Рішення № 83037799, 18.06.2019, Дніпропетровський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
18.06.2019
Номер справи
160/3074/19
Номер документу
83037799
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2019 року Справа № 160/3074/19 Дніпропетровський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді Віхрової В.С.

при секретарі судового засідання Мосесові А.Р.

за участю:

представника позивача Міськевич А.В.,

представника відповідача Донцова Є.Е.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м.Дніпрі адміністративну справу за позовною заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Ком+Транс» до Головного управління ДФС у Дніпропетровській області про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень,-

ВСТАНОВИВ:

04.04.2019 р. Товариство з обмеженою відповідальністю "Ком+Транс" (надалі - позивач) звернулося до Дніпропетровського окружного адміністративного суду з позовною заявою до Головного управління ДФС у Дніпропетровській області (надалі - відповідач), в якій (з урахуванням уточнень) просить визнати протиправними та скасувати податкові повідомлення-рішення, які винесені відносно Товариства з обмеженою відповідальністю «Ком+Транс» (код ЄДРПОУ 39583282):

- форми «Р» від 28.02.2019 №0006591402, яким збільшено суму грошового зобов`язання за платежем податок на прибуток приватних підприємств на 1 866 767,00 грн., з яких: за податковими зобов`язаннями 1 505 303,00 грн.; за штрафними (фінансовими) санкціями 361 464,00 грн.;

- форми «Р» від 28.02.2019 №0006581402, яким збільшено суму грошового зобов`язання за платежем податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) на 2 120 697,5 грн., з яких: за податковими зобов`язаннями 1 696 558,00 грн.; за штрафними (фінансовими) санкціями 424 139,50 грн.

В обґрунтування позовної заяви вказано, що позивач з висновками Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, викладеними в акті перевірки від 14.12.2018 р. №72123/04-36-14-02/39583282 не погоджується, вважає податкові повідомлення-рішення ГУ ДФС у Дніпропетровській області від 28.02.2019 р. №0006591402, №0006581402 необґрунтованими, такими, що прийняті всупереч чинним нормам податкового законодавства, ґрунтуються на припущеннях посадових осіб податкового органу та завдають шкоди діловій репутації підприємства. Так, в акті перевірки зазначено, що в результаті взаємовідносин ТОВ «Ком+Транс» з контрагентами, встановлено порушення ТОВ «Ком+Транс» норм податкового законодавства України, що виразилося у здійсненні нереальних господарських операцій з товаром у зв`язку із відсутністю факту (джерела) його законного введення в обіг у попередніх ланках постачання та/або реального задекларованого виробництва. Позивач вважає, що ТОВ «Ком+Транс» надав належне обґрунтування і документальне підтвердження здійснення реальних господарських операцій у взаємовідносинах з вказаними контрагентами, що доводить сумлінне дотримання податкового законодавства України і відсутність законних підстав для збільшення сум грошового зобов`язання за податковими зобов`язаннями і штрафними санкціями. На підтвердження своєї позиції посилається на ряд рішень Верховного Суду, Європейського суду з прав людини щодо принципу індивідуальної податкової відповідальності. Звертає увагу на те, що чинним законодавством України не передбачено залежність виникнення у платника податку на додану вартість права на податковий кредит від дотримання вимог податкового законодавства іншим суб`єктом господарювання, та при дослідженні факту здійснення господарської операції оцінюватися повинні, перш за все, відносини безпосередньо між учасниками тієї операції, на підставі якої сформовані дані податкового обліку. Також, на момент здійснення правовідносин всі контрагенти ТОВ «Ком+Транс» були зареєстровані як юридичні особи, які не перебували у процесі припинення, не мали будь-яких ознак фіктивності. Позивач вважає, що наведені в акті перевірки від 14.12.2018 р. №72123/04-36-14-02/39583282 аргументи, які стали підставою прийняття оскаржуваних податкових повідомлень-рішень, не є достатніми і належними доказами, що можуть спростувати реальність господарських операцій між позивачем і зазначеними контрагентами.

За результатами автоматизованого розподілу справ між суддями Дніпропетровського окружного адміністративного суду справа 160/3074/19 передана судді Віхровій В.С.

Ухвалою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 09.04.2019 року позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Ком+Транс» залишено без руху та надано строк для усунення недоліків.

24.04.2019 року на виконання вимог ухвали суду від 09.04.2019 року позивачем подана заява, якою недоліки позовної заяви усунуті.

У відповідності до ч.1 ст.173 Кодексу адміністративного судочинства України (надалі - КАС України) підготовку справи до судового розгляду здійснює суддя адміністративного суду, який відкрив провадження в адміністративній справі.

Стаття 174 КАС України визначає, що ухвала про відкриття провадження у справі надсилається учасникам справи, а також іншим особам, якщо від них витребовуються докази, в порядку, встановленому статтею 251цього Кодексу. Одночасно з копією ухвали про відкриття провадження у справі учасникам справи надсилається копія позовної заяви з копіями доданих до неї документів.

Згідно положень ст.ст.175, 182 КАС України у строк, встановлений судом в ухвалі про відкриття провадження у справі, відповідач має право надіслати суду - відзив на позовну заяву і всі письмові та електронні докази (які можливо доставити до суду), висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову; позивачу, іншим відповідачам, третім особам - копію відзиву та доданих до нього документів. У строк, встановлений судом, позивач має право подати відповідь на відзив, а відповідач - заперечення.

Завданням розгляду справи по суті є розгляд та вирішення спору на підставі зібраних у підготовчому провадженні матеріалів, а також розподіл судових витрат (ст.192 КАС України).

Ухвалою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 25.04.2019 р. позовну заяву прийнято до розгляду, відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження, підготовче судове засідання призначено на 15.05.2019 р. о 10:40 год.

14.05.2018 року від представника позивача надійшла заява про відкладення судового засідання на іншу дату, в зв`язку із участю представника позивача у судовому засіданні в Київському апеляційному суді.

У зв`язку із чим, підготовче судове засідання 15.05.2018 р. відкладено на 03.06.2019 р. о 10:20 год.

20.05.2019 р. через канцелярію Дніпропетровського окружного адміністративного суду представником відповідача надано відзив на позовну заяву, відповідно до змісту якого останній підтримав висновки, які викладені в акті перевірки та за наслідками яких позивачу донараховані грошові зобов`язання. Зазначив, що висновки податкового органу про нереальність господарських операцій базуються на аналізі баз даних ДФС та поданої звітності по спірним контрагентам, за результатам чого по таким контрагентам встановлено: відсутність виробничого обладнання, транспортних засобів, відсутність складських та офісних приміщень, недостатню кількість трудових ресурсів, віддаленість місцезнаходження контрагентів-постачальників та згідно аналізу баз даних ДФС встановлено невідповідність придбаних та реалізованих товарів (робіт, послуг)вищезазначеними постачальниками, тобто товар, реалізований на адресу ТОВ «Ком+Транс», підприємствами-контрагентами не придбавався. Згідно даних підсистем СФП ІС «Податковий блок» ТОВ «Ком+Транс» мало взаємовідносини з підприємствами, по яким внесено ознаку ризиковості, а саме: ТОВ "Імпекс-компані" код ЄДРПОУ 40527650 та ТОВ "Ефект-маркет" код ЄДРПОУ 40540383. Податковий орган зазначає, що первинні документи, які стали підставою для формування податкового кредиту, виписані контрагентами, які не мали можливості фактично здійснювати господарські операції, у зв`язку з відсутністю майна та інших матеріальних ресурсів, економічно необхідних для здійснення операцій з купівлі-продажу або надання послуг, не можуть вважатися належно оформленими та підписаними повноважними особами звітними документами, які посвідчують факт придбання, робіт чи послуг, а тому віднесення відображених у них сум податку на додану вартість до податкового кредиту є, на думку контролюючого органу, безпідставним.

30.05.2019 р. через канцелярію Дніпропетровського окружного адміністративного суду від представника позивача надійшла відповідь на відзив на позовну заяву, відповідно до змісту якої позивач наполягає на задоволенні позовних вимог. Обґрунтовує свою позицію наявністю порушень підприємством вимог законодавства при веденні господарської діяльності. Крім того, відповідачем не наводиться посилання на вирок суду про притягнення винних осіб контрагентів за злочин, передбачений ст.205 Кримінального кодексу України, в той час як свідчення певних осіб є неналежним доказом та не можуть підтвердити безумовну вину цих осіб у вчиненні правопорушення щодо реєстрації фіктивного підприємництва, а також не встановлено обізнаність позивача щодо протиправного характеру діяльності його контрагентів. Таким чином, на думку позивача, наведені відповідачем доводи не спростовують реальність операцій позивача з зазначеними контрагентами. Натомість, у відповіді на відзив представник позивача стверджує про належне оформлення первинних документів, які долучає до відповіді, а також стверджує про подальшу реалізацію придбаних послуг/товарів у своїй господарській діяльності, на підтвердження чого надає первинну документацію, складену за результатом господарських операцій з замовниками послуг з капітального будівництва та прибирання доріг, для належного виконання з якими позивач звертався до субпідрядних організацій, господарські операції з якими є предметом перевірки.

У підготовче судове засідання 03.06.2019 р. прибули уповноважені представники сторін.

Представником позивача додатково подано до справи лист-запит про надання пояснень ОСОБА_1 , який перебував на посаді директора ТОВ «КОМ+ТРАНС» у період з 15.01.2015 року по 08.06.2018 року; лист-відповідь ОСОБА_1 з поясненнями щодо господарської діяльності позивача, а також заяву про долучення доказів на підтвердження розміру витрат, які сторона сплатила у зв`язку з розглядом справи, а саме: витрат на професійну правничу допомогу.

Для надання представником відповідача заперечень на відповідь на відзив на позовну заяву та додаткових доказів представником позивача, розгляд справи відкладено до 09:30 год. 10.06.2019 р.

У підготовче судове засіданні 10.06.2019 р. прибули уповноважені представники сторін.

Представником відповідача надані письмові пояснення по справі щодо незгоди з відшкодуванням витрат на правничу правову допомогу позивача у разі задоволення позову.

Також представником відповідача у судовому засіданні заявлено клопотання про витребування у позивача належним чином засвідчених копій договорів з генеральними підрядниками-замовниками послуг з капітального будівництва та ремонту доріг, прибирання доріг.

У зв`язку із чим розгляд справи відкладено до 11:20 год. 18.06.2019 р.

У підготовче судове засідання 18.06.2019 р. прибули уповноважені представники сторін.

