Рішення № 84094431, 09.09.2019, Господарський суд Хмельницької області

Дата ухвалення
09.09.2019
Номер справи
924/496/19
Номер документу
84094431
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

29000, м. Хмельницький, майдан Незалежності, 1 тел. 71-81-84, факс 71-81-98

_________________

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"09" вересня 2019 р. Справа № 924/496/19

м. Хмельницький

Господарський суд Хмельницької області у складі судді Заверухи С.В., за участю секретаря судового засідання Тлустої У.О., розглянувши у залі судового засідання № 310 справу

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Акріс Агро", м. Київ

до товариства з обмеженою відповідальністю "Лампка Агро", с. Великі Зозулинці Красилівського району Хмельницької області

про стягнення 275400,00 грн. основної заборгованості, 68110,57 грн. неустойки,

представники сторін:

позивача: не з`явився;

відповідача: не з`явився.

Процесуальні дії по справі.

Ухвалою господарського суду Хмельницької області від 28.05.2019 року відкрито провадження у справі в порядку розгляду за правилами загального позовного провадження, призначено підготовче засідання.

Ухвалою господарського суду Хмельницької області від 13.08.2019 року закрито підготовче провадження та призначено до судового розгляду по суті.

Ухвалою суду від 28.08.2019р. розгляд справи відкладено у зв`язку з технічною несправністю системи відеоконференцзв`язку в господарському суді Київської області, що унеможливила забезпечити участь представника позивача - ТОВ "Акріс Агро" для проведення судового засідання в режимі відеоконференції.

Виклад позицій учасників судового процесу, заяви, клопотання.

Позивач звернувся до суду із позовом, у якому просить стягнути з відповідача 275400,00 грн. основної заборгованості, 68110,57 грн. неустойки на підставі договору оренди № 01/08/18-02 від 01.08.2018р. Свої вимоги мотивує тим, що товариством з обмеженою відповідальністю "Лампка Агро" не виконано умови договору оренди та не сплачено товариству з обмеженою відповідальністю "Акріс Агро" орендну плату за користування автомобільною та сільськогосподарською технікою в сумі 275400,00 грн., яка визначена у підписаному сторонами акті здачі-прийняття робіт (надання послуг). У зв`язку із несплатою орендної плати позивачем також нараховано відповідачу неустойку в розмірі 68110,57 грн. за період з 29.08.2018р. по 06.05.2019р. Крім того, позивачем направлялася директору товариства з обмеженою відповідальністю "Лампка Агро" претензія з вимогою сплатити заборгованість.

Представник позивача в судове засідання не з`явився, однак у заяві від 02.09.2019р. зазначив, зокрема, що судове засідання 28.08.2019р. в режимі відеоконференції не відбулося з технічних проблем, при цьому явку представника позивача в судове засідання 09.09.2019р., що відбудеться у господарському суді Хмельницької області, не має можливості забезпечити з причин складності фінансування. Представником позивача зазначено, що позовні вимоги підтримує в повному обсязі.

Представник відповідача в судове засідання не з`явився, відзиву на позов не подав, причин неявки та неподання доказів не повідомив.

Ухвали були надіслані на адресу відповідача та вручені останнім, про що свідчать судові повістки.

Згідно ст. 176 ГПК України, ухвала про відкриття провадження у справі надсилається учасникам справи в порядку, встановленому ст. 242 цього кодексу, та з додержанням вимог частини четвертої ст. 120 цього кодексу.

Положеннями ст. 242 ГПК України передбачено, що днем вручення судового рішення є, зокрема, день вручення судового рішення під розписку. З наведеного, відповідач є такий, що належним чином повідомлений про час та місце судового розгляду, проте, відзиву на позов не подав та причин неявки та неподання відзиву не повідомив.

Ст. 202 ГПК України передбачає, що суд може розглядати справу за відсутності учасника справи, якщо його було належно повідомлено, проте, він не повідомив про причин неявки або така неявка є повторною.

Згідно ч. 3 ст. 252 ГПК України якщо учасник справи або його представник були належним чином повідомлені про судове засідання, суд розглядає справу за відсутності такого учасника справи у разі, зокрема неявки в судове засідання учасника справи (його представника) без поважних причин або без повідомлення причин неявки.

Враховуючи вищевикладене, відсутність клопотання сторін про відкладення розгляду справи, належного повідомлення відповідача, суд приходить до висновку про розгляд справи без участі відповідача та за наявними в матеріалах справи доказами.

