Ухвала суду № 83370218, 24.07.2019, Господарський суд Івано-Франківської області

Дата ухвалення
24.07.2019
Номер справи
909/722/14
Номер документу
83370218
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

Справа № 909/722/14

УХВАЛА

24.07.2019 м. Івано-Франківськ

Господарський суд Івано-Франківської області у складі:

судді Рочняк О. В.

секретар судового засідання Клапків Н.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву ОСОБА_1 законного представника ініціюючого кредитора (ОСОБА_3) від 14.06.2019 (вх.№11522/19) про припинення повноважень ліквідатора боржника у справі

за заявою: ОСОБА_2 , правонаступником якого є ОСОБА_3

АДРЕСА_1 ;

про банкрутство приватного підприємства "М-Туройл",

вул.К.Данила 36, кв.17, м.Івано-Франківськ, 76018 (код 14277739).

в судове засідання з"явилися:

від боржника : Бігун Роман Дмитрович;

від заявника: ОСОБА_1 ;

від ОСОБА_3: ОСОБА_4 ;

від кредитора - Головного управління ДФС в Івано-Франківській області: Липчук Вікторія Іванівна

ВСТАНОВИВ: в провадженні Господарського суду Івано-Франківської області знаходиться справа за заявою ОСОБА_2 правонаступником якого є ОСОБА_3 про банкрутство приватного підприємства "М-Туройл".

13.11.2014 Господарський суд Івано-Франківської області ухвалив постанову про визнання боржника - приватного підприємства "М-Туройл" банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури щодо нього.

Згідно з ухвалою Господарського суду Івано-Франківської області від 10.11.2015, суд продовжив строк ліквідаційної процедури ПП "М-Туройл" та повноваження ліквідатора ПП "М-Туройл" арбітражного керуючого Бігуна Р.Д. до завершення ліквідаційної процедури в порядку, встановленому Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Відповідно до ухвали Господарського суду Івано-Франківської області від 29.05.2019, суд замінив кредитора ПП "М-Туройл" - суб`єкта підприємницької діяльності - фізичну особу ОСОБА_2 на правонаступника - ОСОБА_3.

14.06.2019 до господарського суду від ОСОБА_1 - законного представника ініціюючого кредитора (ОСОБА_3 ) надійшла заява від 14.06.2019 (вх.№11522/19) про припинення повноважень ліквідатора ПП "М-Туройл" арбітражного керуючого Бігуна Р.Д., яку призначено до розгляду в судовому засіданні на 24.07.2019.

23.07.2019 від ліквідатора ПП "М-Туройл" арбітражного керуючого Бігуна Р.Д. надійшло клопотання №072 від 23.07.2019 (вх.№12818/19) про приєднання документів до матеріалів справи та відзив на заяву ОСОБА_1 . № 071 від 22.07.2019 (вх.№12817/19).

В судовому засіданні 24.07.2019 ОСОБА_1 заяву про припинення повноважень ліквідатора боржника підтримав, просив її задовольнити з посиланням на те, що арбітражний керуючий Бігун Р.Б. не виконує належним чином покладені на нього повноваження ліквідатора боржника. Також, заявник зазначає, що між ним та ліквідатором існує конфлікт інтересів.

Присутній в судовому засіданні ліквідатор проти задоволення заяви заперечував, зазначав, що доводи ОСОБА_1 щодо неналежного виконання ним повноважень ліквідатора є безпідставними та надуманими.

Представниця ГУ ДФС в Івано-Франківській області проти задоволення заяви ОСОБА_1 про припинення повноважень ліквідатора боржника арбітражного керуючого Бігуна Р.Д. заперечувала.

Розглянувши подану заяву про припинення повноважень ліквідатора та матеріали справи, заслухавши пояснення учасників у справі про банкрутство, господарський суд встановив таке.

Як визначено в ч.1 ст.41 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі- Закон про банкрутство) ліквідатор - фізична особа, яка відповідно до судового рішення господарського суду організовує здійснення ліквідаційної процедури боржника, визнаного банкрутом, та забезпечує задоволення вимог кредиторів у встановленому цим Законом порядку.

Згідно ч.7 ст.46 Закону про банкрутство ліквідатор виконує свої повноваження до внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про припинення юридичної особи - банкрута.

Відповідно до ч.3 ст.114 Закону про банкрутство арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) може бути звільнений господарським судом від виконання повноважень розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора за його заявою.