Представником позивача надано договори на виконання робіт, укладені між ТОВ «КОМ+ТРАНС» та Замовниками - Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації, ПП «Сегмент», ТОВ «Територія-Д» та пояснено, що зазначеними договорами не заборонено підприємству позивача залучати до виконання цих договорів субпідрядні підприємства. Зазначене також не заборонено цивільним законодавством України.

Також представником позивача надані пояснення, що у грудні 2016 року ТОВ «КОМ+ТРАНС» виконував роботи на об`єкті «Полігон ТПВ по вул. Дорожній м. Дніпродзержинськ. Реконструкція (сканування та довантаження існуючого звалища сміття)», де замовником є Департамент ЖКГ та будівництва Дніпропетровської ОДА. У зв`язку з стислим терміном виконання робіт (кінець року) та великими обсягами цих робіт був залучений субпідрядник ТОВ «СМАРТ КОМПАНІ» згідно договору № 74 на суму 1490884, 28 грн. Крім того, ТОВ «КОМ+ТРАНС» виконувало роботи власними силами, однак у зв`язку із недостатньою кількістю будівельної техніки, було залучено спеціалізовану будівельну техніку субпідрядників: ТОВ «Люкс Індастрі», ТОВ «СМАРТ-КОМПАНІ», ТОВ «Баркус», що підтверджується відповідними договорами. Для прибирання та виконання робіт по об`єктах будівництва позивачем також були залучені підприємства ТОВ «СМАРТ-КОМПАНІ», ТОВ «ЛЮКС Індастрі» та ТОВ «ІМЕКС-КОМПАНІ».

Заслухавши думку сторін, суд ухвалив закінчити підготовче провадження та перейти до розгляду справи по суті у цей же день.

Представник позивача позовні вимоги підтримав, просив їх задовольнити.

Представник відповідача проти позову заперечував, просив в його задоволенні відмовити.

Повно та всебічно дослідивши матеріали справи, оцінивши докази наявні у суду, заслухавши пояснення сторін, суд, встановив наступні обставини та відповідні ним правовідносини.

Судом встановлено, що у період з 20.09.2017 р. по 07.12.2018 р. на підставі направлень № 12765, 12767, 12766, виданих Головним управлінням ДФС у Дніпропетровській області, головними державними ревізором-інспектора відділу перевірок у сфері матеріального виробництва управління аудиту ГУ ДФС у Дніпропетровській області Світач Юлії Степанівни, головним державним ревізором інспектором відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями управління аудиту ГУ ДФС у Дніпропетровській області Келембету О.В. та головними державними ревізором-інспектором відділу контрольно-перевірочної роботи юридичних осіб управління податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС у Дніпропетровській області Навроцькому О.В. , відповідно до пункту 20.1.4 п.20.1 ст.20, пункту 75.1 статті 75, пункту 77.1, пункту 77.4, статті 77, пункту 82.2 статті 82 ПК України, плану графіка проведення документальних виїзних перевірок платників податків на 2018 рік, на підставі наказу ГУ ДФС у Дніпропетровській області від 06.09.2017 р. №4820-п. проведена документальна планова виїзна перевірка Товариства з обмеженою відповідальністю «Ком+Транс» з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 15.01.2015 р. по 30.06.2017 р., валютного законодавства за період з 15.01.2015 р. по 30.06.2017 р., з питань єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з 15.01.2015 р. по 30.06.2017 р.

Перевіркою встановлені в тому числі порушення ТОВ «Ком+Транс»:

1) п.п. 134.1.1 п.134.1 ст.134 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р., в результаті чого занижено податок на прибуток на загальну суму 1505303 грн. у т.ч. у 2015 році - 59447 грн., у 2016 році - 1373256 грн., у 1 пів. 2017 року - 72600 грн.

2) п.198.2, п.198.3, п.198.6 ст. 198 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 за № 2755-VI (зі змінами та доповненнями) в результаті чого занижено податок на додану вартість на загальну суму 1762610 грн., у т.ч. за листопад 2015 - 42 579 грн., грудень 2015 - 23473 грн., червень 2016 р. - 238 467 грн., серпень 2016 - 355 643 грн., вересень 2016 - 511321 грн., листопад 2016 р. - 261 979 грн., грудень 2016 - 248 481 грн., лютий 2017 - 80 667 грн.

За наслідками зазначених вище встановлених перевіркою порушень податковим органом винесені наступні податкові повідомлення-рішення:

- №0006591402 від 28.02.2019 р., яким збільшено суму грошового зобов`язання за платежем податок на прибуток приватних підприємств на 1 866 767,00 грн., з яких: за податковими зобов`язаннями 1 505 303,00 грн.; за штрафними (фінансовими) санкціями 361 464,00 грн.;

- №0006581402 від 28.02.2019 р., яким збільшено суму грошового зобов`язання за платежем податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) на 2 120 697,5 грн., з яких: за податковими зобов`язаннями + 1 696 558,00 грн.; за штрафними (фінансовими) санкціями 424 139,50 грн.

Висновки податкового органу, які стали підставою для донарахування позивачу податкових зобов`язань з податку на додану вартість та податку на прибуток приватних підприємства, ґрунтуються на наступних обставинах.

В ході проведення перевірки ТОВ «Ком+Транс» встановлено взаємовідносини з контрагентами постачальниками ТОВ "Імпекс-компані" код ЄДРПОУ 40527650, ТОВ "Баркус" код ЄДРПОУ 40720072, ПП "Ентер-Сеп" код ЄДРПОУ 40717599, ТОВ "Ефект-маркет" код ЄДРПОУ 4054038, ТОВ «Люкс Індастрі» Код ЄДРПОУ 39627345, ТОВ "СмартКомпанні" код ЄДРПОУ 40043816, ТОВ "Квінт Сістем" код ЄДРПОУ 40093698, ТОВ "Дорнес" код ЄДРПОУ 39936769, ТОВ "Ідеал-нафта" код ЄДРПОУ 40874360, ТОВ "Сандра Трейд" код ЄДРПОУ 39464802, щодо яких не підтверджено реальність здійснення господарських операцій, а саме: асортимент придбаної номенклатури не відповідає реалізованій; відсутнє придбання товарів (послуг), необхідних для ведення господарської, діяльності: газу, електроенергії, не встановлено придбання послуг по оренді землі, складських приміщень, навантажувально-розвантажувальних робіт; сукупність фактів та обставин, що характеризують діяльність суб`єктів господарювання, задіяних в ланцюгу, свідчить те, що метою їх функціонування є створення виключно документообігу по нереальним господарським операціям для отримання податкової вигоди; недостатньо трудових ресурсів; відсутність виробничого обладнання, транспортних засобів, відсутність складських та офісних приміщень, основних фондів, що дає змогу ставити підсумнів факт здійснення суб`єктом господарювання, задекларованого основного видудіяльності. Це свідчить про відсутність у підприємств необхідних умов для здійснення господарської діяльності в частині продажу товару.

Таким чином, контролюючий орган зазначає, що первинні документи, які стали підставою для формування податкового кредиту, виписані контрагентами, які не мали можливості фактично здійснювати господарські операції, у зв`язку з відсутністю майна та інших матеріальних ресурсів, економічно необхідних для здійснення операцій з купівлі-продажу або надання послуг, не можуть вважатися належно оформленими та підписаними повноважними особами звітними документами, які посвідчують факт придбання товарів, робіт чи послуг, а тому віднесення відображених у них сум ПДВ до податкового кредиту є безпідставним.

Аналогічні обставини були наведені представником відповідача у судових засіданнях та відображені у відзиві на позовну заяву.

З викладеного вбачається, що висновки акту перевірки ґрунтуються виключно на встановлених податковим органом порушеннях контрагентів позивача без дослідження господарських операцій між ними.

Вирішуючи спір по суті заявлених позовних вимог, суд виходить з наступного.

Відповідно до п.п.14.1.36 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України господарська діяльність - діяльність особи, що пов`язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» первинний документ - це документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення.

Господарською операцією є дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов`язань, власному капіталі підприємства.

Системний аналіз вказаної норми свідчить, що лише в разі фактичного здійснення господарської операції документ може вважатися первинним та тим самим підтверджувати реальність проведення такої господарської операції. Тому, якщо фактичного здійснення господарської операції не було, відповідні документи не можуть вважатися первинними документами для цілей ведення податкового обліку, навіть за наявності всіх формальних реквізитів таких документів, що передбачені чинним законодавством. А для підтвердження даних податкового обліку можуть братися до уваги лише ті первинні документи, які складені в разі фактичного здійснення господарської операції, яка має спричиняти реальні зміни майнового стану платника податків.

Пунктом 138.2 ст. 138 Податкового кодексу України визначено, що витрати, які враховуються для визначення об`єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення платником податку витрат, обов`язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, встановлених розділом II цього Кодексу.

При цьому відповідно до пп. 139.1.9 п. 139.1 ст. 139 Податкового кодексу України не включаються до складу витрат витрати, не підтверджені відповідними розрахунковими, платіжними та іншими первинними документами, обов`язковість ведення і зберігання яких передбачена правилами ведення бухгалтерського обліку та нарахування податку.

Водночас відповідно до п. 198.3 ст. 198 Податкового кодексу України податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг, але не вище рівня звичайних цін, визначених відповідно до статті 39 цього Кодексу, та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 цьогоКодексу, протягом такого звітного періоду у зв`язку з: придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку; придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті, з метою подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку.

Аналіз вищевикладених норм податкового законодавства свідчить, що необхідною умовою для віднесення сплачених у ціні товарів (послуг) сум податку на додану вартість є факт придбання послуг із метою їх використання в господарській діяльності. Тому податковий кредит для цілей визначення об`єкта оподаткування податком на додану вартість мають бути фактично здійснені і підтвердженні належним чином складеними первинними документами, що відображають реальність господарської операції, яка є підставою для формування податкового обліку платника податків.

Відповідно до п.198.6 ст.198 Податкового кодексу України не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв`язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені податковими накладними (або підтверджені податковими накладними, оформленими з порушенням вимог статті 201 цього Кодексу) чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 цього Кодексу.

Платник податку зобов`язаний надати покупцю (отримувачу) на його вимогу підписану уповноваженою платником особою та скріплену печаткою (за наявності) -податкову накладну, у якій зазначаються в окремих рядках обов`язкові реквізити, визначені в п.201.1 ст. 201 Податкового кодексу України.

Відповідно до п. 201.8 ст. 201 Податкового кодексу України право на нарахування податку та складання податкових накладних надається виключно особам, зареєстрованим як платники податку в порядку, передбаченому статтею 183 цього Кодексу.

Відповідно до п. 201.10 ст. 201 Податкового кодексу України податкова накладна видається платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, на вимогу покупця та є підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.

