Ухвала суду № 84063098, 05.09.2019, Господарський суд Запорізької області

Дата ухвалення
05.09.2019
Номер справи
908/1718/19
Номер документу
84063098
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

номер провадження справи 4/134/19

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

про закриття провадження у справі

05.09.2019 справа № 908/1718/19

м.Запоріжжя Запорізької області

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю “Катран”, (49000, Дніпро, вул. Князя Ярослава Мудрого, буд. 68)

до відповідача Публічного акціонерного товариства “Запоріжжяобленерго”, (69035, м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, буд. 14)

про стягнення 8929,44 грн. попередньої оплати за договором про постачання електричної енергії № 1298 від 02.02.2009, 66,78 грн. 3 % річних та 44,64 грн. інфляційних витрат

суддя Зінченко Н.Г.

За участю представників сторін:

від позивача – не з`явився;

від відповідача - Шульга Ю.О., довіреність №33 від 01.01.2019.

УСТАНОВИВ

11.07.2019 до господарського суду Запорізької області надійшла позовна заява за б/н і б/д (вх. № 1853/08-07/19 від 11.07.2019) Товариства з обмеженою відповідальністю “Катран”, м. Дніпро до Публічного акціонерного товариства “Запоріжжяобленерго”, м. Запоріжжя про стягнення 8929,44 грн. попередньої оплати за договором про постачання електричної енергії № 1298 від 02.02.2009, 66,78 грн. 3 % річних та 44,64 грн. інфляційних витрат.

Згідно Витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 11.07.2019 справу № 908/1718/19 за вище вказаною позовною заявою розподілено судді Зінченко Н.Г.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 07.08.2019 після усунення недоліків позовної заяви, прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі № 908/1718/19, присвоєно справі номер провадження 4/134/19. Ухвалено здійснювати розгляд справи за правилами за правилами спрощеного позовного провадження, судове засідання призначено на 05.09.2019.

Представник позивача в судове засідання не з`явився, про причини можливої неявки суд не повідомив, про час та місце судового засідання повідомлений належним чином у відповідності до приписів господарсько-процесуального кодексу України.

Предметом спору у даній справі є вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю “Катран” до Публічного акціонерного товариства “Запоріжжяобленерго” про стягнення 8929,44 грн. попередньої оплати за договором про постачання електричної енергії № 1298 від 02.02.2009, 66,78 грн. 3 % річних та 44,64 грн. інфляційних витрат.

17.08.2019 від сторін у справі через канцелярію суду надійшла спільна заява про затвердження мирової угоди, до якої додано мирову угоду скріплену підписами директора ТОВ “Катран” – О.В.Борисенко та директора з питань правового забезпечення ПАТ “Запоріжжяобленерго” - М.Б. Овчиннікова та печатками підприємств.

Із змісту ст. 192 ГПК України слідує, що мирова угода укладається сторонами з метою врегулювання спору на підставі взаємних поступок і має стосуватися лише прав та обов`язків сторін. У мировій угоді сторони можуть вийти за межі предмета спору за умови, якщо мирова угода не порушує прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб. Сторони можуть укласти мирову угоду і повідомити про це суд, зробивши спільну письмову заяву, на будь-якій стадії судового процесу. До ухвалення судового рішення у зв`язку з укладенням сторонами мирової угоди суд роз`яснює сторонам наслідки такого рішення, перевіряє, чи не обмежені представники сторін вчинити відповідні дії. Укладена сторонами мирова угода затверджується ухвалою суду, в резолютивній частині якої зазначаються умови угоди. Затверджуючи мирову угоду, суд цією самою ухвалою одночасно закриває провадження у справі.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 231 ГПК України господарський суд закриває провадження у справі, якщо сторони уклали мирову угоду і вона затверджена судом.

Суд роз`яснює сторонам, що відповідно до ч. 3 ст. 231 ГПК України у разі закриття провадження у справі повторне звернення до суду із спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав не допускається.

