Ухвала суду № 83955937, 02.09.2019, Одеський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
02.09.2019
Номер справи
420/5058/19
Номер документу
83955937
Форма судочинства
Адміністративне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 420/5058/19

УХВАЛА

02 вересня 2019 року м. Одеса

Суддя Одеського окружного адміністративного суду Вовченко O.A., розглянувши матеріали адміністративного позову ОСОБА_1 , ОСОБА_2 до Одеської митниці Державної фіскальної служби України про визнання протиправними та скасування рішень,-

ВСТАНОВИВ:

27 серпня 2019 року до Одеського окружного адміністративного суду надійшов адміністративний позов ОСОБА_1 , ОСОБА_2 до Одеської митниці Державної фіскальної служби України, в якому позивачі просять суд:

1. Визнати протиправним та скасувати рішення про відмову, у митному оформленні автомобіля Chevrolet Volt другого покоління за поданою митною декларацією UA500650.2019.008364 від 20.03.2019 яке оформлено у вигляді картки відмови в митному оформленні (випуску) товарів № UA500650/2019/00330 від 25.03.2019 з причин прийняття рішення про визначення коду товару № 200650-0001-2019 від 25.03.2019.

2. Визнати протиправним та скасувати рішення про відмову у митному оформленні автомобіля Chevrolet Volt другого покоління за поданою митною декларацією UA500650.2019.033347 від 16.07.2019 яке оформлено у вигляді картки відмови в митному оформленні (випуску), товарів № UA500650/2019/01016 від 16.07.2019 з причин прийняття рішення про визначення коду товару № 200650-0001-2019 від 25.03.2019.

3. Визнати протиправним та скасувати рішення про відмову у митному оформленні автомобіля Chevrolet Volt другого покоління за поданою митною декларацією UA500650.2019.011770 від 11.04.2019 яке оформлено у вигляді картки відмови в митному оформленні (випуску) товарів № UA500650/2019/00419 від 25.03.2019 з причин прийняття рішення про визначення коду товару № 200650-0002-2019 від 12.04.2019.

Відповідно до п.п.1-6 ч.1 ст.171 КАС України суддя після одержання позовної заяви з`ясовує, чи: подана позовна заява особою, яка має адміністративну процесуальну дієздатність; має представник належні повноваження (якщо позовну заяву подано представником); відповідає позовна заява вимогам, встановленим статтями 160, 161, 172 цього Кодексу; належить позовну заяву розглядати за правилами адміністративного судочинства і чи подано позовну заяву з дотриманням правил підсудності; позов подано у строк, установлений законом (якщо позов подано з пропущенням встановленого законом строку звернення до суду, то чи достатньо підстав для визнання причин пропуску строку звернення до суду поважними); немає інших підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви або відмови у відкритті провадження в адміністративній справі, встановлених цим Кодексом.

Ознайомившись зі змістом адміністративного позову суд дійшов висновку, що він не відповідає вимогам ст.ст.160,161 КАС України.

Суд зазначає, що адміністративний процес ініціюється через подання адміністративного позову. Адміністративний позов, є зверненням до адміністративного суду про захист прав, свобод та інтересів у публічно - правових відносинах. Адміністративний позов, поданий відповідно до правил адміністративного судочинства, є підставою для відкриття провадження у адміністративній справі.

Відповідно до п.8 ч.1 с.4 КАС України позивач - особа, на захист прав, свобод та інтересів якої подано позов до адміністративного суду, а також суб`єкт владних повноважень, на виконання повноважень якого подано позов до адміністративного суду.

Згідно з до ч.1 ст.172 КАС України в одній позовній заяві може бути об`єднано декілька вимог, пов`язаних між собою підставою виникнення або поданими доказами, основні та похідні позовні вимоги.