Згідно п.123.1 ст.123 Податкового кодексу України у разі якщо контролюючий орган самостійно визначає суму податкового зобов`язання, зменшення суми бюджетного відшкодування та/або від`ємного значення суми податку на додану вартість платника податків на підставах, визначених підпунктами 54.3.1, 54.3.2,54.3.4, 54.3.5, 54.3.6 пункту54.3статті 54 цього Кодексу, - тягне за собою накладення на платника податків штрафу в розмірі 25 відсотків суми визначеного податкового зобов`язання, завищеної суми бюджетного відшкодування. При повторному протягом 1095 днів визначенні контролюючим органом суми податкового зобов`язання з цього податку, зменшення суми бюджетного відшкодування - тягне за собою накладення на платника податків штрафу у розмірі 50 відсотків суми нарахованого податкового зобов`язання, завищеної суми бюджетного відшкодування.

В інформаційному листі Вищого адміністративного суду України №1936/11/13-11 від 01.11.2011 р. зазначено, що задля вжиття належних заходів із метою встановлення обставин реальності здійснення спірної господарської операції суди повинні витребувати у платника податків ті докази, які не надані учасниками справи, але які, на думку суду, можуть підтвердити або спростувати доводи податкового органу щодо наявності порушень з боку платника податків.

Позивачем до матеріалів справи були долучені копії первинної документації підприємства по кожному з контрагентів, а саме: договори поставки зі специфікаціями, податкові та видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки на оплату, виписок по рахунках, платіжні документи.

Судом встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Ком+Транс» здійснює господарську діяльність на території міста Дніпро. Основним видом діяльності ТОВ «Ком+Транс» є «Інші види послуг по прибиранню», додаткові види діяльності: 43.22 Монтаж систем водопостачання, опалення та кондиціонування повітря, 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, не включені в інші категорії, 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля, 49.41 Вантажні перевезення автомобільним транспортом, 42.11 Будування доріг та шосе, 42.21 Будування розподільчих інженерних об`єктів, 42.22 Будування розподільчих об`єктів для забезпечення електроенергією та телекомунікаціями.

Товариством з обмеженою відповідальністю «Ком+Транс» (Генеральний підрядник) укладено договір №69 від 27.05.2016 року з Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації, в особі директора департаменту Коломойця Андрія Вікторовича, який діє на підставі Положення та є Замовником згідно умов договору.

Предмет договору №69 від 27.05.2016 року, згідно п.п.1.1 п.1: «На підставі рішення обласної ради від 04.12.2015 року № 705-35/VI «Про обласний бюджет на 2016 рік» та розпорядження голови облдержадміністрації від 12.05.2016 року № P-213/0/3-16 «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 26.01.2016 року № Р-30/0/3-16» за завданням Замовника, Генеральний підрядник зобов`язується на свій ризик відповідно до проектної документації виконати роботи по об`єкту: роботи ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 - інше «Капітальний ремонт дороги по вул. Центральній в с. Першотравенка, Магдалинівського району Дніпропетровської області» (далі роботи), а Замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконані Роботи.

Також, Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації, в особі директора департаменту Коломойця Андрія Вікторовича, який діє на підставі Положення (далі- Замовник), з однієї сторони і Товариство з обмеженою відповідальністю «Ком+Транс», в особі директора Кірова Олександра Миколайовича, який діє на підставі Статуту (далі - Генеральний підрядник), з іншої сторони, (Замовник та Генеральний підрядник) разом іменуються - Сторони, а будь-яка окремо - Сторона), керуючись загальними умовами укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 року № 668, Законом України «Про здійснення державних закупівель», Цивільним і Господарським кодексом України, уклади договір № 87 від 07.06.2016 року на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт вул. Калініна с. Прядівка, Царичанського району».

13.06.2016 року між Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації, в особі директора департаменту Коломойця Андрія Вікторовича, який діє на підставі Положення (далі - Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Ком+Транс», в особі директора Кірова Олександра Миколайовича, який діє на підставі Статуту (далі - Генеральний підрядник) укладено договір № 97А на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт покриття дороги по вул. Центральна (Комсомольська), с. Шульгівка Петриківського району Дніпропетровської області».

06.06.2016 року Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації (Замовник) і Товариство з обмеженою відповідальністю «Ком+Транс» (Генеральний підрядник) уклали договір № 82 на виконання ремонтних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт вул. Гагаріна від вул. Промислова по вул.Леніна, м. Вільногірськ Дніпропетровської області».

04.05.2016 року Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації (Замовник) уклав договір № 32Б з Товариством з обмеженою відповідальністю «Ком+Транс» (Генеральний підрядник) на виконання робіт по об`єкту «полігон ТПВ по вул. Дорожній м. Дніпродзержинськ. Реконструкція (сканування та дозавантаження існуючого звалища сміття)».

04.07.2016 року між Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації, як Замовником та Товариством з обмеженою відповідальністю «Ком+Транс», як Генеральним підрядником, укладено договір №109 від 04.07.2016 року на виконання робіт по об`єкту «Будівництво автомобільної дороги по вул. Південна, м. Вільногірськ Дніпропетровської області».

09.06.2016 року Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації (Замовник), уклало договір №91 з Товариством з обмеженою відповідальністю «Ком+Транс», як Генеральним підрядником, на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт вул. Слизькоухого в м. Верхньодніпровськ».

17.06.2016 року між Приватним підприємством «Сегмент», іменоване надалі «Генпідрядник», в особі директора ОСОБА_2, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Ком+Транс», іменоване надалі «Субпідрядник», в особі директора ОСОБА_1, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, укладено договір № 65-12 про наступне: субпідрядник (ТОВ «Ком+Транс») зобов`язується виконати роботи з капітального ремонту дороги Соборна (колишня вул.. Комінтерна) в с. Єлизаветівка Петриківського району Дніпропетровської області, а Генпідрядник зобов`язується прийняти і оплатити виконані роботи.

17.06.2016 року згідно договору субпідряду № 48-10 Приватне підприємство «Сегмент», іменоване надалі «Генпідрядник», в особі директора ОСОБА_2 ,що діє на підставі Статуту, з одного боку, та Товариство з обмеженою відповідальністю "Ком+Транс", іменоване надалі «Субпідрядник», в особі директора ОСОБА_1, який діє на підставі Статуту з іншої сторони уклали зазначений договір, згідно якого субпідрядник (ТОВ «Ком+Транс») зобов`язується виконати роботи з капітального ремонту в`їздної дороги від мосту до вул. Комсомольської в смт. Дніпровське, Верхньодніпровського району, Дніпропетровської області, а Генпідрядник зобов`язується прийняти і оплатити виконані роботи.

17.06.2016 року між Приватним підприємство «Сегмент» (Генпідрядник) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Ком+Транс", іменоване надалі «Субпідрядник», укладено договір № 58-11, згідно якого субпідрядник (ТОВ «Ком+Транс») зобов`язується виконати роботи з капітального ремонту вул. Івана Сірка смт. Аули, Криничанського району.

17.06.2016 року Приватне підприємство «Сегмент» (Генпідрядник), уклало договір № 72-13 з Товариством з обмеженою відповідальністю "Ком+Транс", іменоване надалі «Субпідрядник», на виконання роботи з капітального ремонту вул. Совєтської в м. Верхньодніпровськ.

27.09.2016 року між Приватним підприємством «Сегмент», як генпідрядником та Товариством з обмеженою відповідальністю "Ком+Транс", укладено договір субпідряду №41А-17 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття по просп. Леніна в м. Дніпродзержинську».

27.07.2016 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Територія-Д» (Генеральний підрядник) та Товариство з обмеженою відповідальністю "Ком+Транс" (субпідрядник) уклали договір субпідряду №СП-52, за яким генпідрядник доручає, а субпідрядник зобов`язує в порядку та на умовах, визначених цим Договором надати послуги благоустрою.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Ком+Транс", як генеральний підрядник та субпідрядник, з метою виконання господарських зобов`язань, за вище вказаними договорами укладало договори поставки, купівлі-продажу, субпідряду та договори підряду з наступними контрагентами: ТОВ "Імпекс-компані" код ЄДРПОУ 40527650, ПП "Ентер-Сеп" код ЄДРПОУ 40717599, ТОВ "Ефект-маркет" код ЄДРПОУ 40540383, ТОВ "Баркус" код ЄДРПОУ 40720072, ТОВ «Люкс Індастрі» Код ЄДРПОУ 39627345, ТОВ "СмартКомпанні" код ЄДРПОУ 40043816, ТОВ "Квінт Сістем" код ЄДРПОУ 40093698, ТОВ "Дорнес" код ЄДРПОУ 39936769, ТОВ "Ідеал-нафта" код ЄДРПОУ 40874360, ТОВ "Сандра Трейд" код ЄДРПОУ 39464802.

Так, між ТОВ "Баркус" (субпідрядник за договором, код 40720072) і ТОВ КОМ+ТРАНС» (Генпідрядник за договором) укладено договір субпідряду №51 від 19.09.2016 р., за умовами якого субпідрядник зобов`язується виконати роботи з капітального ремонту доріг на об`єктах Генпідрядника, а Генпідрядник зобов`язується прийняти і оплатити виконані роботи.

На підтвердження виконання субпідрядних робіт ТОВ «Баркус» подано на адресу ТОВ «Ком+Транс» акти виконаних робіт та зареєстровано податкові накладні на реалізацію послуг капітального ремонту вулиць у жовтня 2016 року на загальну суму 396939,9 грн., у т.ч. ПДВ 79387,98 грн., а саме:

- акт виконаних робіт ТОВ «Баркус» по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття по просп. Леніна в м. Дніпродзержинську» № 4 від 31.10.2016 року та податкова накладна №42 від 31.10.2016 року на суму без ПДВ 116951,79 грн. (сума ПДВ 23390,36 грн.), замовником робіт по якому у ТОВ «КОМ+ТРАНС» є ПП «СЕГМЕНТ», акт № 31 до договору №41А-17 від 27.09.2016 року на суму 3582525,01 грн. за жовтень 2016 року;

- акт виконаних робіт ТОВ «Баркус» по об`єкту «Будівництво автомобільної дороги по вул. Південна, м. Вільногірськ, Дніпропетровської області» № 1 від 31.10.2016 року та податкова накладна №43 від 31.10.2016 року на суму без ПДВ 164913,7 грн. (сума ПДВ 32982,74 грн.), замовником робіт у ТОВ «КОМ+ТРАНС» є Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації, акт № 25 до договору №109 від 04.07.2016 року на суму 3589878,28 грн. за жовтень 2016 року;

- акт виконаних робіт ТОВ «Баркус» по об`єкту «Будівництво автомобільної дороги по вул. Південна, м. Вільногірськ Дніпропетровської області» № 2 від 31.10.2016 року та податкова накладна №44 від 31.10.2016 року на суму без ПДВ 92368,94грн. (сума ПДВ 18473,79 грн.),замовником робіт у ТОВ «КОМ+ТРАНС» є Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації, акт № 25 до договору №109 від 04.07.2016 року на суму 3589878,28 грн. за жовтень 2016 року;

- акт виконаних робіт ТОВ «Баркус» по об`єкту «Капітальний ремонт вул. Слизькоухого в м. Верхньодніпровськ» № 3 від 31.10.2016 року та податкова накладна №45 від 31.10.2016 року на суму без ПДВ 22705,47 грн. (сума ПДВ 4541,09 грн.)замовником робіт у ТОВ «КОМ+ТРАНС» є Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації, акт № 30 до договору №91 від 09.06.2016 року, пункти з 7 по 19, на суму 218170,61 грн. за жовтень 2016 року.

