Ухвала суду № 84156308, 10.09.2019, Господарський суд Херсонської області

Дата ухвалення
10.09.2019
Номер справи
923/930/17
Номер документу
84156308
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРCОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул.Театральна,18, м. Херсон, 73000,

тел./0552/26-47-84, 49-31-78, факс 49-31-78, веб сторінка: ks.arbitr.gov.ua/sud5024/

__________________________

У Х В А Л А

10 вересня 2019 року Справа № 923/930/17

Господарський суд Херсонської області у складі судді Пригуза П.Д., за участю секретаря судового засідання Литвиненко Т.О., розглянувши у відкритому засіданні клопотання ліквідатора арбітражного керуючого Акопяна Г.Г. про затвердження звіту про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат у ліквідаційній процедурі по справі

за заявою: Херсонської об`єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Херсонській області, вул. І.Кулика, 143-а, м. Херсон, ідентифікаційний код 39473382,

до: Товариства з обмеженою відповідальністю "Світоч", вул. Жовтневої революції, 38, м. Херсон, ідентифікаційний код 14120512,

про банкрутство,

за участю представників сторін:

від кредиторів: Шаповал Д.В., довіреність № 8171/9/21-22-10-03-04 від 16.07.2019,

від боржника: ліквідатора не з`явився,

в с т а н о в и в:

Постановою господарського суду Херсонської області від 01.03.2018 боржника визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено арбітражного керуючого Акопяна Гаджика Гарагеновича та призначено судове засідання для розгляду звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута на 28.02.2019.

До господарського суду 09.09.2019 надійшло клопотання від арбітражного керуючого Акопяна Г.Г., відповідно до якого, він просить: затвердити звіт про оплату послуг, відшкодування витрат арбітражного керуючого Акопяна Г.Г. в ліквідаційній процедурі ТОВ "Світоч" за період з 01.03.2019 по 05.09.2019, відповідно до якого фактичні витрати складають 261,00грн., нарахована грошова винагорода за період з 01.03.2019 по 05.09.2019 складає 51 467,00 гривень.

В судове засідання 10.09.2019 ліквідатор не з`явився, про причини не повідомив, повідомлений належним чином про дату, час та місце проведення судового засідання.

Представник кредитора не заперечувала щодо розгляду клопотання ліквідатора за його відсутності, надала відповідні пояснення та не заперечувала щодо задоволення клопотання ліквідатора про затвердження звіту про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат у ліквідаційній процедурі.

Заслухавши думку ліквідатора та представника кредитора, дослідивши подане клопотання, матеріали справи, господарський суд ухвалив розглядати клопотання за наявними у справі матеріалами.

Відповідно до ст. 115 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) виконує повноваження за грошову винагороду.

Право вимоги грошової винагороди виникає в арбітражного керуючого в останній день кожного календарного місяця виконання ним повноважень розпорядника майна боржника.

Грошова винагорода арбітражного керуючого за виконання повноважень керуючого санацією, ліквідатора складається з основної та додаткової грошових винагород.

Основна грошова винагорода арбітражного керуючого за виконання повноважень керуючого санацією, ліквідатора визначається в розмірі двох середньомісячних заробітних плат керівника боржника за останні дванадцять місяців його роботи до введення господарським судом процедури санації боржника або відкриття процедури ліквідації банкрута за кожний місяць виконання арбітражним керуючим повноважень керуючого санацією або ліквідатора. Розмір основної грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання повноважень керуючого санацією, ліквідатора не може перевищувати десяти мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання ним повноважень.

Додаткова грошова винагорода арбітражного керуючого за виконання повноважень керуючого санацією визначається в розмірі 5 відсотків від обсягу стягнутих на користь боржника активів (повернення грошових коштів майна, майнових прав), які на день порушення провадження у справі про банкрутство перебували у третіх осіб, а також 3 відсотків від обсягу погашених вимог конкурсних кредиторів.

Право вимоги основної грошової винагороди виникає в арбітражного керуючого в останній день кожного календарного місяця виконання ним повноважень керуючого санацією, ліквідатора.

Право вимоги арбітражного керуючого (керуючого санацією, ліквідатора) на додаткову грошову винагороду виникає з дня фактичного надходження до боржника стягнутих на його користь активів чи їх частини, які на день порушення провадження у справі про банкрутство перебували у третіх осіб, або з дня фактичного повного або часткового погашення вимог конкурсних кредиторів пропорційно до їх обсягу.

