Рішення № 84106829, 04.09.2019, Воловецький районний суд Закарпатської області

Дата ухвалення
04.09.2019
Номер справи
300/640/19
Номер документу
84106829
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 300/640/19

Провадження № 2/300/179/2019

04.09.2019 року смт. Воловець

Воловецький районний суд Закарпатської області в складі головуючого судді Вотьканича В.А. за участю секретаря судових засідань Іванової Н.Я.

учасники справи:

позивач - АТ КБ «Приватбанк»,

представник позивача - Савіхіна А.М.,

відповідач - ОСОБА_1 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку спрощеного позовного провадження цивільну справу за позовом Акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором,

ВСТАНОВИВ:

30.07.2019 року Акціонерне товариство Комерційний банк «Приватбанк» (далі - АТ КБ «Приватбанк», позивач) подало вказаний позов до суду посилаючись на те, що 21.03.2017 року відповідач звернулася до нього з метою отримання банківських послуг у зв`язку з чим підписала Заяву № б/н від цієї ж дати. Ця заява, за твердженням позивача, разом з «Умовами та правилами надання банківських послуг» та «Тарифами Банку», викладеними на банківському сайті www.privatbank.ua, складає між нею і відповідачем Договір про надання банківських послуг (далі - Договір). Відповідно до умов ст. 207, 634, 638, 639 та 642 Цивільного кодексу України, АТ КБ «Приватбанк» вважає, що підписанням вказаної заяви доводиться укладення між сторонами договору в письмовій формі та ознайомлення відповідача з його умовами. На підставі вказаної заяви ОСОБА_1 отримала кредит у розмірі 4200 (чотири тисячі двісті) гривень у вигляді встановленого кредитного ліміту на картковий рахунок. Позивач зазначив, що відповідачка не надавала своєчасно Банку грошові кошти для погашення заборгованості, а тому з посиланням на умови Договору та статті 509, 526, 527, 530, 598, 599, 610, 617, 629, 1050, 1054 Цивільного кодексу просив стягнути з ОСОБА_1 заборгованість за кредитним договором станом на 13.06.2019 року на загальну суму 12 512,89 гривень, яка складається: заборгованості за тілом кредита - 3004,71 гривень; заборгованості за простроченим тілом кредита в розмірі 2180,57 гривень, заборгованість за нарахованими відсотками сумі 0,00 гривень, заборгованість пені за прострочене зобовязання становить 5505,57 гривень, заборгованість пені за несвоєчасність сплати боргу на суму від 100 грн. нараховано в розмірі 750,00 гривень; штраф (фіксована частина) в сумі 500 гривень, а штраф (процентна складова) 572,04 гривень та сплачений судовий збір в сумі 1921,00 грн. забезпечення розгляду справи. В підтвердження обставин, на які позивач посилався, як на підставу для задоволення позову, ним додано до позовної заяви письмові докази: розрахунок заборгованості за заборгованості, копія анкети-заяви про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг у ПриватБанку, витяг з «Тарифів Банку» та витяг з «Умов та Правил надання банківських послуг».

Представник позивача Савіхіна А.М., що діє на підставі довіреності за № 1734-К-Н-О, в судове засідання не з`явилася, подала заяву в якій просила справу розглядати у її відсутність. Позовні вимоги підтримує в повному обсязі, проти винесення заочного рішення не заперечує.

Відповідач ОСОБА_1 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд справи провести без її участі, просила у задоволенні позову ПАТ КБ "Приватбанк" відмовити.

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку, що у задоволенні позову слід відмовити з таких підстав.

