Рішення № 83484209, 31.07.2019, Господарський суд Івано-Франківської області

Дата ухвалення
31.07.2019
Номер справи
909/510/19
Номер документу
83484209
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ДОДАТКОВЕ Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31.07.2019 м. Івано-ФранківськСправа № 909/510/19

Господарський суд Івано-Франківської області у складі: судді Фанди О.М., секретаря судового засідання Поліводи С.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні справу

за позовом: Селянського фермерського господарства "С-Іванна", вул. Шевченка, 3, с.Балин, Дунаєвецький район, Хмельницька область, 32440,

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгово Будівельна Компанія Оберіг", вул. Бельведерська, 32а, м. Івано-Франківськ, 76018,

про стягнення заборгованості в сумі 70053,00 грн., з них: 66800,00 грн. - заборгованість за договором; 747,00 грн. - 3% річних, 2506,00 грн. - інфляційні

за участю:

від позивача: представники не з`явились

від відповідача: представники не з`явились

установив: Селянське фермерське господарство "С-Іванна" (далі – позивач) звернулось до Господарського суду Івано-Франківської області із позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгово Будівельна Компанія Оберіг" (далі – відповідач) про стягнення заборгованості в сумі 70053,00 грн., з них: 66800,00 грн. - заборгованість за договором; 747,00 грн. - 3% річних, 2506,00 грн. - інфляційні.

Господарський суд Івано-Франківської області 22.07.2019 ухвалив рішення, яким задовльнив позов Селянського фермерського господарства "С-Іванна" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгово Будівельна Компанія Оберіг" про стягнення заборгованості в сумі 70053 грн 00 к., з них: 66800 грн 00 к. - заборгованість за договором; 747грн 00 к. - 3% річних, 2506 грн 00 к. - інфляційні. Стягнув з Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгово Будівельна Компанія Оберіг" на користь Селянського фермерського господарства "С-Іванна" - 70053 грн 00 к., з них: 66800 грн 00 к. - заборгованість за договором; 747грн 00 к. - 3% річних, 2506 грн 00 к. - інфляційні та 1921грн 00к. - судового збору.

При ухваленні рішення суд також вирішив призначити судове засідання для вирішення питання про судові витрати позивача на професійну правничу допомогу на 31.07.2019р. на 10:00 год та встановив позивачу строк для подання доказів щодо розміру понесених ним судових витрат на професійну правничу допомогу.

30 липня 2019 року позивачем по справі подано заяву про направлення суду докази понесення витрат на професійну правничу допомогу (вх.№13221/19 від 30.07.19).

В судове засідання 31.07.2019 позивач повноваженого представника не забезпечив, однак у заяві (вх.№13221/19 від 30.07.19) клопотав судове засідання проводити без участі його повноваженого представника.

Відповідач явку повноважного представника не забезпечив, заперечень щодо витрат пов`язаних із розглядом справи суду не подав.

Господарський суд вважає за можливе розглянути заяву позивача без участі представників сторін.

Розглянувши матеріали справи, дослідивши подані докази та надавши їм належної правової характеристики, судом враховано наступне.

Учасники справи мають право користуватися правничою допомогою (ч. 1 ст. 16 ГПК України).

Представництво у суді, як вид правничої допомоги, здійснюється виключно адвокатом (професійна правнича допомога), крім випадків, встановлених законом (ч. 2 ст. 16 ГПК України).

За змістом частини 1, пункту 1 частини 3 статті 123 Господарського процесуального кодексу України, судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи до яких належать зокрема, витрати на професійну правничу допомогу.

Частиною 8 статті 129 ГПК України встановлено, що розмір судових витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо). Такі докази подаються до закінчення судових дебатів у справі або протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду, за умови, що до закінчення судових дебатів у справі сторона зробила про це відповідну заяву.

У разі неподання відповідних доказів протягом встановленого строку така заява залишається без розгляду.

Частинами 1, 2, 3 статті 126 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави. За результатами розгляду справи витрати на професійну правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами. Для цілей розподілу судових витрат: розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу професійну правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката, визначається згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою; розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.

Приписами частини 3 статті 126 Господарського процесуального кодексу України обумовлено, що для визначення розміру витрат на професійну правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги, а згідно з частиною 8 статті 129 цього Кодексу, розмір судових витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків, тощо).

Як вказує частина 4 статті 126 Господарського процесуального кодексу України, розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг); часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт; ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи.

Відповідно до пункту 4 частини 1 статті 1 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" договір про надання правової допомоги - домовленість, за якою одна сторона (адвокат, адвокатське бюро, адвокатське об`єднання) зобов`язується здійснити захист, представництво або надати інші види правової допомоги другій стороні (клієнту) на умовах і в порядку, що визначені договором, а клієнт зобов`язується оплатити надання правової допомоги та фактичні витрати, необхідні для виконання договору.

Нормою статті 30 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" обумовлено, що гонорар є формою винагороди адвоката за здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту. Порядок обчислення гонорару (фіксований розмір, погодинна оплата), підстави для зміни розміру гонорару, порядок його сплати, умови повернення тощо визначаються в договорі про надання правової допомоги. При встановленні розміру гонорару враховуються складність справи, кваліфікація і досвід адвоката, фінансовий стан клієнта та інші істотні обставини. Гонорар має бути розумним та враховувати витрачений адвокатом час.

Водночас Європейський суд з прав людини у пункті 95 рішення від 26.02.2015 у справі "Баришевський проти України", пунктах 34-36 рішення від 10.12.2009 у справі "Гімайдуліна і інші проти України", пункті 80 рішення від 12.10.2006 у справі "Двойних проти України", пункті 88 рішення від 30.03.2004 у справі "Меріт проти України" неодноразово наголошує про те, що заявник має право на відшкодування судових та інших витрат лише у разі, якщо доведе, що такі витрати були фактичними і неминучими, а їх розмір обґрунтованим.

Позивачем заявлено вимогу про відшкодування за рахунок відповідача понесені Селянським фермерським господарством "С-Іванна" судових витрати на оплату послуг адвоката Антала Вячеслава Івановича в підтвердження чого подано свідоцтво про право зайняття адвокатською діяльністю №780 від 12.07.2012, Договір про надання правничої допомоги №б/н від 06.05.2019 із додатком до нього, Акт приймання-передачі наданих послуг від 06.05.2019.

Відповідно до Акту приймання-передачі наданих послуг від 06.05.2019 вартість послуг адвоката складає 6800 грн 00к. (вказану суму позивач просив відшкодувати у позовній заяві).

Дослідивши у сукупності подані позивачем докази понесення ним витрат на професійну правничу допомогу, суд приходить до висновку про відмову у відшкодуванні судових витрат на професійну правову допомогу в сумі 6800 грн 00к. через відсутність доказів фактичного понесення позивачем судових витрат на оплату послуг адвоката у вказаній сумі.

Керуючись ст. 123, 126, 129, 244 Господарського процесуального кодексу України, суд

в и р і ш и в :

відмовити у відшкодуванні Селянському фермерському господарстві "С-Іванна" за рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгово Будівельна Компанія Оберіг" судових витрат на професійну правничу допомогу в розмірі 6800 грн 00к.

Додаткове рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги додаткове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи Західним апеляційним господарським судом.

Додаткове рішення складено 07.08.19

Суддя Фанда О. М.

Попередній документ : 83456920
Наступний документ : 83484213