Рішення № 83599260, 08.08.2019, Чернігівський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
08.08.2019
Номер справи
620/1618/19
Номер документу
83599260
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 серпня 2019 року м. Чернігів Справа № 620/1618/19

Чернігівський окружний адміністративний суд у складі:

Головуючого судді - Бородавкіної С.В.,

за участі секретаря - Гайдука С.В.,

позивача - ОСОБА_1 ,

представника позивача - ОСОБА_2 ,

представників відповідача - Свистун Н.І., Кузьменка І.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за адміністративним позовом ОСОБА_1 до Заїздської сільської ради про визнання протиправним та скасування рішення,

У С Т А Н О В И В:

ОСОБА_1 (далі - ОСОБА_1 ) 07.06.2019 звернувся до суду з адміністративним позовом до Заїздської сільської ради (далі - відповідач), у якому просить визнати протиправним та скасувати рішення відповідача «Про надання згоди на добровільне об`єднання територіальних громад та делегування представника до спільної робочої групи», прийняте 29.01.2019 на тридцять восьмій сесії сьомого скликання.

Свої позовні вимоги мотивує тим, що спірне рішення прийняте відповідачем з порушенням вимог Законів України «Про добровільне об`єднання територіальних громад», «Про місцеве самоврядування» та Регламенту Заїздської сільської ради.

Ухвалою судді від 11.06.2019 відкрито провадження у справі за правилами спрощеного позовного провадження з повідомленням (викликом) сторін.

Ухвалою суду від 05.08.2019 заяву ОСОБА_1 про збільшення позовних вимог повернуто заявнику.

Ухвалою суду від 06.08.2019, постановленою без виходу до нарадчої кімнати та занесеною секретарем до протоколу судового засідання, позивачу відмовлено у задоволенні клопотання про розгляд справи №620/1618/19 за правилами загального позовного провадження, у зв`язку із необґрунтованістю.

У судовому засіданні позивач та представник позивача позовні вимоги підтримали та просили їх задовольнити у повному обсязі.

Представники відповідача позовні вимоги не визнали, просили відмовити у їх задоволенні, надали відзив на позов та зазначили, що спірне рішення Заїздської сільської ради повністю кореспондується з вимогами профільного Закону України «Про добровільне об`єднання територіальних громад», а твердження позивача щодо відсутності громадських обговорень, які повинні передувати прийняттю самоврядного рішення щодо об`єднання територіальних громад, не відповідає фактичним обставинам справи. Зокрема, перед прийняттям рішення щодо надання згоди на добровільне об`єднання, територіальна громада активно приймала участь в обговоренні даного питання. Так, ще за декілька років громада мала змогу і можливість приймати (впливати) на визначеність представників громади (сільських депутатів) щодо об`єднання з іншими територіальними громадами. Починаючи з 2015 року проводились опитування мешканців громади щодо ініціювання об`єднання в районну громаду або до м. Прилуки із застосуванням листів опитування.

Також вважають необґрунтованими твердження позивача про його необізнаність (ознайомленість) з проектами рішень сільської ради та датою скликання пленарних засідань, оскільки зазначені документи були розміщені на дошці оголошень сільської ради.

Щодо тверджень ОСОБА_1 про скорочення термінів громадських обговорень зазначили, що відповідно до Закону України «Про добровільне об`єднання територіальних громад» вивчення пропозиції щодо добровільного об`єднання територіальних громад та її громадське обговорення проводиться у період від одного (1) до тридцяти (30) днів, який був дотриманий відповідачем під час прийняття рішення від 21.01.2019.

Заслухавши пояснення позивача, представників сторін, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що позов має бути задоволений у повному обсязі, з таких підстав.

Як вбачається із матеріалів справи ОСОБА_1 є жителем с. Заїзд Прилуцького району Чернігівської області, що підтверджується національним паспортом позивача серії НОМЕР_1 (а.с. 20-22).

Судом встановлено, що 18.01.2019 до Заїздської сільської ради від Сухополов`янської сільської ради Прилуцького району Чернігівської області листом від 18.01.2019 за №03-04/26 надійшла пропозиція щодо добровільного об`єднання Заїздської територіальної громади в Сухополов`янську територіальну громаду з центром у селі Сухополова (а.с. 29).

