Ухвала суду № 83266672, 19.07.2019, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Дата ухвалення
19.07.2019
Номер справи
344/12690/19
Номер документу
83266672
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Справа № 344/12690/19

Провадження № 1-кс/344/6835/19

У Х В А Л А

19 липня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Бородовський С.О. з участю секретаря Кондратів Х.І., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області Осадціва Михайла Юрійовича про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 32019090000000010, -

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що підставою для початку досудового розслідування є матеріали ОУ ГУ ДФС в Івано-Франківській області з яких вбачається, що службові особи ТОВ «Укр Ойл» (ЄДРПОУ-39317635) та ТОВ «Альфа Трейд ЛПГ» (ЄДРПОУ-40949577) здійснили заниження податкових зобов`язань з податку на прибуток підприємств, шляхом не включення до інших доходів декларацій за звітні періоди 2016-2018 років сум коштів, отриманих за безтоварними операціями проведеними з суб`єктами господарювання, які мають ознаки фіктивності, що спричинило умисне ухилення від сплати податку на прибуток в сумі 4 573 183 гривень, що є особливо великим розміром. ТОВ «Укр Ойл» у ПуАТ «Акордбанк» (МФО-380634) відкрито рахунок № НОМЕР_1 (978 Євро, 840 Долар США, 980 Українська гривня), який використовується для проведення розрахунків із контрагентами. З метою дослідження обставин проведення фінансово-господарських операцій ТОВ «Укр Ойл» з контрагентами, у тому числі проведених розрахунків з ними, встановлення відомостей щодо призначення платежів, а також подальший рух грошових коштів від ТОВ «Укр Ойл» до контрагентів, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю клієнта ПуАТ «Акордбанк».

Сторони в судове засідання не з`явились, слідчий просив розглянути клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином клопотання обґрунтовано правовими підставами.

Відповідно до зазначеного суд, -

П О С Т А Н О В И В :

клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області Осадціву Михайлу Юрійовичу, Петріву Івану Романовичу, Остап`юку Олегу Васильовичу, Павелко Христині Василівні, Грабовецькому Михайлу Петровичу, Пелешу Михайлу Володимировичу, Семковичу Івану Ігоровичу, Каркічу Євгенію Васильовичу, Дзюбаку Назарію Петровичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів оригіналів (у разі відсутності до їх копій), що становлять банківську таємницю по рахунку ТОВ «Укр Ойл» (ЄДРПОУ-39317635) № НОМЕР_1 (978 Євро, 840 Долар США, 980 Українська гривня), які перебувають у володінні ПуАТ «Акордбанк» (МФО-380634), що за адресою: м. Київ, вул. Стеценка, 6, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх копій за період із 30.07.2018 року по 19.07.2019, а саме:

- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідних залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

- повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу з`єднання клієнта з банком;

- платіжних доручень про перерахування коштів з рахунків;

- грошових чеків по рахунках;

- анкети опитувальника, які заповнювалися службовими особами (представниками) ТОВ «Укр Ойл» при відкритті рахунків;

- карток із зразками підписів та відтисками печаток товариств, довіреностей та інших документів про уповноваження осіб на відкриття рахунку.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 18 серпня 2019 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя С.О. Бородовський

Попередній документ : 83266671
Наступний документ : 83266674