Рішення № 84258428, 13.09.2019, Господарський суд Черкаської області

Дата ухвалення
13.09.2019
Номер справи
925/842/19
Номер документу
84258428
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 31-21-49, inbox@ck.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2019 року справа № 925/842/19 м. Черкаси

За позовом Черкаської міської ради

до товариства з обмеженою відповідальністю "МЧМ"

про стягнення 7150,81грн.,

Суддя Дорошенко М.В.

Секретар судового засідання Рябенька Я.В.

Представники сторін:

від позивача: Михно Р.М. за довіреністю від 02.09.2019;

від відповідача: не явилися.

Черкаська міська рада (далі – позивач) звернулася до Господарського суду Черкаської області із позовною заявою до товариства з обмеженою відповідальністю "МЧМ" (далі – відповідач) про стягнення на користь міського бюджету м. Черкаси 7150,81 грн. заборгованості за укладеною між сторонами угодою про справляння плати за користування частиною прибудинкової території від 14.05.2005, у тому числі: 6792,01 боргу з плати за користування ч прибудинковою територією та 358,80 грн. пені.

У позові позивач також просить господарський суд стягнути з відповідача на користь Департаменту фінансової політики Черкаської міської ради 1921,00 грн. витрат на сплату судового збору.

В обґрунтування позову позивач вказав на неналежне виконання відповідачем зобов`язань за укладеним ним з Черкаською міською радою угодою про справляння плати за користування частиною прибудинкової території від 14.10.2005 щодо повного та своєчасного внесення плати за користування частиною прибудинкової території.

Ухвалою від 15.07.2019 Господарський суд Черкаської області прийняв позовну заяву позивача до розгляду, відкрив провадження у справі, задовольнив клопотання позивача про розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження, призначив її розгляд в порядку спрощеного позовного провадження в судовому засіданні на 09 год. 30 хв. 29.08.2019 у приміщенні Господарського суду Черкаської області.

Ухвалою від 29.08.2019 Господарський суд відклав судове засідання для розгляду справи у порядку спрощеного позовного провадження на 12 год. 00 хв. 13.09.2019 в приміщенні Господарського суду Черкаської області.

Відповідач належним чином повідомлявся про дату, час і місце призначених ухвалами від 15.07.2019 і від 29.08.2019 судових засідань шляхом надіслання йому за вказаною у позові та у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань адресою його місцезнаходження копій вказаних ухвал та розміщення інформації про виклик на офіційному сайті господарського суду веб-порталу судової влади України в мережі Інтернет (www.court.gov.ua/sudy/). Проте відповідач чи його представник в жодне із судових засідань не явилися, відзиву на позов до господарського суду не подали.

Нез`явлення відповідача чи його представника у судове засідання не перешкоджає вирішенню спору за наявними у справі матеріалами.

У судовому засіданні, яке відбулося 13.09.2019, представник позивача позов підтримав з викладених у ньому підстав, а господарський суд розглянув справу по суті та оголосив вступну і резолютивну частини ухваленого ним у нарадчій кімнаті рішення.

Заслухавши представника позивача, дослідивши наявні у справі письмові докази, Господарський суд Черкаської області

ВСТАНОВИВ:

14 жовтня 2005 року Черкаська міська рада як землевласник і товариство з обмеженою відповідальністю "МЧМ" як землекористувач уклали угоду про справляння плати за користування частиною прибудинкової території (далі – угода від 14.05.2005), об`єктом якої є частина прибудинкової території по вул АДРЕСА_1 у м. Черкаси, яку використовує землекористувач, маючи у власності нежитлове приміщення.

14 жовтня 2005 року угода від 14.05.2005 була зареєстрована в управлінні земельних ресурсів та землеустрою виконавчого комітету Черкаської міської ради, про що у книзі обліку Угод про плату за користування частиною прибудинкової території вчинено запис за №116.

Згідно з п. 2.1 угоди від 14.10.2005 остання укладена на строк до 01.11.2008.

Пунктом 2.3 угоди від 14.10.2005 передбачено, що у разі, якщо землекористувач продовжує використовувати частину прибудинкової території після закінчення строку дії цієї угоди, то за відсутності письмових заперечень землевласника протягом одного місяця після закінчення строку дії угоди, ця угода вважається продовженою на той самий термін на тих самих умовах, які були передбачені угодою.

