Рішення № 83437488, 31.07.2019, Окружний адміністративний суд міста Києва

Дата ухвалення
31.07.2019
Номер справи
640/9398/19
Номер документу
83437488
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ

31 липня 2019 року № 640/9398/19

Окружний адміністративний суд міста Києва, у складі головуючого судді Шулежка В.П., розглянув в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи (у письмовому провадженні) адміністративну справу за позовом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до приватного акціонерного товариства "Промтехнологія" про стягнення штрафу,

В С Т А Н О В И В:

З позовом до Окружного адміністративного суду міста Києва звернулось позовом Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі - позивач) до приватного акціонерного товариства "Промтехнологія" (далі - відповідач) про стягнення штраф у розмірі 5100,00 грн.

В обґрунтування своїх позовних вимог позивач зазначив, що відповідачем несплачено штрафні санкції у розмірі 5100,00 грн., які виникли на підставі постанови Комісії від 26.02.2019 №108-ДП-Е про накладення санкції про правопорушення на ринку цінних паперів.

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 04.06.2019 року відкрито провадження у справі за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи (у письмовому провадженні). Вказаною ухвалою встановлено відповідачу строк для подання відзиву на позовну заяву разом із доказами, які підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення відповідача.

Слід зауважити, що вимоги ухвали суду відповідачем не виконано, не надано відзиву на позовну заяву та доказів в спростування заявленого адміністративного позову.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, судом встановлено наступне.

Як вбачається з матеріалів справи, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку винесено постанову про порушення справи про правопорушення на ринку цінних паперів від 17.01.2019, відповідно до якої порушено справу про правопорушення на ринку цінних паперів щодо відповідача та зобов`язано керівника (повноважного представника) з`явитися на підписання акта про правопорушення на ринку цінних паперів та надання письмових пояснень на 30.01.2019.

Вищезазначена постанова направлена на поштову адресу відповідача, що підтверджується копією Списку №1 листів рекомендованих та копією квитанції з Укрпошти від 18.01.2019.

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку складено акт від 30.01.2019 №122-ДП-Е, в якому зазначено про те, що ПАТ "Промтехнологія" порушено вимоги пункту 4 глави 4 розділу ІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням Комісії від 03.12.2013 №2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.12.2013 за №2180/24712 в частині (далі - Положення №1283) в частині не опублікування в офіційному друкованому виданні регулярної річної інформації емітента за 2017 рік, на підставі чого складено акт про правопорушення на ринку цінних паперів від 30.01.2019 №122-ДП-Е (далі по тексту - Акт).

Також, у відношенні приватного акціонерного товариства "Промтехнологія" за ті самі дії, вчинені повторно протягом року, складено акти про правопорушення на ринку цінних паперів від 30.01.2019 №123-ДП-Е, №124-ДП-Е.

Вищезазначені акти від 30.01.2019 №122-ДП-Е, №123-ДП-Е, №124-ДП-Е направлено на поштову адресу відповідача, що підтверджується копією Списку №3 листів рекомендованих та копією квитанції з Укрпошти від 13.02.2019.

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку винесено постанову від 12.02.2019 про розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів на підставі від 30.01.2019 №122-ДП-Е та зазначено про те, що розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів відбудеться 26.02.2019. Дана постанова направлена на адресу відповідача 13.02.2019, що підтверджується копією Списку №3 листів рекомендованих та копією квитанції з Укрпошти від 13.02.2019.

В подальшому позивачем винесено постанову від 26.02.2019 про об`єднання справи про правопорушення на ринку цінних в одне провадження відносно ПАТ "Промтехнологія" (акти про правопорушення на ринку цінних паперів №122-ДП-Е, №123-ДП-Е, та №124-ДП-Е).

Дана постанова направлена на адресу відповідача 04.03.2019, що підтверджується копією Списку №3 листів рекомендованих та копією квитанції з Укрпошти від 04.03.2019.

На дату розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів та фондового ринку відповідачем не усунуто вищезазначені правопорушення.

За результатами розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів, уповноваженою особою Комісії за неопублікування інформації, нерозміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та неподання інформації до Комісії відносно приватного акціонерного товариства "Промтехнологія" винесено постанову про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів від 26.02.2019 №108-ДП-Е, відповідно до якої до товариства застосовано штрафну санкцію у розмірі 5100 грн.

