Рішення № 84008393, 27.08.2019, Господарський суд Черкаської області

Дата ухвалення
27.08.2019
Номер справи
925/879/19
Номер документу
84008393
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 31-21-49, inbox@ck.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2019 року м. Черкаси справа № 925/879/19

Господарський суд Черкаської області у складі головуючої судді Кучеренко О.І. із секретарем судового засідання Юхименко О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду справу за позовом

Акціонерного товариства Комерційного банку «ПРИВАТБАНК» до

Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛГ-Агро» та

ОСОБА_1

про стягнення 33461 грн 53 коп,

Акціонерне товариство Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» пред`явило позов про солідарне стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛГ-Агро» та ОСОБА_1 заборгованості за кредитним договором б/н від 26.12.2018 з яких: 32320 грн 90 коп заборгованості за кредитом, 121 грн 96 коп заборгованості за відсотками, нарахованими на прострочену заборгованість, 900 грн 00 коп заборгованості за відсотками у вигляді щомісячної комісії та 118 грн 67 коп пені за несвоєчасність виконання зобов`язань за договором. В обґрунтування позову банк вказав на порушення Товариством з обмеженою відповідальністю «АЛГ-Агро» зобов`язань за кредитним договором в частині повернення кредитних кошів та несплати процентів та комісії, а враховуючи, що ОСОБА_1 поручився за позичальника за виконання ним умов кредитного договору, позивач просить стягнути вказані суми солідарно з відповідачів.

Ухвалою господарського суду Черкаської області від 26.07.2019 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрите провадження у справі. Справу вирішено розглядати у порядку спрощеного позовного провадження, судове засідання призначене на 27 серпня 2019 року. Цією ж ухвалою відповідачам встановлено строк для подання відзиву на позовну заяву і всіх письмових та електронних доказів, (висновки експертів і заяви свідків), що підтверджують заперечення проти позову та заперечення проти розгляду справи у порядку спрощеного провадження (у разі їх наявності) протягом 15 днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі.

Відповідачі, у встановлені судом строки, відзив на позов та заперечення проти розгляду справи у порядку спрощеного провадження, суду не надали. Ухвала суду від 26.07.2019 отримана першим відповідачем 30.07.2019, що підтверджується поштовим повідомленням про вручення, яке міститься в матеріалах справи. За даними Управління з питань державної реєстрації Черкаської міської ради станом на 30.07.2019 місцем реєстрації місця проживання ОСОБА_1 є: АДРЕСА_1 . Ухвала суду про відкриття провадження у справі від 26.07.2019 направлялась на адресу другого відповідача за місцем його реєстрації та повернута до суду поштовим відділенням з відміткою «за закінченням встановленого строку зберігання».

Згідно з пунктом 9 статті 165 Господарського процесуального кодексу України, у разі неподання відповідачем відзиву на позов, у встановлений судом строк, без поважних причин суд вирішує справу за наявними в ній матеріалами. Згідно з положеннями частини 1 статті 202 Господарського процесуального кодексу України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті. Отже, з огляду на зазначені положення закону та відсутність зобов`язання суду про обов`язкову участь відповідачів у судовому засіданні, суд вважає, що неявка відповідачів не перешкоджає розгляду справи.

Заявою від 27.08.2019 представник позивача просив справу розглянути за його відсутності.

Розглянувши матеріали справи та дослідивши докази, суд

ВСТАНОВИВ:

26 грудня 2018 року Товариством з обмеженою відповідальністю «АЛГ-Агро» було підписано Анкету-заяву про приєднання до Умов та правил надання послуг «КУБ». Відповідно до цієї заяви позичальник приєднався до розділу 3.2.8 Умов та правил надання банківських послуг (надалі - Умови), які розміщені на офіційному веб-сайті АТ АБ КБ «Приватбанк» http://privatbank.ua, які разом із заявою відповідача становлять договір банківського обслуговування від 26.12.2018.

Пунктом 3.2.8.1. Умов визначено, що банк за наявності вільних грошових коштів зобов`язується надати клієнту строковий «Кредит КУБ» для фінансування поточної діяльності клієнта, в обмін на зобов`язання клієнта з повернення кредиту, сплати відсотків, комісії та ін. винагород в обумовлені цим договором терміни. Кредитування клієнта здійснюється в межах встановленого банком ліміту кредитування, про який банк повідомляє клієнта через встановлені канали комунікацій. Істотні умови кредиту (сума кредиту, проценти за користування кредитом, розмір щомісячного платежу, порядок їх сплати) вказуються в Заяві про приєднання по Умов та правил надання банківських послуг (далі - Заява).

