Рішення № 83354370, 30.07.2019, Окружний адміністративний суд міста Києва

Дата ухвалення
30.07.2019
Номер справи
640/18458/18
Номер документу
83354370
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ

30 липня 2019 року № 640/18458/18

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі судді Клименчук Н.М., розглянувши у спрощеному позовному провадженні без повідомлення учасників справи (у письмовому провадженні) адміністративну справу за позовом Головного управління ДФС у м. Києві до приватного підприємства «Ескалібур» про стягнення коштів, -

ВСТАНОВИВ:

Головне управління ДФС у м. Києві (далі - позивач) звернулось до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовною заявою до приватного підприємства «Ескалібур» (далі - відповідач, ПП «Ескалібур»), в якій, з урахуванням заяв про зменшення позовних вимог, просить суд стягнути кошти платника податків ПП «Ескалібур» з усіх рахунків відкритих у банках, що обслуговують такого платника та готівкових коштів на суму податкового боргу у розмірі 686 729,38 грн.

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 13.11.2018 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження в адміністративній справі.

В обґрунтування позовних вимог позивачем зазначено у ПП «Ескалібур» обліковується податкових борг, який виник у зв`язку із несплатою самостійно визначеного грошового зобов`язання у податковій звітності та на підставі податкових повідомлень-рішень сума грошового зобов`язання за якими є узгодженою.

Відповідач проти задоволення позовних вимог не заперечував, однак посилався на скрутне матеріальне становище, що не дозволяє сплатити суму податкового боргу у повному обсязі. Відповідачем вказано на те, що ним вживаються дії щодо погашення податкового боргу.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Окружний адміністративний суд міста Києва встановив наступне.

Згідно з визначенням, наведеним в підпункті 14.1.175 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України, податковий борг - сума грошового зобов`язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), самостійно узгодженого платником податків або узгодженого в порядку оскарження, але не сплаченого у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов`язання.

Суд встановив, що сума податкового боргу самостійно визначених сум грошового зобов`язання у податковій звітності:

з податку на додану вартість на суму у сумі 2 412,96 грн.;

з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачене юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості у сумі 65 193,71 грн.;

з орендної плати з юридичних осіб - 933 031,49 грн.

В ході розгляду даної справи відповідачем здійснено часткове погашення суми податкового боргу у розмірі 682 000,00 грн., що підтверджується копіями платіжних доручень.

Відповідно до інформації, наданої позивачем, сума податкового боргу позивача становить 686 729,38 грн., яка включає заборгованість:

з орендної плати з юридичних осіб - 672 017,91 грн.;

з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачене юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості у сумі 14 711,47 грн.

Згідно зі статтею 67 Конституції України, кожен зобов`язаний сплачувати податки збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

Стаття 36 Податкового кодексу України передбачає, що податковим обов`язком визнається обов`язок платника податків обчислити, задекларувати та сплатити суму податку та збору в порядку і строки, визначені цим кодексом, законами з питань митної справи. Податковий обов`язок виникає у платника за кожним податком та збором. Відповідальність за невиконання; або неналежне виконання податкового обов`язку несе платник податків, крім випадків, визначених цим кодексом або законами з питань митної справи.

Підпунктом 16.1.4 пункту 16.1 статті 16 Податкового кодексу України передбачено обов`язок платників податків сплачувати податки та збори у строки та в розмірах, встановлених цим Кодексом.

Згідно із пунктом 57.1 статті 57 Податкового кодексу України, платник податків зобов`язаний самостійно сплатити суму податкового зобов`язання, зазначену у поданій, ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Відповідно до пунктів 36.1-36.3, 36.5 статті 36 Податкового кодексу України, податковим обов`язком визнається обов`язок платника податку обчислити, задекларувати та/або сплатити суму податку та збору в порядку і строки, визначені цим Кодексом, обов`язок виникає у платника за кожним податком та збором. Податковий безумовним і першочерговим стосовно інших неподаткових обов`язків платника податків Відповідальність за невиконання або неналежне виконання податкового обов`язку несе платник податків.

Відповідно до пункту 46.1 статті 46 Податкового кодексу України, податкова декларація документ, що подається платником податків контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов`язання. чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку.

Згідно із пунктом 54.1 статті 54 Податкового кодексу України, платник податків самостійно обчислює суму податкового та/або грошового зобов`язання та/або нені, яку зазначає у податковій декларації або уточнюючому розрахунку, що подається контролюючому органу у строки, встановлені цим Кодексом.

Враховуючи зазначене, відповідач зобов`язаний був відповідно до вимог Податкового кодексу України сплатити до бюджету у встановлений законом строк самостійно визначену ним суму зобов`язання.

З урахуванням вимог статті 57 Податкового кодексу України, в зв`язку з несплатою ПП «Ескалібур» у встановлені терміни суми грошових зобов`язань, самостійно визначеної платником у податкових деклараціях (розрахунку), грошові зобов`язання набули статусу податкового боргу.