Так, як вбачається з позовної заяви та наявних в матеріалах справи доказів:

1) позивач - ОСОБА_1 звернувся до суду з вимогами про визнання протиправними та скасування рішень про відмову у митному оформленні автомобілів Chevrolet Volt другого покоління, які оформлені у вигляді картки відмови в митному оформленні (випуску) товарів № UA500650/2019/00330 від 25.03.2019 та № UA500650/2019/01016 від 16.07.2019;

2) позивач - ОСОБА_2 звернувся до суду з вимогами про визнання протиправним та скасування рішення про відмову у митному оформленні автомобіля Chevrolet Volt другого покоління, яке оформлено у вигляді картки відмови в митному оформленні (випуску) товарів № UA500650/2019/00419 від 25.03.2019.

Таким чином, об`єднання в одній позовній заяві позовних вимоги двох позивачів з однотипними, але по суті окремими позовними вимогами про скасування різних рішень, два з яких стосуються ОСОБА_1 , а третє - ОСОБА_2 , тобто позовних вимог, які виникли з різних підстав, суперечить положенням ч.1 ст.172 КАС України.

Отже, заявлені позивачами позовні вимоги не можуть бути заявлені в межах однієї позовної заяви.

Таким чином, позивачам необхідно обґрунтувати доцільність об`єднання їх позовних вимог в рамках однієї позовної заяви.

Згідно п.2 ч.5, ч.6 ст.160 КАС України в позовній заяві зазначається повне найменування (для юридичних осіб) або ім`я (прізвище, ім`я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв`язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості, визначені у пункті 2 частини п`ятої цієї статті стосовно представника.

В порушення вимог даної норми позивачами у позовній заяві:

- не зазначено офіційну електронну адресу або адресу електронної пошти позивачів та відповідача;

- не зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків представника позивача.

Окрім цього, в порушення вимог даної норми позивачами у позовній заяві зазначено найменування відповідача «Одеська митниця Державної фіскальної служби України» (код ЄДРПОУ 39441717), тоді як з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вбачається, що вірне найменування відповідача - «Одеська митниця ДФС».

Згідно ч.4 ст.161 КАС України позивач зобов`язаний додати до позовної заяви всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).

Позивачі у позовній заяві посилаються на митні декларації №UA500650.2019.008364 від 20.03.2019 року, №UA500650.2019.033347 від 16.07.2019 року та №UA500650.2019.011770 від 11.04.2019 року, однак їх належним чином засвідчених копій до суду не надав.

Згідно п.8 ч.5 ст.160 КАС України у позовній заяві зазначається перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви.

Позивачами не зазначено щодо наявності у них або інших осіб оригіналу письмових доказів, копії яких додано до позовної заяви.

Відповідно до ч.1 ст.161 КАС України до позовної заяви додаються її копії, а також копії доданих до позовної заяви документів відповідно до кількості учасників справи, крім випадків, визначених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.ч.2,4 ст.79 КАС України позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом із поданням позовної заяви. Якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об`єктивних причин, учасник справи повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк. Учасник справи також повинен надати докази, які підтверджують, що він здійснив усі залежні від нього дії, спрямовані на отримання відповідного доказу.

Згідно з ч.2 ст.94 КАС України письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше не визначено цим Кодексом. Якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього.

Відповідно до ч.ч.4-5 ст.94 КАС України копії документів вважаються засвідченими належним чином, якщо їх засвідчено в порядку, встановленому чинним законодавством. Учасник справи, який подає письмові докази в копіях (електронних копіях), повинен зазначити про наявність у нього або іншої особи оригіналу письмового доказу. Учасник справи підтверджує відповідність копії письмового доказу оригіналу, який знаходиться у нього, своїм підписом із зазначенням дати такого засвідчення.

Згідно п. 5.27 ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 року №55 відмітка про засвідчення копії документа складають зі слів «Згідно з оригіналом», назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії і проставляють нижче реквізиту 23.

Позивачами до адміністративного позову додано докази, зазначені у переліку додатків, однак, в порушення вимог ч.ч.4-5 ст.94 КАС України вони жодним чином не засвідчені.

