключові відомості про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити ключові відомості.

Судове рішення № 84427229 відноситься до справи № 752/9536/19

Це рішення відноситься до справи № 752/9536/19. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 84427227
Наступний документ : 84427233