Ухвала суду № 83379115, 01.08.2019, Господарський суд Харківської області

Дата ухвалення
01.08.2019
Номер справи
922/2393/19
Номер документу
83379115
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під`їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-14, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

________________

УХВАЛА

"01" серпня 2019 р. м ХарківСправа № 922/2393/19

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Прохорова С.А.

розглянувши матеріали

позовної заяви Приватного сільськогосподарського підприємства "ДОБРОБУТ", 64107, Харківська область, м. Первомайський, вул. Польова, 24, код 32019054 до Сільськогосподарське підприємство з обмеженою відповідальністю "1-е Травня", 64131, Харківська область, Первомайський район, с. Грушине, вул. Радянська, 4, код 00707277 про визнання дійсним договору та визнання права власності

ВСТАНОВИВ:

До господарського суду Харківської області надійшла позовна заява Приватного сільськогосподарського підприємства "ДОБРОБУТ" (позивач) до Сільськогосподарського підприємства з обмеженою відповідальністю "1-е Травня" (відповідач) в якій позивач просить суд:

1 - визнати договір купівлі-продажу нежитлового приміщення, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 згідно договору купівлі продажу №1/11-12 від 05.11.2012 року.

2 - визнати за ПСП "ДОБРОБУТ" право власності на нежитлові будівлі, що розташовані за адресою : АДРЕСА_2 .

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 29.07.2019, для розгляду справи було визначено суддю Прохорова С.А.

Дослідивши матеріали позовної заяви та додані до неї документи, суд дійшов висновку, що позовна заява не відповідає вимогам Глави 1 Розділу ІІІ Господарського процесуального кодексу України за наступними підставами.

Статтею 162 Господарського процесуального кодексу України встановлено вимоги до позовної заяви, а саме позовна заява повинна містити:

1) найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;

2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім`я (прізвище, ім`я та по батькові для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України), а також реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серію паспорта для фізичних осіб громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), вказівку на статус фізичної особи підприємця (для фізичних осіб підприємців); відомі номери засобів зв`язку, офіційної електронної адреси та адреси електронної пошти;

3) зазначення ціни позову, якщо позов підлягає грошовій оцінці; обґрунтований розрахунок сум, що стягуються чи оспорюються;

4) зміст позовних вимог: спосіб (способи) захисту прав або інтересів, передбачений законом чи договором, або інший спосіб (способи) захисту прав та інтересів, який не суперечить закону і який позивач просить суд визначити у рішенні; якщо позов подано до кількох відповідачів зміст позовних вимог щодо кожного з них;

5) виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини; правові підстави позову;

6) відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору у випадку, якщо законом встановлений обов`язковий досудовий порядок урегулювання спору;

7) відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;

8) перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності); зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;

9) попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести в зв`язку із розглядом справи;

10) підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.

Позовна заява, подана ПСП "ДОБРОБУТ" до господарського суду Харківської області не відповідає вимогам ст. 162 Господарського процесуального кодексу України, а саме:

- позовній заяві не було вірно зазначені відомості про назву та адресу відповідача згідно відомостями, що містяться в ЄДРПОУ;

- позивачем не подано до своєї позовної заяви попереднього (орієнтовного) розрахунку суми САМЕ судових витрат (ст. 123 ГПК України), які позивач поніс і які очікує понести в зв`язку із розглядом справи;

- перша позовна вимога щодо визнання договору купівлі-продажу не містить самого змісту цієї вимоги: способу захисту прав або інтересів, який не суперечить закону і який позивач просить суд визначити у рішенні;

- позовна заява не містить відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору у випадку, якщо законом встановлений обов`язковий досудовий порядок урегулювання спору;

- позовна заява не містить відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;

Також, відповідно до ч. 1 ст. 164 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що до позовної заяви додаються документи, які підтверджують: 1) відправлення іншим учасникам справи копії позовної заяви і доданих до неї документів; 2) сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі, або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.

Статтею 172 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що позивач зобов`язаний до подання позовної заяви надіслати учасникам справи її копії та копії доданих до неї документів листом з описом вкладення.

Згідно п. 36 "Правил надання послуг поштового зв`язку", затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 р. №1155, належним доказом відправлення саме копії позовної заяви іншій стороні у справі з дотриманням вимог ст. 164 та ст. 172 Господарського процесуального кодексу України є бланк опису вкладення, який згідно ч. 2 п. 78 вищеназваних Правил заповнюються відправником у двох примірниках. Працівник об`єкта поштового зв`язку перевіряє відповідність вкладення опису, розписується на обох його примірниках і проставляє відбиток календарного штемпеля. Один примірник опису видається відправникові, другий вкладається до поштового відправлення.

