Рішення № 83669699, 13.08.2019, Господарський суд Дніпропетровської області

Дата ухвалення
13.08.2019
Номер справи
904/1872/19
Номер документу
83669699
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49600

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.08.2019м. ДніпроСправа № 904/1872/19

Господарський суд Дніпропетровської області у складі судді Мельниченко І.Ф. за участю секретаря судового засідання Прокопенко А.В. розглянув спір

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Укргазінжиніринг", м. Дніпро

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Спеціалізована пересувна механізована колона 788", м. Дніпро

про стягнення заборгованості в сумі 212 624,86 грн.

Представники:

від позивача Окорський В.В.;

від відповідача не з`явився.

СУТЬ СПОРУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Укргазінжиніринг" звернулось до господарського суду Дніпропетровської області із позовом про стягнення 174 955,44 грн., що складають суму заборгованості за договором № ДОУГІ-17/320-Р від 04.10.2017, 21 116,63 грн. - пені, 12 571,61 грн. - інфляції, 3 981,18 грн. - відсотків, 12 000,00 грн. - витрат за надання юридичних послуг.

Ухвалою від 11.05.2019 вказану вище позовну заяву залишено без руху у зв`язку з тим, що остання подана без додержання вимог, викладених у статтях 164, 172 Господарського процесуального кодексу України.

24.05.2019 від позивача надійшла уточнена позовна заява, відповідно до якої останнім вимоги суду виконані та надано обґрунтований розрахунок пред`явленої до стягнення суми основного боргу з посиланням на докази, які його підтверджують, відсутність яких на момент звернення з позовом до суду стала підставою для залишення позовної заяви без руху.

29.05.2019 господарським судом відкрито провадження у справі № 904/1872/19, розгляд справи вирішено здійснювати за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 12.06.2019.

11.06.2019 позивачем через канцелярію господарського суду подано заяву про перенесення судового засідання.

12.06.2019 відповідачем через канцелярію господарського суду подано клопотання про відкладення судового засідання.

Ухвалою від 12.06.2019 господарським судом відкладено підготовче засідання до 16.07.2019.

16.07.2019 господарським судом закрито підготовче провадження та справу призначено до розгляду по суті на 13.08.2019.

Відповідач відзив на позовну заяву не надав, його повноважний представник в судове засідання 13.08.2019 не з`явився, проте, останній був належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду справи, що підтверджується його підписом на повідомленні про відкладення розгляду справи (а.с. 245).

13.08.2019 у судовому засіданні оголошені вступна та резолютивна частини рішення (ст. 240 Господарського процесуального кодексу України).

Розглянувши матеріали справи, дослідивши подані докази, заслухавши представника позивача, господарський суд, -

ВСТАНОВИВ:

04.10.2017 Товариством з обмеженою відповідальністю "Спеціалізована пересувна механізована колона 788" (Генеральний підрядник) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Укргазінжиніринг" (Субпідрядник) укладено договір № ДОУГІ-17/320-Р (далі - Договір).

Відповідно до частини 1 статті 837 Цивільного кодексу України за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов`язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Згідно з частиною 1 статті 838 Цивільного кодексу України підрядник має право, якщо інше не встановлено договором, залучити до виконання роботи інших осіб (субпідрядників), залишаючись відповідальним перед замовником за результат їхньої роботи. У цьому разі підрядник виступає перед замовником як генеральний підрядник, а перед субпідрядником - як замовник.

Відповідно до пункту 1.1. вказаного договору Субпідрядник (позивач у даній справі) зобов`язується на свій ризик виконати роботи з реконструкції системи газопостачання на об`єкті: «Реконструкція 12-ти квартирного житлового будинку в с. Вербуватівка Юр`ївського району Днірпопетровської області. Коригування», розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (далі - Роботи), а Генеральний підрядник (відповідач у даній справі) зобов`язується прийняти та оплатити виконану роботу, на передбачених даним договором умовах.

Субпідрядник зобов`язується виконати роботи з реконструкції системи газопостачання відповідно до технічних умов на такі роботи та проектно-кошторисній документації (пункт 1.2. договору).