Усунення арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) від виконання ним своїх обов`язків здійснюється господарським судом за клопотанням комітету кредиторів, органу, уповноваженого управляти державним майном (для державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків) або за власною ініціативою у разі:

1) невиконання або неналежного виконання обов`язків, покладених на арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);

2) зловживання правами арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);

3) подання до суду неправдивих відомостей;

4) відмови в наданні допуску до державної таємниці або скасування раніше наданого допуску;

5) припинення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);

6) наявності конфлікту інтересів.

Зі змісту зазначеної статті вбачається, що усунення арбітражного керуючого від виконання повноважень ліквідатора боржника, який не є державним підприємством, можливе виключно або за клопотанням комітету кредиторів або за власною ініціативою суду; можливості усунення арбітражного керуючого від виконання повноважень ліквідатора за клопотанням чи заявою окремого кредитора Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" не передбачено.

Як вбачається з матеріалів справи, 09.07.2019 відбулося засідання комітету кредиторів ПП "М-Туройл", до порядку денного якого включено, зокрема питання щодо розгляду заяви ОСОБА_1 від 14.06.2019 про припинення повноважень ліквідатора.

Згідно прийнятого за наслідками засідання комітету кредиторів рішення від 09.07.2019, оформленого протоколом, комітет кредиторів ПП "М-Туройл" не підтримав заяву ОСОБА_1 про припинення повноважень ліквідатора.

З огляду на викладене, в задоволенні заяви ОСОБА_1 про припинення повноважень ліквідатора ПП "М-Туройл" арбітражного керуючого Бігуна Р.Д. слід відмовити.

Підстави для усунення арбітражного керуючого від виконання повноважень ліквідатора за ініціативою суду відсутні, з огляду на таке.

Щодо невиконання або неналежного виконання обов`язків, покладених на арбітражного керуючого (ліквідатора).

Обов`язки ліквідатора визначено в ч.2 ст.41 Закону про банкрутство, в якій зазначено, що ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження: приймає до свого відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; проводить інвентаризацію та оцінку майна банкрута; аналізує фінансове становище банкрута; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; очолює ліквідаційну комісію та формує ліквідаційну масу; пред`являє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості; має право отримувати кредит для виплати вихідної допомоги працівникам, що звільняються внаслідок ліквідації банкрута, який відшкодовується згідно з цим Законом позачергово за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута; з дня визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури повідомляє працівників банкрута про звільнення та здійснює його відповідно до законодавства України про працю. Виплата вихідної допомоги звільненим працівникам банкрута провадиться ліквідатором у першу чергу за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута, або отриманого для цієї мети кредиту; заявляє в установленому порядку заперечення щодо заявлених до боржника вимог поточних кредиторів за зобов`язаннями, які виникли під час провадження у справі про банкрутство і є неоплаченими; подає до суду заяви про визнання недійсними правочинів (договорів) боржника; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб; передає в установленому порядку на зберігання документи банкрута, які відповідно до нормативно-правових документів підлягають обов`язковому зберіганню, на строк не менше п`яти років з дати визнання особи банкрутом; продає майно банкрута для задоволення вимог, внесених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому цим Законом; повідомляє про своє призначення державний орган з питань банкрутства в десятиденний строк з дня прийняття рішення господарським судом та надає державному реєстратору в електронній формі через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомості, необхідні для ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства; у разі провадження банкрутом діяльності, пов`язаної з державною таємницею, вживає заходів з ліквідації режимно-секретного органу. Для цього за погодженням із Службою безпеки України визначає склад ліквідаційної комісії режимно-секретного органу, яка формується в установленому законодавством порядку; веде реєстр вимог кредиторів; подає в установленому порядку та у випадках, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", інформацію центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом.

Як вбачається з матеріалів справи, арбітражного керуючого Бігуна Р.Д. призначено ліквідатором ПП "М-Туройл" 28.07.2015, після звільнення від виконання цих повноважень арбітражного керуючого Ловаса В.О.

В зв`язку з невиконанням колишнім керівником ПП "М-Туройл" обов`язку щодо передачі документації та матеріальних цінностей боржника, Господарським судом Івано-Франківської області за клопотанням ліквідатора 10.11.2015 винесено ухвалу, якою зобов`язано колишнього керівника ПП "М-Туройл" Бабій В. П. в строк до 30.11.2015 передати ліквідатору бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності ПП "М-Туройл".