Щодо взаємовідносин позивача з ТОВ «Люкс Індастрі» Код ЄДРПОУ 39627345, між, ТОВ «Люкс Індастрі» (субпідрядник) та ТОВ «КОМ+ТРАНС» (Генпідрядник за договором) укладено договір субпідряду №57 від 11.07.2016 року про виконання субпідрядних робіт з капітального ремонту доріг на об`єктах Генпідрядника.

На підтвердження виконання умов договору ТОВ «Люкс Індастрі» на ім`я ТОВ «КОМ+ТРАНС» надано акти виконаних робіт та зареєстровано податкові накладні на реалізацію послуг капітального ремонту доріг у серпні 2016 року, а саме:

- акт виконаних робіт ТОВ «Люкс Індастрі» по об`єкту ««Капітальний ремонт дороги по вул. Центральній в с. Першотравенка Магдалинівського району Дніпропетровської області»» від 26.08.2016 року №1 та податкова накладна №1255 від 26.08.2016 року на суму без ПДВ 29810,48 грн. (сума ПДВ 4968,41 грн.). Замовником робіт по об`єкту є Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації, акт № 10 до договору №69 від 27.05.2016 року, на суму 993577,38 грн. за серпень 2016 року;

- акт виконаних робіт ТОВ «Люкс Індастрі» по об`єкту «Капітальний ремонт вул.Калініна с. Прядівка Царичанського району» від 26.08.2016 року №2 та податкова накладна №1256 від 26.08.2016 року на суму без ПДВ 10330,84 грн. (сума ПДВ 1721,81 грн.). Замовником робіт по об`єкту є Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації, акт № 12 до договору №87 від 07.06.2016 року, на суму 397427,24 грн. за серпень 2016 року;

- акт виконаних робіт ТОВ «Люкс Індастрі» по об`єкту «Капітальний ремонт покриття дороги по вул. Центральна (Комсомольська), с. Шульгівка Петриківського району Дніпропетровської області» від 26.08.2016 року №3 та податкова накладна №1257 від 26.08.2016 року на суму без ПДВ 105439,52 грн. (сума ПДВ 17573,25 грн.). Замовником робіт по об`єкту є Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації, акт № 15 до договору №97 від 13.06.2016 року, на суму 971319, 50 грн. за серпень 2016 року;

04.07.2016 року між ТОВ «Люкс Індастрі» (субпідрядник) та ТОВ «КОМ+ТРАНС» (Генпідрядник за договором) укладено договір субпідряду № 48-1 про виконання субпідрядником робіт з капітального ремонту в`їздної дороги від мосту до вул.. Комсомольської в смт. Дніпровське Верхньодніпровського району.

На виконання умов зазначеного вище договору ТОВ «Люкс Індастрі», подало на ім`я ТОВ «КОМ+ТРАНС» акт виконаних робіт по об`єкту «вул. Комсомольської в смт. Дніпровське Верньодніпровського району Дніпропетровської області» №1 від 29.08.2016 року та податкову накладну від 29.08.2016 року №1422 на суму без ПДВ 626313, 48 грн. (сума ПДВ 104385,58 грн.). Замовником робіт по об`єкту є ПП «Сегмент», акт №14 до договору №48-10 від 17.06.2016 року, на суму 645684,00 грн. за серпень 2016 року.

04.07.2016 року між ТОВ «Люкс Індастрі» (субпідрядник) та ТОВ «КОМ+ТРАНС» (Генпідрядник за договором) укладено договір субпідряду № 65-1 про виконання субпідрядником робіт з капітального ремонту дороги по вул. Соборна в с. Єлизаветівка Петриківського р-ну Дніпропетровської області.

На виконання умов зазначеного договору ТОВ «Люкс Індастрі», подало на ім`я ТОВ «КОМ+ТРАНС» акт виконаних робіт по об`єкту «капітальний ремонт дороги по вул. Соборна в с. Єлизаветівка Петриківського р-ну Дніпропетровської області» №1 від 29.08.2016 року та податкову накладну від 29.08.2016 року №1421 на суму без ПДВ 1156957,12 грн. (сума ПДВ 192826,19 грн.). Замовником робіт по об`єкту є ПП «Сегмент», акт №13 до договору №65-12 від 17.06.2016 року, на суму 1192739,29 грн. за серпень 2016 року.

Щодо взаємовідносин ТОВ «КОМ+ТРАНС» з ТОВ «СмартКомпані»: 01.09.2016 року ТОВ «КОМ+ТРАНС» (надалі замовник) та ТОВ «СмартКомпані» (надалі підрядник) уклали договір № 52/1, згідно якого підрядник зобов`язується надати послуги з благоустрою (послуги з утримання автошляхів міста, послуги щодо підмітань) на свій ризик, власними силами і засобами та здати послуги замовнику в обумовлені Договором строки, а замовник зобов`язується прийняти надані послуги та оплатити їх на умовах, визначених даним Договором.

На виконання умов договору від 01.09.2016 року № 52/1ТОВ «СмартКомпані», подало на ім`я позивача акт виконаних робіт №1 від 30.09.2016 року та податкову накладну № 85 від 30.09.2016 року. Замовником робіт по об`єкту є ТОВ «ТЕРИТОРІЯ-Д», акт №09/103 до договору №128/16 від 27.07.2016 року, на суму 455887,68 грн. за вересень 2016 року.

Також, між ТОВ «СмартКомпані» та ТОВ «КОМ+ТРАНС» укладено договір №74 від 18.10.2016 року на виконання робіт по об`єкту «полігон ТПВ по вул. Дорожній м. Дніпродзержинськ. Реконструкція (сканування та дозавантаження існуючого звалища сміття)».

На підтвердження виконання умов зазначеного договору ТОВ «СмартКомпані», надало на ім`я ТОВ «КОМ+ТРАНС» акт виконаних робіт по об`єкту «полігон ТПВ по вул. Дорожній м. Дніпродзержинськ. Реконструкція (сканування та дозавантаження існуючого звалища сміття)» № 1 від 23.12.2016 року та податкові накладні від 23.12.2016 року №305, 304, 306. Замовником робіт по об`єкту є Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації, акт №5 до договору №32Б від 04.05.2016 року, на суму 3411555,02 грн. за грудень 2016 року.

25.09.2016 року між ТОВ «Смарт Компані» та ТОВ «КОМ+ТРАНС» укладено договір субпідряду № 30 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт вул. Гагаріна від вул. Промислова по вул. Леніна, м. Вільногірськ, Дніпропетровської області».

На підтвердження виконання умов договору ТОВ «Смарт Компані» надано акт виконаних робіт № 1 від 30.09.2016 року та податкову накладну № 84 від 30.09.2016 року. Замовником робіт по об`єкту є Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації, акт №25 до договору №82 від 06.06.2016 року, на суму 1068067,68 грн. за вересень 2016 року.

Щодо взаємовідносин ТОВ «КОМ+ТРАНС» з ТОВ «ІМЕКС-КОМПАНІ»: 01.07.2016 року між ТОВ «КОМ+ТРАНС» та ТОВ «ІМЕКС-КОМПАНІ» укладено договір субпідряду №58/1 від 01.07.2016 року, акт № 1 за серпень 2016 року на виконання умов договору субпідрядником ТОВ «ІМЕКС-КОМПАНІ» надано акт виконаних робіт №1 від 11.08.2016 року та податкову накладну від 11.08.2016 року №411. Замовником робіт по об`єкту «Капітальний ремонт вул. Івана Сірка смт. Аули, Криничанського району» є ПП «Сегмент», відповідно до акт у№ 9 до договору №58-11 від 17.06.2016 року на суму 1129989,95 грн.

04.07.2016 року між ТОВ «КОМ+ТРАНС» та ТОВ «ІМЕКС-КОМПАНІ» укладено договір субпідряду №72/41 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт вул. Совєтської в м. Верхньодніпровськ». Замовником робіт по об`єкту «Капітальний ремонт вул. Івана Сірка смт. Аули, Криничанського району» є ПП «Сегмент», відповідно до акту № 18 до договору №72-13 від 17.06.2016 року на суму 501557,68 грн. за вересень 2016 року. На виконання умов договору ТОВ «ІМЕКС-КОМПАНІ» надало акт виконаних робіт № 1 від 12.09.2016 року та податкову накладну № 65 від 12.09.2016 року. на суму 397066,50 грн., в т.ч. ПДВ 79413,30 грн.

Щодо взаємовідносин ТОВ «КОМ+ТРАНС» з ТОВ «Ідеал-Нафта»: 20.01.2017 року між ТОВ «КОМ+ТРАНС» та ТОВ «Ідеал-Нафта» укладено договір №14 на поставку продукції.

