Ухвала суду № 83537918, 09.08.2019, Господарський суд Хмельницької області

Дата ухвалення
09.08.2019
Номер справи
924/166/18
Номер документу
83537918
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

29000, м. Хмельницький, майдан Незалежності, 1 тел. 71-81-84, факс 71-81-98

_______________

УХВАЛА

м. Хмельницький

"09" серпня 2019 р. Справа № 924/166/18

Господарський суд Хмельницької області у складі судді Кочергіної В.О. розглянувши заяву Хмельницької міської ради про вжиття заходів забезпечення позову у справі

за позовом Хмельницької міської ради, м. Хмельницький

до Товариства з обмеженою відповідальністю "ЖЕД ПМК 2015", м. Хмельницький

про зобов`язання вчинити дії щодо передачі гуртожитку по АДРЕСА_1 у власність територіальної громади міста Хмельницького шляхом підписання акту приймання - передачі

Представники учасників справи не викликались

ВСТАНОВИВ:

В провадженні судді Господарського суду Хмельницької області Грамчука І.В. перебуває справа №924/166/18 за позовом Хмельницької міської ради, м. Хмельницький до товариства з обмеженою відповідальністю "ЖЕД ПМК 2015", м. Хмельницький про зобов`язання вчинити дії щодо передачі гуртожитку по АДРЕСА_1 у власність територіальної громади міста Хмельницького шляхом підписання акту приймання – передачі.

07.08.2019 через відділ діловодства суду Хмельницькою міською радою подано заяву про забезпечення позову шляхом накладення арешту на майно, а саме на кімнати 16, 17, 19, 30, 32, 35, 41, 43, 47, 48, 49, 50, 54, 66, 68, 69, 71, 73, 76, 77, 79, 91, 92, 100, які належать на праві власності ТОВ "ЖЕД ПМК 2015" та кімнати 11, 12, 18, 20, 34, 42, 44, 75, 90, 93, 96, 98, 101 реєстрація права власності на які відсутня згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна.

В обґрунтування поданої заяви заявник посилається на те, що на момент подачі позову за ТОВ "ЖЕД ПМК 2015" було зареєстровано право власності на приміщення гуртожитку площею 2078,1кв.м по АДРЕСА_1 , що підтверджується Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 05.02.2018 №112882486, що міститься в матеріалах справи та була додатком на позовної заяви. Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 31.07.2019 №175785807 вбачається, що 16.07.2019 року приміщення гуртожитку по АДРЕСА_1 площею 1044,7 кв. було зареєстровано за дочірнім підприємством ЖЕД колективного виробничого підприємства "ПМК-33". Так під час розгляду справи відповідачем було укладено договір про поділ нерухомого майна від 06.12.2018 року р/н№ 246, договір про поділ нерухомого майна від 21.02.2019 р/н 246, що стало підставою для реєстрації за ТОВ "ЖЕД ПМК 2015" на праві власності наступних кімнат у будинку по АДРЕСА_1 : 16, 17, 19, 30, 32, 35, 41, 43, 47, 48, 49, 50, 54, 66, 68, 69, 71, 73, 76, 77, 79, 91, 92, 100. З урахуванням наведеного у заявника є побоювання та припущення, що відповідачем будуть в подальшому вчинятися дії щодо перепродажу (відчуження) спірного об`єкту, а саме, кімнат у гуртожитку по АДРЕСА_1 , а відповідно, невжиття таких заходів може унеможливити або утруднити подальше відновлення порушених прав територіальної громади. До заяви долучено витяги з Єдиного державного реєстру прав власності на нерухоме майно.

Розглянувши заяву Хмельницької міської ради про забезпечення позову, суд зазначає наступне.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 136 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 137 цього Кодексу заходів забезпечення позову.

Забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду (ч. 2 ст. 136 ГПК України).

Пунктом 3 частини 1 статті 138 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що після відкриття провадження у справі заява про забезпечення позову подається до суду, у провадженні якого перебуває справа.