21.03.2017 року відповідач ОСОБА_1 підписала Анкету-заяву про приєднання до Умов та Правил надання послуг у ПриватБанку. Відповідно до цієї заяви відповідачка погодилася, що вона разом з Умовами та Правилами надання банківських послуг і тарифами, правилами користування, основними умовами обслуговування і кредитування, розташованими в рекламному буклеті, складають між нею і банком договір про надання банківських послуг. В анкеті заяві зазначено, що ОСОБА_1 ознайомилася з договором про надання банківських послуг до його укладення і згідна з його умовами, примірник договору про надання банківських послуг згідна отримати шляхом самостійної роздруківки з офіційного сайту www.privatbank.ua, а також зобов`язалася виконувати вимоги Умов і Правил надання банківських послуг та регулярно самостійно знайомитись з їх змінами на вказаному сайті.

Суд погоджується з позицією позивача, що вказаною заявою доводиться факт звернення відповідача до АТ КБ «Приватбанк» за отриманням банківських послуг. Водночас суд констатує, що ця заява не містить переліку послуг, які ОСОБА_1 бажала отримати від банку.

Статтею 47 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» визначено, що до банківських послуг відносяться зокрема: залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів від необмеженого кола юридичних і фізичних осіб; відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів, у тому числі у банківських металах, та рахунків умовного зберігання (ескроу); розміщення залучених у вклади (депозити), у тому числі на поточні рахунки, коштів та банківських металів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик. Окрім вказаних послуг, які належать до фінансових, банки також можуть надавати послуги щодо діяльності: з інвестицій; випуску власних цінних паперів; випуску, розповсюдження та проведення лотерей; зберігання цінностей (у тому числі щодо обліку і зберігання цінних паперів та інших коштовностей, конфіскованих (заарештованих) на користь держави та/або визнаних безхазяйними) або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа; інкасації коштів та перевезення валютних цінностей; ведення реєстрів власників іменних цінних паперів (крім власних акцій); надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських та інших фінансових послуг. Даний перелік банківських послуг не є вичерпним.

Суд констатує, що з анкети-заяви неможливо встановити на отримання яких саме банківських послуг було волевиявлення ОСОБА_1 Анкета-заява не містить відомостей, які б вказували на: прохання відповідача отримати кредит у вигляді встановленого кредитного ліміту на платіжну картку; домовленість сторін про розмір кредитного ліміту та розмір відсотків за користування кредитом, підтвердження видачі позивачем та одержання відповідачем певної кредитної картки; номер кредитної картки та строк дії кредитної картки, а відтак вказана заява сама по собі не є належним і достатнім доказом укладення кредитного договору.

Суд установив, що письмові докази: витяг з «Тарифів Банку» та витяг з «Умов та Правил надання банківських послуг», також не містять підтвердження того, що між сторонами було укладено кредитний договір.

Відповідно до частини першої статті 1054 Цивільного кодексу України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти. Відповідно до частини першої статті 638 Цивільного кодексу України договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди. Надані позивачем докази не підтверджують досягнення між сторонами згоди щодо предмету договору. Отже, суд констатує, що наявними в матеріалах справи не доводиться факт укладення кредитного договору.

Фактично єдиним письмовим доказом, в якому міститься інформація щодо отримання відповідачем кредитних коштів, нарахування на них відсотків та неустойки є Розрахунок заборгованості за договором № б/н від 21.03.2017 року, укладеного між ПриватБанком та клієнтом - ОСОБА_1 , станом на 13-06-2019 року (а.с.5-6). В розумінні суду, цей доказ є належним позаяк містить інформацію, яка входить до предмету доказування в цій справі. Надаючи оцінку вказаному доказу суд констатує, що розрахунок не відповідає вимогам пункту 5.23 Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації Вимоги до оформлювання документів (ДСТУ 4163-2003), оскільки не містить належного підпису особи-підписанта. Зокрема, в розрахунку відсутні назва посади особи-підписанта та її ініціали і прізвище. Розрахунок не містить посилань на первинні документи, в підтвердження факту здійснення відображених в них операцій.

За частиною другою статті 78 ЦПК України обставини справи, які за законом мають бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування

Доказами, які підтверджують наявність заборгованості та її розмір є первинні документи, оформлені відповідно до статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність». Згідно вказаної норми Закону підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це не можливо - безпосередньо після її закінчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи.

