Рішення № 83491939, 07.08.2019, Житомирський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
07.08.2019
Номер справи
240/9208/19
Номер документу
83491939
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

ЖИТОМИРСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2019 року м. Житомир справа № 240/9208/19

категорія 112030100

Житомирський окружний адміністративний суд у складі:

судді Семенюка М.М.,

розглянувши у письмовому провадженні адміністративну справу за позовом ОСОБА_1 до Міністерства внутрішніх справ України, третя особа - Управління поліції охорони в Житомирській області, про визнання дій неправомірними, зобов`язання вчинити дії,

встановив:

Позивач звернувся до суду з позовом, в якому просить:

- визнати дії Міністерства внутрішніх справ України щодо повернення матеріалів про призначення та виплату одноразової грошової допомоги ОСОБА_1 без прийняття рішення про призначення або про відмову в призначенні грошової допомоги для подальшого надсилання за належністю до Національної поліції України неправомірними;

- зобов`язати Міністерство внутрішніх справ України прийняти рішення за заявою ОСОБА_1 від 07.12.2018 про призначення та виплату ОСОБА_1 одноразової грошової допомоги у зв`язку з встановленням першої групи інвалідності згідно Порядку та умов призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без установлення інвалідності працівника міліції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 року № 850, з урахуванням раніше виплаченої суми.

В обґрунтування позову зазначає, що дії Міністерства внутрішніх справ України щодо повернення його документів для подальшого надсилання їх за належністю до Національної поліції України вважаю неправомірними та незаконними, оскільки вони не ґрунтуються на нормах чинного законодавства України.

Ухвалою від 09.07.2019 позовну заяву прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі, яка розглядається за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи (у письмовому провадженні).

Відповідач подав відзив на позовну заяву (а.с. 42-47), в якому просив відмовити в задоволенні позову з тих підстав, що Урядом чітко визначено, що виплата одноразової грошової допомоги колишнім працівникам міліції охорони здійснюється за рахунок коштів, передбачених державним бюджетом для Національної поліції; фінансування Департаменту ДСО при МВС України з державного бюджету не передбачалося та не здійснювалося, тому з 01.01.2007 ДСО при МВС України здійснювала виплату передбаченої Законом України "Про міліцію" одноразової грошової допомоги колишнім працівникам підрозділів ДСО через засновану нею Українську охоронно-страхову компанію"; згідно з Постановою КМУ від 25.12.2015 № 1139 органи поліції охорони є правонаступниками Департаменту державної служби охорони при МВС України та його територіальних підрозділів; відповідно до наказу № 51/64 правонаступником УДСО при УМВС України в Житомирській області є Управління поліції охорони в Житомирській області, а тому покриття витрат на виплату одноразової грошової допомоги ОСОБА_1 має здійснюватися поліцією охорони за рахунок коштів передбачених державним бюджетом для Національної поліції; в частині визначення джерела виплати одноразової грошової допомоги колишнім працівникам міліції охорони повинні застосовуватися положення пп.9 п. 5 Положення, затвердженого Постановою КМУ від 27.12.2018 № 1146; МВС України наділено дискреційними повноваженнями з питань призначення та виплати одноразової грошової допомоги або прийняття рішення про відмову.

Дослідивши матеріали справи, суд прийшов до висновку, що позов підлягає задоволенню з таких підстав.

Як вбачається з матеріалів справи, ОСОБА_1 з 01.12.2017 є інвалідом І групи, інвалідність якого настала внаслідок захворювання, так, пов`язаного з проходженням служби в органах внутрішніх справ (а.с. 33-34).

07.12.2018 позивач через свого представника звернувся до Голови ліквідаційної комісії УДСО при УМВС України в Житомирській області із заявою, в якій просив провести йому виплату одноразової грошової допомоги у зв`язку з встановленням І групи інвалідності, пов`язаної з проходженням служби в ОВС (а.с. 37).

22.04.2019 Департамент фінансово-облікової політики МВС України листом № 15/2-1554 (а.с. 36) повернув до ліквідаційної комісії УДСО при УМВС України в Житомирській області матеріали ОСОБА_1 для подальшого надсилання за належністю до Національної поліції України, про що листом Управління поліції охорони в Житомирській області від 02.05.2019 № 2219/43/25/02-2019 (а.с. 35) повідомлено позивача.

Надаючи правову оцінку спірним правовідносинам, суд зазначає наступне.

До набрання чинності Законом України "Про Національну поліцію", тобто до 07 листопада 2015 року, порядок виплати одноразової грошової допомоги було врегульовано нормами статті 23 Закону України "Про міліцію" та Порядком № 850.

Відповідно до статті 23 Закону України "Про міліцію" у разі поранення (контузії, травми або каліцтва), заподіяного працівнику міліції під час виконання ним службових обов`язків, яке призвело до встановлення йому інвалідності, а також інвалідності, що настала в період проходження служби в органах внутрішніх справ або не пізніше ніж через три місяці після звільнення зі служби чи після закінчення цього строку, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження служби в органах внутрішніх справ, залежно від ступеня втрати працездатності, йому виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 250-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб, - у разі встановлення інвалідності I групи, 200-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб, - у разі встановлення інвалідності II групи, 150-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб, - у разі встановлення інвалідності III групи в порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України. Визначення ступеня втрати працездатності працівником міліції у період проходження служби в органах внутрішніх справ у кожному випадку ушкодження здоров`я здійснюється в індивідуальному порядку відповідно до законодавства.

