Ухвала суду № 83613188, 06.08.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
06.08.2019
Номер справи
752/8262/19
Номер документу
83613188
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Справа № 752/8262/19

Провадження № 1-кс/752/6712/19

У Х В А Л А

Іменем України

06.08.2019 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - Шкірай М.І.

за участю секретаря - Бондар І.Ю.,

розглянувши матеріали клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України в місті Києві Височин І.О., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Дрозд А.М. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42019100000000245 внесені 09.04.2019, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ст. 219, ч.2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, слідчий суддя -

Встановив:

В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до предметів та документів, які перебувають у володінні ТОВ «Мавелес» код ЄДРПОУ 37193333, юридична адреса: м. Київ, Печерський район, вул. Предславинська, будинок 37, офіс 5, а саме:

- заяв та договорів на відкриття рахунку у цінних паперах приватного акціонерного товариства «АТП-1», код ЄДРПОУ 03746384;

- анкет рахунків у цінних паперах приватного акціонерного товариства «АТП-1», код ЄДРПОУ 03746384;

- документи, на підставі яких проводились операції з цінними паперами приватного акціонерного товариства «АТП-1», код ЄДРПОУ 03746384.

- усіх договорів купівлі, продажу, міни чи будь-яких інших, а також додатків та актів приймання - передачі до таких договорів, які стосуються операцій із цінними паперами (акції, векселі), які проводилися за період з часу відкриття рахунку по 01.07.2019 приватного акціонерного товариства «АТП-1», код ЄДРПОУ 03746384;

- карток зі зразками підписів розпорядників рахунків у цінних паперах приватного акціонерного товариства «АТП-1», код ЄДРПОУ 03746384;

- документів, що підтверджують повноваження розпорядників рахунків у цінних паперах приватного акціонерного товариства «АТП-1», код ЄДРПОУ 03746384;

- усіх розпоряджень стосовно будь-яких операцій із цінними паперами (знерухомлення та зарахування, матеріалізації та списання, прийому цінних паперів, поставки, переміщення, блокування, відміни блокування) за період з часу відкриття рахунку по 01.07.2019 приватного акціонерного товариства «АТП-1», код ЄДРПОУ 03746384;

- виписки про операції з цінними паперами приватного акціонерного товариства «АТП-1», код ЄДРПОУ 03746384(у паперовому та електронному вигляді);

- документів, які надавалися приватним акціонерним товариством «АТП-1», код ЄДРПОУ 03746384 для відкриття рахунків та в процесі їх діяльності, а також договорів про відкриття рахунку з додатками, карток із зразками підписів по рахунку у цінних паперах приватного акціонерного товариства «АТП-1», код ЄДРПОУ 03746384;

- інших наявних документів щодо операцій з цінними паперами приватного акціонерного товариства «АТП-1», код ЄДРПОУ 03746384.

Слідчий обґрунтував клопотання тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019100000000245 від 09.04.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ст. 219, ч.2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПрАТ «АТП-1» вчинили замах га заволодінням чужим майном шляхом оману (шахрайство) службовими особами з числа акціонерів ПрАТ «АТП-1» під час внесення 24.04.2018 до порядку денного загальних зборів акціонерів питання можливості відчуження майна ПрАТ «АТП-1» на замах на доведення до банкрутства ПрАТ «АТП-1».

Встановлено, що приватне акціонерне товариство «Холдингова компанія Київміськбуд» (далі - Компанія) є власником 30 відсотків акцій у статутному капіталі Приватного акціонерного товариства «АТП-1» (ЄДРПОУ 03746384) номінальною вартістю 295 794 грн.

За підсумками діяльності ПрАТ «АТП-1» у 2017 році товариство не отримано прибутку та відповідно не сплачено Компанії, як акціонеру жодних дивідендів.

Натомість, акціонерами - приватними особами, що володіють 65,64% акцій ПрАТ «АТП-1» здійснюються дії, що можуть призвести до банкрутства товариства та відповідно витрат Компанією акцій та надходжень від діяльності ПрАТ «АТП-1» у вигляді дивідендів.

Так, 24 квітня 2018 року відбулися чергові загальні збори акціонерів ПрАТ «АТП-1» на яких за зверненням акціонера ОСОБА_1 ( акціонер що володіє більше 5 відсотків голосуючих акцій) було внесено до порядку денного та прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення директором товариства значних правочинів, які можуть укладатися товариством з юридичними та фізичними особами, які пов`язані з відчуженням рухомого майна товариства, а саме транспортних засобів, включаючи причепи та напівпричепи на суму до 20 000 000 грн.

