Рішення № 83793566, 14.08.2019, Татарбунарський районний суд Одеської області

Дата ухвалення
14.08.2019
Номер справи
515/114/19
Номер документу
83793566
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа №515/114/19

Провадження №2/515/501/19

Татарбунарський районний суд Одеської області

ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2019 р. Татарбунарський районний суд Одеської області в складі:

головуючого - судді Тимошенка С.В.

за участю: секретарів судового засідання Комерзан Л.І., Чумаченко Д.М.

представника позивача (за довіреністю) Бєлої О.В.

представника третьої особи (за довіреністю) Бабиніної С.М.

третьої особи ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Татарбунари Одеської області цивільну справу за позовом Татарбунарської районної державної адміністрації Одеської області в інтересах дітей: ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , до ОСОБА_6 , треті особи без самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача - виконавчий комітет Струмківської сільської ради Татарбунарського району Одеської області, ОСОБА_2 - ОСОБА_7 ,

про позбавлення батьківських прав,

В С Т А Н О В И В:

24 січня 2019 року Татарбунарська районна державна адміністрація Одеської області, як ор- ган опіки та піклування, звернулася до суду в інтересах дітей - ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з позовом про позбавлення батьківських прав ОСОБА_6 , посилаючись на наступні обстави- ни.

Відповідач ОСОБА_6 є матір`ю малолітніх дітей - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 народ- ження, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Свою першу дитину відповідач покинула в пологовому будинку 10.02.2009 р ., відносно другої ди- тини - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 її позбавлено батьківських прав, ще одна дитина - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 - помер у ІНФОРМАЦІЯ_2 у зв`язку з хворобою. В лютому 2016 року вона залишила малолітніх ОСОБА_8 та ОСОБА_9 одних дома, у зв`язку з загрозою життю та здоров`ю, дітей було влаштовано до інфекційного відділення КЗ «Татарбунарська ЦРЛ», а 31 березня 2016 року їх було влаштовано до Ізмаїльського спеціалізованого будинку дитини, та надано статус дітей, позбавлених батьківського піклування. Рішенням Татарбунарського районно- го суду від 07.10.2016 р. батька дітей - ОСОБА_12 позбавлено батьківських прав відносно ма- лолітніх дітей ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , та у позбавленні батьківських прав відповідача відмовлено. На підставі того ж рішення, відповідач повернула дітей в сім`ю. Проте, спеціалістами сільської ради 03.12.2018 р. було встановлено, що відповідач вже понад п`ять місяців, як залишила домівку разом з молодшим сином - ОСОБА_10 та невідомо де перебуває, покинувши двох старших дітей - ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на чоловіка ОСОБА_2 Оскільки відповідач ухиляється від виконання своїх батьківських обов`язків по вихованню дітей, тому, діючи у інтере- сах дітей, звернулася до суду з даним позовом

Представник Татарбунарської райдержадміністрації у судовому засіданні підтримала позовні вимоги, додатково пояснила, що діти проживають із ОСОБА_2 , який є біологічним батьком дітей та встановив батьківство за рішенням суду.

Відповідач до суду за викликом не з`явилася, хоча про дату, час та місце розгляду справи сповіщалася належним чином (а.с.76), відзиву на позовну заяву не подала .

Представник третьої особи - виконкому Струмківської сільської ради Татарбунарського рай- ону Одеської області в судовому засіданні підтримала позовні вимоги .

Третя особа - ОСОБА_2 підтримав позовні вимоги та пояснив, що мати дітей, відповідач у справі, не цікавиться життям, здоров`ям та розвитком дітей, на теперішній час йому не відоме місце перебування відповідача, наполягав на задоволення позовних вимог.

Суд вважає за можливе розглянути справу у відсутність відповідача, враховуючи наявність достатніх матеріалів про права та взаємовідносини сторін, з ухваленням заочного рішення, у від- повідності до ст.ст.280-282 ЦПК України.

Заслухавши пояснення та доводи представника позивача та третіх осіб, дослідивши матеріа- ли справи, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення позовних вимог.