Згідно з пунктом 3 Порядку № 850 грошова допомога призначається і виплачується у разі, зокрема, установлення працівникові міліції інвалідності, що настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час виконання ним службових обов`язків, а також інвалідності, що настала в період проходження служби в органах внутрішніх справ або не пізніше ніж через три місяці після звільнення із служби чи після закінчення цього строку, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження служби в органах внутрішніх справ, у розмірі 250-кратного прожиткового мінімуму, установленого законом для працездатних осіб на дату встановлення інвалідності, - у разі встановлення інвалідності I групи.

Днем виникнення права на отримання грошової допомоги є, у разі встановлення інвалідності або ступеня втрати працездатності без установлення інвалідності, дата встановлення втрати працездатності, що зазначена в довідці медико-соціальної експертної комісії.

Порядком № 850 визначено, що працівник, якому призначається грошова допомога у разі встановлення інвалідності чи часткової втрати працездатності без установлення інвалідності, подає за місцем служби такі документи: заяву (рапорт) про виплату грошової допомоги у зв`язку з установленням інвалідності або ступеня втрати працездатності без установлення інвалідності за формою згідно з додатком до цих Порядку та умов; довідку медико-соціальної експертної комісії про результати визначення у застрахованої особи ступеня втрати професійної працездатності (у відсотках). Керівник органу внутрішніх справ, у якому проходив (проходить) службу працівник міліції, подає МВС в 15-денний строк з дня реєстрації документи, зазначені в пунктах 6 або 7 Порядку № 850, та висновок щодо виплати грошової допомоги. Міністерство внутрішніх справ України в місячний строк після надходження зазначених у пункті 8 Порядку № 850 документів приймає рішення про призначення або, у випадках передбачених пунктом 14 Порядку № 850, про відмову в призначенні грошової допомоги і надсилає його разом із зазначеними документами керівникові органу внутрішніх справ, у якому проходив (проходить) службу працівник міліції, для видання наказу про виплату такої допомоги, або у разі відмови - для письмового повідомлення осіб із зазначенням мотивів відмови.

Пунктом 5 розділу ХІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про Національну поліцію" Закон України "Про міліцію" визнано таким, що втратив чинність.

Однак, за змістом пункту 15 розділу ХІ "Прикінцеві та перехідні положення" вказаного Закону право на отримання одноразової грошової допомоги, інших виплат, передбачених Законом України "Про міліцію", зберігається і здійснюється в порядку, що діяв до набрання чинності Законом України "Про Національну поліцію".

В той же час, згідно з пунктом 9 Порядку № 850 Міністерство внутрішніх справ в місячний строк після надходження зазначених у пункті 8 Порядку та умов документів приймає рішення про призначення або у випадках, передбачених пунктом 14 цих Порядку та умов, про відмову в призначенні грошової допомоги і надсилає його разом із зазначеними документами керівникові органу внутрішніх справ, у якому проходив (проходить) службу працівник міліції, для видання наказу про виплату такої допомоги, або у разі відмови - для письмового повідомлення осіб із зазначенням мотивів відмови.

Таким чином, відповідач, як суб`єкт владних повноважень, зобов`язаний був прийняти рішення стосовно виплати одноразової грошової допомоги, а не повертати матеріали відносно позивача, ухиляючись від розгляду поданих документів та від прийняття обґрунтованого рішення.

Аналогічна правова позиція викладена Верховним Судом в постановах від 13 лютого 2018 року у справі № 808/1866/16, від 19 вересня 2018 року у справі №530/1280/17, від 03 жовтня 2018 року у справі № 361/7249/17, від 12 липня 2019 року у справі № 554/5405/17, а відповідно до ч. 5 ст. 242 КАС України, при виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування норм права, викладені в постановах Верховного Суду.

За таких обставин, дії Міністерства внутрішніх справ України щодо повернення матеріалів щодо виплати позивачу одноразової грошової допомоги як особі з інвалідністю першої групи вчинені не на підставі, не у межах повноважень та не у спосіб, що визначені законодавством України, а тому позов підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 242-246 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

вирішив:

Позов ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , номер НОМЕР_1 ) до Міністерства внутрішніх справ України (вул. Богомольця, 10, м. Київ, 01024, код 00032684), третя особа - Управління поліції охорони в Житомирській області (пров. Львівський, 4, м. Житомир, 10003, код 40109091), задовольнити.

Визнати дії Міністерства внутрішніх справ України щодо повернення матеріалів про призначення та виплату одноразової грошової допомоги ОСОБА_1 без прийняття рішення про призначення або про відмову в призначенні грошової допомоги для подальшого надсилання за належністю до Національної поліції України протиправними.

Зобов`язати Міністерство внутрішніх справ України прийняти рішення за заявою ОСОБА_1 від 07.12.2018 про призначення та виплату ОСОБА_1 одноразової грошової допомоги у зв`язку з встановленням першої групи інвалідності згідно Порядку та умов призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без установлення інвалідності працівника міліції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 року № 850, з урахуванням раніше виплаченої суми.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Рішення суду може бути оскаржене до Сьомого апеляційного адміністративного суду через Житомирський окружний адміністративний суд протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Суддя М.М. Семенюк

Попередній документ : 83491935
Наступний документ : 83492138