Рішення № 83463528, 05.08.2019, Окружний адміністративний суд міста Києва

Дата ухвалення
05.08.2019
Номер справи
826/14678/16
Номер документу
83463528
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1

Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2019 року м. Київ №826/14678/16

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі судді Костенка Д.А., розглянув-ши у письмовому провадженні адміністративну справу за позовом ОСОБА_1 до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд), Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації ПАТ КБ "Євробанк" Ларченко Ірини Миколаївни (далі - Уповноважена особа), за участю третьої особи без самос-тійних вимог на предмет спору на стороні позивача - Товариства з обмеженою відпові-дальністю "Кандія" (далі - ТОВ "Кандія"), про скасування рішення, зобов`язання вчинити дії,

в с т а н о в и в:

У вересні 2016р. ОСОБА_1 звернулася до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовом, в якому (з урахуванням заяви про уточнення позовних вимог вх. №96831/16 від 19.12.2016 (а.с. 88-89)) просить:

1) скасувати рішення Уповноваженої особи, викладене у повідомленні про нікчемність правочинів (транзакцій) з перерахування коштів з поточних рахунків юридичних та/або фі-зичних осіб на вкладні (депозитні)/поточні (карткові) рахунки фізичних осіб - клієнтів банку вих. №01-24.3/3172 від 16.08.2016;

2) зобов`язати Уповноважену особу включити ОСОБА_1 до переліку вкладників ПАТ КБ "Євробанк", які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

В обґрунтування позову зазначила, що є вкладником ПАТ КБ "Євробанк" і на неї поширюються передбачені Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" гарантії відшкодування коштів. Позивач зазначила про те, що 15.06.2016 з рахунку ТОВ "Кандія" на її банківський рахунок були перераховані кошти у сумі 150000 грн. з призначенням "Відрядження". Після оголошення 17.06.2016 про неплатоспроможність ПАТ КБ "Євробанк" позивач не змогла зняти вказану суму коштів, у зв`язку з чим ТОВ "Кандія" було прийнято рішення про відміну її відрядження. Позивач вважає оскаржуване рішення, згідно з яким кошти у сумі 150000 грн. будуть повернуті на рахунок ТОВ "Кандія", таким, що суперечить вимогам ст.ст. 27, 38 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" і порушує її право на користування належними їй коштами.

Представник Фонду за довіреністю Фурман В.Ю. подав заперечення, в яких просить відмовити в задоволенні позову, посилаючись на відсутність підстав для виплати позивачу гарантованого відшкодування, оскільки Уповноваженою особою не включено позивача до переліку вкладників, які мають право на відшкодування коштів за рахунок Фонду.

Уповноважена особа ОСОБА_3 подав заперечення, в яких просить відмовити в за-доволенні позову посилаючись на те, що переказ коштів здійснено днем прийняття рішення Національним банком України про віднесення ПАТ КБ "Євробанк" до проблемних, що з однієї сторони надало б переваги ТОВ "Кандія", як кредитору банка, перед іншими кредито-рами, а з іншої - призвело б до збільшення гарантованої суми відшкодування за вкладами фізичних осіб Фондом. За цих обставин, при перевірці правочинів згідно з ч. 2 ст. 38 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" відповідач дійшов висновку про наявність підстав для визнання правочину нікчемним, передбачених п. 7 ч. 3 ст. 38 цього Закону і застосування наслідків у вигляді повернення коштів на рахунок ТОВ "Кандія".

ТОВ "Кандія" подало пояснення, в яких директор ОСОБА_4 вважає позов обґрунтованим і підтримує його. Погоджуючись із наведеними позивачем обставинами, представник третьої особи окремо зазначає, що отримавши авансові кошти на відрядження у сумі 150000 грн., але не знявши їх, у позивача залишається зобов`язання перед ТОВ "Кандія" щодо повернення вказаних коштів.

У зв`язку із припиненням повноважень судді, в провадженні якого перебувала дана адміністративна справа і не була ним розглянута, та згідно з протоколом повторного автома-тичного розподілу судової справи між суддями вищевказана адміністративна справа передана на розгляд судді Костенку Д.А.