Фактичні обставини, встановлені судом, та зміст спірних правовідносин.

01.08.2018р. між товариством з обмеженою відповідальністю "Лампка Агро" (орендар) та товариством з обмеженою відповідальністю "Акріс Агро" (орендодавець) укладено договір оренди № 01/08/18-02, відповідно до п. 1.1. якого орендодавець зобов`язується передати, а орендар зобов`язується прийняти в строкове платне володіння і користування автомобільну та сільськогосподарську техніку ("майно" або "орендоване майно"). Склад, вартість, технічні та характеристики майна погоджуються сторонами у додатках до даного договору.

Відповідно до п. 1.2. договору майно передається у оренду разом з екіпажем - відповідно до кількості одиниць техніки.

Згідно п. 1.3. договору майно передається в оренду з метою використання в господарській діяльності орендаря та відповідно до його цільового призначення.

Як передбачено п. 1.4. договору, передача майна в оренду не тягне за собою виникнення в орендаря права власності на це майно.

У пунктах 2.1., 2.3, 2.6. договору сторонами погоджено, що орендар вступає у користування конкретним майном з моменту передачі його в оренду за актом передачі-приймання. Орендар зобов`язаний оглянути орендоване майно в місці його передачі та в момент передачі. За результатами огляду орендар підписує акт приймання-передачі, чим підтверджує, що орендоване майно відповідає найменуванню згідно додатків до даного договору, воно справне, не пошкоджене, належної якості, належної комплектності, наявна вся необхідна документація. Обов`язок по складанню акту передачі-приймання покладається на сторону, яка передає майно іншій стороні договору.

У розділі 3 договору сторони узгодили порядок орендної плати. Так, відповідно до п. 3.1. договору розмір орендної плати за користування майном зазначено в додатках до даного договору. У п. 3.2. договору визначено, що орендна плата сплачується орендарем в строки та у порядку, визначеному в додатках до даного договору. Орендна плата нараховується з моменту отримання майна за актом передачі-приймання і до моменту підписання акту повернення майна з оренди (п. 3.4. договору). Сума всіх орендних платежів орендаря на користь орендодавця є ціною цього договору (п. 3.7. договору).

Відповідно до п. 4.3. договору орендар зобов`язується своєчасно та в повному обсязі сплачувати орендну плату.

Згідно п. 8.3. договору у випадку порушення строків сплати орендної плати орендар сплачує орендодавцю неустойку в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у відповідний період від загального розміру орендної плати за весь період користування майном, за кожний день такого порушення.

Цей договір укладено строком по 31 грудня 2018 року включно. Строк дії даного договору може бути продовжений шляхом укладання сторонами відповідної угоди в письмовій формі, яка є його невід`ємною частиною (п. 9.1. договору).

Договір підписаний сторонами та скріплений їхніми печатками.

01.08.2019р. між товариством з обмеженою відповідальністю "Лампка Агро" (орендар) та товариством з обмеженою відповідальністю "Акріс Агро" (орендодавець) укладено додаток 1 до договору оренди № 01/08/18-02, відповідно до п. 1 якого орендодавець зобов`язується передати, а орендар зобов`язується прийняти в строкове платне користування наступну сільськогосподарську техніку ("майно") разом з екіпажами: трактор Case 340, 67916 АА сер . номер ZCRD018936 (розмір орендної плати 10000,00 грн./день), візок для перевезення зерна Kinze Harvest Commander 850 сер. номер 507351 (розмір орендної плати 6200,00 грн./день), трактор Case 310, 129 80 ВВ сер. номер Z8RZ01434 (розмір орендної плати 10000,00 грн./день), візок для перевезення зерна Harvest Commander 850 сер. номер 508039 (розмір орендної плати 6200,00 грн./день). Всього орендна плата становить 32400,00 грн.

Відповідно до п.п. 2, 3 додатку до договору дата передачі майна у оренду: згідно актів передачі-приймання майна. Остаточна сума орендної плати (сума до оплати) обчислюється і оплачується в гривнях, виходячи із актів здачі-приймання наданих послуг, що підписані сторонами.

Пунктом 4 додатку до договору визначено строки сплати орендної плати, зокрема, оплата робіт здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на поточний банківський рахунок підрядника на підставі актів здачі-приймання наданих послуг протягом 10 (десять) банківських днів з дати підписання сторонами відповідного акту.