Згідно з пунктом 2.1. договору вартість, об`єм та характер робіт складає 566 647,20 грн., в т.ч. ПДВ 20% 94 441,20 грн. та визначається кошторисною документацією, яка є обов`язковою для сторін та являється невід`ємною частиною даного договору.

Ціна договору визначається як сукупність фактично виконаних Субпідрядником робіт, розрахована відповідно до умов даного договору (пункт 2.2. договору).

Пунктом 4.1. договору встановлено, що Генеральний підрядник перераховує Субпідряднику аванс у розмірі 80% від ціни договору, згідно з виставленим рахунком, який є невід`ємною частиною договору.

За інформацією позивача ТОВ "Спеціалізована пересувна механізована колона 788" на виконання вимог пункту 2.1. договору здійснило перерахування ТОВ "Укргазінжиніринг" авансу в сумі 453 317,76 грн.

У пункті 2.3. договору сторонами погоджено, що вартість виконання робіт, що доручається Субпідряднику до виконання за даним договором, може бути переглянута за погодженням сторін шляхом підписання Додаткової угоди.

Відповідно до вказаного вище пункту договору сторонами 18.01.2018 підписано додаткову угоду № 2, якою останні вирішили викласти пункт 2.1. договору в такій редакції: «Вартість, об`єм та характер робіт за цим Договором складає 574 278,00 грн. (п`ятсот сімдесят чотири тисячі двісті сімдесят вісім гривень 00 коп.), в т.ч. ПДВ 20% 95 713,00 грн. (дев`яносто п`ять тисяч сімсот тринадцять гривень 00 коп.) та визначається кошторисною документацією, яка є обов`язковою для Сторін та являється невід`ємною частиною цього Договору.».

Надалі, сторонами 23.02.2018 підписано додаткову угоду № 3, якою останні вирішили викласти пункт 2.1. договору в такій редакції: «Вартість, об`єм та характер робіт за цим Договором складає 632 758,80 грн. (шістсот тридцять дві тисячі сімсот п`ятдесят вісім гривень 80 коп.), в т.ч. ПДВ 20% 105 459,80 грн. (сто п`ять тисяч чотириста п`ятдесят дев`ять гривень 80 коп.) та визначається кошторисною документацією, яка є обов`язковою для Сторін та являється невід`ємною частиною цього Договору.».

Відповідно до пункту 3.1. договору Субпідрядник приступає до виконання робіт протягом 3 робочих днів з моменту отримання 80% передоплати за роботи від суми Договірної ціни проектно-кошторисної документації.

Решту 20% вартості робіт Генеральний підрядник сплачує Субпідряднику не пізніше 3 банківських днів після підписання Акту виконаних робіт та прийняття робіт з реконструкції системи газопостачання відповідальними особами ПАТ «Дніпропетровськгаз».

Виконуючи умови договору у квітні 2018 ТОВ "Укргазінжиніринг" було виконано будівельні роботи за спірним договором на загальну суму 628 273,20 грн., що підтверджується актами виконаних будівельних робіт, довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2018 (а.с. 140-146, 158-163, 175-176, 177-181, 184, 185-188).

11.05.2018, відповідно до пункту 3.1. договору № ДОУГІ-17/320-Р від 04.10.2017, підписано Акт приймання в експлуатацію об`єктів систем газопостачання (а.с. 192-194).

Відповідно до пункту 4.4. договору на підтвердження виконання виконання передбачених робіт, Субпідрядник зобов`язується надати Генеральному підрядникові два примірники Актів виконаних робіт по формі КБ2-в та Довідок про вартість робіт по формі КБ-3, підтверджені представником Генерального підрядника, а також видаткові накладні на газовикористовуюче обладнання (газові котли, газові печі), сертифікати якості/паспорти.

Акти №№ 1,2 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2018 на загальну суму 574 278,00 грн. підписано сторонами 02.04.2018 без зауважень.