Вищезазначена постанова про накладення санкцій направлена на адресу відповідача 21.05.2019, що підтверджується копією Списку №5 листів рекомендованих та копією квитанції з Укрпошти від 21.05.2019.

Оскільки у встановлений строк та на час звернення до суду вказана сума штрафу відповідачем не сплачена, керуючись положеннями статті 11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", відповідно до якої у разі несплати штрафу протягом 15 днів примусове стягнення штрафів здійснюється на підставі відповідного рішення суду за позовом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, позивач звернувся до суду з даним адміністративним позовом.

Надаючи правову оцінку відносинам, що виникли між сторонами, суд виходить з наступного.

Відповідно до ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Правові засади здійснення державного регулювання ринку цінних паперів та державного контролю за випуском і обігом цінних паперів та їх похідних в Україні визначено Законом України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (далі - Закон).

Відповідно до частини першої статті 1 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" державне регулювання ринку цінних паперів - здійснення державою комплексних заходів щодо упорядкування, контролю, нагляду за ринком цінних паперів та їх похідних та запобігання зловживанням і порушенням у цій сфері.

Згідно частини першої статті 5 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" державне регулювання ринку цінних паперів здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Відповідно до пункту 4 глави 4 розділу ІІ Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 №2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 24.12.2013 №2180/24712 (далі-Положення), розкриття річної інформації емітентами цінних паперів має здійснюватися, зокрема, шляхом подання до Комісії не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним.

На момент прийняття рішення у справі, відповідач не надав доказів сплати штрафу у розмірі 5100,00грн., який виник на підставі постанови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.02.2019 №108-ДП-Е.

Пунктами 6 та 7 частини 1 статті 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» передбачено, що Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку застосовує до юридичних осіб фінансові санкції, зокрема, за неподання, подання не в повному обсязі інформації та/або подання недостовірної інформації до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у розмірі до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та за нерозміщення, розміщення не в повному обсязі інформації та/або розміщення недостовірної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів - у розмірі до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Згідно статті 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» у разі несплати штрафу протягом 15 днів примусове стягнення штрафів здійснюється на підставі відповідного рішення суду за позовом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Пунктом 3 розділу XVIII Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.10.2012 №1470 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05.11.2012 за №1855/22167, передбачено, що юридичні особи сплачують штрафи шляхом перерахування коштів до Державного бюджету України.

Відповідач доказів оскарження вказаної постанови та/або доказів сплати визначеного постановою штрафу не надав.

Враховуючи викладене, з аналізу правових норм законодавства та наявних матеріалів справи, встановлено, що позивачем правомірно застосовано штрафні санкції до відповідача у розмірі 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 5100, 00 грн.

Згідно з ч.1 ст.77 КАС України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

Враховуючи всі наведені обставини в їх сукупності, суд дійшов висновку, що позовні вимоги підлягають задоволенню.

Згідно зі статтею 139 КАС України судові витрати до стягнення не підлягають.

Керуючись ст.ст. 72-77, 139, 241-246, 257-263, 371, 382 Кодексу адміністративного судочинства України суд,

В И Р І Ш И В:

Адміністративний позов Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (01010, м. Київ, вул. Московська, буд. 8, корп. 30, код ЄДРПОУ 37956207) задовольнити повністю.

Стягнути з приватного акціонерного "Промтехнологія" (01010, м. Київ, вул. Івана Мазепи, буд. 11А, оф. 54, код ЄДРПОУ 32556362) штраф у розмірі 5100,00 грн. (п`ять тисяч сто гривень) 00 коп. до Державного бюджету України, який слід перерахувати на рахунок відкритий в управлінні Державної казначейської служби України за балансовим рахунком 3111 "Надходження до загального фонду державного бюджету", код бюджетної класифікації за доходами 21081100 "Адміністративні штрафи та інші санкції", символ звітності 106.

Рішення суду набирає законної сили відповідно до ст. 255 Кодексу адміністративного судочинства України та може бути оскаржене до суду апеляційної інстанції за правилами, встановленими ст.ст.293, 295-297 КАС України з урахуванням підпункту 15.5 пункту 15 частини першої Перехідних положень Кодексу адміністративного судочинства України в редакції згідно з Законом України від 3 жовтня 2017 року № 2147-VIII.

Суддя В.П. Шулежко

Попередній документ : 83437486
Наступний документ : 83441454