05.08.2018р. товариством з обмеженою відповідальністю "Лампка Агро" (орендар) та товариством з обмеженою відповідальністю "Акріс Агро" (орендодавець) підписано акт передачі-приймання майна, а саме: трактор Case 340, 67916 АА сер. номер ZCRD018936 , візок для перевезення зерна Kinze Harvest Commander 850 сер. номер 507351.

06.08.2018р. товариством з обмеженою відповідальністю "Лампка Агро" (орендар) та товариством з обмеженою відповідальністю "Акріс Агро" (орендодавець) укладено акт передачі-приймання майна, а саме: трактор Case 310, 129 80 ВВ сер. номер Z8RZ01434 , візок для перевезення зерна Harvest Commander 850 сер. номер 508039.

Товариством з обмеженою відповідальністю "Лампка Агро" (орендар) та товариством з обмеженою відповідальністю "Акріс Агро" (орендодавець) підписано акт повернення майна з оренди від 13.08.2018р., а саме: трактор Case 340, 67916 АА сер. номер ZCRD018936 , візок для перевезення зерна Kinze Harvest Commander 850 сер. номер 507351, трактор Case 310, 129 80 ВВ сер. номер Z8RZ01434 , візок для перевезення зерна Harvest Commander 850 сер. номер 508039.

Також 13.08.2018р. товариством з обмеженою відповідальністю "Лампка Агро" (замовник) та товариством з обмеженою відповідальністю "Акріс Агро" (виконавець) підписано акт здачі-прийняття робіт (надання послуг), а саме: оренда сільськогосподарської техніки за період з 05.08.2018р. по 13.08.2018р. (9 днів); оренда сільськогосподарської техніки за період з 06.08.2018р. по 13.08.2018р. (8 днів). Загальна сума оренди техніки складає 275400,00 грн.

Товариством з обмеженою відповідальністю "Акріс Агро" надіслано директору товариства з обмеженою відповідальністю "Лампка Агро" претензію від 08.02.2019р., у якій просив останнього сплатити на користь позивача заборгованість з орендної плати у розмірі 275400,00 грн. Факт надіслання претензії підтверджується описом вкладення у цінний лист від 08.02.2019р. та накладною № 0103267645160 від 08.02.2019р. Вказану претензію отримано ТОВ "Лампка Агро" 12.02.2019р. (за відміткою "особисто"), що підтверджується витягом поштового відстеження "Укрпошта" за трек-номером 0103267645160.

Враховуючи вищевикладене, позивач звернувся з даним позовом до суду.

Норми права, застосовані судом, оцінка доказів, аргументів, наведених учасниками справи, та висновки щодо порушення, не визнання або оспорення прав чи інтересів, за захистом яких мало місце звернення до суду.

Відповідно до ст.ст. 11, 629 ЦК України договір є однією з підстав виникнення зобов`язань та є обов`язковим для виконання сторонами.

Згідно приписів ст.ст. 6, 627, 628, 638 ЦК України сторони вільні в укладенні договору, виборі контрагента та визначені умов договору, з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості. Зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Відповідно до cт. 509 ЦК України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Зобов`язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу, зокрема із договорів та інших правочинів.

Відповідності до ч. 1 ст. 179 Господарського кодексу України майново-господарські зобов`язання, які виникають між суб`єктами господарювання або між суб`єктами господарювання і негосподарюючими суб`єктами - юридичними особами на підставі господарських договорів, є господарсько-договірними зобов`язаннями.

Згідно ч. 4 ст. 179 Господарського кодексу України при укладенні господарських договорів сторони можуть визначати зміст договору на основі вільного волевиявлення, коли сторони мають право погоджувати на свій розсуд будь-які умови договору, що не суперечать законодавству.

Відповідно до ст. 638 Цивільного кодексу України договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

Як вбачається із матеріалів справи, господарські правовідносини між сторонами виникли з договору від 01.08.2018 року № 01/08/18-02, згідно з п. 1.1. якого орендодавець зобов`язується передати, а орендар зобов`язується прийняти в строкове платне володіння і користування автомобільну та сільськогосподарську техніку ("майно" або "орендоване майно"). Склад, вартість, технічні та характеристики майна погоджуються сторонами у додатках до даного договору.

Відповідно до ч. 1 ст. 759 Цивільного кодексу України за договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов`язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк.