На виконання умов договору ТОВ «Ідеал-Нафта» надало податкові та видаткові накладні:

- видаткова накладна № 1217 від 01.02.2017 року та податкова накладна №211 від 01.02.2017 року номенклатура «сіль кам`яна, сорт вищий, крупність 3, без пакування» на загальну суму 71001 грн. з ПДВ. Товар використано при наданні послуг щодо очищення, посипання та видалення снігу, замовник робіт ТОВ «Екосфера Дніпро», згідно акту № 01/05 на суму 150528,89 грн. Акт списання ТМЦ №11 від 15.02.2017 року та акт списання ТМЦ від 28.02.2017 року №12.;

- видаткова накладна № 6217 від 06.02.2017 року та податкова накладна №212 від 06.02.2017 року номенклатура «сіль кам`яна, сорт вищий, крупність 3, без пакування» на загальну суму 71001 грн. з ПДВ. Товар використано при наданні послуг щодо очищення, посипання та видалення снігу, замовник робіт ТОВ «Територія-Д», згідно акту № 02/02 на суму 473414,50 грн. Акт списання ТМЦ №13 від 28.02.2017 року;

- видаткова накладна № 7217 від 07.02.2017 року та податкова накладна №213 від 07.02.2017 року номенклатура «Пісок» на загальну суму 200000 грн. з ПДВ. Товар використано при наданні послуг щодо очищення, акти на списання ТМЦ №11,12,13,14,15,16;

- видаткова накладна № 8217 від 08.02.2017 року та податкова накладна №214 від 08.02.2017 року номенклатура «сіль кам`яна, сорт вищий, крупність 3, без пакування» на загальну суму 74382 грн. з ПДВ. Товар використано при наданні послуг щодо очищення, посипання та видалення снігу, замовник робіт ТОВ «Територія-Д», згідно акту № 02/05 до договору №СП-52 від 27.07.2016 року на суму 256890,56 грн. Акт списання ТМЦ №14 від 28.02.2017 року;

- видаткова накладна № 3217 від 13.02.2017 року та податкова накладна №240 від 13.02.2017 року номенклатура «сіль кам`яна, сорт вищий, крупність 3, без пакування» на загальну суму 67620 грн. з ПДВ. Товар використано при наданні послуг щодо очищення, посипання та видалення снігу та території міста, замовник робіт ТОВ «Екосфера Дніпро», згідно акту № 01/05 до договору №1 від 03.01.2017 року на суму 403177,43 грн. та 24776,10 грн. за лютий 2017 року. Акт списання ТМЦ №15, №16 від 28.02.2017 року.

Щодо взаємовідносин ТОВ «КОМ+ТРАНС» з ТОВ «Дорнес»: згідно договору № 39 від 14.05.2016 року на постачання товарів ТОВ «Дорнес» (постачальник) з одного боку та ТОВ «КОМ+ТРАНС» в подальшому «Покупець» з другого боку уклали даний договір про поставку продукції.

ТОВ «Дорнес» надано видаткові накладні на реалізацію гідроізоляційних матів, податкові накладні зареєстровано в ЄДРПН у червні 2016 року на загальну суму 1430800грн. (в т.ч. ПДВ 238466,67 грн.), а саме:

- видаткова накладна № 486 від 30.06.2016 року, податкова накладна № 452 від 23.06.2016 року на суму 63000грн в т.ч. ПДВ 315000 та податкова накладна № 451 від 23.06.2016 року на суму 322000грн. з ПДВ, номенклатура «Гідроізоляційні мати»;

- видаткова накладна № 583 від 08.07.2016 року, податкова накладна № 450 від 23.06.2016 року на суму 420000 з ПДВ та податкова накладна № 543 від 30.06.2016 року на суму 310800 грн. з ПДВ, номенклатура «Гідроізоляційні мати».

Товар «Гідроізоляційні мати» був використаний на об`єкті «полігон ТПВ по вул. Дорожній м. Дніпродзержинськ. Реконструкція (сканування та дозавантаження існуючого звалища сміття)», замовником робіт по об`єкту є Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації згідно акту № 2 до договору №32Б від 04.05.2016 року. на суму 4 835444,50 грн. за вересень 2016 року. Акт списання ТМЦ №34 від 30.09.2016 року.

Щодо взаємовідносин ТОВ «КОМ+ТРАНС» з ТОВ «Квінт Сістем»: 22.08.2016 року ТОВ «КОМ+ТРАНС» укладено договір поставки № 68 з ТОВ «Квінт Сістем» предметом якого є капітальний ремонт автомобіля КРАЗ -6510, держ. номер НОМЕР_1 , акт виконаних робіт №1 від 02.09.2016 року на суму 240900 грн. з ПДВ та акт виконаних робіт № 2 від 09.09.2016 року на суму 299400,00 грн. з ПДВ, внутрішні потреби ТОВ «КОМ+ТРАНС».

01.09.2016 року між ТОВ «КОМ+ТРАНС» та ТОВ «Квінт Сістем» укладено договір № 73 на поставку продукції.

ТОВ «Квінт Сістем» надано видаткові накладні на реалізацію щебеню, металевої опори, резервуару та акти виконаних робіт послуг з капітального ремонту, податкові накладні зареєстровані в ЄДРПН за вересень 2016 року на загальну суму 1486695,6 грн. (в т.ч. ПДВ 247782,6грн.), а саме:

- видаткова накладна №092002 від 20.09.2016 року, податкова накладна №310 від 2009.2016 року на суму 212541,6 грн. з ПДВ , товар - щебінь, був використаний на об`єктів «Будівництво автомобільної дороги по вул. Південна, м. Вільногірськ, Дніпропетровської області». Замовником робіт по об`єкту є Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації згідно акту №27 до договору №109 від 04.07.2016 року. Акт на списання ТМЦ №18 від 11.10.2016 року.;

- видаткова накладна №92103 від 21.09.2016 року, податкова накладна №311 від 21.09.2016 року на суму 214134,00 грн. з ПДВ, товар - щебінь, був використаний на об`єктів «Будівництво автомобільної дороги по вул. Південна, м. Вільногірськ, Дніпропетровської області». Замовником робіт по об`єкту є Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації згідно акту №27 до договору №109 від 04.07.2016 року. Акт на списання ТМЦ №18 від 11.10.2016 року;

- видаткова накладна №093004 від 30.09.2016 року, податкова накладна №168 від 22.09.2016 року на суму 147120 грн. з ПДВ, товар - металева опора (на резервуар 100м3), видаткова накладна №093003 від 30.09.2016 року, податкова накладна №167 від 22.09.2016 року на суму 310500,00 грн. з ПДВ, товар - резервуар W-100м3, підземний одностінний. Металева опора (на резервуар 100м3) та резервуар W-100м3, підземний одностінний використані на об`єкті «полігон ТПВ по вул. Дорожній м. Дніпродзержинськ. Реконструкція (сканування та дозавантаження існуючого звалища сміття)». Замовником робіт по об`єкту є Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації згідно акту №5 до договору №32Б на суму 3411555,02 грн. за грудень 2016 року. Акт списання ТМЦ №48 від 31.12.2016 року.;

Щодо взаємовідносин ТОВ «КОМ+ТРАНС» з ТОВ «Ефект Маркет»: 20.09.2016 року між ТОВ «Ефект Маркет» (постачальник) та ТОВ «КОМ+ТРАНС» (покупець) укладено договір поставки №0920/16 (щебінь, суміш щебнево-піщана з домених шлаків).

На виконання умов договору ТОВ «Ефект Маркет» надано видаткові накладні на реалізацію щебеню та суміші піщаної, податкові накладні зареєстровані в Єдиному державному реєстрі податкових накладних у жовтні 2016 року на загальну суму 294483,6 грн. (в т.ч. ПДВ 49080,6 грн.), а саме:

- видаткова накладна № 133 від 20.10.2016 року та податкова накладна №133 від 20.10.2016 р. номенклатура «Щебінь» на загальну суму 110583,6 грн. Товар був використаний на об`єкті «Капітальний ремонт вул. Гагаріна в м. Верхньодніпровськ Дніпропетровської області», замовником робіт по об`єкту є Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації згідно акту № 35 до договору №124А від 26.07.2016 року. на суму 914560,09 грн. за листопад 2016 року. Акт списання ТМЦ №41 від 30.11.2016 року.;

- видаткова накладна № 132 від 20.10.2016 року та податкова накладна №132 від 20.10.2016 р. номенклатура «суміш щебнево-піщана з домених шлаків» на загальну суму 153250,0грн.Товар був використаний на об`єкті «полігон ТПВ по вул. Дорожній м. Дніпродзержинськ. Реконструкція (сканування та дозавантаження існуючого звалища сміття)», замовником робіт по об`єкту є Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації згідно акту № 3 до договору №32Б від 04.05.2016 року. на суму 3439742,10 грн. за листопад 2016 року. Акт списання ТМЦ №46 від 31.12.2016 року та № 26 від 06.12.2016 року.

Щодо взаємовідносин ТОВ «КОМ+ТРАНС» з ТОВ «Ентер-Сел»: 01.09.2016 року між ТОВ «Ентер-Сел» (постачальник) та ТОВ «КОМ+ТРАНС» (покупець) укладено договір поставки №0109-17/1 продукції виробничо-технічного призначення (землі формовочної).

- видаткова накладна №163 від 21.06.2016 року (земля формовочна) та податкова накладна №163 від 21.06.2016 року на суму 667550,00 (в т.ч. ПДВ 133510,00 грн.);

Товар був використаний на об`єкті «полігон ТПВ по вул. Дорожній м. Дніпродзержинськ. Реконструкція (сканування та дозавантаження існуючого звалища сміття)», замовник робіт по об`єкту є Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації, згідно акту №3 до договору №32Б від 04.05.2016 року на суму 3439742,10 грн. за листопад 2016 року, акт на списання ТМЦ №46 від 31.12.2016 року.

Щодо взаємовідносин ТОВ «КОМ+ТРАНС» з ТОВ «Сандра Трейд»: згідно договору №14 від 15.05.2015 року ТОВ «Сандра Трейд» , в подальшому постачальник та ТОВ «КОМ+ТРАНС» (покупець) уклали даний договір про поставку товару (сіль, дизельне паливо та суміш щебнево-піщана).

На виконання умов договору ТОВ «Сандра Трейд» надано видаткові накладні на реалізацію дизельного палива, суміші щебнево-піщаної С-5, сіль для промислового перероблення, податкові накладні, зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних, за листопад-грудень 2015 року на загальну суму 396313,48 грн., а саме:

- видаткова накладна на дизельне паливо № 8 від 04.11.2015 року, № 191 від 1811.2015 року, № 191 від 20.11.2015 року, видаткова накладна на суміш щебнево-піщану С-5 від 28.121.2015 року № 294 та видаткова накладна на сіль для промислового перероблення №295 від 28.12.2015 року на загальну суму 396313,48 грн. у тому числі з ПДВ;

- податкова накладна на дизельне паливо № 8 від 04.11.2015 року, № 191 від 1811.2015 року, № 191 від 20.11.2015 року, видаткова накладна на суміш щебнево-піщану С-5 від 28.121.2015 року № 294 та видаткова накладна на сіль для промислового перероблення №295 від 28.12.2015 року на загальну суму 396313,48 грн. з ПДВ.