Акти №№ 3,4 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2018 на загальну суму 53 995,20 грн. були 05.02.2019 надіслані ТОВ "Спеціалізована пересувна механізована колона 788" листом № 19/014 (а.с. 206-208) та отримано підприємством останнього 08.02.2019, що підтверджується залученою до матеріалів справи копією поштового повідомлення (а.с. 209).

Згідно з пунктом 4.5. договору Генеральний підрядник протягом 5 календарних днів після отримання вищезазначених Актів та Довідок підписує їх або надає письмову обґрунтовану відмову у прийнятті робіт з зазначенням конкретних зауважень. У випадку мотивованої відмови Генерального підрядника прийняти виконані роботи, сторони складають двосторонній акт із переліком необхідних доробок та строків їх виконання.

Доказів, які б підтверджували повернення на адресу ТОВ "Укргазінжиніринг" вказаних актів із зауваженнями відносно виконаних робіт, ТОВ "Спеціалізована пересувна механізована колона 788" суду не надано.

Як вбачається із наданих позивачем актів виконаних будівельних робіт №№ 3,4, останні не підписані ТОВ "Спеціалізована пересувна механізована колона 788".

Згідно з приписами частини 1 статті 853 Цивільного кодексу України замовник зобов`язаний прийняти роботу, виконану підрядником відповідно до договору підряду, оглянути її і в разі виявлення допущених у роботі відступів від умов договору або інших недоліків негайно заявити про них підрядникові. Якщо замовник не зробить такої заяви він втрачає право в подальшому посилатися на ці відступи від умов договору або недоліки у виконаній роботі.

Відповідно до частини 4 статті 882 ЦК України передання робіт підрядником і прийняття їх замовником оформляється актом, підписаним обома сторонами.

Акт, підписаний однією стороною, може бути визнаний судом недійсним лише у разі, якщо мотиви відмови другої сторони від підписання акта визнані судом обґрунтованими.

Отже, відповідно до норм чинного законодавства підрядник не повинен вчиняти жодних дій щодо спонукання замовника до підписання акта виконаних робіт, а має лише констатувати факт відмови від підписання акта.

У свою чергу, обов`язок прийняти виконані роботи, а у випадку виявлення недоліків робіт негайно про них заявити (у тому числі шляхом мотивованої відмови від підписання акта виконаних робіт) законом покладений саме на замовника.

Якщо замовник не зробить такої заяви, він втрачає право у подальшому посилатися на ці відступи від умов договору або недоліки у виконаній роботі.

Відповідно до статті 73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Згідно зі статтею 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Доказів мотивованої відмови від підписання актів №№ 3,4 відповідач не надав, тому суд вважає, що зазначені у вказаних актах роботи виконані позивачем та прийняті відповідачем без зауважень.

Як вже було зазначено вище, 20% вартості робіт Генеральний підрядник сплачує Субпідряднику не пізніше 3 банківських днів після підписання Акту виконаних робіт та прийняття робіт з реконструкції системи газопостачання відповідальними особами ПАТ «Дніпропетровськгаз» (пункт 3.1. договору).

Згідно з пунктом 3.2. договору оплата робіт здійснюється Генеральним підрядником у національній валюті України - гривні, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Субпідрядника за банківськими реквізитами, які вказані в розділі 13 даного договору.

У пункті 3.3. сторони погодили, що датою сплати являється дата фактичного зарахування грошових коштів на поточний рахунок Субпідрядника.

Відповідно до статті 526 Цивільного кодексу України зобов`язання повинні виконуватися належним чином, відповідно до умов договору та вимог Цивільного кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту, або інших вимог, що звичайно ставляться.

Як вже зазначено вище, відповідач здійснив перерахування авансу за спірним договором в сумі 453 317,76 грн.

Доказів здійснення розрахунків за виконані роботи в сумі 174 955,44 грн. ТОВ "Спеціалізована пересувна механізована колона 788" на момент розгляду спору надано не було.

З огляду на вище викладене, вимоги позивача щодо стягнення заборгованості на вказану вище суму слід визнати обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Відповідно до статті 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошових зобов`язань на вимогу кредитора, зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також 3 відсотка річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Згідно наданому позивачем розрахунку сума річних за загальний період прострочення з 06.04.2018 по 15.04.2019 складає 3 981,18 грн.; інфляція грошових коштів за загальний період прострочення з квітня 2019 по лютий 2019 склала 12 571,61 грн.

