Рішення № 83398483, 02.08.2019, Господарський суд Івано-Франківської області

Дата ухвалення
02.08.2019
Номер справи
909/500/19
Номер документу
83398483
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Д О Д А Т К О В Е Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02.08.2019 м. Івано-ФранківськСправа № 909/500/19

Господарський суд Івано-Франківської області у складі судді Шкіндер П. А. , , розглянувши заяву про відшкодування витрат на надання правової допомоги ПАТ "Прикарпаттяобленерго" у справі

за позовом: Приватне акціонерне товариство "Прикарпаттяобленерго", вул. Індустріальна, буд. 34,м. Івано-Франківськ,76014

до відповідача: Товариство з обмеженою відповідальністю "Альфабуд" вул. Шевченка, 70 Б,м. Монастирська,Тернопільська область

про визнання зобов"язання припиненим

Без виклику (повідомлення) учасників справи

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

Приватне акціонерне товариство "Прикарпаттяобленерго" (далі - позивач) звернулось до господарського суду Івано-Франківської області з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "Альфабуд" (далі - відповідач) про визнання зобов"язання припиненим в силу статті 607 Цивільного кодексу України, внаслідок анулювання ліцензії з провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом.

Рішенням Господарського суду Івано-Франківської області від 25.07.2019 позов Приватного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Альфабуд" про визнання зобов"язання припиненим в силу статті 607 Цивільного кодексу України, внаслідок анулювання ліцензії з провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом задоволено.

01.08.2019 через відділ діловодства суду від позивача заява про вирішення питання про судові витрати та клопотання про відшкодування витрат на професійну правничу допомогу ( вх.133359/19 від 01.08.2019)

10.07.2019 через відділ діловодства суду відповідачем подано заяву зменшення розміру витрат на професійну правничу допомогу (вх.№12017/19), у якому зазначає, що витрати на правову допомогу адвоката позивача є неспіврозмірними.

Крім того, позивач подав суду заяву про поновлення пропущеного строку (вх. 13360/ від 01.08.2019).

За приписами ч. 1 ст. 116 ГПК України перебіг процесуального строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов`язано його початок.

У позивача строк для подання заяви про відшкодування витрат на надання правової допомоги (професійної правничої допомоги) встановлений законом 30 липня 2019 року.

Водночас, згідно з умовами Додаткового правочину № 2019/1171 від 10 травня 2019 року, який приєднаний до матеріалів господарської справи № 909/500/19 із поданням позовної заяви, остаточне визначення розміру витрат клієнта на професійну правничу допомогу в спірних взаємовідносинах між клієнтом та ТОВ «Альфабуд» в частині припинення постачання електричної енергії, відповідно до умов договору № 240283 З-Б від 25 червня 2013 року, з 01 січня 2019 року, визначається на підставі оформлених між Клієнтом та Адвокатським об`єднанням актів наданих послуг, на підставі яких проводиться розрахунок за надану правничу допомогу протягом 5 (п`яти) робочих днів з моменту підписання акту наданих послуг.

У зв`язку із перебуванням керуючого партнера Луцася А.С. в щорічній відпустці, що

підтверджується копією наказу про надання відпустки № 48-п від 09 липня 2019 року, Акт приймання-передачі послуг за Договором № 2019/1 від 02 січня 2019 року про надання правової допомоги (професійної правничої допомоги) та Додаткового правочину № 2019/1171 від 10 травня 2019 року до Договору № 2019/1 від 02 січня 2019 року про надання правової допомоги (професійної правничої допомоги) підписаний між АО «ІнВерітас» та АТ «Прикарпаттяобленерго» 30 липня 2019 року. Інші партнери об`єднання, відповідно до вимог статуту АО «ІнВерітас» та даних ЄДРПОУ, не уповноважені на підписання будь-яких документів об`єднання.

Отже, підписання вищевказаного акту між АТ «Прикарпаттяобленерго» та АО «ІнВерітас» відбулося 30 липня 2019 року.

АТ «Прикарпаттяобленерго» було позбавлено можливості подати заяву про відшкодування витрат на надання правової допомоги (професійної правничої допомоги) у строк, передбачений ч. 8 ст. 129 ГПК України, а саме, до 30 липня 2019 року.

Поряд з цим, за приписами ст. 119 ГПК України суд за заявою учасника справи поновлює пропущений процесуальний строк, встановлений законом, якщо визнає причини його пропуску поважними, крім випадків, коли цим Кодексом встановлено неможливість такого поновлення. Якщо інше не встановлено законом, заява про поновлення процесуального строку, встановленого законом, розглядається судом, у якому належить вчинити процесуальну дію, стосовно якої пропущено строк, а заява про продовження процесуального строку, встановленого судом, - судом, який встановив строк, без повідомлення учасників справи.