Отже, у відповідності до господарського процесуального законодавства таку процесуальну дію, як забезпечення позову, може бути вчинено на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Положеннями частини 1 статті 137 Господарського процесуального кодексу України визначено, що позов забезпечується, зокрема: накладенням арешту на майно та (або) грошові кошти, що належать або підлягають передачі або сплаті відповідачу і знаходяться у нього чи в інших осіб; забороною іншим особам вчиняти дії щодо предмета спору або здійснювати платежі, або передавати майно відповідачеві, або виконувати щодо нього інші зобов`язання.

Частиною 1 статті 140 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що заява про забезпечення позову розглядається судом не пізніше двох днів з дня її надходження без повідомлення учасників справи.

У своїй заяві про забезпечення позову заявник просить суд накласти арешт на об`єкти нерухомого майна, розташовані у приміщенні гуртожитку по АДРЕСА_1 , а саме на кімнати 16, 17, 19, 30, 32, 35, 41, 43, 47, 48, 49, 50, 54, 66, 68, 69, 71, 73, 76, 77, 79, 91, 92, 100, які належать на праві власності ТОВ "ЖЕД ПМК 2015" та кімнати 11, 12, 18, 20, 34, 42, 44, 75, 90, 93, 96, 98, 101 реєстрація права власності на які відсутня згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна.:

Суд зазначає, що забезпечення позову є засобом, спрямованим на запобігання можливим порушенням майнових прав чи охоронюваних законом інтересів юридичної або фізичної особи, що полягає у вжитті заходів, за допомогою яких у подальшому гарантується виконання судових актів.

При цьому, сторона, яка звертається з заявою про забезпечення позову, повинна обґрунтувати причини звернення з такою заявою.

У вирішенні питання про забезпечення позову господарський суд має здійснити оцінку необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням: розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; наявності зв`язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову; імовірності утруднення виконання або невиконання рішення господарського суду в разі невжиття таких заходів; запобігання порушенню у зв`язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.

Особа, яка подала заяву про забезпечення позову, повинна обґрунтувати необхідність вжиття відповідного заходу забезпечення позову. Достатньо обґрунтованим для забезпечення позову є підтверджена доказами наявність фактичних обставин, з якими пов`язується застосування певного виду забезпечення позову. Аналогічну правову позицію наведено у постановах від 30.03.2018 року Верховного суду по справі № 905/2130/17 та від 13.02.2018 року по справі № 911/2930/17.

При цьому, обов`язок доказування покладається на особу, яка подала заяву про забезпечення позову. Доказування повинно здійснюватися за загальними правилами відповідно до ст.ст. 73, 74, 76-79 ГПК України, яка передбачає обов`язковість подання доказів наявності фактичних обставин, з якими пов`язується застосування певного заходу до забезпечення позову.

До матеріалів заяви заявником долучено витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно з яких вбачається, що 16.07.2019р. під час розгляду справи в суді відбулась реєстрація зміни власника майна – приміщення гуртожитку, загальною площею 1044,7кв.м. за адресою АДРЕСА_1 .

Також до матеріалів заяви долучено витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, якими підтверджено право власності ТОВ "ЖЕД ПМК 2015" на приміщення – кімнати №№16, 17, 19, 30, 32, 35, 41, 43, 47, 48, 49, 50, 54, 66, 68, 69, 71, 73, 76, 77, 79, 91, 92, 100, що знаходяться у приміщенні гуртожитку по АДРЕСА_1 , та відсутність реєстрації права власності на кімнати 11, 12, 18, 20, 34, 42, 44, 75, 90, 93, 96, 98, 101, що знаходяться у приміщенні гуртожитку по АДРЕСА_1 .

Адекватність заходу до забезпечення позову, що застосовується господарським судом, визначається його відповідністю вимогам, на забезпечення яких він вживається. Оцінка такої відповідності здійснюється господарським судом, зокрема, з урахуванням співвідношення прав (інтересу), про захист яких просить заявник з обраними заявником заходами забезпечення позову.

Судом встановлено, що предметом позову у справі є зобов`язання вчинити дії щодо передачі гуртожитку по АДРЕСА_1 у власність територіальної громади міста Хмельницького шляхом підписання акту приймання – передачі.