У судовому засіданні представники відповідача зазначили, що на виконання вимог Закону України «Про добровільне об`єднання територіальних громад» та Закону України «Про місцеве самоврядування», з метою залучення представників громадськості Заїздської сільської ради до обговорення вищевказаної пропозиції, у приміщенні сільської ради з 18 по 21 січня 2019 року проводились громадські слухання, на підтвердження чого надано оголошення (а.с. 87).

21.01.2019 на громадському слуханні Заїздської територіальної громади прийнято рішення про підтримку ініціативи Сухополов`янського сільського голови про добровільне об`єднання територіальних громад 13 сіл району в одну територіальну громаду з центром у селі Сухополова, про що складено протокол громадських обговорень (а.с. 108-111).

Як вбачається зі змісту вказаного Протоколу, громадське обговорення проводилось 21.01.2019 у приміщенні сільської ради з 10:00 год. до 11:30 год. На обговоренні були присутніми 26 осіб, як яких: 23 особи виступили «за» об`єднання в Сухополов`янську територіальну громаду з центром у селі Сухополова, 0 - «проти» та 3 особи - «утримались».

Розпорядженням сільського голови Заїздської сільської ради від 21.01.2019 №04 скликано тридцять восьму сесію сільської ради сьомого скликання на 29.01.2019 об 11:00 год. в приміщенні сільської ради (а.с. 30). Відповідно до пункту 2 вказаного розпорядження на розгляд сесії винесено, у тому числі, таке питання: «Розгляд листа голови Сухополов`янської сільської ради в питанні об`єднання територіальних громад».

29.01.2019 Заїздською сільською радою (тридцять восьма сесія сьомого скликання) прийнято рішення «Про надання згоди на добровільне об`єднання територіальних громад та делегування представника до спільної робочої групи» (а.с. 28).

Вищевказаним рішенням надано згоду на добровільне об`єднання територіальних громад сіл Заїзд, Петрівське, Тихе Заїздської сільської ради в Сухополов`янську територіальну громаду з центром у селі Сухополова.

Згідно наявної у матеріалах справи відомості результатів відкритого поіменного голосування, із 8 присутніх депутатів Заїздської сільської ради: 8 осіб виступили «за» погодження проекту рішення «Про надання згоди на добровільне об`єднання територіальних громад та делегування представника до спільної робочої групи», 0 осіб - «проти», 0 осіб - «утримались», 6 осіб - «відсутні на сесії» (а.с. 31).

Вважаючи зазначене рішення відповідача від 29.01.2019 «Про надання згоди на добровільне об`єднання територіальних громад та делегування представника до спільної робочої групи» протиправним, ОСОБА_1 звернувся до суду за захистом своїх прав та інтересів.

Надаючи правову оцінку встановленим обставинам справи, суд виходить з такого.

Відповідно до статті 55 Конституції України кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань.

Завданням адміністративного судочинства, згідно з частиною першою статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України, є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб`єктів владних повноважень.

Нормами статті 5 Кодексу адміністративного судочинства України встановлено право на судовий захист і передбачено, що кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб`єкта владних повноважень порушені її права, свободи або законні інтереси, і просити про їх захист.

Конституційний Суд України, вирішуючи питання, порушені в конституційному зверненні і конституційному поданні щодо тлумачення частини другої статті 55 Конституції України, в Рішенні від 14.12.2011 № 19-рп/2011 зазначив, що права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави (частина друга статті 3 Конституції України). Для здійснення такої діяльності органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові і службові особи наділені публічною владою, тобто мають реальну можливість на підставі повноважень, встановлених Конституцією і законами України, приймати рішення чи вчиняти певні дії. Особа, стосовно якої суб`єкт владних повноважень прийняв рішення, вчинив дію чи допустив бездіяльність, має право на захист.

Утвердження правової держави відповідно до приписів статті 1, другого речення частини третьої статті 8, статті 55 Основного Закону України полягає, зокрема, у гарантуванні кожному судового захисту прав і свобод, а також у запровадженні механізму такого захисту <...>.