Клієнт приєднується до Послуги шляхом підписання електронно-цифровим підписом Заяви в системі Приват24 або іншим шляхом, що прирівнюється до належного способу укладення сторонами кредитного договору. Кредит також може надаватись шляхом видачі кредитних коштів з наступним їх перерахуванням на рахунок підприємства-продавця за товари та послуги, придбані клієнтом через Інтернет-платформу ПриватМаркет (https://privatbanket.ua).

Пунктом 3.2.8.3.1 Умов передбачено, що повернення кредиту здійснюється щомісяця шляхом забезпечення клієнтом позитивного сальдо на його поточному рахунку в сумах і в дати щомісячних внесків, зазначених у Заяві. Клієнт доручає банку щомісячно у строки, зазначені в Заяві, здійснювати договірне списання з його рахунків, відкритих у банку, на погашення заборгованості за послугою у кількості та розмірі, зазначеному в кредитному договорі. Остаточним терміном погашення заборгованості за кредитом є дата повернення кредиту (п. 3.2.8.3.1.3 Умов).

У відповідності до пунктів 3.2.8.5.2 та 3.2.8.5.3 Умов позичальник взяв на себе зобов`язання оплатити щомісячні проценти за користування кредитом згідно з пунктом 3.2.8.3.2, а також повернути кредит та здійснити інші платежі, передбачені договором, у терміни і в сумах, які встановлено в пунктах 3.2.8.3.1, 3.2.8.3.2, 3.2.8.5.14, 3.2.8.6.2, а також зазначені в Заяві, шляхом розміщення необхідних для планового погашення внеску коштів на своєму поточному рахунку.

За користування послугою клієнт сплачує щомісячно на протязі всього терміну кредиту проценти за користування кредитом в розмірі та згідно графіку, які визначені у Заяві та Тарифах. При несплаті процентів у строк, визначений графіком, вони в вважаються простроченими (крім випадків розірвання договору згідно п.3.2.8.6.2). Сплата процентів за користування кредитом здійснюється в дати платежів, зазначені у Заяві, про що зазначено у п.3.2.8.3.1 Умов (пункти 3.2.8.3.2, 3.2.8.9.3 Умов).

Кредит надається на строк 12 місяців з моменту видачі коштів. Проценти (комісія) за користування кредитом: 1,8% в місяць від поточного розміру кредиту (у т.ч. при достроковому погашенні кредиту). Порядок погашення заборгованості за кредитом здійснюється щомісяця рівними частинами до календарного числа місяця, в який було здійснено видачу коштів (пункти 1.3, 1.4, 1.5 Заяви). Відповідно до пункту 1.6 заяви у випадку порушення заборгованості за кредитом, що зазначений у пункті 1.5 заяви Клієнт зобов`язаний додатково до процентів, вказаних у пункті 1.4 заяви сплатити банку проценти у розмірі 4% в місяць від суми простроченої заборгованості та неустойку у розмірі і згідно з розділом 3.2.8 Умов та Правил надання банківських послуг.

Нарахування прострочених процентів здійснюється щодня, при цьому проценти розраховуються на непогашену частину кредиту за фактичну кількість днів користування кредитними ресурсами, виходячи з 360 днів у році. День повернення кредиту в часовий інтервал нарахування процентів не враховується (п. 3.2.8.9.2 Умов). При порушенні клієнтом будь-якого грошовою зобов`язання клієнт сплачує банку проценти за користування кредитом у розмірі, встановленому у Заяві (п. 3.2.8.3.3 Умов).

У разі порушення позичальником будь-якого зобов`язання щодо оплати процентів за користування кредитом та термінів повернення кредиту, які передбачені пунктами 3.2.8.3.2, 3.2.8.3.1, 3.2.8.9 цього договору, позичальник сплачує банку за кожен випадок порушення пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла в період, за який сплачується пеня (у % річних) від суми простроченого платежу за кожен день прострочення платежу. Сплата пені здійснюється у гривні (п. 3.2.8.10.1 Умов). Відповідно до п. 3.2.8.10.3, Умов нарахування неустойки за кожен випадок порушення зобов`язань здійснюється протягом 15 років з дня, коли зобов`язання мало бути виконано клієнтом.

26 грудня 2018 року на виконання кредитного договору, позивачем було перераховано на поточний рахунок першого відповідача кредитні кошти у розмірі 50000,00 грн, що підтверджується копією банківської виписки по рахунку (а.с.29). В порушення взятих на себе зобов`язань позичальник своєчасно не повернув кредитні кошти та заборгував банку сплату заборгованості за кредитом, відсотків, комісій за їх використання, тому банк 21.06.2019 направив на адресу позичальника та поручителя повідомлення про прострочену заборгованість у сумі 35324,07 грн, з яких 28435 грн 14 коп заборгованості за кредитом, 1045 грн 63 коп заборгованості по процентах, 4980 грн 93 коп заборгованості з комісії та 862 грн 37 коп пені, яку просив сплатити не пізніше 5 календарних днів з дати отримання повідомлення. Вказане повідомлення банку залишене співвідповідачами без відповіді та задоволення.