За загальним правилом (ч.1 ст.13 ЦПК України), суд розглядає справу в межах заявлених ви- мог і на підставі доказів сторін, кожна з яких, відповідно до ч.1 ст.81 ЦПК України, повинна дове- сти ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Згідно ст.19 Конвенції про права дитини, держави - учасники зобов`язані вживати усіх не- обхідних законодавчих та інших заходів з метою захисту дитини від усіх форм фізичного та пси- хологічного насильства, образи чи зловживань, відсутності піклування чи недбалого і брутального поводження або експлуатації з боку батьків чи будь-якої іншої особи.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.164 СК України, мати, батько, можуть бути позбавлені судом бать- ківських прав, якщо вона, він ухиляються від виконання своїх обов`язків по вихованню дитини.

Судом встановлено, що відповідач є матір`ю трьох неповнолітніх дітей: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що підтверджується копіями свідоцтва про народження серії НОМЕР_1 , серії НОМЕР_2 та серії НОМЕР_3 (а.с.4-5).

З копії свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_4 (зворот а.с.4) видно, що відповідач перебу- ває у зареєстрованому шлюбі із ОСОБА_2 , про що зроблено актовий запис № 97 від 15.09. 2016 р.

Як вбачається з копії повідомлення сільського голови № 332 від 03.12.2018 р. (а.с.16), під час інспектування сім`ї ОСОБА_6 виявлено, що остання більше двох місяців як покинула свою домівку разом із молодшим сином ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та поїхала у невідомому напря- мку, покинувши двох неповнолітніх дітей ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Вона неодноразово покидала дітей та поверталась, але останнього разу повідомила чоловіка по телефону про те, що більше не повернеться.

Відповідно до висновку Татарбунарської райдержадміністрації від 15.01.2019 р. (а.с.7), да- ний орган, як орган опіки та піклування, вважає доцільним позбавити батьківських прав ОСОБА_13 стосовно її неповнолітніх дітей: ОСОБА_8 , 2013 р. народження та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2.

Актами обстеження матеріально-побутових умов проживання від 14.12.2018 р. та довідкою Струмківської сільської ради № 76 від 20.12.2018 р. (копії на а.с.8-9,10) підтверджується, що ОСОБА_14 зареєстрована по АДРЕСА_1 , але за вказаною адресою на даний час не проживає, має трьох неповнолітніх дітей ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Сім`я відноситься до категорії сімей, які перебувають в складних життє- вих обставинах. ОСОБА_6 неодноразово залишала дітей на свого чоловіка ОСОБА_2 , за місцем проживання характеризується негативно. На час складення актів та довідки зникла з най- меншим сином ОСОБА_10 , залишивши старших дітей на чоловіка.

Рішенням Татарбунарського районного суду Одеської області від 05.09.2016 р., яке набрало чинності (копія на а.с.11-13 ), ОСОБА_12 позбавлено батьківських прав відносно малолітніх ді- тей: ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . У задоволенні позову про позбавлення батьківських прав ОСОБА_17 відмовлено.

Розпорядження Татарбунарської райдержадміністрації за №71/А-2016 від 03.03.2016 р. мало- літнім ОСОБА_8 та ОСОБА_9 надано статусу дітей, позбавлених батьківського піклуван- ня (а.с.17).

На підставі рішення Іванівського районного суду Одеської області від 21.03.2011 р. (копія на а.с.14-15) дитину ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , вилучено із сім`ї ОСОБА_19 та ОСОБА_12 з позбавленням останніх батьківських прав.

З повідомлення начальника Татарбунарського ВП АВП ГУНП в Одеській області № 40.2.1- 249 від 10.01.2019 р. (копія на звороті а.с.13) вбачається, що в ході проведення розшукових заходів встановлено місце знаходження ОСОБА_20 : АДРЕСА_2 .

Рішенням Татарбунарського районного суду Одеської області від 16.04.2019 р., яке набрало чинності (копія на а.с.53-54), визнано, що ОСОБА_2 є батьком дітей: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з внесенням відповідних змін до актового запису про народження дітей в графи «відомості про дитину» та «відомості про батька».