Гарантоване статтею 55 Конституції України, й конкретизоване у звичайних законах України право на судовий захист, передбачає можливість звернення до суду за захистом порушеного права, але вимагає, щоб стверджувальне порушення було обґрунтованим.

З матеріалів справи вбачається, що оскаржуване рішення Заїздської сільської ради тридцять восьмої сесії сьомого скликання від 29.01.2019 «Про надання згоди на добровільне об`єднання територіальних громад та делегування представника до спільної робочої групи» порушує права та інтереси ОСОБА_1 , як жителя с. Заїзд, оскільки прийнято без врахування та дотримання норм пунктів Закону України «Про добровільне об`єднання територіальних громад».

Так, стаття 140 Конституції України визначає, що місцеве самоврядування є правом територіальної громади - жителів села чи добровільного об`єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста - самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

Згідно приписів статті 143 Конституції України територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності; затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку і контролюють їх виконання; затверджують бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць і контролюють їх виконання; встановлюють місцеві податки і збори відповідно до закону; забезпечують проведення місцевих референдумів та реалізацію їх результатів; утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю; вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.

Такі конституційні положення відповідають Європейській Хартії місцевого самоврядування від 15.10.1985 (Хартію ратифіковано Законом України N 452/97-ВР від 15.07.1997).

Відповідно до статті 2 Закону України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в України» (далі - Закон №280/97-ВР) місцеве самоврядування в Україні - це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади - жителів села чи добровільного об`єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста - самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України. Місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами сіл, селищ, міст як безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а також через районні та обласні ради, які представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст.

Відповідно до статті 4 Закону №280/97-ВР місцеве самоврядування в Україні здійснюється на принципах: народовладдя; законності; гласності; колегіальності; поєднання місцевих і державних інтересів; виборності; правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених цим та іншими законами; підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами їх органів та посадових осіб; державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування; судового захисту прав місцевого самоврядування.

Статтею 6 Закону №280/97-ВР установлено, що первинним суб`єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень є територіальна громада села, селища, міста.

Територіальні громади в порядку, встановленому законом, можуть об`єднуватися в одну сільську, селищну, міську територіальну громаду, утворювати єдині органи місцевого самоврядування та обирати відповідно сільського, селищного, міського голову.

Територіальні громади села, селища, міста, що добровільно об`єдналися в одну територіальну громаду, можуть вийти із складу об`єднаної територіальної громади в порядку, визначеному законом.

Відповідно до частини першої статті 10 Закону №280/97-ВР сільські, селищні, міські ради є органами місцевого самоврядування, що представляють відповідні територіальні громади та здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, цим та іншими законами.

Згідно із статтею 25 Закону №280/97-ВР: сільські, селищні, міські ради правомочні розглядати і вирішувати питання, віднесені Конституцією України, цим та іншими законами до їх відання.

Відповідно до статті 26 Закону №280/97-ВР виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішується, у тому числі, таке питання: прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і порядку, визначених цим та іншими законами.

Сільська, селищна, міська, районна у місті (у разі її створення), районна, обласна рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради (частина перша статті 46 Закону №280/97-ВР).

Частининою четвертою статті 46 Закону №280/97-ВР визначено, що наступні сесії ради скликаються: сільської, селищної, міської - відповідно сільським, селищним, міським головою; районної у місті, районної, обласної - головою відповідної ради.

Відповідно до частини п`ятої статті 46 Закону №280/97-ВР сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності - не рідше ніж один раз на місяць.

Згідно із частиною десятою статті 46 Закону №280/97-ВР рішення про скликання сесії ради відповідно до частин четвертої, шостої та восьмої цієї статті доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках - не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

Відповідно до частини дванадцятої статті 46 Закону №280/97-ВР сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

Відповідно до частини чотирнадцятої статті 46 Закону №280/97-ВР не пізніш як на другій сесії затверджується регламент роботи відповідної ради, а також положення про постійні комісії ради.