За розрахунками позивача заборгованість за договором станом на 25.06.2019 становить 33461 грн 53 коп з яких: 32320 грн 90 коп заборгованості за кредитом, 121 грн 96 коп заборгованості за відсотками, нарахованими на прострочену заборгованість, 900 грн 00 коп заборгованості за відсотками у вигляді щомісячної комісії та 118 грн 67 коп пені за несвоєчасність виконання зобов`язань за договором.

26 грудня 2018 року між громадянином ОСОБА_1 (поручитель, співвідповідач у справі) та Акціонерним товариством Комерційний Банк «ПРИВАТБАНК» (кредитор) було укладено договір поруки за №РOR1545294885355, предметом якого є надання поруки поручителем перед кредитором за виконання Товариством з обмеженою відповідальністю «АЛГ-АГРО» (боржник) зобов`язань за угодою-приєднання до розділу 3.2.8 «Кредит КУБ», Умов та правил надання банківських послуг (Угода 1). Поручитель відповідає перед кредитором за виконання зобов`язань за Угодою 1 в тому ж розмірі, що і боржник, включаючи сплату кредиту, процентів, нарахованих за користування кредитом, винагород, штрафів, пені та інших платежів, відшкодування збитків (п. 1.2. договору поруки).

Відносини, які виникли між позивачем та відповідачем за своєю правовою природою є фінансовими відносинами, які виникли з приводу кредитних правовідносин. Правове регулюванням таких правовідносин, встановлені у §1 Фінанси і банківська діяльність Господарського кодексу України та Главі 71 Цивільного кодексу України. Підставою виникнення таких правовідносин, відповідно до положень закону, є укладення письмового договору. Так, відповідно до частини 2 статті 345 Господарського кодексу України кредитні відносини здійснюються на підставі кредитного договору, що укладається між кредитором і позичальником у письмовій формі. У кредитному договорі передбачаються мета, сума і строк кредиту, умови і порядок його видачі та погашення, види забезпечення зобов`язань позичальника, відсоткові ставки, порядок плати за кредит, обов`язки, права і відповідальність сторін щодо видачі та погашення кредиту.

Аналогічні положення містяться у статті 1054 Цивільного кодексу України, згідно з якою за кредитним договором банк (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти. Кредитування банківського рахунка урегульоване статтею 1069 Цивільного кодексу України, відповідно до якої банк здійснює платежі з рахунку клієнта, незважаючи на відсутність на ньому грошових коштів (кредитування рахунка), банк вважається таким, що надав клієнтові кредит на відповідну суму від дня здійснення цього платежу. Права та обов`язки сторін, пов`язані з кредитуванням рахунка, визначаються положеннями про позику та кредит (параграфи 1 і 2 глави 71 цього Кодексу), якщо інше не встановлено договором або законом.

Як встановлено судом між банком та позичальником виникли кредитні правовідносини, підставою виникнення яких є укладений між ними банківський договір, шляхом підписання позичальником Анкети-заяви про приєднання до Умов та правил надання послуг «КУБ», на підставі яких Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛГ-Агро» приєдналося до Умов та правил надання послуги «КУБ», що розміщені на офіційному веб-сайті АТ КБ «Приватбанк». Вказані договори та Умови разом становлять банківський договір, у якому встановлені, передбачені законом умови, визначення яких потребує вимога закону для такого виду договорів, зокрема, строк кредиту, умови і порядок його видачі та погашення, відсоткові ставки, порядок плати за кредит, обов`язки, права і відповідальність сторін щодо видачі та погашення кредиту.

Відповідно до частини 2 статті 1050 Цивільного кодексу України, якщо договором встановлений обов`язок позичальника повернути позику частинами (з розстроченням), то у разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилась, та сплати процентів, належних йому відповідно до статті 1048 цього Кодексу.