З огляду на не вірно визначений початок періоду прострочення у зв`язку з тим, що позивачем не враховано положення пункту 3.1. спірного договору, яким встановлено сплату решти вартості робіт не пізніше 3 банківських днів після підписання Акту виконаних робіт та прийняття робіт з реконструкції системи газопостачання відповідальними особами ПАТ «Дніпропетровськгаз», сума річних є завищеною.

Так, прийняття робіт з реконструкції системи газопостачання відбулось 11.05.2018, що підтверджується залученим до матеріалів справи відповідним актом, у зв`язку з чим прострочення у виконанні зобов`язання з оплати за виконані будівельні роботи на суму 174 955,44 грн. починається з 17.05.2018.

Таким чином, після здійсненого судом перерахунку до стягнення підлягають річні за загальний період прострочення з 17.05.2018 по 15.04.2019 в сумі 3 573,57 грн.

Із розрахунку інфляції вбачається, що він позивачем завищений, в результаті не вірно визначеного початку періоду прострочення, оскільки останнім не враховано положення пункту 3.2. Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.12.2013р. № 14 "Про деякі питання практики застосування законодавства про відповідальність за порушення грошових зобов`язань", яким визначено, що розмір боргу з урахуванням індексу інфляції визначається виходячи з суми боргу, що існувала на останній день місяця, в якому платіж мав бути здійснений, помноженої на індекс інфляції, визначений названою Державною службою, за період прострочення починаючи з місяця, наступного за місяцем, у якому мав бути здійснений платіж, і за будь-який місяць (місяці), у якому (яких) мала місце інфляція.

Після здійсненого судом перерахунку до стягнення підлягає сума інфляції грошових коштів за загальний період прострочення з червня 2018 по лютий 2019 в сумі 8 415,64 грн.

Згідно зі статтею 610 Цивільного кодексу України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Статтею 611 Цивільного кодексу України встановлено, що у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема сплата неустойки.

За безпідставну затримку виконання договірних сторонами в договорі передбачена відповідальність у вигляді пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла в період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожний день затримки (пункт 7.2. договору).

Згідно наданого позивачем розрахунку сума пені за загальний період прострочення 06.04.2018 по 15.04.2019 складає 21 116,63 грн.

З огляду на не вірно визначений початок періоду прострочення розрахунок річних позивачем також завищено.

Після перерахунку до стягнення підлягає пеня за загальний період прострочення з 17.05.2018 по 06.10.2018 в сумі 16 496,96 грн.

Вимоги позивача щодо покладення на відповідача витрат за надання юридичних послуг також підлягають задоволенню, виходячи з такого.

Статтею 123 ГПК України визначено, що судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи. Розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом. До витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать витрати: 1) на професійну правничу допомогу; 2) пов`язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертизи; 3) пов`язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів; 4) пов`язані з вчиненням інших процесуальних дій, необхідних для розгляду справи або підготовки до її розгляду.

Відповідно до положень частини 1 статті 126 ГПК України витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави.

За результатами розгляду справи витрати на професійну правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами. Для цілей розподілу судових витрат:

1) розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу професійну правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката, визначається згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою;

2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат (частина 2 статті 126).

Для визначення розміру витрат на професійну правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги (частина 3 статті 126).

Частиною восьмою статті 129 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що розмір судових витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо). Такі докази подаються до закінчення судових дебатів у справі або протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду, за умови, що до закінчення судових дебатів у справі сторона зробила про це відповідну заяву. У разі неподання відповідних доказів протягом встановленого строку така заява залишається без розгляду.

Як вбачається із матеріалів справи, позивачем в якості доказів надання професійної правничої допомоги адвокатом надані копії наступних документів: договір про надання правової допомоги № 87/19 від 11.04.2019, договір про спільну діяльність б/н від 22.04.2019, акт здачі-прийняття робіт (послуг), ордер серії ДН № 2578/010 від 06.05.2019, платіжне доручення № 2377 від 18.04.2019 на суму 12 000,00 грн. (а.с. 210-217).