Так, згідно свідоцтв про народження серії НОМЕР_5 та серії НОМЕР_6 (а.с.55-56), ОСОБА_2 народився ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 - 02.10.2013 р . , обидва у м.Татарбунари Одеської області, їх батьками вказані: ОСОБА_2 та ОСОБА_17 .

Відповідно до ст.12 Закону України "Про охорону дитинства", виховання в сім`ї є першоос- новою розвитку особистості дитини. На кожного з батьків покладається однакова відповідальність за виховання, навчання і розвиток дитини. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право і зобо- в`язані виховувати дитину, піклуватися про її здоров`я, фізичний, духовний і моральний розвиток, навчання, створювати належні умови для розвитку її природних здібностей, поважати гідність ди- тини, готувати її до самостійного життя та праці.

Як передбачено ч.7 ст.7 СК України, дитина має бути забезпечена можливістю здійснення її прав, установлених Конституцією України, Конвенцією про права дитини, іншими міжнародними договорами України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

Згідно із ч.ч.1,2 ст.150 СК України, батьки зобов`язані виховувати дитину в дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до своєї сім`ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини. Ба- тьки зобов`язані піклуватися про здоров`я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток.

За змістом ч.1 ст.155 СК України, здійснення батьками своїх прав та виконання обов`язків мають ґрунтуватися на повазі до прав дитини та її людської гідності.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.164 СК України, мати, батько, можуть бути позбавлені судом бать- ківських прав, якщо вона, він ухиляються від виконання своїх обов`язків по вихованню дитини.

Статтею 27 Конвенції «про права дитини» від 20.11.1989 р. (ратифікована Постановою ВР України № 789-ХІІ від 27.02.1991 р.) передбачено право кожної дитини право на рівень життя, необхідний для її фізичного, розумового, духовного, морального та соціального розвитку. Батьки, або інші особи, які виховують дитину, несуть основну відповідальність за забезпечення в межах своїх здібностей і фінансових можливостей умов життя, необхідних для розвитку дитини.

В судовому засіданні встановлено, що відповідач ухиляється від виконання батьківських обов`язків щодо утримання та виховання своїх неповнолітніх дітей - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у 2018 році покинула їх на батька, про- живає у іншому районі, за весь цей час не цікавилась їх долею, станом здоров`я, не дбала про їх фізичний, духовний і моральний розвиток. Крім того, першу свою дитину вона 10.02.2009 р. покинула у пологовому будинку, а відносно другої дитини – ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , її було позбавлено батьківських прав на підставі рішення суду від 21.03.2011 р.

Зважаючи на дані обставини та враховуючи інтереси дітей, суд вважає за можливе та не- обхідне позбавити ОСОБА_6 батьківських прав стосовно неповнолітніх дітей - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім того, з відповідача підлягають стягненню судові витрати відповідно до ч.1 ст.141 ЦПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.150, 155, 164-166 СК України, ст.ст.76-81, 258, 259, 263-265, 268, 280-282, 354 ЦПК України, суд

В И Р І Ш И В:

Позовні вимоги Татарбунарської районної державної адміністрації Одеської області в інтере- сах дітей: ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , до ОСОБА_6 , треті особи без самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача - виконавчий комітет Ст- румківської сільської ради Татарбунарського району Одеської області, ОСОБА_2 - рович, про позбавлення батьківських прав задовольнити.

Позбавити ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , батьків- ських прав відносно її неповнолітніх дітей - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Стягнути із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , в дохід держави судовий збір в розмірі 768 грн.40 коп.

Рішення може бути оскаржене до Одеського апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відпо- відача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

У разі залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення заочне рішення мо- же бути оскаржене в загальному порядку, встановленому цим Кодексом. У цьому разі строк на апеляційне оскарження рішення починає відраховуватися з дати постановлення ухвали про зали- шення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення.

Заочне рішення набирає законної сили, якщо протягом строків, встановлених цим Кодексом, не подані заява про перегляд заочного рішення або апеляційна скарга, або якщо рішення залишено в силі за результатами апеляційного розгляду справи. Рішення набирає законної сили після закін- чення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не бу- ло подано.

Суддя Тимошенко

Попередній документ : 83793082
Наступний документ : 83793570