Беручи до уваги, що мирова угода стосується предмета позову, прав та обов`язків сторін у справі, не суперечить законодавству та фактичним обставинам справи, не порушує права сторін, враховуючи, що наслідки закриття провадження у справі сторонам відомі та зрозумілі, як-то вбачається з її змісту, та судом додатково роз`яснені, суд вважає за можливе заяву про затвердження мирової угоди задовольнити, затвердити мирову угоду сторін, провадження у справі № 908/1718/19 на підставі п. 7 ч. 1 ст. 231 ГПК України закрити.

Відповідно до ч. 4 ст. 231 ГПК України про закриття провадження у справі суд постановляє ухвалу, а також вирішує питання про розподіл між сторонами судових витрат, повернення судового збору з бюджету.

Згідно приписів ч. 1 ст. 130 ГПК України, суд вважає наявними підстави для повернення позивачу з Державного бюджету України, за відповідною ухвалою судового збору в сумі 960, 50 грн., сплаченого платіжним дорученням № 510 від 08.07.2019, у зв`язку з укладенням мирової угоди, про що судом буде постановлено відповідну ухвалу.

Отже, питання розподілу судових витрат між сторонами вирішено.

Керуючись ст., ст. 130, п. 7 ч. 1, ч.3 ч. 4 ст. 231, ст., ст. 232-235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ

1.Затвердити мирову угоду між Товариством з обмеженою відповідальністю “Катран”, (49000, Дніпро, вул. Князя Ярослава Мудрого, буд. 68, код ЄДРПОУ 31828900) та Публічним акціонерним товариством “Запоріжжяобленерго”, (69035, м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, буд. 14, код ЄДРПОУ 00130926) наступного змісту:

“ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАТРАН» (код ЄДРПОУ 31828900) (надалі за текстом - Позивач) в особі директора Борисенко Олександра В`ячеславовича, який діє на підставі статуту, та

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 00130926) (надалі за текстом - Відповідач), в особі директора з питань правового забезпечення ОСОБА_1 , який діє на підставі довіреності №22 від 01.01.2019, що разом є Сторонами в господарській справі № 908/1718/19, керуючись ст. ст. 46, 192, 193 ГПК України, домовились про укладення мирової угоди на зазначених нижче умовах:

1.Сума заявлених вимог Відповідача перед Позивачем, який є предметом даної Мирової угоди становить 8 921 грн. 72 коп. (вісім тисяч дев`ятсот двадцять одна грн. 72 коп.) - залишок суми попередньої оплати за договором про постачання електричної енергії № 1298 від 02.02.2009 та сума судового збору 1 921 грн. 00 коп. (одна тисяча дев`ятсот двадцять одна грн. 00 коп.)

2.Позивач та Відповідач дійшли згоди стосовно розподілу судових витрат і погодили, що Відповідач сплатить на користь Позивача суму судового збору у розмірі 960 грн. 50 коп. (дев`ятсот шістдесят грн. 50 коп.) Решта суми судового збору повертається Позивачу з державного бюджету України відповідно до ч.1 ст. 130 ГПК України.

3.Позивач відмовляється від стягнення решти позовних вимог по справі №908/1718/19, а саме: інфляційні витрати у розмірі 44 грн. 64 коп. (сорок чотири грн. 64 коп.), 3% річних у сумі 66 грн. 78 коп. (шістдесят шість грн. 78 коп.)

4.Сторони дійшли згоди, що загальна сума боргу у розмірі 9 882 грн. 22 коп. (дев`ять тисяч вісімсот вісімдесят дві грн. 22 коп.), яка є предметом даної Мирової угоди (а саме: 8 921 грн. 72 коп. - залишок суми попередньої оплати та 960 грн. 50 коп. - сума судового збору згідно п. 2 цієї мирової угоди), підлягає сплаті Відповідачем грошовими коштами на користь Позивача до 30.09.2019.