З огляду на положення ст.ст. 198, 201 Податкового кодексу України відомості в розрізі номенклатури товарів, послуг придбаних ТОВ «КОМ+ТРАНС» за період з 15.01.2015 по 30.06.2017 р., у контрагентів ТОВ "Імпекс-компані" код ЄДРПОУ 40527650, ПП "Ентер-Сеп" код ЄДРПОУ 40717599, ТОВ "Ефект-маркет" код ЄДРПОУ 40540383, ТОВ "Баркус" код ЄДРПОУ 40720072, ТОВ «Люкс Індастрі» Код ЄДРПОУ 39627345, ТОВ "СмартКомпанні" код ЄДРПОУ 40043816, ТОВ "Квінт Сістем" код ЄДРПОУ 40093698, ТОВ "Дорнес" код ЄДРПОУ 39936769, ТОВ "Ідеал-нафта" код ЄДРПОУ 40874360, ТОВ "Сандра Трейд" код ЄДРПОУ 39464802 зазначені в базі даних єдиного реєстру податкових накладних.

Отже, ТОВ «КОМ+ТРАНС» здійснювало господарські операції з вказаними вище контрагентами з придбання послуг та товарів, податкові накладні по яким зареєстровані в ЄДРПН відповідно до вимог ст. 201 Податкового кодексу України. В свою чергу, ТОВ «КОМ+ТРАНС» скористалося правом, передбаченим п. 198.1 ст. 198 Податкового кодексу України, щодо віднесення сум податку до податкового кредиту.

Реквізити первинних документів відображені в акті перевірки, що вказує на їх наявність у перевіряючих під час проведення перевірки.

Суд звертає увагу, що податковий орган не вказує на відсутність у позивача обов`язкових первинних документів та це питання не є спірним.

Стосовно посилань контролюючого органу на те, що у позивача не вистачало трудових ресурсів на виконання робіт з капітального та поточного ремонту автошляхів на різних об`єктах на території Дніпропетровської області та посилання на віддаленість об`єктів один від одного, то судом встановлено, що у серпні - жовтні 2016р чисельність працівників складала: 32 особи з низ 8- адміністративні та загальновиробничі працівники, 14 працівників - прибиральники територій, зайняті на роботах з прибирання автошляхів міста, 10 осіб виконували роботи за договорами цивільно-правового характеру на об`єкті «Полігон ТПВ по вул.Дорожній м.Дніпродзержинськ. Реконструкція (санування та довантаження існуючого звалища сміття).

Таким чином, ТОВ «КОМ+ТРАНС» для виконання зобов`язань по господарським договорам, в яких позивач є Генеральний підрядник, на об`єкти у м.Верхньодніпровськ, смт. Дніпровське, смт Аули, с.Єлизаветівка (Замовник робіт ТОВ «СЕГМЕНТ») були залучені субпідрядники:

- ТОВ «Люкс Індастрі» - договір № 65-1 на суму 1 156 957,12грн. та договір № 48-1 на суму626 313,48 грн;

- ТОВ «Імекс-Компані», згідно договору № 58/1 на суму 1073490,46 грн., договір №7281 на суму 476479,80 грн.

Щодо технічних ресурсів, то ТОВ «КОМ+ТРАНС» на об`єктах: с.Першортравенка, с.Прядівка, с.Шульгівка, м.Вільногірськ, м.Верхньодніпровськ (Замовники по об`єктах Департамент ЖГК та Дніпропетровська ОДА) ТОВ «КОМ+ТРАНС» виконувало роботи власними силами з залученням спеціалізованої будівельної техніки субпідрядників:

- ТОВ «Люкс Індастрі» - договір №57 акт №1 на суму 29 810,48грн, акт № 2 на суму 10320,84 грн., акт № 3 на суму 10543932 грн.,

- ТОВ «СМАРТ-КОМПАНІ», договір № 30 акт № 1 на суму 72 581,06 грн.,

- ТОВ «Баркус», договір № 51 акти 1 - 4, з додатків до актів виконаних робіт «Підсумкова відомість ресурсів» встановлено, що асфальтоукладник, фреза та котки - техніка субпідрядників, решта техніки та матеріали - Замовника (Генпідрядника).

У вересні 2016р. позивачем, було залучене підприємство ТОВ «СМАРТ-КОМПАНІ», для виконання робіт з прибирання автошляхів міста, договір № 52/1 на суму 163 684,79грн. у зв`язку з завеликим обсягом вказаних робіт з прибирання.

У письмових поясненнях ОСОБА_1 , який був директором ТОВ «КОМ+ТРАНС» на час проведення перевірки позивача, пояснив, що у вказаному періоді середньооблікова чисельність працівників ТОВ «КОМ+ТРАНС» складала від 26 до 33 осіб, у тому числі робітників від 21 до 25 осіб. Для виконання робіт підприємство мало власні основні засоби, у тому числі транспортні засоби для перевезення при виконанні робіт з будівництва доріг та прибирання, зокрема: автомобіль ГАЗ, автомобіль КРАЗ, навантажувач універсальний «Амкадор», каток HAMM HD12W, повітродувки, швонарізчики, обладнання комбінованої дорожньої машини. Також, ТОВ «КОМ+ТРАНС», залучало орендовані транспортні засоби та дорожню техніку.

Для здійснення господарської діяльності ТОВ «КОМ+ТРАНС» купувало матеріали у контрагентів ТОВ «Дорнес», ТОВ «Сандра Трейд», ТОВ «Ентер-Сел», ТОВ «Ефект Маркет», ТОВ «Квінт Сістем», ТОВ «Ідеал-Нафта», які в подальшому використані в господарській діяльності.

Також, директор ТОВ «КОМ+ТРАНС», повідомив, що господарські відносини між ТОВ «КОМ+ТРАНС» та ТОВ "Імпекс-компані" код ЄДРПОУ 40527650, ПП "Ентер-Сеп" код ЄДРПОУ 40717599, ТОВ "Ефект-маркет" код ЄДРПОУ 40540383, ТОВ "Баркус" код ЄДРПОУ 40720072, ТОВ «Люкс Індастрі» Код ЄДРПОУ 39627345, ТОВ "СмартКомпанні" код ЄДРПОУ 40043816, ТОВ "Квінт Сістем" код ЄДРПОУ 40093698, ТОВ "Дорнес" код ЄДРПОУ 39936769, ТОВ "Ідеал-нафта" код ЄДРПОУ 40874360, ТОВ "Сандра Трейд" код ЄДРПОУ 39464802 мали реальний характер, оскільки він здійснював контроль за діяльністю головного бухгалтера з ведення бухгалтерського обліку на підприємстві та своєчасного і належного оформлення первинної документації на підприємстві. При цьому, всі роботи прийняті генеральними підрядниками: Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації, ПП «СЕГМЕНТ», ТОВ «ТЕРИТОРІЯ-Д» та ТОВ «ЕКОСФЕРА ДНІПРО» без зауважень та оплачено ними.

Представник відповідача в судовому засіданні фактично не заперечував щодо реальності здійснення господарських операції ТОВ «КОМ+ТРАНС», однак зважав на те, що контрагенти позивача мають ознаки фіктивності та створені лише з метою оформлення документообігу господарської діяльності.

Щодо посилань відповідача як на підставу відсутності реальності операцій позивача на дані контрагентів з баз даних Державної фіскальної служби (АІС «Податковий блок»), як то відсутність у контрагентів матеріально-технічної можливості перевезення та зберігання товару, відсутності трудових та інших ресурсів, відсутності персоналу, невідповідність обсягів товарів та його асортименту, не реєстрації податкових накладних тощо, суд зазначає наступне.

Наведені відповідачем обставини, з урахуванням наданим позивачем документів, не свідчать про відсутність реальності проведених операцій між позивачем та контрагентами, оскільки здебільшого ґрунтуються на припущеннях податкового органу.

Дані посилання є підставами для сумнівів у реальності операцій та не свідчать про відсутність операцій, документи щодо яких об`єктивно не спростовані.

Крім того, суд враховує правову позицію Верховного Суду, викладену, зокрема, в постановах від 16.01.2018 р. у справі № 820/4648/13-а, у справі № 826/1398/17, яка полягає у тому, що на реальність господарських операцій жодним чином не впливає наявність у контрагента платника податку виробничих, трудових та інших ресурсів, оскільки останній має право їх залучати на підставі цивільно-правових угод або будь-яким іншим не забороненим законом способом.

Такі посилання податкового органу не є безумовною підставою для висновків про нездійснення господарських операції за умови наявності інших документів, що підтверджують реальність постачання товарів чи надання послуг і не може вважатися беззастережним та безперечним доказом на підтвердження доводів податкового органу про фіктивність спірних господарських операцій.

Натомість контролюючим органом не здійснювалось дослідження усіх господарських операцій контрагентів, зокрема, щодо попередніх періодів та ін. обставин, які мають значення. В акті перевірки лише зазначена інформація про контрагентів, яка була наявна у податкового органу.

При цьому податковою інспекцією не встановлено фактів визнання недійсним або анулювання свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Імпекс-компані» код ЄДРПОУ 40527650, ПП «Ентер-Сеп» код ЄДРПОУ 40717599, ТОВ "Ефект-маркет" код ЄДРПОУ 40540383, ТОВ "Баркус" код ЄДРПОУ 40720072, ТОВ «Люкс Індастрі» Код ЄДРПОУ 39627345, ТОВ «СмартКомпанні» код ЄДРПОУ 40043816, ТОВ «Квінт Сістем» код ЄДРПОУ 40093698, ТОВ "Дорнес" код ЄДРПОУ 39936769, ТОВ "Ідеал-нафта" код ЄДРПОУ 40874360, ТОВ "Сандра Трейд" код ЄДРПОУ 39464802 на момент здійснення господарських операцій.

Крім того, в акті перевірки не оспорюється, що саме на момент проведення господарських операцій з ТОВ «Ком+Транс» зазначені юридичні особи мали право на реєстрацію ПН/РК та були зареєстровані як платники податку.

Дефектність та навіть фіктивність контрагента платника податків не свідчить про те, що платник податків, який укладав договори з таким контрагентом, знав про протиправний характер діяльності свого контрагента. Отже, аргументи податкового органу стосовно фіктивності контрагента та нереальності фінансово-господарських відносин зі спірними контрагентами не можуть бути вичерпними доказами нереальності операцій, за які позивач має нести негативні наслідки.

Також суд зазначає, що позивач є відокремленою самостійною юридичною особою від своїх контрагентів, а тому не може нести податкову відповідальність за відсутності вини, оскільки це б порушувало конституційний принцип індивідуального характеру відповідальності.