Від Уповноваженої особи ОСОБА_3 і його представників за довіреністю надійшов ряд заперечень та заяв, в яких вони зазначають про неможливість визнання протиправними дій до скасування рішення відповідача про нікчемність правочинів (у формі акта про виз-нання правочину нікчемним), про порушення вимог постанови Національного банку України від 15.06.2016 про віднесення ПАТ "КБ "Євробанк" до категорії проблемних при проведенні транзакції коштів та про доведення вказаної постанови Національного банку України до відома працівників ПАТ "КБ "Євробанк" 15.06.2016.

Під час розгляду справи представник позивача ОСОБА_5 підтримала позов, з наведених у ньому підстав.

Відповідачі явку своїх представників не забезпечили, причин неприбуття суду не повідомили, у зв`язку з чим та згідно з ч. 6 ст. 128 КАС України (у редакції до 15.12.2017) суд продовжив розгляд справи у письмовому провадженні.

Заслухавши пояснення представника позивача, дослідивши письмові докази по справі, судом встановлено наступні обставини і відповідні їм правовідносини.

05 березня 2010р. між ПАТ КБ "Євробанк" і ТОВ "Кандія" укладено договір №788-2010/Ю банківського рахунку, згідно з яким третій особі відкрито поточний рахунок № НОМЕР_1 і здійснювалося його розрахунково-касове обслуговування (а.с. 16-21).

13 березня 2013р. між ПАТ "КБ "Євробанк" і позивачем укладено договір №ZP-001291 про відкриття карткового рахунку та обслуговування банківської платіжної картки, згідно з яким позивачу відкрито картковий рахунок в гривні № НОМЕР_2 (а.с. 26-29).

27 січня 2014р. між ПАТ КБ "Євробанк" (Банк) і ТОВ "Кандія" (Клієнт) укладено договір про обслуговування виплати заробітної плати та інших виплат працівникам клієнта в безготівковій формі №ZP-2672/1, згідно з яким Банк здійснює зарахування заробітної плати та інших виплат на карткові рахунки працівників Клієнта, які відкриті у банку, та здійснює розрахунково-касове обслуговування видачі заробітної плати та інших виплат працівникам клієнта з використання карток (а.с. 33-43). Згідно з п. 2.2.4 цього договору Банк зобов`язується здійснювати зарахування коштів, перерахованих Клієнтом, на карткові рахунки працівників, не пізніше наступного робочого дня після надходження таких коштів на рахунок банку, що вказаний у п. 2.4.6 до цього договору (№29240026720001), в сумі, що відповідає сумі вказаній у відомостях розподілу заробітної плати.

У той же день - 27.01.2014 між ПАТ КБ "Євробанк" і ТОВ "Кандія" укладено договір про відкриття поточних (карткових) рахунків на користь фізичних осіб №1(ZP-2672/1), згідно з яким банк на підставі поданих третьою особою документів відкриває поточні (карткові) рахунки в національній валюті фізичним особам (а.с. 30-32).

Позивач з 01.03.2014 перебуває у трудових відносинах з ТОВ "Кандія", на посаді начальника відділу маркетингу, згідно з копією наказу (розпорядження) від 01.03.2014 №00000000004-43, засвідченою директором ТОВ "Кандія" Колишкіною Н.В. (а.с. 11).

ТОВ "Кандія" прийнято наказ від 14.06.2016 №128К, засвідчена директором ТОВ "Кандія" ОСОБА_4 копія якого міститься у справі (а.с.12), згідно з яким третьою особою вирішено направити позивача у відрядження до м. Рига, Латвія, з 23.06.2016 по 21.07.2016 з метою проходження навчання та прослуховування курсів по обміну досвідом в сфері законодавства та регулювання обігу медичної техніки.

Згідно з копіями платіжного доручення від 15.06.2016 №SPA0000003, банківської ви-писки за 15.06.2016 і відомості №3 від 15/06/2016, засвідчених директором ТОВ "Кандія" ОСОБА_4 (а.с. 22-25), третьою собою перераховано з рахунку № НОМЕР_1 на свій рахунок № НОМЕР_3 кошти в сумі 658000 грн. на відрядження, з яких 150000 грн. призначені для перерахування на картрахунок позивачу № НОМЕР_2 .