5.Сторони домовилися, що після належного виконання умов даної Мирової угоди не матимуть жодних майнових претензій одна до одної з приводу заборгованості, погашення якої є предметом спору по справі № 908/1718/19 крім примусового виконання цієї Мирової угоди.

6.У випадку невиконання (неналежного виконання) Відповідачем умов цієї Мирової угоди, вона підлягає виконанню в порядку, визначеному Господарським процесуальним кодексом України та Законом України "Про виконавче провадження". Зокрема, у випадку порушення Відповідачем строку оплати загальної суми боргу, визначеного п. 4 даної Мирової угоди, Позивач має право направити ухвалу господарського суду Запорізької області про затвердження цієї Мирової угоди на примусове виконання до відповідного органу державної виконавчої служби. При цьому платежі з оплати загальної суми боргу, які вже здійсненні Відповідачем до порушення ним п.3 даної Мирової угоди, приймаються Позивачем як належне добровільне виконання рішення по справі.

7.Якщо у процесі виконання цієї Мирової угоди відбудуться реорганізація, зміни підпорядкованості чи форми власності однієї з Сторін або обох Сторін, ця угода зберігає силу для правонаступників Сторін.

8.Сторони однаково розуміють значення і умови цієї Мирової угоди та її правові наслідки, волевиявлення Сторін є вільним і відповідає їх внутрішній волі.

9.Сторони підтверджують, що особи, які підписали від імені сторін цю Мирову угоду, мають всі необхідні повноваження на її підписання та не мають будь-яких застережень та/або обмежень таких повноважень та/або своєї правоздатності, та/або дієздатності стосовно укладення цієї Мирової угоди.

10.Позивач і Відповідач заявляють, що ні в процесі укладення цієї Мирової угоди, ні в процесі виконання її умов не були, не будуть і не можуть бути порушені права будь-яких третіх осіб, в тому числі держави.

11.Дану Мирову угоду укладено в 3-х примірниках - по одному для кожної із Сторін та один примірник для господарського суду Запорізької області.

12.Мирова угода набирає чинності з моменту її затвердження господарським судом Запорізької області і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань за даною Мировою угодою. Одностороння відмова від Мирової угоди не допускається.

13.Позивач і Відповідач заявляють, що правові наслідки укладення Мирової угоди, передбачені ст. ст. 192, 193, 231 ГПК України їм відомі.”.

2. Провадження у справі № 908/1718/19 закрити.

Дана ухвала є виконавчим документом та може бути пред`явлена до примусового виконання в порядку, передбаченому Законом України “Про виконавче провадження”, протягом трьох років – по 06.09.2022.

У разі пред`явлення ухали до примусового виконання, стягувачем за нею вважати – Товариство з обмеженою відповідальністю “Катран”, (49000, Дніпро, вул. Князя Ярослава Мудрого, буд. 68, код ЄДРПОУ 31828900), боржником – Публічне акціонерне товариство “Запоріжжяобленерго”, (69035, м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, буд. 14, код ЄДРПОУ 00130926).

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та може бути оскаржена в апеляційному порядку.

Апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом десяти днів з дня її проголошення.

Учасник справи, якому ухвала суду не були вручені у день її проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження: якщо апеляційна скарга подана протягом десяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду. Строк на апеляційне оскарження може бути також поновлений в разі пропуску з інших поважних причин, крім випадків, зазначених у ч.2 ст. 261 цього Кодексу.

Повний текст ухвали складено 05.09.2019.

Суддя Н.Г.Зінченко

Часті запитання

Який тип судового документу № 84063098 ?

Документ № 84063098 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 84063098 ?

Дата ухвалення - 05.09.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 84063098 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 84063098 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 84063098, Господарський суд Запорізької області

Судове рішення № 84063098, Господарський суд Запорізької області було прийнято 05.09.2019. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні відомості про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити необхідні відомості.

Судове рішення № 84063098 відноситься до справи № 908/1718/19

Це рішення відноситься до справи № 908/1718/19. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 84063097
Наступний документ : 84063099