З урахуванням наведеного, суд приходить до висновку про те, що пропущення позивачем встановленого законом строку відбулося з поважних причин і пов`язане виключно з тим, що підготовка заяви про відшкодування витрат на надання правової допомоги (професійної правничої допомоги) та виконання АТ «Прикарпаттяобленерго» зобов`язання з оплати таких послуг припало на період знаходження керівника адвокатського об`єднання у щорічній відпустці.

Дослідивши матеріали справи, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши надані суду докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд -

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 244 Господарського процесуального кодексу України суд, що ухвалив рішення, може за заявою учасників справи чи з власної ініціативи ухвалити додаткове рішення, якщо судом не вирішено питання про судові витрати.

Згідно з частиною 2 статті 244 ГПК України заяву про ухвалення додаткового рішення може бути подано до закінчення строку на виконання рішення.

За приписами частин 3, 4 статті 244 ГПК України суд, що ухвалив рішення, ухвалює додаткове судове рішення в тому самому складі протягом десяти днів з дня надходження відповідної заяви. Додаткове судове рішення ухвалюється в тому самому порядку, що й судове рішення. У разі необхідності суд може викликати сторони або інших учасників справи в судове засідання. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про дату, час та місце судового засідання, не перешкоджає розгляду заяви.

Як було зазначено вище, рішенням Господарського суду міста Івано-Франківської області від 25.07.2019 позов Приватного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Альфабуд" про визнання зобов"язання припиненим в силу статті 607 Цивільного кодексу України, внаслідок анулювання ліцензії з провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом задоволено.

За приписами ч. 4 ст. 129 ГПК України інші судові витрати, пов`язані з розглядом справи (у даному випадку - витрати на професійну правничу допомогу), у разі відмови в позові, покладаються на позивача.

Судом встановлено, що при прийнятті рішення у даній справі не вирішено питання щодо розподілу судових витрат на професійну правничу допомогу, понесених відповідачем.

Згідно із ч.ч. 1, 3 ст. 123 Господарського процесуального кодексу України судові витрати складаються з судового збору та витрат та пов`язаних з розглядом справи. До витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать, зокрема, витрати на професійну правничу допомогу.

Частиною 2 статті 126 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що за результатами розгляду справи витрати на професійну правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами. Для цілей розподілу судових витрат:

1) розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу професійну правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката, визначається згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою;

2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.

Для визначення розміру витрат на професійну правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги (ч. 3 ст. 126 ГПК України).

У відповідності до ч. 4 ст. 126 ГПК України, розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із: 1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг); 2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); 3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт; 4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи.

Під час вирішення питання про розподіл судових витрат, згідно із приписами ч. 5 ст. 126 ГПК України, суд враховує: 1) чи пов`язані ці витрати з розглядом справи; 2) чи є розмір таких витрат обґрунтованим та пропорційним до предмета спору, з урахуванням ціни позову, значення справи для сторін, у тому числі чи міг результат її вирішення вплинути на репутацію сторони або чи викликала справа публічний інтерес; 3) поведінку сторони під час розгляду справи, що призвела до затягування розгляду справи, зокрема, подання стороною явно необґрунтованих заяв і клопотань, безпідставне твердження або заперечення стороною певних обставин, які мають значення для справи, безпідставне завищення позивачем позовних вимог тощо; 4) дії сторони щодо досудового вирішення спору та щодо врегулювання спору мирним шляхом під час розгляду справи, стадію розгляду справи, на якій такі дії вчинялись.

Частиною 8 статті 129 Господарського процесуального кодексу України визначено, що розмір судових витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо). Такі докази подаються до закінчення судових дебатів у справі або протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду, за умови, що до закінчення судових дебатів у справі сторона зробила про це відповідну заяву.

Як вбачається з матеріалів справи, між АТ "Прикарпаттяобленерго" та АО "ІнВерітас" укладено Договору № 2019/1 про надання правової допомоги (професійної правничої допомоги) між АТ «Прикарпаттяобленерго» та АО «ІнВєрітас» від 02 січня 2019 року та Додаткового правочину № 2019/1171 від 10 травня 2019 року до Договору № 2019/1 про надання правової допомоги (професійної правничої допомоги) між АТ «Прикарпаттяобленерго» та АО «ІнВєрітас» від 02 січня 2019 року, за умовами яких клієнт доручає, а Адвокатське об`єднання бере на себе зобов`язання надавати клієнту правову допомогу на умовах, визначених цим договором.

Представництво позивача у даній справі здійснювалось адвокатом Адвокатського об`єднанням "ІнВерітас" Т.В. Кузьмічовою (ордер на надання правової допомоги серії ІФ № 054673 від 03.05.2019 , свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю серії ІФ № 001241 від 07.12.2017).

