Рішення № 84223014, 13.09.2019, Сумський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
13.09.2019
Номер справи
480/2540/19
Номер документу
84223014
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

СУМСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 вересня 2019 р. Справа №480/2540/19

Сумський окружний адміністративний суд у складі судді Гелети С.М., розглянувши у письмовому провадженні в порядку спрощеного позовного провадження у приміщенні суду в м. Суми адміністративну справу за позовом Головного управління ДПС у Сумській області до товариства з обмеженою відповідальністю "Слобожанська хімічна компанія" про стягнення заборгованості,-

В С Т А Н О В И В:

Головне управління ДПС у Сумській області звернулося до суду з позовною заявою до товариства з обмеженою відповідальністю "Слобожанська хімічна компанія" (далі - відповідач, ТОВ "Слобожанська хімічна компанія"), в якій просить стягнути за рахунок коштів на рахунках у банках, обслуговуючих відповідача та за рахунок готівки, що йому належить податковий борг з податку на додану вартість в сумі 49883,32 грн. та накласти арешт на кошти та інші цінності відповідача, які знаходяться на відкритих рахунках у банках та інших фінансових установах на суму податкового боргу в розмірі 49883,32 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що за відповідачем обліковується податковий борг, який виник у зв`язку з несплатою самостійно узгодженої суми податкового зобов`язання з податку на додану вартість. Відповідачу надсилалась податкова вимога, однак сума боргу залишилась несплаченою.

Ухвалою від 16.07.2019 відкрито провадження, розгляд справи призначено за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін. Ухвала направлялась на адресу ТОВ "Слобожанська хімічна компанія" за адресою місцезнаходження, зазначеною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (40000, м. Суми, вул. К. Зеленко, 1, кв. 62). Конверт із поштовим відправленням повернуто до суду. Враховуючи положення ст. ст. 124, 126 КАС України вважається, що ухвала вручена ТОВ "Слобожанська хімічна компанія" належним чином.

Дослідивши матеріали справи, оцінивши надані докази в їх сукупності, суд задовольняє позовні вимоги, виходячи із наступного.

Судом встановлено, що ТОВ "Слобожанська хімічна компанія" зареєстроване як юридична особа, включене до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (а.с. 19).

16.03.2019, засобами електронного зв`язку, ТОВ "Слобожанська хімічна компанія" подало до ГУ ДФС у Сумській області податкову декларацію з податку на додану вартість за лютий 2019 року, якою самостійно узгодило суму грошового зобов`язання по вказаному податку в розмірі 58491,00 грн. (а.с. 12-13).

На момент звернення до суду сума боргу по зазначеній декларації складає 46914,32 грн. (а.с. 11).

20.04.2019, засобами електронного зв`язку, ТОВ "Слобожанська хімічна компанія" подало до ГУ ДФС у Сумській області податкову декларацію з податку на додану вартість за березень 2019 року, якою самостійно узгодило суму грошового зобов`язання по вказаному податку в розмірі 2969,00 грн. (а.с. 14-15).

Відповідно до п. 56.11 ст. 56 Податкового кодексу України не підлягає оскарженню грошове зобов`язання, самостійно визначене платником податків. На момент звернення до суду податковий борг ТОВ "Слобожанська хімічна компанія" з податку на додану вартість складає 49883,32 грн. (а.с. 11).

Відповідно до вимог п. 59.1 ст. 59 Податкового кодексу України відповідачу направлена податкова вимога від 16.08.2013 № 177-15 (а.с. 16).

Згідно з п. 20.1.34 ст. 20 Податкового Кодексу України контролюючі органи мають право звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, що обслуговують такого платника податків, на суму податкового боргу або його частини.

Відповідно до п. 95.2 ст. 95 Податкового Кодексу України стягнення коштів та продаж майна платника податків провадяться не раніше ніж через 60 календарних днів з дня надіслання (вручення) такому платнику податкової вимоги.

Згідно з п. 95.1 ст. 95 Податкового Кодексу України контролюючий орган здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі.

В силу п. п. 95.3, 95.4 ст. 95 Податкового Кодексу України стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, та з рахунків платників податків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, відкритих в органі, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання контролюючим органам, у розмірі суми податкового боргу або його частини. Контролюючий орган на підставі рішення суду здійснює стягнення коштів у рахунок погашення податкового боргу за рахунок готівки, що належить такому платнику податків. Стягнення готівкових коштів здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 67 Конституції України передбачає, що кожен зобов`язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

Враховуючи те, що сума податкового боргу ТОВ "Слобожанська хімічна компанія" з податку на додану вартість становить 49883,32 грн., не сплачена відповідачем на момент розгляду справи, суд вважає позовні вимоги в частині стягнення такого боргу правомірними, обґрунтованими і такими, що підлягають задоволенню.

Щодо вимог ГУ ДФС у Сумській області в частині накладення арешту на кошти та інші цінності ТОВ "Слобожанська хімічна компанія", суд зазначає наступне.

Арешт коштів на рахунку платника податків відповідно до абз. 2 п.п. 94.6.2 п. 94.6 ст. 94 Податкового кодексу України здійснюється виключно на підставі рішення суду шляхом звернення контролюючого органу до суду.