Судом встановлено, що з метою виконання договору на розрахунковий рахунок позичальника Банк перерахував кредитні кошти у розмірі 50000,00 грн, що підтверджується копією банківської виписки по рахунку. Водночас, як свідчать банківські виписки по рахунку, позичальник в порушення умов договору у визначені договором строки плати за користування кредитними коштами не вносив, кредитні кошти не повертав, що і стало підставою для направлення йому повідомлення про виконання ним умов договору. Судом встановлено, що станом на день вирішення спору заборгованість позичальника по тілу кредиту становить 32320 грн 90 коп. Також станом на 25.06.2019 позичальником не сплачені відсотки, які нараховані на прострочену заборгованість у сумі 121 грн 96 коп та заборгованість за відсотками у вигляді щомісячної комісії у сумі 900 грн 00 коп,

Частиною 1 статті 612 Цивільного кодексу України встановлено, що боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Відповідно до частини 2 статті 193, частини 1 статті 216 Господарського кодексу України порушення зобов`язання є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених цим кодексом, іншими законами або договором; учасники господарських правовідносин несуть господарсько-правову відповідальність за правопорушення у сфері господарювання шляхом застосування до правопорушників господарських санкцій на підставах і в порядку, передбачених цим Кодексом, іншими законами та договором.

Стаття 230 Господарського кодексу України штрафними санкціями у розумінні цього Кодексу визначає господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов`язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання. Відповідальність за порушення позичальником будь-якого зобов`язання щодо оплати процентів за користування кредитом та термінів повернення кредиту передбачена умовами договору. У зв`язку з порушенням позивальником строків повернення кредиту, відсотків за його користування банком нарахована пеня, яка становить 118 грн 67 коп.

Отже, заявлені банком до примусового стягнення суми: заборгованості за тілом кредиту у розмірі 32320 грн 90 коп, 121 грн 96 коп заборгованості за відсотками, нарахованими на прострочену заборгованість, 900 грн 00 коп заборгованості за відсотками у вигляді щомісячної комісії та 118 грн 67 коп пені є обґрунтованими та підтверджені належними доказами.

З метою забезпечення виконання банківського договору між позивачем та громадянином ОСОБА_1 (поручитель) було укладено договір поруки, відповідно до якого він зобов`язався відповідати перед банком за зобов`язаннями позичальника (боржника) за кредитним договором. За умовами договору поруки поручитель відповідає перед кредитором за виконання зобов`язань за Угодою у тому ж розмірі, що і боржник, включаючи сплату кредиту, процентів, нарахованих за користування кредитом, винагород, штрафів, пені та інших платежів, відшкодування збитків.

Відповідно до частини 1, 2 статті 554 Цивільного кодексу України, у разі порушення боржником зобов`язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя. Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки.

Про порушення позичальником умов банківського договору банк повідомив, як позичальника так і поручителя, направивши їм вимогу, у якій вимагав погасити прострочену заборгованість у термін не пізніше 5 календарних днів з дня одержання вимоги.

Частина 1 статті 543 Цивільного кодексу України визначає, що у разі солідарного обов`язку боржників (солідарних боржників) кредитор має право вимагати виконання обов`язку частково або в повному обсязі як від усіх боржників разом, так і від будь-кого з них окремо. Звертаючись до суду з даним позовом позивач просив стягнути борг з відповідачів солідарно.

З огляду на встановлені обставини, суд вважає, що вимога позивача про солідарне стягнення заборгованості з відповідачів відповідає його праву, отже позовні вимоги про солідарне стягнення з відповідачів заборгованості за тілом кредиту у розмірі 32320 грн 90 коп, заборгованості за відсотками у сумі 121 грн 96 коп, заборгованості за відсотками у вигляді щомісячної комісії у сумі 900 грн 00 коп та пені у сумі 118 грн 67 коп є правомірними та підлягають до задоволення.

Відповідно до статті 129 Господарського процесуального кодексу України, судовий збір покладається, зокрема, у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. Отже, з врахуванням задоволення позовних вимог з відповідачів підлягає до стягнення сума сплаченого позивачем судового збору у розмірі 1921 грн 00 коп.

На підставі викладеного, керуючись статтями 129, 236-241 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити повністю.

Стягнути солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛГ-Агро» (вул.206 Дивізії, буд. 70А, с.Дарівка, Канівський район, Черкаська область, 19041, код ЄДРПОУ 40534521) та ОСОБА_1 ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) на користь Акціонерного товариства Комерційного банку «ПРИВАТБАНК» (вул.Грушевського, буд.1Д, м.Київ, 01001, код ЄДРПОУ 14360570) 32320 грн 90 коп заборгованості за кредитом, 121 грн 96 коп заборгованості за відсотками, 900 грн 00 коп заборгованості за відсотками у вигляді щомісячної комісії, 118 грн 67 коп пені та 1921,00 грн судового збору.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано, у разі подання апеляційної скарги рішення набирає законної сили після прийняття судом апеляційної інстанції судового рішення. Рішення може бути оскаржене протягом двадцяти днів з дня складення повного судового рішення до Північного апеляційного господарського суду.

Повне рішення складено і підписано 03.09.2019.

Суддя О.І.Кучеренко

Попередній документ : 84008391
Наступний документ : 84008394