Ухвала суду № 83150767, 22.07.2019, Господарський суд Хмельницької області

Дата ухвалення
22.07.2019
Номер справи
924/748/19
Номер документу
83150767
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

29000, м. Хмельницький, майдан Незалежності, 1 тел. 71-81-84, факс 71-81-98

_______________

УХВАЛА

про залишення позовної заяви без руху

"22" липня 2019 р. Справа № 924/748/19

Господарський суд Хмельницької області у складі судді Заярнюк І.В., розглянувши матеріали позовної заяви

за позовом: приватного сільськогосподарського підприємства «Агрофірма «Берегиня» , с. Грузевиця Хмельницького району Хмельницької області

до сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Гречани» м. Хмельницький,

до Хмельницької міської ради м. Хмельницький

про визнання за приватним сільськогосподарським підприємством «Агрофірма» Берегиня» право власності на земельну ділянку площею 6.1395 гектарів, кадастровий номер 6810100000:12:002:0019. яка розташована у м. Хмельницький, вул. Польова.

про визнання недійним та скасування державного акту про право колективної власності на землю серї ХМ № 854 , виданий 29.10.1998 року Хмельницькою міською радою народних депутатів Хмельницького району Хмельницької області в частині права власності приватного сільськогосподарського підприємства «Агрофірма» Берегиня» на земельну ділянку площею 6.1395 гектарів, кадастровий номер 6810100000 :12:002: 0019 , яка розташована у м. Хмельницький, вул. Польова

ВСТАНОВИВ:

Позивач звернувся до суду з позовом до сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Гречани» м. Хмельницький, до Хмельницької міської ради м. Хмельницький про визнання за приватним сільськогосподарським підприємством «Агрофірма» Берегиня» право власності на земельну ділянку площею 6.1395 гектарів, кадастровий номер 6810100000:12:002:0019. яка розташована у м. Хмельницький, вул. Польова, про визнання недійним та скасування державного акту про право колективної власності на землю серї ХМ № 854 . виданий 29.10.1998 року Хмельницькою міською радою народних депутатів Хмельницького району Хмельницької області в частині права власності приватного сільськогосподарського підприємства «Агрофірма» Берегиня» на земельну ділянку площею 6.1395 гектарів, кадастровий номер 6810100000 :12:002:0019, яка розташована у м. Хмельницький, вул. Польова ., а також стягнення судових витрат по справі.

Згідно зі ст. 162 Господарського процесуального кодексу України, у позовній заяві позивач викладає свої вимоги щодо предмета спору та їх обґрунтування.

Позовна заява подається до суду в письмовій формі і підписується позивачем або його представником або іншою особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи.

Позовна заява повинна містити:

1) найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;

2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім`я (прізвище, ім`я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України), а також реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серію паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), вказівку на статус фізичної особи - підприємця (для фізичних осіб - підприємців); відомі номери засобів зв`язку, офіційної електронної адреси та адреси електронної пошти;

3) зазначення ціни позову, якщо позов підлягає грошовій оцінці; обґрунтований розрахунок сум, що стягуються чи оспорюються;

4) зміст позовних вимог: спосіб (способи) захисту прав або інтересів, передбачений законом чи договором, або інший спосіб (способи) захисту прав та інтересів, який не суперечить закону і який позивач просить суд визначити у рішенні; якщо позов подано до кількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з них;

5) виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини; правові підстави позову;

6) відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов`язковий досудовий порядок урегулювання спору;

7) відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;

8) перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності); зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;

9) попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести в зв`язку із розглядом справи;

10) підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.

Якщо позовна заява подається особою, звільненою від сплати судового збору відповідно до закону, у ній зазначаються підстави звільнення позивача від сплати судового збору.

У разі пред`явлення позову особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи, в заяві повинні бути зазначені підстави такого звернення.

У позовній заяві можуть бути вказані й інші відомості, необхідні для правильного вирішення спору.

Відповідно до ст. 164 Господарського процесуального кодексу України, до позовної заяви додаються документи, які підтверджують:

1) відправлення іншим учасникам справи копії позовної заяви і доданих до неї документів;

2) сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі, або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.