Предметом договору найму може бути річ, яка визначена індивідуальними ознаками і яка зберігає свій первісний вигляд при неодноразовому використанні (неспоживна річ). Законом можуть бути встановлені види майна, що не можуть бути предметом договору найму (ч. 1 ст. 760 Цивільного кодексу України).

Згідно ч. 1 ст. 761 Цивільного кодексу України право передання майна у найм має власник речі або особа, якій належать майнові права.

Відповідно до вимог cт. 283 ГК України за договором оренди одна сторона (орендодавець) передає другій стороні (орендареві) за плату на певний строк у користування майно для здійснення господарської діяльності. У користування за договором оренди передається індивідуально визначене майно виробничо-технічного призначення (або цілісний майновий комплекс), що не втрачає у процесі використання своєї споживчої якості (неспоживна річ).

До відносин оренди застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Статтею 286 ГК України передбачено, що орендна плата - це фіксований платіж, який орендар сплачує орендодавцю незалежно від наслідків своєї господарської діяльності. Орендна плата встановлюється у грошовій формі. Строки внесення орендної плати визначаються в договорі.

Статтею 798 ЦК України визначено, що предметом договору найму транспортного засобу можуть бути повітряні, морські, річкові судна, а також: наземні самохідні транспортні засоби тощо.

Договором найму транспортного засобу може бути встановлено, що він передається у найм з екіпажем, який його обслуговує.

У відповідності до ч. 1 cт. 799 ЦК України, договір найму транспортного засобу укладається у письмовій формі.

Із наявного у матеріалах справи додатку до договору вбачається, що орендодавець зобов`язується передати, а орендар зобов`язується прийняти в строкове платне користування наступну сільськогосподарську техніку ("майно") разом з екіпажами: трактор Case 340, 67916 АА сер . номер ZCRD018936 (розмір орендної плати 10000,00 грн./день), візок для перевезення зерна Kinze Harvest Commander 850 сер. номер 507351 (розмір орендної плати 6200,00 грн./день), трактор Case 310, 129 80 ВВ сер. номер Z8RZ01434 (розмір орендної плати 10000,00 грн./день), візок для перевезення зерна Harvest Commander 850 сер. номер 508039 (розмір орендної плати 6200,00 грн./день). Всього орендна плата становить 32400,00 грн.

Факт передачі орендодавцем орендарю сільськогосподарської техніки підтверджується підписаними сторонами актами передачі-приймання майна від 05.08.2018р. та від 06.08.2018р.

За актом повернення майна від 13.08.2018р. товариством з обмеженою відповідальністю "Лампка Агро" повернуто позивачу сільськогосподарську техніку (майно), яка була визначена у додатку до договору оренди від 01.08.2019р. та передана згідно актів передачі-приймання майна. При цьому, загальна сума орендної плати за користування сільськогосподарською технікою в розмірі 275400,00 грн. погоджена сторонами у акті здачі-приймання робіт від 13.08.2019р.

Згідно зі ст. 629 цього Кодексу договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Відповідно до ст. 526 Цивільного кодексу України, ст. 193 Господарського кодексу України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цих Кодексів, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом (ст. 525 Цивільного кодексу України, ч. 7 ст. 193 Господарського кодексу України).

Відповідно до ст. 527 Цивільного кодексу України боржник зобов`язаний виконати свій обов`язок, а кредитор - прийняти виконання особисто, якщо інше не встановлено договором або законом, не випливає із суті зобов`язання чи звичаїв ділового обороту.

Частиною 1 ст. 625 ЦК України встановлено, що боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов`язання.

Із зазначеного, відповідач свої зобов`язання щодо своєчасної сплати заборгованості у термін, як того вимагає п. 4 додатку № 1 від 01.08.2018р. до договору оренди, не виконав, чим створив заборгованість перед позивачем у розмірі 275400,00 грн., яка підлягає стягненню з відповідача на користь позивача.

Позивач також просить стягнути з відповідача 68110,57 грн. неустойки за період з 29.08.2018р. по 06.05.2019р. Свою позицію щодо стягнення неустойки за вказаний період позивач підтверджує правовими висновками, викладеними у постановах Верховного Суду України від 18.05.2016р. по справі № 6-474цс16, від 08.06.2016р. у справі № 6-3006цс15, від 25.05.2016р. у справі № 6-1138цс15.

Згідно з ч. 1 ст. 546 ЦК України виконання зобов`язання може забезпечуватися, крім іншого, неустойкою.