Підстави для застосування як адміністративного арешту майна, так і арешту коштів на рахунках платника податків, є універсальними та визначені п. 94.2 ст. 94 Податкового кодексу України. Обидва види арешту, за загальним правилом, застосовуються з однакових підстав і розрізняються лише процедурою застосування - або за рішенням керівника податкового органу (щодо майна, відмінного від коштів), або за рішенням суду (арешт коштів).

Так, відповідно до п. 94.2 ст. 94 Податкового кодексу України арешт майна може бути застосовано, якщо з`ясовується одна з таких обставин:

94.2.1. платник податків порушує правила відчуження майна, що перебуває у податковій заставі;

94.2.2. фізична особа, яка має податковий борг, виїжджає за кордон;

94.2.3. платник податків відмовляється від проведення документальної або фактичної перевірки за наявності законних підстав для її проведення або від допуску посадових осіб контролюючого органу;

94.2.4. відсутні дозволи (ліцензії) на здійснення господарської діяльності, а також у разі відсутності реєстраторів розрахункових операцій, зареєстрованих у встановленому законодавством порядку, крім випадків, визначених законодавством;

94.2.5. відсутня реєстрація особи як платника податків у контролюючому органі, якщо така реєстрація є обов`язковою відповідно до цього Кодексу, або коли платник податків, що отримав податкове повідомлення або має податковий борг, вчиняє дії з переведення майна за межі України, його приховування або передачі іншим особам;

94.2.6. платник податків відмовляється від проведення перевірки стану збереження майна, яке перебуває у податковій заставі;

94.2.7. платник податків не допускає податкового керуючого до складення акта опису майна, яке передається в податкову заставу.

94.2.8. платник податків (його посадові особи або особи, які здійснюють готівкові розрахунки та/або провадять діяльність, що підлягає ліцензуванню) відмовляється від проведення відповідно до вимог цього Кодексу інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, коштів (зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки).

Приписи ст. 94 Податкового кодексу України викладаються в єдиному контексті та відповідні правові норми регулюють як правовідносини, що виникають при накладенні адміністративного арешту майна, так і арешту коштів платника податків.

Таким чином арешт на кошти платника податків накладається за наявності підстав, визначених п. 94.2 ст. 94 Податкового кодексу України.

Вказаний висновок узгоджується з позицією Верховного Суду, викладеною в постанові від 27.11.2018 по справі № 820/1929/17.

Крім того, відповідно до п. 20.1.33 п. 20.1 ст. 20 Податкового кодексу України контролюючі органи мають право звертатися до суду щодо накладення арешту на кошти та інші цінності, що знаходяться в банку, платника податків, який має податковий борг, у разі якщо у такого платника податків відсутнє майно та/або його балансова вартість менша суми податкового боргу, та/або таке майно не може бути джерелом погашення податкового боргу.

В даному випадку ГУ ДФС у Сумській області не зазначило та не довело належними доказами наявність підстав застосування арешту коштів ТОВ "Слобожанська хімічна компанія", передбачених п. 94.2 ст. 94 Податкового кодексу України.

Також позивачем не було надано належних доказів відсутності у ТОВ "Слобожанська хімічна компанія" майна, або недостатньої вартості такого майна для погашення суми податкового боргу.

Враховуючи викладене, суд відмовляє в задоволенні позовних вимог ГУ ДФС у Сумській області в частині накладення арешту на кошти та інші цінності ТОВ "Слобожанська хімічна компанія", які знаходяться на відкритих рахунках у банках та інших фінансових установах на суму податкового боргу в розмірі 49883,32 грн.

Керуючись ст.ст. 90, 139, 243-246, 255, 293, 295 КАС України, суд, -

В И Р І Ш И В:

Позов Головного управління ДПС у Сумській області до товариства з обмеженою відповідальністю "Слобожанська хімічна компанія" про стягнення заборгованості - задовольнити частково.

Стягнути в доход бюджету з розрахункових рахунків у банках, обслуговуючих товариство з обмеженою відповідальністю "Слобожанська хімічна компанія" (40000, м. Суми, вул. К. Зеленко, 1, кв. 62, код ЄДРПОУ 37186436) та за рахунок готівки, що йому належить, податковий борг з податку на додану вартість в розмірі 49883,32 грн. (рахунок 31110029018002, одержувач УК у м. Сумах/14060100, код одержувача 37970593, банк одержувача Казначейство України (ЕАП), МФО 899998).

В задоволенні інших вимог - відмовити.

Рішення може бути оскаржено до Другого апеляційного адміністративного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення. Апеляційні скарги до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи подаються через Сумський окружний адміністративний суд.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Повне рішення складено 13.09.2019.

Суддя С.М. Гелета

Часті запитання

Який тип судового документу № 84223014 ?

Документ № 84223014 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 84223014 ?

Дата ухвалення - 13.09.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 84223014 ?

Форма судочинства - Адміністративне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 84223014 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 84223014, Сумський окружний адміністративний суд

Судове рішення № 84223014, Сумський окружний адміністративний суд було прийнято 13.09.2019. Форма судочинства - Адміністративне, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти важливі дані про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити важливі дані.

Судове рішення № 84223014 відноситься до справи № 480/2540/19

Це рішення відноситься до справи № 480/2540/19. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 84223013
Наступний документ : 84223015