Відповідно до п. 3.1 угоди від 14.10.2005 за користування частиною прибудинкової території землекористувач сплачує плату у грошовій формі у розмірі, визначеному згідно з рішенням виконавчого комітету Черкаської міської ради від 21.06.2005 №793.

Пунктом 3.2 угоди від 14.10.2005 її сторони передбачили, що землекористувач, який використовує земельну ділянку з порушенням вимог ст.ст. 125,206 Земельного кодексу України, чим завдає збитків землевласнику, протягом 1-го місяця зобов`язується відшкодувати кошти в розмір 424,50 грн. (чотириста двадцять чотири грн. 50 коп.) до 10 числа місяця, наступного за звітним, на р/р №33216815500002 код 13050200 в УДК в Черкаській області МФО 854018 ЗКПО 38031150 за період з 01.09.2005 по 31.10.2005.

Відповідно до п. 3.4 угоди від 14.10.2005 щомісячна плата за користування частиною прибудинкової території складає 212,25 грн. (двісті дванадцять грн. 25 коп.) та вноситься землекористувачем до 10 – го числа місяця наступного за звітним на р/р №33219812500002 код 13050200 в УДК в Черкаській області МФО 854018 ОКПО 22809222

Пунктом 3.5 угоди від 14.10.2005 встановлена пеня за несвоєчасну сплату плати за користування прибудинковою територією у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, діючої на день виникнення боргу за кожний день прострочення.

Після закінчення встановленого п. 2.1 угоди від 14.10.2005 строку її дії у відповідності з п. 2.3 цієї угоди вона щорічно продовжувалася на той самий термін на тих самих умовах, які нею передбачені і наразі є чинною.

Рішенням Господарського суду Черкаської області від 15.03.2017 у справі №925/1613/16 з відповідача була стягнута заборгованість за користування частиною прибудинкової території за вказаною угодою в сумі 29838,93 коп. за період з листопада 2005 року по жовтень 2016 року включно.

За період користування частиною прибудинкової території по вул. Смілянській, 2 у м. Черкаси з 01.11.2016 по 30.06.2019 відповідач за угодою від 14.10.2005 мав сплатити до місцевого бюджету м. Черкаси 6792,01 грн. плати.

Відповідач 6792,01 грн. плати за користування частиною прибудинкової території не сплатив чим порушив своє зобов`язання за угодою від 14.10.2005 і право позивача на своєчасне і повне одержання цієї плати до місцевого бюджету м. Черкаси, що й спричинило даний спір.

За несвоєчасне внесення плати за користування частиною прибудинкової території позивач станом на 10.07.2019 нарахував відповідачу до сплати 358,80 грн. передбаченої п. 3.5 угоди від 14.10.2005 пені.

Наразі відповідач борг у сумі 6792,01 грн. та пеню у сумі 358,80 грн. позивачу не сплатив.

Однією із встановлених ст. 3 Цивільного кодексу України загальних засад цивільного законодавства є свобода договору.

Статтею 6 Цивільного кодексу України встановлено, зокрема:

1. Сторони мають право укласти договір, який не передбачений актами цивільного законодавства, але відповідає загальним засадам цивільного законодавства.

2. Сторони мають право врегулювати у договорі, який передбачений актами цивільного законодавства, свої відносини, які не врегульовані цими актами.

3. Сторони в договорі можуть відступити від положень актів цивільного законодавства і врегулювати свої відносини на власний розсуд.

Сторони в договорі не можуть відступити від положень актів цивільного законодавства, якщо в цих актах прямо вказано про це, а також у разі, якщо обов`язковість для сторін положень актів цивільного законодавства випливає з їх змісту або із суті відносин між сторонами.

Частина 1 ст. 627 Цивільного кодексу України передбачає, що відповідно до статті 6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Відповідно до ч. 4 та ч. 7 ст. 179 Господарського кодексу України при укладенні господарських договорів сторони можуть визначати зміст договору на основі вільного волевиявлення, коли сторони мають право погоджувати на свій розсуд будь-які умови договору, що не суперечать законодавству. Господарські договори укладаються за правилами, встановленими Цивільним кодексом України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом, іншими нормативно-правовими актами щодо окремих видів договорів.

Частиною 1 ст. 193 Господарського кодексу України встановлено, що суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Статтею. 204 Цивільного кодексу України встановлено, що правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним.

