Ухвала суду № 83724556, 20.08.2019, Господарський суд Хмельницької області

Дата ухвалення
20.08.2019
Номер справи
924/844/19
Номер документу
83724556
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

29000, м. Хмельницький, майдан Незалежності, 1 тел. 71-81-84, факс 71-81-98

_______________

УХВАЛА

"20" серпня 2019 р.Справа № 924/844/19

м. Хмельницький

Господарський суд Хмельницької області у складі судді Танасюк О.Є., розглянувши заяву LAFINER SOP TRADING LTD, Кіпр, Ліммасол від 13.08.2019р. про забезпечення позову (до відкриття провадження у справі)

без повідомлення заявника та інших осіб, які можуть отримати статус учасників справи

ВСТАНОВИВ:

14.08.2019р. до господарського суду Хмельницької області надійшла позовна заява LAFINER SOP TRADING LTD, Кіпр, Ліммасол до ОСОБА_1 , м. Хмельницький, ОСОБА_2 , м. Хмельницький, товариства з обмеженою відповідальністю „Фондова компанія „Центр-Інвест", м. Хмельницький про визнання недійсними договору купівлі-продажу цінних паперів №БВ-3831/3830 від 17.10.2012р. та договору купівлі-продажу цінних паперів №БВ-3832/3830 від 18.10.2012р.

Позов обґрунтовано тим, що ОСОБА_1 , не маючи на те повноважень, відчужив належні позивачу акції ПАТ „Проскурів" в розмірі 65861 документарної, простої іменної акції ПАТ „Проскурів", що становить 42,43430 % акцій товариства. Володіючи до цього пакетом акцій в розмірі 14,3674% від статутного капіталу, ОСОБА_1 став власником контрольного пакету акцій розміром 58,038%.

Після подання позову, 19.08.2019р. надійшла заява LAFINER SOP TRADING LTD, Кіпр, Ліммасол подано заяву про забезпечення позову, в якій просить:

1) накласти арешт на належні ОСОБА_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) акції публічного акціонерного товариства „Проскурів" (код ЄДРПОУ 30593842) в кількості 65861 шт., код цінних паперів UA4000150171, шляхом встановлення заборони, у тому числі, але не виключно, передавати у заставу, управління, змінювати власника, володільця, номінального утримувача, зберігача та (або) депозитарія, змінювати рахунки, на яких зберігаються вказані акції, та розпорядників таких рахунків, списувати, переказувати вказані акції з рахунків у цінних паперах та (або) зараховувати, переказувати, переміщувати вказані акції з рахунків у цінних паперах та (або) зараховувати, переказувати, переміщувати вказані акції на рахунки інших осіб, використовувати для участі і голосування на загальних зборах;

2) заборонити публічному акціонерному товариству „Національний депозитарій України" (код ЄДРПОУ 30370711, місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, буд. 17/8) та іншим депозитним установам, що здійснюють облік права власності на цінні папери емітентів у депозитарній системі України, здійснювати облікові операції щодо внесення до системи депозарного обліку щодо простих іменних акцій публічного акціонерного товариства „Проскурів" (код ЖДРПОУ 30593842) в кількості 65861 шт. (код цінних паперів UA4000150171), належних ОСОБА_1 (ідентифікаційних код НОМЕР_1 ).

В обґрунтування заяви про забезпечення позову заявник вказує, що ОСОБА_1 було надіслано іншим акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів товариства з зазначенням в порядку денному ряду питань, зокрема, про обрання ОСОБА_1 генеральним директором товариства, викладення статуту товариства в новій редакції, припинення повноважень членів Наглядової ради товариства, обрання нових членів Наглядової ради товариства, припинення і обрання членів Ревізійної комісії товариства та інші.

На думку заявника, в такий спосіб ОСОБА_1 намагається отримати повний контроль за поточною діяльністю ПАТ„Проскурів", що ускладнить виконання рішення суду у даній справі, а також створить заявнику штучні складності для відновлення стану сторін, у випадку задоволення позову. Наголошує, що ОСОБА_1 може в будь-який час відчужити незаконно отримані акції ПАТ „Проскурів", а також самостійно провести загальні збори ПАТ „Проскурів" з повною заміною керівних органів товариства.