Відповідно до ст. 549 ЦК України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання.

У ч. 6 ст. 232 ГК України визначено, що нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов`язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов`язання мало бути виконано.

Пунктом 2.5. постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.12.2013р. № 14 "Про деякі питання практики застосування законодавства про відповідальність за порушення грошових зобов`язань" роз`яснено, зокрема, щодо пені за порушення грошових зобов`язань застосовується припис частини шостої статті 232 ГК України. Даним приписом передбачено не позовну давність, а період часу, за який нараховується пеня і який не повинен перевищувати шести місяців від дня, коли відповідне зобов`язання мало бути виконане; законом або укладеним сторонами договором може бути передбачено більшу або меншу тривалість цього періоду. Його перебіг починається з дня, наступного за останнім днем, у який зобов`язання мало бути виконане, і початок такого перебігу не може бути змінений за згодою сторін. Необхідно також мати на увазі, що умова договору про сплату пені за кожний день прострочення виконання зобов`язання не може розцінюватися як установлення цим договором іншого, ніж передбачений частиною шостою статті 232 ГК України, строку, за який нараховуються штрафні санкції.

Пунктом 8.3. договору передбачено, що у випадку порушення строків сплати орендної плати орендар сплачує орендодавцю неустойку в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у відповідний період від загального розміру орендної плати за весь період користування майном, за кожний день такого порушення.

Враховуючи норми ст. 232 ГК України, а також відсутність в укладеному між сторонами договорі оренди умов щодо можливості нарахування пені за період, що перевищує зазначений у ч. 6 ст. 232 ГК України строк, суд здійснив перерахунок пені та встановив, що стягненню з відповідача підлягає пеня за період з 29.08.2018р. по 28.02.2019р. в розмірі 49911,53 грн. внаслідок неналежного виконання договору оренди № 01/08/18-02 від 01.08.2018р. В частині нарахування пені поза 6-місячним строком, встановленим частиною 6 статті 232 Господарського кодексу України, необхідно відмовити. Посилання позивача на позицію Верховного суду України, не заслуговує на увагу, за огляду на той факт, що висновки викладені у даних постановах стосуються правовідносин та обгрунтовані доказами (нормами права), які не мають відношення до правовідносин, які виникли при розгляді справи № 924/496/19.

Беручи до уваги вищевикладене, суд приходить до висновку, що позовні вимоги підлягають частковому задоволенню та з відповідача слід стягнути 275400,00 грн. основного боргу, 49911,53 грн. пені. В стягненні 18199,04 грн. пені суд відмовляє.

Розподіл судових витрат між сторонами.

Витрати по сплаті судового збору покладаються на сторони пропорційно задоволених позовних вимог відповідно до ст. 129 ГПК України.

Керуючись ст.ст. 2, 20, 24, 73, 74, 129, 232, 237, 238, 240, 241, 327 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

позов товариства з обмеженою відповідальністю "Акріс Агро", м. Київ до товариства з обмеженою відповідальністю "Лампка Агро", с. Великі Зозулинці Красилівського району Хмельницької області про стягнення 275400,00 грн. основної заборгованості, 68110,57 грн. неустойки задовольнити частково.

Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "Лампка Агро" (Хмельницька область, Красилівський район, с. Великі Зозулинці, вул. Леніна, 10, ідентифікаційний код 33129725) на користь товариства з обмеженою відповідальністю "Акріс Агро" (м. Київ, вул. Жилянська, 106-Б, ідентифікаційний код 39187824) 275400,00 грн. (двісті сімдесят п`ять тисяч чотириста гривень 00 коп.) основної заборгованості, 49911,53 грн. (сорок дев`ять тисяч дев`ятсот одинадцять гривень 53 коп.) пені, 4879,67 грн. (чотири тисячі вісімсот сімдесят дев`ять гривень 67 коп.) витрат по оплаті судового збору.

Видати наказ.

В стягненні 18199,04 грн. пені відмовити.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів до Північно-західного апеляційного господарського суду. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повне судове рішення складено 09.09.2019 року.

Суддя С.В. Заверуха

Віддрук. 3 прим. :

1 - до справи;

2 - позивачу (01032, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 106-Б);

3 - відповідачу (31016, Хмельницька обл., Красилівський район, с. Великі Зозулинці, вул. Леніна, 10).

Всім рекомендованим з повідомленням.

Попередній документ : 84063724
Наступний документ : 84094433