Згідно ч.3 ст.161 КАС України до позовної заяви додається документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.

Предметом даного позову є три рішення відповідача про відмову в митному оформленні автомобілів, тобто позивачами заявлено: дві вимоги немайнового характеру ОСОБА_1 , та одну вимогу немайнового характеру - ОСОБА_2 .

При цьому разом з позовною заявою було подано до суду квитанцію №0.0.1440534172.1 від 19.08.2019 року про сплату ОСОБА_1 2305,20 грн. судового збору.

При цьому доказів сплати ОСОБА_2 судового збору до суду не надано.

Частиною 2 статті 132 КАС України визначено, що розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом.

Правові засади справляння судового збору, платників, об`єкти та розміри ставок судового збору, порядок сплати, звільнення від сплати та повернення судового збору визначаються Законом України «Про судовий збір».

Відповідно до ст.1 Закону України «Про судовий збір» судовий збір - збір, що справляється на всій території України за подання заяв, скарг до суду, за видачу судами документів, а також у разі ухвалення окремих судових рішень, передбачених цим Законом. Судовий збір включається до складу судових витрат.

Платники судового збору - громадяни України, іноземці, особи без громадянства, підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні) та фізичні особи - підприємці, які звертаються до суду чи стосовно яких ухвалене судове рішення, передбачене цим Законом (ст.2 Закону України «Про судовий збір»).

Відповідно до ч.6 ст.6 Закону України «Про судовий збір» у разі якщо позов подається одночасно кількома позивачами до одного або кількох відповідачів, судовий збір обчислюється з урахуванням загальної суми позову і сплачується кожним позивачем пропорційно долі поданих кожним з них вимог окремим платіжним документом. У разі коли позов немайнового характеру подається одночасно кількома позивачами до одного або кількох відповідачів, судовий збір сплачується кожним позивачем окремим платіжним документом у розмірах, установлених статтею 4 цього Закону за подання позову немайнового характеру.

Згідно п.3 ч.2 ст.4 Закону України «Про судовий збір» за подання до суду адміністративного позову немайнового характеру фізичною особою сплачується судовий збір за ставкою 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.168 КАС України якщо ухвала про залишення позовної заяви без руху постановляється з підстави несплати судового збору у встановленому законом розмірі, суд в такій ухвалі повинен зазначити точну суму судового збору, яку необхідно сплатити (доплатити).

Таким чином, ОСОБА_2 повинен надати до суду докази сплати ним 768,40 грн. судового збору за одну вимогу немайнового характеру.

Згідно ч. 1 ст.169 КАС суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, встановлених статтями 160, 161 цього Кодексу, протягом п`яти днів з дня подання позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху.

Відтак, приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає за необхідне залишити адміністративний позов без руху, встановивши позивачам строк для усунення недоліків.

Виявлені недоліки повинні бути усунені, шляхом надання до суду доказів сплати ОСОБА_2 судового збору, належним чином оформленої позовної заяви з обґрунтуванням доцільності об`єднання заявлених позовних вимог в рамках однієї позовної заяви, належним чином засвідчених додатків до позовної заяви та доказів на підтвердження зазначених у позовній заяві обставин (з копією сторонам).

Керуючись ст.ст.160, 161, 169 КАС України, суд, -

УХВАЛИВ:

Адміністративний позов ОСОБА_1 , ОСОБА_2 до Одеської митниці Державної фіскальної служби України про визнання протиправними та скасування рішень - залишити без руху.

Встановити позивачам 5-денний строк для усунення недоліків позовної заяви з дня отримання копії ухвали.

У разі невиконання вимог цієї ухвали позовна заява буде вважатись неподаною і буде повернута заявникові.

Ухвала в частині залишення адміністративного позову без руху окремо від остаточного судового рішення оскарженню не підлягає.

Суддя О.А. Вовченко

Попередній документ : 83955934
Наступний документ : 83955939