На виконання вищевказаних вимог Закону №280/97-ВР, рішенням другої сесії Заїздської сільської ради сьомого скликання від 16.11.2015, затверджено регламент Заїздської сільської ради сьомого скликання (далі - Регламент) (а.с. 116-128), статтею 34 якого установлено, що виключно на пленарних засіданнях сільської ради вирішуються питання, передбачені частиною першою статті 26 Закону України «Про самоврядування в Україні».

Відповідно до статті 17 рішення про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів та населення не пізніш, як за 10 днів до чергової сесії, а у виняткових випадках - не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

Відповідно до статті 18 Регламенту позачергові сесії ради скликаються за ініціативою сільського голови або не менше, як однієї третини депутатів від загального складу ради.

Позачергова сесія сільської ради скликається не пізніш, як у десятиденний термін після погодження пропозиції про її скликання. Розпорядження про скликання позачегової сесії оприлюднюється не пізніш, як за 1 день до її відкриття із зазначенням питань, які пропонується винести на розгляд позачергової сесії. Про позачергову сесію повідомляється відповідно до правил, зазначених в статті 17 цього Регламенту.

Відносини, що виникають у процесі добровільного об`єднання територіальних громад сіл, селищ, міст регулюються Законом України від 05.02.2015 №157-VIII «Про добровільне об`єднання територіальних громад» (далі - Закон №157; у редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин).

Так, статтею 2 Закону №157 визначено принципи добровільного об`єднання територіальних громад сіл, селищ, міст, а саме: конституційності та законності; добровільності; економічної ефективності; державної підтримки; повсюдності місцевого самоврядування; прозорості та відкритості; відповідальності.

Згідно частини першої статті 4 Закону №157, добровільне об`єднання територіальних громад сіл, селищ, міст здійснюється з дотриманням таких умов:

1) у складі об`єднаної територіальної громади не може існувати іншої територіальної громади, яка має свій представницький орган місцевого самоврядування;

2) територія об`єднаної територіальної громади має бути нерозривною, межі об`єднаної територіальної громади визначаються по зовнішніх межах юрисдикції рад територіальних громад, що об`єдналися;

3) об`єднана територіальна громада має бути розташована в межах території Автономної Республіки Крим, однієї області;

4) при прийнятті рішень щодо добровільного об`єднання територіальних громад беруться до уваги історичні, природні, етнічні, культурні та інші чинники, що впливають на соціально-економічний розвиток об`єднаної територіальної громади;

5) якість та доступність публічних послуг, що надаються в об`єднаній територіальній громаді, не можуть бути нижчими, ніж до об`єднання.

Частиною першою статті 5 Закону №157 визначено, що ініціаторами добровільного об`єднання територіальних громад сіл, селищ, міст можуть бути: 1) сільський, селищний, міський голова; 2) не менш як третина депутатів від загального складу сільської, селищної, міської ради; 3) члени територіальної громади в порядку місцевої ініціативи; 4) органи самоорганізації населення відповідної території (за умови представлення ними інтересів не менш як третини членів відповідної територіальної громади).

Відповідно до частини третьої статті 5 Закону №157 сільський, селищний, міський голова забезпечує вивчення пропозиції щодо ініціювання добровільного об`єднання територіальних громад та її громадське обговорення, яке проводиться протягом 30 днів з дня надходження такої пропозиції. Після завершення громадського обговорення пропозиція подається до відповідної ради на наступну сесію для прийняття рішення про надання згоди на добровільне об`єднання територіальних громад та делегування представника (представників) до спільної робочої групи.

З аналізу вищенаведених норм слідує, що сільський, селищний, міський голова суміжної територіальної громади забезпечує вивчення пропозиції щодо добровільного об`єднання територіальних громад та її громадське обговорення, порядок проведення якого визначається сільською, селищною, міською радою, та яке проводиться протягом 30 днів з дня надходження такої пропозиції. Після завершення громадського обговорення пропозиція подається до відповідної ради на наступну сесію для прийняття рішення про надання згоди на добровільне об`єднання територіальних громад та делегування представника (представників) до спільної робочої групи або про відмову в наданні згоди.