За заявою ліквідатора ПП "М-Туройл" арбітражного керуючого Бігуна Р.Д. від 22.10.2015 Господарським судом Івано-Франківської області 10.03.2016 винесено ухвалу, якою визнано недійсним укладений між ПП "Еластоагрос" (перейменоване в ПП "М-Туройл") та ТОВ "ТРК "Вікторія" договір купівлі-продажу від 18.02.14 нерухомого майна боржника та зобов`язано ТОВ "ТРК "Вікторія" повернути в ліквідаційну масу ПП "М-Туройл" нерухоме майно - нежитлове приміщення, кафе, загальною площею 191,4 кв.м., зазначене в плані літерою А, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Після винесення зазначеної ухвали суду ліквідатором було з`ясовано, що нерухоме майно ПП "М-Туройл" було передано ТОВ "ТРК "Вікторія" до статутного капіталу новоствореного ним ТОВ "ТРК "Вікторія-ІФ", в зв`язку з чим ліквідатор звернувся з позовом до суду про витребування майна з незаконного володіння ТОВ "ТРК "Вікторія-ІФ".

Рішенням Господарського суду Івано-Франківської області від 23.09.2016 у справі №909/540/16 витребувано у ТОВ "ТРК "Вікторія-ІФ" на користь ПП "М-Туройл" майно: нежитлове приміщення, кафе, загальною площею 191,4 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 283757726101), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3

Постановою Львівського апеляційного господарського суду від 13.02.2017 зазначене рішення залишено без змін.

Постановою Вищого господарського суду України від 08.08.2017 постанову Львівського апеляційного господарського суду від 13.02.2017 та рішення господарського суду Івано-Франківської області від 23.09.2016 у справі № 909/540/16 залишено без змін.

27.03.2018 Верховним Судом відмовлено у допуску справи №909/540/16 до провадження Верховного Суду.

Після прийняття господарським судом рішення у справі № 909/540/16, ліквідатором ПП "М-Туройл" арбітражним керуючим Бігуном Р.Д. було з`ясовано, що ТОВ "ТРК "Вікторія-ІФ" укладено ряд договорів оренди належного ПП "М-Туройл" нежитлового приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3, в зв`язку з чим ліквідатор звернувся до господарського суду з позовом про усунення перешкод у користуванні нежитловим приміщенням шляхом виселення.

Рішенням Господарського суду Івано-Франківської області від 26.10.2017 у справі № 909/632/17 зобов`язано ТОВ "ТРК "Вікторія-ІФ" та ФОП Самофалову Л.Б. усунути перешкоди у користуванні нежитловими приміщеннями шляхом виселення з незаконно займаних об`єктів нерухомого майна, що належать ПП "М-Туройл", а саме: нежитлове приміщення, кафе, загальною площею 191, 4 кв м (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 283757726101), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 .

Постановою Львівського апеляційного господарського суду від 15.01.2018 зазначене судове рішення залишено без змін.

На виконання рішенням Господарського суду Івано-Франківської області від 26.10.2017 у справі № 909/632/17 видано відповідні накази.

22.08.2017 (а.с.128-129, том 2), 09.11.2017 (а.с.141, том 2), 27.03.2018 (а.с.142, том 2), 25.06.2018 (а.с.235-236, том 1а), 14.11.2018 (а.с.240, том 1а) ліквідатором ПП "М-Туройл" арбітражним керуючим Бігуном Р.Д. подано до господарського суду поточні звіти ліквідатора про хід ліквідаційної процедури ПП "М-Туройл".

Як вбачається з поданих поточних звітів, після повернення належного ПП "М-Туройл" нерухомого майна до ліквідаційної маси боржника, ліквідатором визначено організатора аукціону з продажу майна боржника - ТБ "Захід Контракт", якою вчиняються з метою продажу майна ПП "М-Туройл".

Станом на 12.11.2018, за інформацією ліквідатора, торги з продажу майна боржника у складі ЦМК, призначені на 14.08.2018, 14.09.2018 та 18.10.2018. визнано такими, що не відбулися в зв`язку з відсутністю бажаючих взяти у них участь. Проведення наступного аукціону заплановано на 12.12.2018.