Факт переказу коштів у сумі 150000 грн. з рахунку ТОВ "Кандія" № НОМЕР_3 на рахунок № НОМЕР_2 , належний позивачу, визнається відповідачами і підтверджується іншими доказами, зокрема копією повідомлення Уповноваженої особи про нікчемність правочинів від 16.08.2016 №01-24.3/3172 (а.с. 46).

Позивач зазначила у позовній заяві про те, що після надходження цих коштів, вона не змогла їх зняти. Дана обставина ніким з учасників справи не заперечувалася.

22 червня 2016р. ТОВ "Кандія" звернулося до позивача з листом №22/06/16, копія якого міститься у справі (а.с. 65), в якому, пославшись на Інструкцію "Про службові від-рядження в межах України та за кордон" і нагадавши позивачу про те, що 22 червня керівни-цтвом ТОВ "Кандія" прийнято рішення про відміну відрядження та повернення авансових коштів, повідомило позивача про необхідність у 3-денний строк з дня прийняття рішення про відміну поїздки повернути кошти у сумі 150000 грн., а також попередило про можливість їх стягнення у разі неповернення у визначений строк.

Отримання цього листа позивачем не заперечується.

У справі наявна копія виписаного директором ТОВ "Кандія" Некрасовою Н . І. пос-відчення про відрядження позивача до м. Рига, Латвія на підприємство Elvim Ltd., засвідчена директором ТОВ "Кандія" ОСОБА_4 копія якого міститься у справі (а.с. 13, 14), згідно з якою вчинено запис про вибуття з м. Києва 23.06.2016, скріплений підписом бух-галтера ОСОБА_7 і печаткою ТОВ "Кандія".

Суд зауважує, що позивач не могла 23.06.2016 вибути з м. Києва зважаючи на той факт, що 22.06.2016 керівництвом ТОВ "Кандія" було відмінено відрядження, про що зазна-чається у листі ТОВ "Кандія" від 22.06.2016 №22/06/16 і ніким з учасників справи не запе-речувалося, а також з огляду на відсутність у позивача станом на 23.06.2016 коштів на відря-дження, проїзних документів, візи тощо.

У зв`язку з цим суд не бере до розгляду надану позивачем копію посвідчення на відрядження, оскільки воно містить недостовірну інформацію.

Також суд не бере до розгляду надану позивачем засвідчену директором ТОВ "Кандія" ОСОБА_4 копію листа Elvim Ltd. (а.с. 15), оскільки відсутній його переклад з англійської мови.

Судом встановлено, що постановою Правління Національного банку України №70-рш/БТ від 15.06.2016 ПАТ КБ "Євробанк" віднесено до категорії проблемних, а рішенням Правління Національного банку України №73-рш від 17.06.2016 - до категорії неплатоспро-можних.

Рішеннями виконавчої дирекції Фонду від 17.06.2016 №1041 і від 07.07.2016 №1183 запроваджено тимчасову адміністрацію у ПАТ КБ "Євробанк" з 17.06.2016 по 16.07.2016, продовжено її з 17.07.2016 по 16.08.2016, призначено на цей період Уповноваженою особою Кононця В.В., якому делеговано повноваження тимчасового адміністратора.

Рішенням Правління Національного банку України №215-рш від 16.08.2016 відкли-кано банківську ліцензію та ліквідовано ПАТ КБ "Євробанк".

Рішенням виконавчої дирекції Фонду від 16.08.2016 №1523 та наказом Фонду від 16.08.2016 №330 розпочато процедуру ліквідації ПАТ КБ "Євробанк" з 16.08.2016 по 17.08.2018, делеговано повноваження ліквідатора Кононцю В.В.

Рішенням виконавчої дирекції Фонду від 31.05.2017 №2218 делеговано повноваження ліквідатора ПАТ КБ "Євробанк" Ларченко Ірині Миколаївні з 06.06.2017.

Копії вказаних постанов і рішень Правління Національного банку України, виконавчої дирекції Фонду, наказу Фонду містяться у справі (а.с. 56-58, 101-104, 114-117, 139, 140).