Витрати арбітражного керуючого, пов`язані з виконанням ним повноважень у справі про банкрутство, відшкодовуються в порядку, передбаченому цим Законом, крім витрат на страхування його відповідальності за заподіяння шкоди внаслідок неумисних дій або помилки під час виконання повноважень розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора, а також витрат, здійснення яких безпосередньо не пов`язане з виконанням ним повноважень у справі про банкрутство, і витрат, пов`язаних з виконанням таких повноважень у частині, в якій зазначені витрати, що перевищують регульовані державою ціни (тарифи) на відповідні товари, роботи, послуги чи ринкові ціни на день здійснення відповідних витрат або замовлення (придбання) товарів, робіт, послуг.

Сплата грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого у зв`язку з виконанням ним повноважень у справі про банкрутство здійснюються за рахунок наявних у боржника коштів, одержаних у результаті господарської діяльності боржника, або коштів, одержаних від продажу майна (майнових прав) боржника.

Кредитори можуть створювати фонд для авансування грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого. Формування фонду та порядок використання його коштів визначаються рішенням комітету кредиторів та затверджуються ухвалою господарського суду.

Господарський суд має право зменшити розмір оплати послуг арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), у разі якщо середньомісячна заробітна плата керівника боржника є надмірно високою порівняно з мінімальним розміром заробітної плати.

Розпорядник майна звітує про нарахування та виплату грошової винагороди арбітражного керуючого, здійснення та відшкодування його витрат на першому засіданні комітету кредиторів, а також за результатами процедури розпорядження майном боржника. Керуючий санацією не рідше одного разу на три місяці, а ліквідатор - щомісяця звітують перед комітетом кредиторів про нарахування та виплату основної та додаткової грошових винагород арбітражного керуючого, здійснення та відшкодування витрат.

Звіт арбітражного керуючого про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат доводиться кредиторам до відома та повинен бути схвалений або погоджений комітетом кредиторів.

Звіт про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за підсумками процедур розпорядження майном, санації, ліквідації подається арбітражним керуючим до господарського суду за п`ять днів до закінчення відповідної процедури, розглядається судом та затверджується ухвалою, що може бути оскаржена у встановленому порядку.

Звіт арбітражного керуючого, ліквідатора Акопяна Г.Г. розглянуто та схвалено рішенням комітету кредиторів від 05.09.2019 року, протокол № 3.

За таких обставин і правових підстав, клопотання ліквідатора та рішення комітету кредиторів ТОВ "Світоч" від 05.09.2019 про затвердження звіту про нарахування грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат ліквідатора в ліквідаційній процедурі за період з 01.03.2019 по 05.09.2019, зокрема, про фактичні витрати в сумі 261,00грн. та нараховану грошову винагороду за період з 01.03.2019 по 05.09.2019 в сумі 51 467,00 гривень, підлягають задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40, 115 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст.ст. 234, 235 ГПК України, суд

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Світоч" Акопяна Г.Г. про затвердження звіту про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат у ліквідаційній процедурі - задовольнити.

2. Затвердити звіт про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат арбітражного керуючого Акопяна Г.Г. в ліквідаційній процедурі банкрута - Товариства з обмеженою відповідальністю "Світоч", відповідно до якого: нарахована грошова винагорода за період з 01.03.2019 по 05.09.2019 в сумі 51 467,00 грн.; здійснені витрати за період з 01.03.2019 по 05.09.2019 в сумі 51 467,00 грн.

3. Ухвалу надіслати: ліквідатору та учасникам провадження.

Відповідно до ч. 4 ст. 8 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" ухвали прийняті господарським судом у справі про банкрутство, набирають законної сили з моменту їх прийняття, але може бути оскаржена . Згідно з ч. 1 ст. 256 ГПК України апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом десяти днів з дня складення її повного тексту.

До початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційна скарга подається до Південно-західного апеляційного господарського суду через Господарський суд Херсонської області (п. 8, 17.5 Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України).

Повний текст ухвали складено та підписано 11.09.2019 р.

Суддя П.Д. Пригуза

Часті запитання

Який тип судового документу № 84156308 ?

Документ № 84156308 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 84156308 ?

Дата ухвалення - 10.09.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 84156308 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 84156308 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 84156308, Господарський суд Херсонської області

Судове рішення № 84156308, Господарський суд Херсонської області було прийнято 10.09.2019. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні дані про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити необхідні дані.

Судове рішення № 84156308 відноситься до справи № 923/930/17

Це рішення відноситься до справи № 923/930/17. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 84156307
Наступний документ : 84156309