20.08.2019р. до суду надійшла заява ОСОБА_1 , в якій повідомляє, що з 2012р. він являється кінцевим бенефіціарним власником та Генеральним директором ПАТ „Проскурів". У поданій заяві ОСОБА_1 , як власник підприємства-емітента цінних паперів ПАТ „Проскурів" та засновник компанії-нерезидента LAFINER SOP TRADING LTD, Кіпр заявляє наступне:

„1) компанія LAFINER SOP TRADING LTD не укладала з адвокатом Андрейчик О.Л. жодних договорів;

2) в матеріалах позову відсутні будь-які документи, що підтверджують існування вказаної компанії та повноваження її керівника на момент подачі позову;

3) у адвоката Андрейчик О.Л. відсутній договір з оригінальним підписом директора ОСОБА_3 , про що він повідомив мене особисто під час телефонної розмови по номеру НОМЕР_2 , яка відбулася 20.08.2019р. о 09 год. 43 хв. (аудіо запис розмови готовий надати суду)".

Крім того, ОСОБА_1 вказує, що йому відомо про те, що адвокат Андрейчик О.Л. не зустрічалася та особисто не спілкувалася з жодним уповноваженим представником компанії-нерезидента LAFINER SOP TRADING LTD. Враховуючи зазначене, просить суд при розгляді позовної заяви та заяви про забезпечення позову первірити повноваження представника компанії-нерезидента LAFINER SOP TRADING LTD, Кіпр.

Також 20.08.2019р. до суду надійшло пояснення ОСОБА_1 , підписане представником - адвокатом Горбань О.В., в якому зазначає, що заява LAFINER SOP TRADING LTD, Кіпр про забезпечення позову не підлягає задоволенню.

Відповідно до статті 136 Господарського процесуального кодексу України господарський суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 137 цього Кодексу заходів забезпечення позову. Забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Судом відзначається, що згідно з ч. 1 ст. 139 ГПК України заява про забезпечення позову подається в письмовій формі, підписується заявником і повинна містити, зокрема: пропозиції заявника щодо зустрічного забезпечення (п. 6).

Ухвалою господарського суду Хмельницької області від 16.08.2019р., якою було відмовлено у задоволенні заяви LAFINER SOP TRADING LTD, Кіпр, Ліммасол від 13.08.2019р. про забезпечення позову, судом зверталася увага заявника на відсутність у заяві про забезпечення позову пропозиції щодо зустрічного забезпечення, як це визначено п. 6 ч.1 ст. 139 ГПК України.

Однак у повторно поданій заяві LAFINER SOP TRADING LTD, Кіпр, Ліммасол від 19.08.2019р. про забезпечення позову пропозиції щодо зустрічного забезпечення також відсутні.

Заява про забезпечення позову LAFINER SOP TRADING LTD, Кіпр підписана адвокатом Андрейчик О.Л. та надана копія ордера серія ХМ №016963 від 12.08.2019р. на представництво інтересів LAFINER SOP TRADING LTD у господарському суді Хмельницької області на підставі договору про надання правової допомоги №01-06-19 від 18.06.2019р. адвокатом Андрейчик О.Л. Однак вказаний договір про надання правової допомоги або довіреність, які б підтверджували наявність в адвоката Андрейчик О.Л. повноважень на підписання заяви про забезпечення позову, в матеріалах позову та заяви відсутні.

Положеннями ч. 7 ст. 140 ГПК України передбачено, що суд, встановивши, що заяву про забезпечення позову подано без додержання вимог статті 139 цього Кодексу, повертає її заявнику, про що постановляє ухвалу.

З огляду на вищевикладене, заява LAFINER SOP TRADING LTD, Кіпр, Ліммасол від 19.08.2019р. про забезпечення позову підлягає поверненню заявнику.

Керуючись ст. ст. 139, 140, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Заяву LAFINER SOP TRADING LTD, Кіпр, Ліммасол від 19.08.2019р. про забезпечення позову повернути заявнику.

Додаток: заява про забезпечення позову з доданими документами на 9 аркушах, в тому числі квитанція №32137 від 19.08.2019р. про сплату судового збору в сумі 960,50 грн.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та може бути оскаржена до Північно-Західного апеляційного господарського суду України в порядку та строки, передбачені ст.ст. 254-259 ГПК України.

Ухвала підписана 20.08.2019р.

Суддя О.Є. Танасюк

Віддрук. 2 прим.:

1- до справи;

2 - заявнику - LAFINER SOP TRADING LTD - представкику Андрейчик О . Л. ( АДРЕСА_1 ).

Попередній документ : 83724555
Наступний документ : 83724827