Під час тимчасової адміністрації ПАТ КБ "Євробанк" згідно з наказом Уповноваженої особи від 21.06.2016 №26 відповідачем проведено перевірку правочинів (інших договорів), укладених з банком, за наслідками якої складено акт №17, затверджений Уповноваженою особою 10.08.2016, копія якого міститься у справі (а.с. 169, 170).

Цим актом затверджено результати перевірки, якою виявлено правочини (операції, транзакції) за операціями по перерахуванню коштів з рахунків юридичних осіб на поточ-ні/карткові рахунки клієнтів фізичних осіб, що є нікчемними згідно п. 7 ч. 3 ст. 38 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб". Кількість операцій (транзакцій) по перерахуванню коштів з поточних рахунків юридичних осіб на поточні рахунки інших фізичних осіб, що є нікчемними згідно з п. 7 ч. 3 ст. 38 цього Закону, становить 101 операція на загальну суму 19547651,19 грн. Кількість клієнтів - отримувачів коштів становить 101 особа, загальна гарантована сума відшкодування Фондом коштів таким клієнтам становить 19547651,19 грн.

Згідно з витягом з Додатку №1 до цього акту, копія якого міститься у справі (а.с. 171) до переліку таких осіб включено ОСОБА_1 (рахунок № НОМЕР_2 , сума коштів - 150000 грн., призначення "Відрядження").

Листом від 16.08.2016 №01-24.3/3172, копія якого міститься у справі (а.с. 46, 47), позивача повідомлено про нікчемність правочину з переказу коштів в сумі 150000 грн. з призначенням платежу "Відрядження", здійсненого 15.06.2016 ТОВ "Кандія", в якості підстави для вказаного висновку здійснено посилання на п. 7 ч. 3 ст. 38 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб". Також у цьому листі зроблено посилання на ст. 216 ЦК України щодо відсутності юридичних наслідків недійсного правочину, крім тих, що пов`язані з його недійсністю, а також повідомлено позивачу про те, що вказана у повідомленні сума коштів буде перерахована на рахунок платника коштів.

Спірні правовідносини виникли у сфері функціонування системи гарантування вкла-дів фізичних осіб і стосуються правомірності не виплати позивачу грошового відшкодування за рахунок Фонду.

Згідно з ч. 1 ст. 26 Закону України від 23.02.2012 №4452-VI "Про систему гаранту-вання вкладів фізичних осіб" (далі - Закон №4452) (у редакції, чинній час виникнення спір-них правовідносин) Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за його вкладом. Сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами не може бути меншою 200000 гривень.

Згідно з ч. 2 ст. 26 цього Закону під час тимчасової адміністрації вкладник набуває право на одержання гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду в межах граничного розміру відшкодування коштів за вкладами за договорами, строк дії яких закінчився станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, та за договорами банківського рахунку з урахуванням вимог, визначених частиною четвертою цієї статті. Фонд має право не включати до розрахунку гарантованої суми відшкодування коштів за договорами банківського рахунка до отримання в повному обсязі інформації про операції, здійснені платіжною системою (внутрішньодержавною та міжнародною). Виплата гарантованої суми відшкодування за договорами банківського рахунка здійснюється тільки після отримання Фондом у повному обсязі інформації про операції, здійснені платіжною системою (внутрішньодержавною та міжнародною).

Згідно з ч. 1 ст. 27 Закону №4452 Уповноважена особа складає перелік вкладників та визначає розрахункові суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду відповідно до вимог цього Закону та нормативно-правових актів Фонду станом на день отримання рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Згідно з ч. 2 ст. 27 цього Закону Уповноважена особа протягом трьох днів з дня отри-мання Фондом рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку формує повний перелік вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду, із визначенням сум, що підлягають відшкодуванню.

Пунктом 6 розділу ІІІ Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09.08.2012 №14, передбачено, що протягом процедури ліквідації уповноважена особа Фонду може надавати до Фонду додаткову інфор-мацію про вкладників стосовно: зменшення (збільшення) кількості вкладників, яким необ-хідно здійснити виплати відшкодування; зміни розміру належних їм сум; зміни особи вклад-ника; змін реквізитів вкладників; змін розміру сум разом із змінами реквізитів вкладників.