Відповідно до пункту 62 Постанови правління Національного Банку України від 4 липня 2018 року N 75 «Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України» виписки з особових рахунків клієнтів є підтвердженням виконаних за день операцій.

При вирішенні питання про застосування норми процесуального закону, якою регламентується питання допустимості доказів, відповідно до частини четвертої статті 263 Цивільного процесуального кодексу України суд враховує висновок Верховного Суду, викладений в постанові від 30 січня 2018 року по справі № 161/16891/15-ц.

Відтак суд дійшов висновку, що вказаний розрахунок не відповідає критерію допустимості.

Суд констатує, що позивачем не надано достатніх доказів на підтвердження укладення кредитного договору та жодного належного і допустимого доказу, яким би доводились факти отримання відповідачем кредитних коштів. Водночас, саме вказані фактичні обставини в даній справі належать до предмету доказування.

Суд не застосовує в даній справі норми статті 207, частини першої статті 634, частини другої статті 638, частини другої статті 639 та частини другої статті 642 Цивільного кодексу України, на які покликався позивач, як на підставу задоволення позову, в зв`язку з тим, що наявними в справі доказами не доводиться факт укладення кредитного договору в письмовій формі з визначеним предметом договору, як і не доводиться факт оферти щодо конкретного предмету та його акцепту.

Суд не застосовує статті 526, 527 та 530 Цивільного кодексу України, якими регламентовано порядок виконання зобов`язань, оскільки позивачем не доведено, у встановленому законом порядку, факту виникнення зобов`язальних правовідносин між сторонами.

З вказаних підстав суд не застосовує і норми статей 509, 526, 610, 617, 629 та частини другої статті 1050 Цивільного кодексу України, а також норми Умов та правил надання банківських послуг, на які посилався позивач.

Відповідно до ч. ч. 3, 4 ст. 12 ЦПК України кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних із вчиненням чи не вчиненням нею процесуальних дій.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 13 ЦПК України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Збирання доказів у цивільних справах не є обов`язком суду, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Суд має право збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи лише у випадках, коли це необхідно для захисту малолітніх чи неповнолітніх осіб або осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена, а також в інших випадках, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

В зв`язку з викладеним суд дійшов висновку, що в задоволенні позову належить відмовити з підстав недоведеності позовних вимог.

Керуючись статтями 10, 11, 12, 13, 258, 259, 263, 264, 265, 268 ЦПК України, суд:

ВИРІШИВ:

У задоволенні позову Акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором № б/н від 21.03.2017 року в розмірі 12 512 (дванадцять тисяч п`ятсот дванадцять) гривень 89 копійок, відмовити повністю.

Судові витрати покласти на позивача.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана протягом тридцяти днів з дня його проголошення шляхом подання її до Закарпатського апеляційного суду безпосередньо або через Воловецький районний суд Закарпатської області.

Рішення суду складено та підписано 04 вересня 2019 року.

Повне найменування сторін:

Позивач: Акціонерне товариство Комерційний банк «Приватбанк», місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д, код ЄДРПОУ 14360570, рах. № НОМЕР_1 , МФО № 305299;

Відповідач: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 , паспорт серії НОМЕР_2 виданий Воловецьким РВ ГУМВС України в Закарпатській області 21.07.2010 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 .

Головуючий В.А. Вотьканич

Часті запитання

Який тип судового документу № 84106829 ?

Документ № 84106829 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 84106829 ?

Дата ухвалення - 04.09.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 84106829 ?

Форма судочинства - Цивільне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 84106829 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 84106829, Воловецький районний суд Закарпатської області

Судове рішення № 84106829, Воловецький районний суд Закарпатської області було прийнято 04.09.2019. Форма судочинства - Цивільне, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти корисні дані про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити корисні дані.

Судове рішення № 84106829 відноситься до справи № 300/640/19

Це рішення відноситься до справи № 300/640/19. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 84072205
Наступний документ : 84106889