Для визначення розміру витрат на професійну правничу допомогу з метою розподілу судових витрат позивачем було надано:

- Копія довіреності адвоката Кузьмічової Т.В. від 01 червня 2018 року № 251

- Ордер серія ІФ № 054673 від 03 травня 2019 року

- Копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю серія ІФ № 001241 від 07 грудня 2017 року;

- Копія Договору №2019/1 про надання правової допомоги (професійної правничої допомоги) між АТ «Прикарпаттяобленерго» та АО «ІнВерітас» від 02 січня 2019 року

- Копія Додаткового правочину № 209/1171 до Договору № 2019/1 про надання

правової допомоги (професійної правничої допомоги)

- Копія Акту приймання-передачі послуг від 30 липня 2019 року за Договором № 2019/1 від 02 січня 2019 року про надання правової допомоги (професійної правничої допомоги) та Додатковим правочином № 2019/1171 від 10 травня 2019 року до Договору № 2019/1 від 02 січня 2019 року про надання правової допомоги (професійної правничої допомоги)

- Копія платіжного доручення № 25967 від 30 липня 2019 року

- Копія довіреності № 448 від 03 червня 2019 року адвоката Кузьмічової Т.В.

З огляду на викладене вище, суд прийшов до висновку, що позивачем належними та достатніми доказами доведено, що понесені ним витрати та професійну допомогу в розмірі 7250,00грн. пов`язані з розглядом даної справи № 909/500/19.

Разом з тим, відповідачем було подано клопотання про зменшення витрат на професійну правничу допомогу, заявлених ПАТ "Прикарпаттяобленерго".

Суд зазначає, що при визначенні суми відшкодування суд має виходити з критерію реальності адвокатських витрат (встановлення їхньої дійсності та необхідності), а також критерію розумності їхнього розміру, виходячи з конкретних обставин справи та фінансового стану обох сторін.

Ті самі критерії застосовує ЄСПЛ, присуджуючи судові витрат на підставі статті 41 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Зокрема, у рішеннях від 12 жовтня 2006 року у справі "Двойних проти України" (пункт 80), від 10 грудня 2009 року у справі "Гімайдуліна і інших проти України" (пункти 34-36), від 23 січня 2014 року у справі "East/West Alliance Limited" проти України", від 26 лютого 2015 року у справі "Баришевський проти України" (пункт 95) зазначено, що заявник має право на компенсацію судових та інших витрат, лише якщо буде доведено, що такі витрати були фактичними і неминучими, а їхній розмір - обґрунтованим.

У рішенні ЄСПЛ від 28 листопада 2002 року у справі "Лавентс проти Латвії" зазначено, що відшкодовуються лише витрати, які мають розумний розмір.

З урахуванням наведеного, понесені позивачем витрати на професійну правничу допомогу, окрім документального обґрунтування та доведеності, мають відповідати критерію розумної необхідності таких витрат.

Враховуючи обставини даної справи, її складність, предмет та підстави позовних вимог, витрачений адвокатом час, суд дійшов висновку, що визначений позивачем розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката у розмірі 7250,00 грн. є таким, що відповідає критеріям розумності та співрозмірності і такі витрати мають характер необхідних.

З урахуванням наведеного, суд вважає за необхідне задовольнити заяву позивача про прийняття додаткового рішення в частині судових витрат на правничу допомогу та стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Альфабуд" витрати на професійну правничу допомогу у розмірі 7250,00 грн.

Керуючись ст.ст. 123, 126, 129, 240-242, 244 Господарського процесуального кодексу України, суд,

ВИРІШИВ:

1. поновити ПАТ "Прикарпаттяобленерго" пропущений процесуальний строк для подання доказів на підтвердження понесених позивачем витрат на відшкодування витрат на надання професійної правничої допомоги.

1.1. Стягнути з ТОВ "Альфабуд" (вул. Шенченка, 15 м.Монастириська, Монастириський район, Тернопільська області, 48300, для листування: 76018, м.Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 136/3, код ЄДРПОУ 32606025) на користь ПАТ "Прикарпаттяобленерго" (76014, м. Івано-Франківськ, вул. Індустріальна, 34, код ЄДРПОУ 00131564) - 7250,00грн. витрат на професійну правничу допомогу.

2. Після набрання додатковим рішенням законної сили видати відповідний наказ.

Додаткове рішення набирає законної сили відповідно до ст. 241 Господарського процесуального кодексу України та може бути оскаржено у порядку і строк, встановлені ст.ст. 256, 257 ГПК України.

Повний текст додаткового рішення складено та підписано: 02.08.2019 .

Суддя Шкіндер П.А.

Попередній документ : 83398482
Наступний документ : 83398485