Як визначено у ч. 1 ст. 2 Закону №4452, вкладом є кошти в готівковій або безготівко-вій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківсь-кого рахунку або шляхом видачі іменного депозитного сертифіката, включаючи нараховані відсотки на такі кошти; вкладником - фізична особа (у т.ч. фізична особа-підприємець), яка уклала або на користь якої укладено договір банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або яка є власником іменного депозитного сертифіката.

Згідно з ч. 2 ст. 38 Закону №4452 протягом дії тимчасової адміністрації Фонд зобов`я-заний забезпечити перевірку правочинів (у т.ч. договорів), вчинених (укладених) банком протягом одного року до дня запровадження тимчасової адміністрації банку, на предмет вия-влення правочинів (у т.ч. договорів), що є нікчемними з підстав, визначених ч. 3 цієї статті.

Пунктом 7 ч. 3 ст. 38 цього Закону передбачено, що правочини (у т.ч. договори) неплатоспроможного банку є нікчемними з такої підстави: банк уклав правочини (у т.ч. дого-вори), умови яких передбачають платіж чи передачу іншого майна з метою надання окремим кредиторам переваг (пільг), прямо не встановлених для них законодавством чи внутрішніми документами банку.

Відповідно до ч. 4 ст. 38 Закону №4452 Фонд:

1) протягом дії тимчасової адміністрації, а також протягом ліквідації повідомляє сто-рони за договорами, зазначеними у ч. 2 ст. 38 цього Закону, про нікчемність цих договорів та вчиняє дії щодо застосування наслідків нікчемності договорів;

2) вживає заходів до витребування (повернення) майна (коштів) банку, переданого за такими договорами;

3) має право вимагати відшкодування збитків, спричинених їх укладенням.

Як вбачається із встановлених судом обставин, на банківський рахунок позивача у ПАТ КБ "Євробанк" надійшли кошти у сумі 150000 грн. на відрядження за кордон від її ро-ботодавця (ТОВ "Кандія"). Вказані кошти не були нею використані у зв`язку з введенням тимчасової адміністрації ПАТ КБ "Євробанк" і проведенням перевірки правочинів. Після прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ КБ "Євробанк" і отримання цього рішення Фондом, Уповноваженою особою не включено позивача до перелі-ку вкладників, які мають право на відшкодування Фондом коштів. Причиною невключення позивача до цього переліку стало виявлення Уповноваженою особою нікчемності правочину, а саме переказу на рахунок позивача коштів на відрядження у сумі 150000грн. ТОВ "Кандія".

Враховуючи, що на момент введення тимчасової адміністрації ПАТ КБ "Євробанк" у ньому був відкритий позивачем банківський рахунок, відтак вона була вкладником цього банку. Проте, не включення позивача до переліку вкладників ПАТ КБ "Євробанк", які мають право на відшкодування коштів за рахунок Фонду, із вказаної вище причини, на переконання суду, не порушує права позивача на отримання відшкодування, виходячи з такого.

Виплата позивачу коштів у сумі 150000 грн. зумовлена прийняттям третьою особою рішення про її відрядження за кордон. Проведення таких виплат передбачено ст. 121 КЗпП України, Інструкцією про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердже-ною наказом Міністерства фінансів України від 13.03.1998 №59 і зареєстрованою в Мініс-терстві юстиції України 31.03.1998 за №218/2658 (далі - Інструкція №59).

Пунктом 18 розділу III Інструкції №59 встановлено, що якщо працівник отримав аванс на відрядження за кордон і не виїхав, він повинен протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про відміну поїздки повернути до каси підприємства зазначені кошти в тих грошових одиницях, в яких було видано аванс. У разі неповернення працівником залиш-ку коштів у визначений строк відповідна сума стягується з нього підприємством у встановле-ному чинним законодавством порядку.

Порушення права на отримання відшкодування за рахунок Фонду обґрунтовується по-зивачем, якого підтримує третя особа, тим, що вона була позбавлена можливості користува-тися коштами на час відрядження, а також тим, що ці кошти вона повинна повернути робото-давцю, після відміни відрядження, однак позбавлена можливості це зробити.