Крім того, чинне станом на час виникнення спірних правовідносин законодавство не покладало на платника податків обов`язку перевіряти безпосереднього контрагента на предмет виконання ним вимог податкового законодавства перед тим, як відносити відповідні суми ПДВ до податкового кредиту та заявляти відповідні суми до бюджетного відшкодування, чи формувати валові витрати. Законодавство не ставить умову виникнення податкових зобов`язань платника у залежність від стану податкового обліку його контрагентів, фактичного знаходження їх за місцем реєстрації та наявності чи відсутності основних фондів.

Позивач не може нести відповідальність за невиконання його контрагентами своїх зобов`язань, адже, поняття «добросовісний платник», яке вживається у сфері податкових правовідносин, не передбачає виникнення у платника додаткового обов`язку з контролю за дотриманням його постачальниками правил оподаткування, а саме, платник не наділений повноваженнями податкового контролю для виконання функцій, покладених на податкові органи, а тому не може володіти інформацією відносно виконання контрагентом податкових зобов`язань. А відтак, за умови не встановлення податковим органом наявності замкнутої схеми руху коштів, яка б могла свідчити про узгодженість дій позивача та його постачальників для одержання товариством незаконної податкової вигоди, останнє не може зазнавати негативних наслідків внаслідок діянь інших осіб, що перебувають поза межами його впливу.

Необхідно зазначити, що і практика Європейського суду з прав людини, яка відповідно до ст. 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" є джерелом права, свідчить про те, якщо державні органи мають інформацію про зловживання в системі оподаткування конкретною компанією, вони повинні застосовувати відповідні заходи саме до цього суб`єкта, а не розповсюджувати негативні наслідки на інших осіб при відсутності зловживання з їх боку (Рішення Європейського суду з прав людини від 09.01.2007 у справі "Інтерсплав проти України"). Також, слід врахувати позицію Європейського суду з прав людини у справі "БУЛВЕС АД проти Болгарії" (заява № 3991/03) Європейський суд з прав людини у своєму рішенні від 22 січня 2009 року зазначив, що платник податку не повинен нести наслідків невиконання постачальником його зобов`язань зі сплати податку і в результаті сплачувати ПДВ вдруге, а також сплачувати пеню. На думку суду, такі вимоги стали надмірним тягарем для платника податку, що порушило справедливий баланс, який повинен підтримуватися між вимогами суспільного інтересу та вимогами захисту права власності.

Викладені висновки підтверджено у рішенні у справі «Бізнес Супорт Центр проти Болгарії» (2010 рік, заява №6689/03), у п. 23 якого зазначено, що «у разі виявлення податковими органами невиконання постачальником своїх обов`язків як платника ПДВ, вони могли б розпочати податкову перевірку цього постачальника, з тим, щоб стягнути з нього належні платежі та штрафні санкції. Утім, прямого впливу на оподаткування організації-заявника це не мало б».

З аналізу викладеного вбачається, що Європейський суд з прав людини чітко визначив правило індивідуальної відповідальності платника податків. Тобто, добросовісний платник податків не має зазнавати негативних наслідків через порушення законодавства його контрагентом. Вказаний підхід до визначення недопустимості порушення майнових прав особи знайшов своє продовження у праві Європейського Союзу, зокрема у Шостій Директиві від 17.05.1977 №77/388/EU щодо гармонізації законодавства держав-членів стосовно податків з обороту.

Отже, подання платником до контролюючого органу усіх належним чином оформлених первинних документів, передбачених податковим законодавством, з метою отримання податкової вигоди є підставою для її отримання, якщо податковий орган не доведе неправдивість, недостовірність або суперечливість відомостей, що містяться у таких документах.

Доводи відповідача про неможливість підтвердження реальності фінансово-господарських операцій зі спірними контрагентами мають ґрунтуватись на сукупності доказів, що безспірно підтверджують існування обставин, які виключають право платника, зокрема, на формування витрат.

Формальний підхід для формування висновків акту перевірки не допустимий.

Згідно ч.2 ст. 61 Конституції України юридична відповідальність особи має індивідуальний характер, а тому позивач не повинен нести відповідальність за господарську діяльність своїх контрагентів.

При цьому, належними та допустимими в розумінні ст.124 Конституції України, ст.70 КАС України доказами вчинення платником податків нікчемного правочину можуть бути або обвинувальний вирок суду по кримінальній справі (бо діяння платника податків по протиправному заволодінню майном іншої особи або ухиленню від сплати податків, тобто вчинення нікчемного правочину, є об`єктивною стороною злочинів, передбачених ст.191 КК України та ст.212 КК України), або рішення суду у справі про стягнення одержаного за нікчемним правочином (бо наслідком вчинення платником податків нікчемного правочину відповідно до ст.ст.207, 208,250 КАС України є застосування конфіскаційного заходу у вигляді стягнення одержаного за нікчемним правочином), або рішення суду про визнання правочину недійсним (бо відповідно до ч.3 ст.228 Цивільного кодексу України вчинення платником податків правочину, котрий суперечить інтересам держави і суспільства, є підставою для звернення до суду з вимогою про визнання такого правочину недійсним).

Згідно акту перевірки та пояснень відповідача, ТОВ «Імекс-Компані», ТОВ «Баркус», ТОВ «Дорнес», ТОВ «Ідеал-Нафта», ТОВ «СмартКомпані», ТОВ «Сандра Трейд», ПП «Ентер-СЕЛ» та ТОВ «Квінт Сістем» є фігурантами у кримінальних провадженнях.

Згідно з ч. 6 ст. 78 КАС України, вирок суду в кримінальному провадженні, ухвала про закриття кримінального провадження і звільнення особи від кримінальної відповідальності або постанова суду у справі про адміністративне правопорушення, які набрали законної сили, є обов`язковими для адміністративного суду, що розглядає справу про правові наслідки дій чи бездіяльності особи, стосовно якої ухвалений вирок, ухвала або постанова суду, лише в питанні, чи мали місце ці дії (бездіяльність) та чи вчинені вони цією особою.

З викладеного слідує висновок, що лише обставина порушення кримінальної справи не є належним доказом у справі, з огляду на положення КАС України.

Відносно вироку суду про притягнення до кримінальної відповідальності, суд вважає за необхідне зазначити, що Верховний Суд у постанові від 27.03.2018 року у справі №815/3563/17 чітко висловив позицію, згідно якої критично ставиться до формального з`ясування обставин у справі. Тому ігнорування встановлених судом фактів, які мають значення для даної справи, є недопустимим. Суд, аналізуючи встановлені обставини, надає оцінку саме змісту досліджуваного вироку.

Така правова позиція, серед іншого, підтверджується висновками Верховного Суду у постанові від 17.04.2018 року у справі №808/2459/17, де вказано, що сам факт наявності вироків, ухвалених на підставі угод у кримінальному провадженні, не дає підстав для автоматичного висновку про нереальність господарських операцій, внаслідок чого є нагальна необхідність перевіряти доведеність кожного податкового правопорушення і здійснювати комплексне дослідження усіх складових господарських операцій, з врахуванням обставин, встановлених у вироках, які набрали законної сили.

Станом на момент прийняття рішення у даній адміністративній справі відсутній обвинувальний вирок суду відносно позивача та/або його контрагентів у період, який перевірявся, з якого б вбачалась протиправність (фіктивність) вчинених операцій на підставі зібраних доказів та їх дослідження.

Практика Європейського суду з прав людини, яка відповідно до ст.17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» є джерелом права, свідчить про те, якщо державні органи мають інформацію про зловживання в системі оподаткування конкретною компанією, вони повинні застосовувати відповідні заходи саме до цього суб`єкту, а не розповсюджувати негативні наслідки на інших осіб при відсутності зловживання з їх боку (Рішення Європейського суду з прав людини від 09.01.2007 у справі «Інтерсплав проти України»).

Окрім того, в силу приписів ст. 207 і 208 Господарського кодексу України, ч.3 ст.228 Цивільного кодексу України, одного лише висновку органу податкової служби про нереальність (нікчемність) вчиненого платником податків правочину або про нереальність здійсненої платником податків господарської операції є недостатньо для судження іншого податкового органу про вчинення контрагентом такого платника порушення закону, оскільки податкові органи не наділені законодавцем виключною прерогативою на визнання правочинів такими, що суперечать закону.

Однак, правова позиція суду в тому, що обов`язок ведення податкового обліку покладено на кожного окремого платника податків. При цьому, такий платник податків несе самостійну відповідальність за порушення правил ведення податкового обліку. відповідальність стосується кожного окремого платника податків і не може поширюватись на третіх осіб, у т.ч. на його контрагентів.

Окремо суд зазначає, що в силу приписів ч.4 ст.73 КАС України, Порядку проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок, затвердженого постановою КМУ від 27.12.2010 р. №1232, а також Порядку оформлення результатів документальних перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства, затвердженого наказом ДПА України від 22.12.2010 р. №984, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12.01.2011 р. за №34/18772 отримання податковим органом акту перевірки чи довідки зустрічної звірки, в котрих викладені висновки про вчинення контрагентом платника податків нікчемного правочину або відображення в звітності показників господарських операцій, які фактично не відбулись, не звільняє такий податковий орган від виконання обов`язку по самостійному встановленню та доведенню факту вчинення платником податків порушення закону.

Як було зазначено вище, відповідно до ст. 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», господарська операція - дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов`язань, власному капіталі підприємства.

Таким чином, визначальною ознакою господарської операції є те, що вона повинна спричиняти реальні зміни майнового стану платника податку.

Крім того, визначальним критерієм для підтвердження права платника податку на податковий кредит та/або віднесення відповідних сум до валових витрат є реальність вчинюваної господарської операції, тобто встановлення факту зміни руху активів чи зміни стану зобов`язань платника податку внаслідок придбання ним товарів (послуг), що використовуються таким платником у своїй господарській діяльності.

У відповідності до положень ст. 78 КАС України обставини, встановлені цими рішеннями є преюдиціальними при вирішенні даної справи по суті.

Підсумовуючи викладене, суд дійшов висновку що конкретних та деталізованих порушень з боку позивача з приводу провадження господарської діяльності, податковим органом не наведено. Вчинення порушень безпосередньо ТОВ «Ком+Транс» акт перевірки не містить. Таких порушень, також, не встановлено під час судового розгляду справи.

Враховуючи встановлені судом фактичні обставини, надані документи та їх зміст, свідчать про правомірність віднесення позивачем до складу валових витрат та податкового кредиту суми витрат на оплату вартості отриманих товарів, відповідно до первинних документів при проведенні господарських операцій зі спірними контрагентами.

За таких обставин, висновки податкового органу, що стали підставами для прийняття оскаржуваних податкових повідомлень-рішень, не знайшли свого підтвердження в ході судового розгляду справи.