Позивач зобов`язаний додати до позовної заяви всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).

За приписами ст. 174 Господарського процесуального кодексу України, суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 162, 164, 172 цього Кодексу, протягом п`яти днів з дня надходження до суду позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху.

В ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху. Якщо ухвала про залишення позовної заяви без руху постановляється з підстави несплати судового збору у встановленому законом розмірі, суд в такій ухвалі повинен зазначити точну суму судового збору, яку необхідно сплатити (доплатити).

Якщо позивач усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, вона вважається поданою у день первинного її подання до господарського суду та приймається до розгляду, про що суд постановляє ухвалу в порядку, встановленому статтею 176 цього Кодексу.

Якщо позивач не усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, заява вважається неподаною і повертається особі, що звернулася із позовною заявою.

Судом під час огляду позовних матеріалів було встановлено, що позивачем не сплачено судовий збір у встановленому законом розмірі.

Відповідно до позовної заяви позивачем заявлено в тому числі вимогу про визнання права власності на земельну ділянку (площею 6.1395 гектарів, кадастровий номер 6810100000 :12: 002:0019 . яка розташована у м. Хмельницький, вул. Польова) . Дана вимога є вимогою майнового характеру оскільки є вимогою на визнання речового права на майно (земельну ділянку). Судовий збір з даної позовної заяви повинен визначатися з урахуванням вартості спірного майна - земельної ділянки.

Згідно ч. 1 ст. 4 Закону України «Про судовий збір», судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

Відповідно до пп. 1 п. 2 ч. 2 ст. 4 Закону України «Про судовий збір», ставка судового збору за подання до господарського суду позовної заяви майнового характеру становить 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і не більше 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Проте, згідно квитанції № 21 від 17.07.2019 було сплачено судовий збір у розмірі 3842 грн., при цьому в позові позивачем не надано доказів в підтвердження вартості спірного майна (ціни позову).

Отже, з урахуванням вищевикладеного за подання даного позову до суду підлягає сплаті судовий збір у розмірі 1,5 відсотка вартості спірного майна станом на день звернення з позовною заявою.

Також, згідно з ст. 162 ГПК України позовна заява повинна містити: попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести в зв`язку із розглядом справи.

Однак, подана позовна заява не відповідає вимогам ст. 162 Господарського процесуального кодексу України, оскільки позивачем не зазначено попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести в зв`язку із розглядом справи.

З урахуванням викладених обставин суд залишає позовну заяву без руху, позивачу надається строк для усунення недоліків позовної заяви (подати докази вартості спірного майна станом на день звернення до суду з позовною заявою та докази сплати судового збору у встановленому законом розмірі, а саме 1,5 відсотків вартості спірного майна, попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести в зв`язку із розглядом справи).

На підставі викладеного, керуючись ст. 162, 164, 172, 174, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Позовну заяву залишити без руху.

2. Позивачу надати строк для усунення недоліків позовної заяви (подати докази вартості спірного майна станом на день звернення до суду з позовною заявою та докази сплати судового збору у встановленому законом розмірі, а саме 1,5 відсотків вартості спірного майна, попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести в зв`язку із розглядом справи), який не може перевищувати 5 днів з дня вручення копії даної ухвали про залишення позовної заяви без руху.

3. Копію ухвали направити сторонам у справі.

4. Відповідно до ст. 174 Господарського процесуального кодексу України, якщо позивач не усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, заява вважається неподаною і повертається особі, що звернулася із позовною заявою.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Ухвала підписана 22.07.2019р.

Суддя І.В. Заярнюк

Віддрук. 4 прим.:

1 - до справи,

2 позивачу - Приватне сільськогосподарське підприємство «Агрофірма «Берегиня» 31317, с. Грузевиця Хмельницького району Хмельницької області .

3 Відповідач-1: сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Гречани» 29000, м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 5

4 - Відповідач-2: Хмельницька міська рада 29000. м. Хмельницький, вул. Гагаріна, З

Всім реком з повід.

Попередній документ : 83150766
Наступний документ : 83150768