Проте, неможливість використання позивачем коштів на відрядження і та обставина, що позивач зобов`язана була протягом 3-х робочих днів після відміни відрядження повернути авансові кошти роботодавцю, не є підставою для відшкодування цих коштів позивачу за рахунок Фонду. При цьому, суд враховує, що на час відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ КБ "Євробанк", ТОВ "Кандія" прийнято рішення про відміну відрядження позивача за кордон, що спростовує твердження про необхідність використання цих коштів за напрямком їх перерахування. Також суд враховує, що застосовані Уповноваженою особою наслідки недійсності правочину полягають саме у поверненні коштів у сумі 150000 грн. з рахунку позивача на рахунок її роботодавця (ТОВ "Кандія"), тобто передбачено вчинення саме тих дій, які випливають з п. 18 Інструкції №59 і про вчинення яких третя особа просить позивача у листі від 22.06.2016, що вочевидь відповідає законним інтересам останніх і спростовує твердження про неможливість повернення цих коштів роботодавцю.

За цих обставин, позивач необґрунтовано стверджує про необхідність відшкодування їй коштів у сумі 150000 грн. за рахунок Фонду для подальшого повернення їх третій особі, оскільки таке повернення коштів випливає з повідомлення про нікчемність, що не дає суду підстав для висновку про порушення права позивача на отримання відшкодування.

Інших доказів, що свідчать про наявність на рахунку позивача № НОМЕР_4 , ста-ном на день отримання рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ КБ "Євробанк" (16.08.2016), а також на час розгляду справи судом, коштів у сумі 150000 грн., позивач не надала, тим самим не довела суду наявність передбачених ст. 27 Закону №4452 підстав для включення цієї інформації до переліку вкладників.

З огляду на обставини цієї справи, суд вважає доводи позивача і третьої особи на її стороні непереконливими і таким, що не свідчать про дійсне порушення права позивача на отримання гарантованого відшкодування за рахунок Фонду.

Відсутність порушення прав та інтересів позивача, які б підлягали судовому захисту, є підставою для відмови у позові. При цьому, суд не вбачає необхідності в оцінці інших аргументів позивача, позаяк це не вплине на висновок суду про відсутність порушення прав та інтересів позивача.

Крім цього, суд зауважує, що у заяві про зміну предмету адміністративного позову позовних вимог до Фонду, визначеного в якості відповідача у справі, позивачем заявлено не було, що в сукупності свідчить про відсутність підстав для задоволення цього позову.

У зв`язку з відмовою у задоволенні позову сплачений позивачем судовий збір у сумі 551,21 грн. стягненню з відповідачів не підлягає.

Керуючись ст.ст. 2, 5, 90, 139, 241-246, 250, пп. 10 п. 1 КАС України, суд

в и р і ш и в:

Відмовити ОСОБА_1 у задоволенні адміністративного позову.

Позивач: ОСОБА_1 ;

АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_5 .

Відповідач: Фонд гарантування вкладів фізичних осіб;

04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17, код ЄДРПОУ 21708016.

Відповідач: Уповноваважена особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації ПАТ КБ "Євробанк" Ларченко Ірина Миколаївна;

01032, м. Київ, бул. Шевченка, 35.

Третя особа без самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Кандія";

01135, м. Київ, вул. Дмитрівська, 71/7, перший поверх, офіс 2, код ЄДРПОУ 36174901.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження. Рішення суду може бути оскаржено до Шостого апеляційного адміністративного суду в порядку, встановленому ст.ст. 293-297 КАС України. Апеляційна скарга подається протягом 30 днів з дня складення повного судового рішення. Дата рішення є датою складення його у повному обсязі.

Суддя Д.А. Костенко

Часті запитання

Який тип судового документу № 83463528 ?

Документ № 83463528 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 83463528 ?

Дата ухвалення - 05.08.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 83463528 ?

Форма судочинства - Адміністративне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 83463528 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 83463528, Окружний адміністративний суд міста Києва

Судове рішення № 83463528, Окружний адміністративний суд міста Києва було прийнято 05.08.2019. Форма судочинства - Адміністративне, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти корисні дані про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити корисні дані.

Судове рішення № 83463528 відноситься до справи № 826/14678/16

Це рішення відноситься до справи № 826/14678/16. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 83455563
Наступний документ : 83463531