Суд звертає увагу, що кожен наступний етап добровільного приєднання до об`єднаних територіальних громад може бути розпочато виключно після закінчення попереднього. При цьому, сама процедура надання згоди на добровільне об`єднання розпочинається виключно після отримання органом місцевого самоврядування відповідної пропозиції.

Як вбачається з матеріалів справи та не заперечувалось представниками відповідача у судових засіданнях, 18.01.2019 до Заїздської сільської ради від Сухополов`янської сільської ради Прилуцького району Чернігівської області надійшла пропозиція щодо добровільного об`єднання Заїздської територіальної громади в Сухополов`янську територіальну громаду з центром у селі Сухополова.

21.01.2019 проведено громадське обговорення вказаної вище пропозиції, про що складено протокол, на якому вирішено підтримати ініціативу Сухополов`янської сільської ради Прилуцького району Чернігівської області про добровільне об`єднання територіальних громад 13 сіл району в одну територіальну громаду з центром у селі Сухополова (23 голоси «за» із 26 присутніх на обговоренні осіб).

29.01.2019 об 11:00 год. відбулась тридцять восьма сесія Заїздської сільської ради сьомого скликання на засідання якої винесено, у тому числі, питання про розгляд листа голови Сухополов`янської сільської ради в питанні об`єднання територіальних громад.

29.01.2019 Заїздською сільською радою прийнято рішення «Про надання згоди на добровільне об`єднання територіальних громад та делегування представника до спільної робочої групи».

За наслідками аналізу наведених обставин справи, судом встановлено, що Заїздською сільською радою під час ухвалення спірного рішення не було дотримано вимог Закону №280/97-ВР та Регламенту в частині доведення до відома депутатів та населення розпорядження про скликання сесії сільської ради.

Так, розпорядженням сільського голови від 21.01.2019 №04 сесію скликано на 29.01.2019. Тобто, період між датою оголошення про скликання сесії сільської ради і її фактичного проведення склав 9 днів. У свою чергу, як Законом №280/97-ВР так і Регламентом чітко визначено, що рішення про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів та населення не пізніш, як за 10 днів до чергової сесії, а у виняткових випадках - не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

Винятковість призначення сесії та, відповідно, скорочення термінів оповіщення депутатів та населення про її проведення відповідачем не доведена. До того ж, представник відповідача ОСОБА_3 повідомила, що спірне рішення приймалось на черговій сесії сільради.

Також суд звертає увагу, що обов`язком відповідача є доведення до відома жителів територіальної громади про проведення громадських обговорень пропозиції Сухополов`янської сільської ради щодо добровільного об`єднання територіальних громад.

На підтвердження повідомлення громади про проведення обговорень пропозиції Сухополов`янської сільської ради відповідачем суду надано копію оголошення, списки опитування громадян сільської ради та протокол громадських обговорень від 21.01.2019 (а.с. 87, 88-107, 108-110). Однак, суд ставиться критично до наданих доказів, враховуючи таке.

Так, копія оголошення не містить ні дати його складення, ні особи яка його склала. Також не можливо установити, що саме надане суду оголошення та саме такого змісту було розміщене на дошці оголошень сільської ради. Крім того, у ньому не конкретизовано час та дату проведення громадських слухань, а зазначено про залучення представників громадськості до обговорення в приміщенні сільської ради у період з 18 по 21 січня 2019 року.

Надані списки опитування громадян складені до надходження до Заїздської сільської ради від Сухополов`янської сільської ради пропозиції, що не заперечували представники відповідача у судовому засіданні, тому не можуть бути належними та допустимими доказами волевиявлення громади.

Також суд звертає увагу, що пропозиція до відповідача надійшла 18.01.2019, а громадське обговорення, згідно пояснень представників відповідача та наявних у справі документів, проводилось 21.01.2019, тобто на 4-й день. Враховуючи, що до Заїздської сільської ради територіально входять три села (с. Тихе, с. Петрівське та с. Заїзд), суд ставиться критично до доводів Заїздської сільської ради про належне повідомлення громади про проведення обговорень.

На переконання суду, зазначене підтверджується протоколом громадських обговорень від 21.01.2019, з якого вбачається, що із трьох сіл, які територіально входять до Заїздської сільської ради, на обговорення прибуло лише 26 осіб.