Недійсність угоди від 14.10.2005 як правочину прямо не встановлена законом і він не визнавалася судом недійсним.

Отож в силу ст. 204 Цивільного кодексу України угода від 14.10.2005 наразі є правомірною.

Відповідно до ст.ст. 525, 526 Цивільного кодексу України одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту.

Статтею 530 Цивільного кодексу України встановлено, що у разі, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

У ст. 629 Цивільного кодексу України зазначено, що договір є обов`язковим для виконання.

Частина 2 ст. 16 Цивільного кодексу України та ч. 2 ст. 20 Господарського кодексу України передбачають такі способи захисту порушеного права особи як присудження до виконання обов`язку в натурі, застосування штрафних санкцій.

Відповідно до ч. 2 ст. 193, ч. 1 ст. 216 Господарського кодексу України порушення зобов`язання є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених цим кодексом, іншими законами або договором; учасники господарських правовідносин несуть господарсько-правову відповідальність за правопорушення у сфері господарювання шляхом застосування до правопорушників господарських санкцій на підставах і в порядку, передбачених цим Кодексом, іншими законами та договором.

Стаття 230 Господарського кодексу України штрафними санкціями у розумінні цього Кодексу визнає господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов`язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання.

З огляду на викладені вище обставини та норми законодавства, Господарський суд Черкаської області дійшов таких висновків.

Угода від 14.10.2005 є обов`язковою для її виконання сторонами. Відповідач не виконав свої зобов`язання за цією угодою щодо сплати позивачу плати за користування частиною прибудинкової території у сумі 6792,01 грн., що порушило права позивача на своєчасне і повне одержання вказаної плати.

За таких обставин позивач в порядку захисту свого порушеного права вправі вимагати від відповідача примусового виконання обов`язку в натурі шляхом стягнення з нього на свою користь суми боргу у сумі 6792,01 грн. та передбаченої п. 3.5 угоди від 14.10.2005 пені.

Стягувана сума пені нарахована позивачем у відповідності з умовами угоди від 14.10.2005, фактичними обставинами її невиконання відповідачем і вимогами чинного законодавства, тобто нарахована правильно.

За таких обставин позов підлягає задоволенню.

Департамент фінансової політики Черкаської міської ради за платіжними дорученнями від 09.07.2019 №399 сплатив за подання позову Черкаської міської ради 1921,00 грн. судового збору.

Відповідно до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України при задоволенні позову судовий збір покладається на відповідача. Отож сплачений Департаментом фінансової політики Черкаської міської ради судовий збір у сумі 1921,00 грн. слід покласти на відповідача

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 129, 236-241, 252 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд Черкаської області

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити повністю.

Судовий збір у сумі 1921,00 грн. покласти на відповідача.

Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "МЧМ" (вул. Смілянська, 2, м. Черкаси, 18002, код ЄДРПОУ 30759318) – 6792,01 грн. (шість тисяч сімсот дев`яносто дві гривні 01 коп.) боргу та 358,80 (триста п`ятдесят вісім гривень 80 коп.) пені на користь міського бюджету м. Черкаси (вул. Б. Вишневецького, 36, м. Черкаси, 18001 для зарахування на реєстраційний рахунок № НОМЕР_1 , одержувач платежу: УК у м. Черкасах/ Черкаси/ код платежу 18010600, код ЄДРПОУ 38031150, МФО 899998, банк: Казначейство України (ЕАП), призначення платежу: орендна плата за землю з юридичних осіб).

Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "МЧМ" (вул. Смілянська, 2, м. Черкаси, 18002, код ЄДРПОУ 30759318) – 1921,00 грн. (одна тисяча дев`ятсот двадцять одна гривня 00 коп.) судового збору для зарахування на рахунок №35417036086317, банк отримувача: ГУДКСУ в Черкаській області, МФО 854018, отримувач: Департамент фінансової політики Черкаської міської ради, код ОКПО 38764629.

Це рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги це рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Це рішення протягом може бути оскаржене в апеляційному порядку до Північного апеляційного господарського суду двадцяти днів з дня складення повного рішення.

Повне рішення складено 16.09.2019.

СУДДЯ М.В. Дорошенко

Попередній документ : 84258427
Наступний документ : 84258429