В порушення зазначеної норми, позивачем до своєї позовної заяви не було надано доказів направлення позовної заяви з доданими до неї документами на адресу відповідача.

Також суд звертає увагу на те, що пунктом Законом України "Про судовий збір" передбачено, що за подання до господарського суду позовної заяви майнового характеру 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і не більше 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а за подання до господарського суду позовної заяви немайнового характеру сплачується судовий збір - 1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

У відповідності до положень, встановлених Законом України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 1 921, 00 грн.

Як вбачається з прохальної частини позовної заяви, позивачем заявлено дві вимоги, одну немайнового характеру про визнання договору та другу майнового характеру про визнання права власності.

ПСП "ДОБРОБУТ" до своєї позовної заяви подано квитанцію про сплату судового збору на суму 1 921,00 грн., тобто лише за одну вимогу немайнового характеру.

Доказів сплати судового збору за вимогу майнового характеру про визнання права власності позивачем до своєї позовної заяви додано не було.

При цьому, суд звертає увагу, що позивачем не було й надано довідки про вартість (оцінку) майна на яке він просить визнати право власності, що унеможливлює зазначення судом в цій ухвалі точної суми судового збору, яку необхідно сплатити (доплатити) позивачу.

Як визначено у пункту 2.2.1. Пленуму Вищого господарського суду України від 21.02.2013 року № 7 "Про деякі питання практики застосування розділу VI Господарського процесуального кодексу України" - Судовий збір з позовної заяви про визнання права власності на майно, витребування або повернення майна у позадоговірних зобов`язаннях (у тому числі в зв`язку з вимогами, заснованими на приписах частини п`ятої статті 216, статті 1212 Цивільного кодексу України тощо), - як рухомих речей, так і нерухомості, - визначається з урахуванням вартості спірного майна, тобто як зі спору майнового характеру. При цьому суд не повинен визначати вартість майна за відповідними вимогами, оскільки за змістом пункту 3 частини другої статті 54 і статті 55 ГПК такий обов`язок покладається на позивача (в тому числі і в тих випадках, коли правові наслідки у вигляді повернення майна застосовуються з ініціативи господарського суду, наприклад, при визнанні договору недійсним - пункт 1 статті 83 ГПК). На виняток з цього правила лише у випадках неправильного зазначення ціни позову вона визначається суддею (частина третя статті 55 ГПК); з цією метою суд вправі витребувати додаткові документи і матеріали як в учасників даного судового процесу, так і в інших підприємств та організацій (стаття 38, пункт 4 статті 65 ГПК), а в разі необхідності призначити відповідну судову експертизу (проведення експертної оцінки майна), у випадку ж відмови позивача від здійснення оплати такої експертизи - залишити позов без розгляду на підставі пункту 5 частини першої статті 81 ГПК.

Відповідно до ст. 174 Господарського процесуального кодексу України суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 162, 164, 172 цього Кодексу, протягом п`яти днів з дня надходження до суду позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху.

З врахуванням викладеного, суд дійшов висновку, про залишення позовної заяви без руху з наданням строку для усунення вказаних недоліків.

Керуючись статтями 162, 164, 172, 174, 232-234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

Позовну заяву ПСП "ДОБРОБУТ" – залишити без руху.

Позивачу слід усунути встановлені при поданні позовної заяви недоліки в п`ятиденний строк з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху, а саме надати суду :

- подати до суду належні докази направлення копії позовної заяви з доданими до неї документами на адресу відповідача листом з описом вкладення, згідно відомостей, що містяться в ЄДРПОУ;

- подати до суду розрахунок суми судових витрат, визначених ст. 123 ГПК України, які позивач поніс і які очікує понести в зв`язку із розглядом справи;

- визначити зміст першої позовної вимоги щодо визнання договору купівлі-продажу;

- уточнити відомості про назву та адресу відповідача згідно даних, що містяться в ЄДРПОУ;

- подати відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору у випадку, якщо законом встановлений обов`язковий досудовий порядок урегулювання спору;

- подати відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;

- надати докази сплати судового збору у встановленому законом порядку та розмірі за немайнову вимогу про визнання права власності.

Роз`яснити, що якщо позивач усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, вона вважається поданою у день первинного її подання до господарського суду та приймається до розгляду, про що суд постановляє ухвалу в порядку, встановленому статтею 176 цього Кодексу.

Якщо позивач не усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, заява вважається неподаною і повертається особі, що звернулася із позовною заявою.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.

Ухвалу підписано 01.08.2019.

Суддя С.А. Прохоров

Попередній документ : 83379114
Наступний документ : 83379116