Стаття 19 Конституції України визначає, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно із ст. 129 Конституції України однією із основних засад судочинства є змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Відповідно до положень, закріплених ст. 9 КАС України, розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюються на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Як зазначено ч. 1 ст. 77 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2ст. 77 КАС України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

Відповідачем, як суб`єктом владних повноважень, правомірність податкових повідомлень-рішень перед судом не доведена.

При цьому судом враховується, що згідно п. 41 висновку № 11 (2008) Консультативної ради європейських суддів щодо якості судових рішень обов`язок суддів наводити підстави для своїх рішень не означає необхідності відповідати на кожен аргумент захисту на підтримку кожної підстави захисту. Обсяг цього обов`язку може змінюватися залежно від характеру рішення. Згідно з практикою Європейського суду з прав людини очікуваний обсяг обґрунтування залежить від різних доводів, що їх може наводити кожна зі сторін, а також від різних правових положень, звичаїв та доктринальних принципів, а крім того, ще й від різних практик підготовки та представлення рішень у різних країнах. З тим, щоб дотриматися принципу справедливого суду, обґрунтування рішення повинно засвідчити, що суддя справді дослідив усі основні питання, винесені на його розгляд.

Згідно ч. ч. 1-3 ст. 90 КАС України суд оцінює докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об`єктивному дослідженні. Жодні докази не мають для суду наперед встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

За наведених обставин у сукупності, суд не вбачає правових підстав для визначення позивачу сум податкових зобов`язань за результатами проведеної перевірки на підставі податкових повідомлень-рішень від 28.02.2019 №0006591402, №0006581402, які оскаржуються, відтак вони підлягають скасуванню, а позов задоволенню.

Решта доводів сторін висновків суду по суті спору не спростовують.

Стосовно стягнення з Головного управління ДФС у Дніпропетровській області судових витрат, суд зазначає наступне.

Як вбачається з матеріалів справи, позивачем при зверненні до суду понесені судові витрати, пов`язані зі сплатою судового збору за подання позовної заяви до суду в розмірі 19210,00 грн. відповідно до квитанції від 15.04.2019 №2058, та витрати на професійну правничу допомогу в розмірі 5000,00 грн.

Відповідно до статті 132 КАС України судові витрати складаються із судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи. До витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать витрати: на професійну правничу допомогу; сторін та їхніх представників, що пов`язані із прибуттям до суду; пов`язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертиз; пов`язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів; пов`язані із вчиненням інших процесуальних дій або підготовкою до розгляду справи.

За змістом частини третьої статті 134 КАС України розмір витрат на правничу допомогу адвоката, серед іншого, складає гонорар адвоката за представництво в суді та іншу правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, які визначаються згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою.

Розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.

Для визначення розміру витрат на правничу допомогу та з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги.

Згідно з пунктами 6, 7 статті 134 КАСУ у разі недотримання вимог частини п`ятої цієї статті суд може, за клопотанням іншої сторони, зменшити розмір витрат на правничу допомогу, які підлягають розподілу між сторонами. Обов`язок доведення неспівмірності витрат покладається на сторону, яка заявляє клопотання про зменшення витрат на оплату правничої допомоги адвоката, які підлягають розподілу між сторонами.

З аналізу положень статті 134 Кодексу адміністративного судочинства України вбачається, що склад та розмір витрат на професійну правничу допомогу підлягає доказуванню в судовому процесі - сторона, яка хоче компенсувати судові витрати повинна довести та підтвердити розмір заявлених судових витрат, а інша сторона може подати заперечення щодо неспівмірності розміру таких витрат. Результат та вирішення справи безпосередньо пов`язаний із позицією, зусиллям і участю в процесі представника інтересів сторони за договором. При цьому, такі надані послуги повинні бути обґрунтованими, тобто доцільність надання такої послуги та її вплив на кінцевий результат розгляду справи, якого прагне сторона, повинно бути доведено стороною в процесі.

Принцип співмірності витрат на оплату послуг адвоката запроваджено у частині п`ятій статті 134 КАС України. Розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із: 1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг); 2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); 3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт; 4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи (частина 5 статті 134 Кодексу адміністративного судочинства України).

При цьому розмір витрат на правничу допомогу встановлюється судом на підставі оцінки доказів щодо детального опису робіт, здійснених адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги.

Згідно з п. 4 ч.1 ст.1 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" договір про надання правової допомоги - домовленість, за якою одна сторона (адвокат, адвокатське бюро, адвокатське об`єднання) зобов`язується здійснити захист, представництво або надати інші види правової допомоги другій стороні (клієнту) на умовах і в порядку, що визначені договором, а клієнт зобов`язується оплатити надання правової допомоги та фактичні витрати, необхідні для виконання договору.

Статтею 19 цього ж Закону визначено такі види адвокатської діяльності, як: надання правової інформації, консультацій і роз`яснень з правових питань, правовий супровід діяльності юридичних і фізичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, держави; складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру; представництво інтересів фізичних і юридичних осіб у судах під час здійснення цивільного, господарського, адміністративного та конституційного судочинства, а також в інших державних органах, перед фізичними та юридичними особами.

Отже, правова допомога є багатоаспектною, різною за змістом, обсягом та формами і може включати консультації, роз`яснення, складення позовів і звернень, довідок, заяв, скарг, здійснення представництва, зокрема в судах та інших державних органах, захист від обвинувачення тощо, а договір про надання правової допомоги укладається на такі види адвокатської діяльності як захист, представництво та інші види адвокатської діяльності.

Представництво - вид адвокатської діяльності, що полягає в забезпеченні реалізації прав і обов`язків клієнта в цивільному, господарському, адміністративному та конституційному судочинстві, в інших державних органах, перед фізичними та юридичними особами, прав і обов`язків потерпілого під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, а також прав і обов`язків потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача у кримінальному провадженні (пункт 9 частини першої статті 1 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність").

Інші види правової допомоги - види адвокатської діяльності з надання правової інформації, консультацій і роз`яснень з правових питань, правового супроводу діяльності клієнта, складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру, спрямованих на забезпечення реалізації прав, свобод і законних інтересів клієнта, недопущення їх порушень, а також на сприяння їх відновленню в разі порушення (пункт 6 частини першої статті 1 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність").

Відповідно до статті 30 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" гонорар є формою винагороди адвоката за здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту. Порядок обчислення гонорару (фіксований розмір, погодинна оплата), підстави для зміни розміру гонорару, порядок його сплати, умови повернення тощо визначаються в договорі про надання правової допомоги. При встановленні розміру гонорару враховуються складність справи, кваліфікація і досвід адвоката, фінансовий стан клієнта та інші істотні обставини. Гонорар має бути розумним та враховувати витрачений адвокатом час.

На підтвердження розміру витрат на правничу допомогу до суду надано Договір про надання правової допомоги від 23.04.2019 р., ордер серії ДП №2629/015, акт наданих послуг № 1 від 12.06.2019 року, робить висновок, що заявлені витрати на професійну правничу допомогу пов`язані саме з розглядом справи в суді та є співмірними по відношенню до складності справи, а розмір заявлених витрат у розмірі 5000,00 грн. є обґрунтованим та пропорційним до предмета спору та участі представника у судових засіданнях.

Відповідно до ч.1 ст. 139 КАС України при задоволенні позову сторони, яка не є суб`єктом владних повноважень, всі судові витрати, які підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень цього Кодексу, стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб`єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі, або якщо відповідачем у справі виступала його посадова чи службова особа.

З огляду задоволення позовних вимог, сплачений позивачем судовий збір за подачу позовної заяви до суду у розмірі 19210,00 грн. та витрати на професійну правничу допомогу в розмірі 5000,00 грн. підлягають стягненню з Головного управління ДФС у Дніпропетровській області за рахунок його бюджетних асигнувань.

У відповідності до ч. 6 ст. 120 КАС України якщо закінчення строку припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, останнім днем строку є перший після нього робочий день. Враховуючи перебування судді у щорічній основній відпустці з 24.06.2019 р. по 13.07.2019 р., повний текст рішення складений 15.07.2019 р.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 6, 9, 11, 14, 72, 73, 77, 90, 120, 132, 134, 139, 241, 250 КАС України, суд, -

ВИРІШИВ:

Позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Ком+Транс» до Головного управління ДФС у Дніпропетровській області про визнання протиправним та скасування податкових повідомлень-рішень форми «Р» від 28.02.2019 №0006591402, №0006581402, - задовольнити.

Визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення ГУ ДФС у Дніпропетровській області від 28.02.2019 р. №0006591402, яким платнику збільшено суму грошового зобов`язання за платежем податок на прибуток приватних підприємств на 1 866 767,00 грн., з яких: за податковими зобов`язаннями + 1 505 303,00 грн.; за штрафними (фінансовими) санкціями 361 464,00 грн.;

Визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення ГУ ДФС у Дніпропетровській області від 28.02.2019 р. №0006581402, яким платнику збільшено суму грошового зобов`язання за платежем податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) на 2 120 697,5 грн., з яких: за податковими зобов`язаннями + 1 696 558,00 грн.; за штрафними (фінансовими) санкціями 424 139,50 грн.

Стягнути з Головного управління ДФС у Дніпропетровській області за рахунок бюджетних асигнувань на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Ком+Транс» судові витрати з оплати судового збору у розмірі 19210,00 грн. та витрати на професійну правничу допомогу в розмірі 5000,00 грн.

Рішення суду набирає законної сили відповідно до вимог статті 255 Кодексу адміністративного судочинства України та може бути оскаржене в строки, передбачені статтею 295 Кодексу адміністративного судочинства України.

До дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи рішення суду оскаржується до Третього апеляційного адміністративного суду через Дніпропетровський окружний адміністративний суд відповідно до підпункту 15.5 пункту 15 Розділу VII Перехідних положень Кодексу адміністративного судочинства України.

Повний текст рішення суду складений 15 липня 2019 року.

Суддя В.С. Віхрова

Часті запитання

Який тип судового документу № 83037799 ?

Документ № 83037799 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 83037799 ?

Дата ухвалення - 18.06.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 83037799 ?

Форма судочинства - Адміністративне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 83037799 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 83037799, Дніпропетровський окружний адміністративний суд

Судове рішення № 83037799, Дніпропетровський окружний адміністративний суд було прийнято 18.06.2019. Форма судочинства - Адміністративне, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти корисні дані про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити корисні дані.

Судове рішення № 83037799 відноситься до справи № 160/3074/19

Це рішення відноситься до справи № 160/3074/19. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 83037798
Наступний документ : 83037802