Крім того, частиною четвертою статті 5 Закону №157 установлено, що порядок проведення громадського обговорення з питань, передбачених цим Законом, визначається сільською, селищною, міською радою.

Незважаючи на наведене, Заїздською сільською радою не розроблявся та не затверджувався порядок проведення громадського обговорення, як передбачено частиною 4 статті 5 цього Закону №157, що не спростовано представниками відповідача у судовому засіданні.

Наданий суду Порядок проведення громадських обговорень розроблений на виконання пункту 2 статті 7 Закону України «Про добровільне об`єднання територіальних громад» та визначає механізм проведення громадського обговорення під час схвалення проекту рішення «Про добровільне об`єднання територіальних громад».

Системний аналіз викладених правових норм та обставини справи дають підстави вважати, що оскаржуване рішення Заїздської сільської ради від 29.01.2019 «Про надання згоди на добровільне об`єднання територіальних громад та делегування представника до спільної робочої групи» є протиправним та має бути скасованим, оскільки прийнятне відповідачем з порушенням Регламенту, Закону України «Про добровільне об`єднання територіальних громад», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

При цьому, суд вважає, що обговорення Заїздською територіальною громадою у попередніх роках питання можливості приєднання до територіальної громади з центром у селі Сухополова та попереднє погодження такої ініціативи (а.с. 112-115), не спростовує факту необхідності дотримання відповідачем законодавчо визначеної процедури об`єднання територіальних громад з метою захисту прав та інтересів усіх жителів.

Суд зазначає, що адміністративне судочинство спрямоване на захист саме порушених прав осіб у сфері публічно-правових відносин. Вирішуючи спір суд повинен встановити, що у зв`язку з прийнятим рішенням, вчиненням дії чи допущенням бездіяльності суб`єктом владних повноважень порушуються права, свободи чи інтереси особи у сфері публічно-правових відносин. При цьому, обставини дійсного (фактичного) порушення відповідачем прав, свобод чи інтересів має довести належними та допустимими доказами саме позивач.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до частини першої статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача (частина друга статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України).

Враховуючи встановлені обставини справи та норми права, суд дійшов висновку про порушення Заїздською сільською радою процедури прийняття спірного рішення від 29.01.2019 «Про надання згоди на добровільне об`єднання територіальних громад та делегування представника до спільної робочої групи», а тому наявні правові підстави для задоволення адміністративного позову ОСОБА_1 у повному обсязі.

Відповідно до частини першої статті 139 Кодексу адміністративного судочинства України, суд при задоволенні позову сторони, яка не є суб`єктом владних повноважень, всі судові витрати, які підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень цього Кодексу, стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб`єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі, або якщо відповідачем у справі виступала його посадова чи службова особа.

Керуючись статтями 227, 241-246, 250 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

В И Р І Ш И В:

Адміністративний позов ОСОБА_1 ( НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) до Заїздської сільської ради (код ЄДРПОУ 04415672, вул. Михайлівська, 40, Заїзд, Прилуцький район, Чернігівська область, 17543) про визнання протиправним та скасування рішення - задовольнити у повному обсязі.

Визнати протиправним та скасувати рішення тридцять восьмої сесії сьомого скликання Заїздської сільської ради від 29.01.2019 ''Про надання згоди на добровільне об`єднання територіальних громад та делегування представника до спільної робочої групи''.

Стягнути за рахунок бюджетних асигнувань Заїздської сільської ради на користь ОСОБА_1 судові витрати в сумі 768 (сімсот шістдесят вісім) грн. 40 коп.

Рішення суду може бути оскаржене до Шостого апеляційного адміністративного суду протягом тридцяти днів з дня виготовлення повного тексту. Апеляційна скарга, з урахуванням положень підпункту 15.5 пункту 15 Розділу VII ''Перехідні положення'' Кодексу адміністративного судочинства України, подається до адміністративного суду апеляційної інстанції через суд першої інстанції, який ухвалив оскаржуване судове рішення.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Повний текст рішення виготовлено 13 серпня 2019 року.

Суддя С.В. Бородавкіна

Попередній документ : 83599258
Наступний документ : 83599265