Згідно інформації, розміщеної на сайті Вищого господарського суду України, доступ до якої є загальнодоступним, на даний час майно ПП "М-Туройл" не продане; наступний аукціон призначено на 22.08.2019.

Встановлені господарським судом обставини справи свідчать про те, що арбітражний керуючий Бігун Р.Д. виконує належним чином обов`язки ліквідатора ПП "М-Туройл", покладені на нього Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"; неподання поточних звітів не є однозначною підставою для усунення ліквідатора від виконання ним повноважень.

Що стосується наданої заявником копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань (номер кримінального провадження № 12019090010001611), то вона не може бути прийнята судом в якості доказу неналежного виконання ліквідатором покладених на нього обов`язків, оскільки свідчить лише про прийняття Івано-Франківським відділом поліції ГУ НП в Івано-Франківській області до розгляду поданої ОСОБА_1 заяви від 08.05.2019 щодо вчинення Бігуном Р.Д. неправомірних дій. Жодних прийнятих Івано-Франківським відділом поліції ГУ НП в Івано-Франківській області за наслідками розгляду зазначеної заяви рішень господарським судом не виявлено.

Доказів, які б свідчили про зловживання ліквідатором ПП "М-Туройл" арбітражним керуючим Бігуном Р.Д. правами ліквідатора, подання до суду неправдивих відомостей, припинення діяльності арбітражного керуючого Бігуна Р.Д. Яковишиним Д.Б. господарському суду не надано.

До того ж, внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань про відкриття кримінального провадження, яке знаходиться на стадії досудового розслідування, не є підставою для припинення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) та анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), Свідоцтво арбітражного керуючого Бігуна Р.Д. № 805 від 19.04.2013 за відомостями Єдиного реєстру арбітражних керуючих діє, діяльність арбітражного керуючого не припинена.

Щодо посилань ОСОБА_1 на існування між ним як законним представником ініціюючого кредитора ОСОБА_3 та ліквідатором ПП "М-Туройл" арбітражним керуючим Бігуном Р.Д. конфлікту інтересів, то слід зазначити, що зазначена обставина в будь-якому випадку не є підставою для усунення арбітражного керуючого Бігуна Р.Д. від виконання повноважень ліквідатора ПП "М-Туройл" у даній справі.

Під існуванням конфлікту інтересів, визначеного п.6 ч.3 ст.114 Закону про банкрутство в якості підстави для усунення арбітражного керуючого від виконання повноважень ліквідатора слід розуміти суперечність між приватним (особистим) інтересом арбітражного керуючого та його повноваженнями у справі про банкрутство, що впливає на об`єктивність або неупередженість прийняття ним рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання повноважень ліквідатора.

Зазначена норма кореспондується з нормою п.4 ч.2 ст.114 Закону про банкрутство, в якій зазначено, що ліквідаторами не можуть бути призначені арбітражні керуючі, які мають конфлікт інтересів (особи, у яких виникає суперечність між власними чи їх близьких осіб майновими, немайновими інтересами та повноваженнями арбітражного керуючого), адже арбітражні керуючі у відповідності до п.п.б п.2 ч.1 ст.3 Закону України "Про запобігання корупції" є суб`єктами, на яких поширюється дія цього Закону.

З огляду на викладене, підстав для усунення арбітражного керуючого Бігуна Р.Д. від виконання повноважень ліквідатора ПП "М-Туройл" у даній справі не вбачається.

Керуючись ст.ст.2, 9, 40, 114 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ч.6 ст.12, ст.ст.232-235 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

в задоволенні заяви ОСОБА_1 - законного представника ініціюючого кредитора ( ОСОБА_3 ) від 14.06.2019 (вх.№11522/19) відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвалу може бути оскаржено в строк, визначений ст. 256 ГПК України.

Повний текст ухвали складено 31.07.2019.

Суддя О.В. Рочняк

Часті запитання

Який тип судового документу № 83370218 ?

Документ № 83370218 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 83370218 ?

Дата ухвалення - 24.07.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 83370218 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 83370218 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 83370218, Господарський суд Івано-Франківської області

Судове рішення № 83370218, Господарський суд Івано-Франківської області було прийнято 24.07.2019. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні дані про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити необхідні дані.

Судове рішення № 83370218 відноситься до справи № 909/722/14

Це рішення відноситься до справи № 909/722/14. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 83369586
Наступний документ : 83370222