Відповідно до частини четвертої статті 129 Господарського процесуального кодексу України інші судові витрати, пов`язані з розглядом справи, покладаються:

у разі задоволення позову - на відповідача;

у разі відмови в позові - на позивача;

у разі часткового задоволення позову - на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

З огляду на викладене та враховуючи докази, які свідчать про понесені Товариства з обмеженою відповідальністю Товариством з обмеженою відповідальністю "Укргазінжиніринг" витрати на послуги адвоката, господарський суд приходить до висновку про покладення їх на відповідача пропорційно задоволеним вимогам.

Разом з тим, господарський суд вважає необхідним роз`яснити позивачу, що відповідно до пункту 1 частини 1 статті 7 Закону України "Про судовий збір" передбачено підстави для повернення судового збору, зокрема, сплачена сума судового збору повертається за клопотанням особи, яка його сплатила за ухвалою суду в разі: зменшення розміру позовних вимог або внесення судового збору в більшому розмірі, ніж встановлено законом.

Відповідно до пункту 1 статті 4 Закону України "Про судовий збір" судовий збір справляється у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява подається до суду, у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

Частиною 2 статті 4 Закону України "Про судовий збір" встановлено, що за подання до господарського суду позовної заяви майнового характеру ставка судового збору становить 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і не більше 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Як вбачається із матеріалів справи, при подачі позову його ціна складала 212 624,86 грн., отже, за подання даного позову підлягав сплаті судовий збір в сумі 3 189,37 грн., проте, позивачем сплачено судовий збір в сумі 3 369,37 грн. відповідно до платіжного доручення № 2407 від 23.04.2019.

З огляду на викладене, судовий збір в сумі 180,00 грн. підлягає поверненню в порядку, встановленому статтею 7 Закону України "Про судовий збір".

Керуючись статтями 526, 610, 611, 837, 838, 853, 882 Цивільного кодексу України, статтями 73, 74, 123, 126, 129, 236-238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги задовольнити частково.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Спеціалізована пересувна механізована колона 788" (49000, м. Дніпро, вул. В`ячеслава Липинського, будинок 18, код ЄДРПОУ 35738549, р\р НОМЕР_1 в ПАТ «АБ «Радабанк», МФО 306500) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Укргазінжиніринг" (49064, м. Дніпро, вул. Шевченка, будинок 37, код ЄДРПОУ 40767207, ІПН 407672004633, р/р НОМЕР_2 в ПАТ «Альфа-Банк» в м. Київ, МФО 300346) 174 955,44 грн. (сто сімдесят чотири тисячі дев`ятсот п`ятдесят п`ять гривень 44 коп.) основного боргу, 16 496,96 грн. (шістнадцять тисяч чотириста дев`яносто шість гривень 96 коп.) пені, 3 573,57 грн. (три тисячі п`ятсот сімдесят три гривні 57 коп.) річних, 8 415,64 грн. (вісім тисяч чотириста п`ятнадцять гривень 64 коп.) інфляції грошових коштів, 3 051,62 грн. (три тисячі п`ятдесят одна гривня 62 коп.) судового збору, 11 481,72 грн. (одинадцять тисяч чотириста вісімдесят одна гривня 72 коп.) витрат за надання юридичних послуг.

В решті позовних вимог відмовити.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Відповідно до статті 241 Господарського процесуального кодексу України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення може бути оскаржено шляхом подання апеляційної скарги до Центрального апеляційного господарського суду протягом 20 днів з дня складення повного тексту судового рішення.

Повне рішення складено 16.08.2019.

Суддя І.Ф. Мельниченко

Часті запитання

Який тип судового документу № 83669699 ?

Документ № 83669699 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 83669699 ?

Дата ухвалення - 13.08.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 83669699 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 83669699 ?

В Господарський суд Дніпропетровської області
Попередній документ : 83669698
Наступний документ : 83669700