Згідно з підпунктом 54.3.2 пункту 54.3 статті 54 Податкового кодексу України контролюючий орган зобов`язаний самостійно визначити суму грошових зобов`язань, зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування та/або зменшення (збільшення) від`ємного значення об`єкта оподаткування податком на прибуток або від`ємного значення суми податку на додану вартість платника податків, передбачених цим Кодексом або іншим законодавством, якщо: дані перевірок результатів діяльності платника податків, крім електронної перевірки, свідчать про заниження або завищення суми його податкових зобов`язань, суми бюджетного відшкодування та/або від`ємного значення об`єкта оподаткування податком на прибуток або від`ємного значення суми податку на додану вартість платника податків, заявлених у податкових (митних) деклараціях, уточнюючих розрахунках.

Відповідно до пункту 57.3 Податкового кодексу України у разі визначення грошового зобов`язання контролюючим органом за підставами, зазначеними у підпунктах 54.3.1 - 54.3.6 пункту 54.3 статті 54 цього Кодексу, платник податків зобов`язаний сплатити нараховану суму грошового зобов`язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення, крім випадків, коли протягом такого строку такий платник податків розпочинає процедуру оскарження рішення контролюючого органу.

Матеріали справи підтверджують, що сума заборгованості виникла також на підставі податкових повідомлень-рішень від 09.11.2017 №0186901301, від 10.01.2018 №0020951209 та від 09.10.2017 №0072061209.

Доказів скасування даних податкових повідомлень-рішень до суду не надано, тому спірна сума заборгованості вважається податковим боргом.

Положеннями статті 59 Податкового кодексу України передбачено, що у разі коли платник податків не сплачує узгодженої суми грошового зобов`язання в установлені законодавством строки, орган державної податкової служби надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення. У разі, якщо після направлення (вручення) податкової вимоги сума податкового боргу змінилася, але податковий борг не був погашений в повному обсязі, податкова вимога додатково не надсилається.

Матеріали справи свідчать про те, що відповідачу була направлена податкова вимога від 04.08.2014 №3581-25 на суму 25203,62 грн.

Пунктом 60.6 статті 60 Податкового кодексу України передбачено, якщо нарахована сума грошового зобов`язання або податкового боргу збільшується внаслідок їх адміністративного оскарження, раніше надіслане повідомлення - рішення або податкова вимога не відкликаються. На суму збільшення грошового зобов`язання надсилається окреме податкове повідомлення - рішення, а на суму збільшення податкового боргу окрема податкова вимога не надсилається.

У відповідності до підпункту 14.1.137 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України, орган стягнення-державний орган, уповноважений здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового (боргу в межах повноважень, встановлених цим Кодексом та іншими законами України.

Згідно із пунктом 41.2 статті 41 Податкового кодексу України, органами стягнення є виключно контролюючі органи, уповноважені здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу та недоїмки зі сплати єдиного внеску у межах повноважень, а також державні виконавці у межах своїх повноважень. Стягнення податкового боргу та недоїмки зі сплати єдиного внеску за виконавчими написами нотаріусів не дозволяється.

Відповідно до пункту 95.1 статті 95 Податкового кодексу України, контролюючий орган здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі.

Положеннями пункту 95.3 статті 95 Податкового кодексу України визначено, що стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, та з рахунків платників податків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, відкритих в органі, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання контролюючим органам, у розмірі суми податкового боргу або його частини.

На момент винесення рішення, вказана заборгованість відповідачем не сплачена, що відповідач не заперечував.

Згідно частини 1 статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

Беручи до уваги вищенаведене в сукупності, проаналізувавши матеріали справи та надані сторонами докази, суд дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення позовних вимог.

Керуючись статтями 6, 8, 9, 77, 243 - 246 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

ВИРІШИВ:

Позовну заяву Головного управління ДФС у м. Києві до приватного підприємства «Ескалібур» задовольнити у повному обсязі

Стягнути кошти платника податків приватного підприємства «Ескалібур» з усіх рахунків відкритих у банках, що обслуговують такого платника та готівкових коштів на суму податкового боргу у розмірі 686 729,38 грн. (шістсот вісімдесят шість тисяч сімсот двадцять дев`ять гривень 38 коп.).

Рішення суду, відповідно до частини 1 статті 255 Кодексу адміністративного судочинства України, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Рішення суду може бути оскаржене до суду апеляційної інстанції протягом тридцяти днів з дня його проголошення за правилами, встановленими статтями 293-297 Кодексу адміністративного судочинства України, шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Відповідно до підпункту 15.5 пункту 1 Розділу VII «Перехідні положення» Кодексу адміністративного судочинства України до початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Позивач: Головне управління ДФС у м. Києві (код ЄДРПОУ 39439980, адреса: 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19).

Відповідач: приватне підприємство «Ескалібур» (код ЄДРПОУ 32204680, адреса: м. Київ, вул. Малишка, 3).

Суддя Н.М. Клименчук

Часті запитання

Який тип судового документу № 83354370 ?

Документ № 83354370 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 83354370 ?

Дата ухвалення - 30.07.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 83354370 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 83354370 ?

В Окружний адміністративний суд міста Києва
Попередній документ : 83354369
Наступний документ : 83354371