Незважаючи на заперечення, більшість акціонерів проголосували «ЗА» вказане питання і таким чином надали згоду на вчинення директором товариства значних правочинів, які можуть укладатися ПрАТ «АТП-1» з юридичними та фізичними особами, які пов`язані з відчуженням рухомого майна товариства, а саме транспортних засобів, включаючи причепи та напівпричепи на суму до 20 000 000 грн.

Вказані дії акціонерів ПрАТ «АТП-1» з виводу акцій товариства направлені на доведення товариства до банкрутства що дозволить за допомогою механізмів законодавства про банкрутство заволоділи нерухомим майном товариства в тому числі правом користування земельною ділянкою, на якій розташований майновий комплекс ПрАТ «АТП-1».

Протягом останнього року, ПрАТ «АТП-1» розпочало відчужувати майно підприємства, внаслідок чого у підприємства зменшується активи та наявна збитковість підприємства.

Таким чином, існує висока ймовірність, що вказані дії призведуть до неможливості ПрАТ «АТП-1» виконувати свої фінансові зобов`язання, що невідворотно може призвести до банкрутства підприємства.

З метою забезпечення швидкого, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення осіб які були причетні до скоєння злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів які знаходяться у ТОВ «Мавелес» код ЄДРПОУ 37193333, юридична адреса: м. Київ, Печерський район, вул. Предславинська, будинок 37, офіс 5.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав заяву, в якій просив задовольнити клопотання та розглянути справу у його відсутності.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалося відповідно до приписів ч. 4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовано, вважає за необхідне задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами або документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №42019100000000245 від 09.04.2019 року та матеріали додані до нього, дійшов висновку про наявність достатніх підстав для можливості надавання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Мавелес» з можливістю вилучення, належним чином завірених копій документів, оскільки вказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вище викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України в місті Києві Височин І.О., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Дрозд А.М., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42019100000000245 відомості щодо якого внесені 09.04.2019, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ст. 219, ч.2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Височин Івану Олександровичу у кримінальному провадженні №42019100000000245, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «Мавелес» код ЄДРПОУ 37193333, юридична адреса: м. Київ, вул. Предславинська, будинок 37, офіс 5, а саме до:

- заяв та договорів на відкриття рахунку у цінних паперах приватного акціонерного товариства «АТП-1», код ЄДРПОУ 03746384;

- анкет рахунків у цінних паперах приватного акціонерного товариства «АТП-1», код ЄДРПОУ 03746384;

- документи, на підставі яких проводились операції з цінними паперами приватного акціонерного товариства «АТП-1», код ЄДРПОУ 03746384.

- усіх договорів купівлі, продажу, міни чи будь-яких інших, а також додатків та актів приймання - передачі до таких договорів, які стосуються операцій із цінними паперами (акції, векселі), які проводилися за період з часу відкриття рахунку по 01.07.2019 приватного акціонерного товариства «АТП-1», код ЄДРПОУ 03746384;

- карток зі зразками підписів розпорядників рахунків у цінних паперах приватного акціонерного товариства «АТП-1», код ЄДРПОУ 03746384;

- документів, що підтверджують повноваження розпорядників рахунків у цінних паперах приватного акціонерного товариства «АТП-1», код ЄДРПОУ 03746384;

- усіх розпоряджень стосовно будь-яких операцій із цінними паперами (знерухомлення та зарахування, матеріалізації та списання, прийому цінних паперів, поставки, переміщення, блокування, відміни блокування) за період з часу відкриття рахунку по 01.07.2019 приватного акціонерного товариства «АТП-1», код ЄДРПОУ 03746384;

- виписки про операції з цінними паперами приватного акціонерного товариства «АТП-1», код ЄДРПОУ 03746384(у паперовому та електронному вигляді);

- документів, які надавалися приватним акціонерним товариством «АТП-1», код ЄДРПОУ 03746384 для відкриття рахунків та в процесі їх діяльності, а також договорів про відкриття рахунку з додатками, карток із зразками підписів по рахунку у цінних паперах приватного акціонерного товариства «АТП-1», код ЄДРПОУ 03746384;

- інших наявних документів щодо операцій з цінними паперами приватного акціонерного товариства «АТП-1», код ЄДРПОУ 03746384, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Часті запитання

Який тип судового документу № 83613188 ?

Документ № 83613188 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 83613188 ?

Дата ухвалення - 06.08.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 83613188 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 83613188 ?

В Голосіївський районний суд міста Києва
Попередній документ : 83613187
Наступний документ : 83613189