Заходи забезпечення позову, які заявник просить вжити у поданій заяві, стосуються нерухомого майна щодо якого позивачем заявлені вимоги, а отже відповідають предмету позовних вимог.

Суд зазначає, що відчуження спірного нерухомого майна та внесення відповідних змін до Державного реєстру прав на нерухоме майно щодо особи власника призведе до неефективності обраного заявником способу судового захисту, може значно ускладнити або навіть зробити неможливим виконання рішення суду у випадку задоволення позову, вжиття таких заходів є адекватним змісту порушеного права, на відновлення якого поданий позов.

Одним із завдань господарського судочинства у відповідності до вимог ч.1 ст.2 Господарського процесуального кодексу України є саме ефективний захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів юридичних осіб.

Статтею 6 Конвенції про захист прав і основоположних свобод визнається право людини на доступ до правосуддя, а відповідно до статті 13 Конвенції (право на ефективний засіб юридичного захисту) передбачено, що кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі.

Таким чином, у даному випадку, за висновками суду, застосування обраного заявником заходу забезпечення позову направлено, насамперед, на забезпечення дійсної ефективності судового захисту та упередження можливості додаткового порушення прав та законних інтересів позивача.

При цьому, дослідивши збалансованість інтересів сторін, суд дійшов висновку, що застосування такого заходу до забезпечення позову не порушує прав та охоронюваних законом інтересів інших осіб.

Оскільки судом встановлено обґрунтованість необхідності вжиття заходів забезпечення позову, між позовними вимогами, які заявлені у даній справі заявником та обраним засобом забезпечення позову у вигляді накладення арешту на нерухоме майно існує зв`язок, суд прийшов до висновку про обґрунтованість визначених заходів до забезпечення позову шляхом накладення арешту на об`єкти нерухомого майна, що розташовані у приміщенні гуртожитку по АДРЕСА_1 , а саме: на кімнати 16, 17, 19, 30, 32, 35, 41, 43, 47, 48, 49, 50, 54, 66, 68, 69, 71, 73, 76, 77, 79, 91, 92, 100, які належать на праві власності ТОВ “ЖЕД ПМК 2015” та кімнати 11, 12, 18, 20, 34, 42, 44, 75, 90, 93, 96, 98, 101 реєстрація права власності на які відсутня згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 136, 137, 138, 140, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1.Заяву Хмельницької міської ради про вжиття заходів забезпечення позову шляхом накладення арешту на майно задовольнити.

2.Накласти арешт на об`єкти нерухомого майна, які розташовані у приміщенні гуртожитку по АДРЕСА_1 , а саме на кімнати 16, 17, 19, 30, 32, 35, 41, 43, 47, 48, 49, 50, 54, 66, 68, 69, 71, 73, 76, 77, 79, 91, 92, 100, які належать на праві власності ТОВ "ЖЕД ПМК 2015" та кімнати 11, 12, 18, 20, 34, 42, 44, 75, 90, 93, 96, 98, 101 реєстрація права власності на які відсутня згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна.

3. Ухвала підлягає негайному виконанню у порядку, встановленому для виконання судових рішень, та її оскарження не зупиняє її виконання.

4. Строк пред`явлення даної ухвали до виконання - до 09.08.2022р.

5. Стягувачем за цією ухвалою про забезпечення позову є: Хмельницька міська рада (ідентифікаційний код юридичної особи 33332218, місцезнаходження: 29007, м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3).

6. Боржником за цією ухвалою про забезпечення позову є: Товариство з обмеженою відповідальністю "ЖЕД ПМК 2015" (ідентифікаційний код юридичної особи 39569577, місцезнаходження: 29017, м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 14А).

7. Ухвала набрала законної сили з моменту її підписання 09.08.2019 та може бути оскаржена в порядку та строк встановлені ст.cт. 254-256 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя В.О. Кочергіна

Віддруковано 3 примірники:

1 - до справи;

2 - позивачу (29000, м. Хмельницький, вул. Гагаріна,3)

3 - відповідачу (29017, м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 14А)

Адресатам рекомендованим з повідомленням про вручення.

Попередній документ : 83537917
Наступний документ : 83537919