Ухвала суду № 82996042, 10.07.2019, Господарський суд Львівської області

Дата ухвалення
10.07.2019
Номер справи
914/262/19
Номер документу
82996042
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

10.07.2019 р. Справа № 914/262/19

Господарський суд Львівської області в складі колегії суддів:

Суддя Запотічняк О.Д. – головуючий

Суддя Іванчук С.В.

Суддя Кітаєва С.Б.,

за участю секретаря судових засідань Демчук А.П.

розглянувши матеріали справи

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю “АЕНКО ГРУП”, м.Київ,

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю “ОРІОН-СКТ”, м.Львів,

третя особа-1 без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - Акціонерне товариство “Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд “Верді”, м.Одеса,

третя особа-2 без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача– Товариство з обмеженою відповідальністю “Компанія з управління активами “Актив Інвест”, м.Дніпро,

третя особа-3 без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - Товариство з обмеженою відповідальністю “Маріанта”, м.Дніпро,

третя особа-4 без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - Товариство з обмеженою відповідальністю “Аелінта”, м.Дніпро,

про стягнення 2 000 000,00грн.

В судове засідання з`явились:

від позивача: Гасяк Я.В. - адвокат;

від відповідача: не з`явився;

від третьої особи-1: не з`явився;

від третьої особи-2: не з`явився;

від третьої особи-3: не з`явився;

від третьої особи-4: не з`явився.

Встановив:

На розгляд Господарського суду Львівської області подано позов Товариства з обмеженою відповідальністю “АЕНКО ГРУП” до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю “ОРІОН-СКТ”, за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог

на предмет спору на стороні відповідача: Акціонерного товариства “Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд “Верді”, Товариства з обмеженою відповідальністю “Компанія з управління активами “Актив Інвест”, Товариства з обмеженою відповідальністю “Маріанта”, Товариства з обмеженою відповідальністю “Аелінта” про стягнення 2 000 000,00грн.

Хід розгляду справи викладено в ухвалах суду та відображено в протоколах судового засідання.

В підготовче судове засідання 10.07.2019р. з`явився представник позивача.

Відповідач та треті особи не забезпечили явки уповноважених представників в підготовче засідання.

Треті особи, Товариство з обмеженою відповідальністю “Компанія з управління активами “Актив Інвест”, Товариство з обмеженою відповідальністю “Маріанта” та Товариство з обмеженою відповідальністю “Аелінта” наддали письмові пояснення по справі та просили суд розглядати справу за відсутності їх уповновадених представників.

Згідно частини 1 статті 74 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Відповідно до частини 4 статті 74 Господарського процесуального кодексу України, суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів.

Згідно з частиною 1 статті 77 Господарського процесуального кодексу України, обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання. (ст. 79 ГПК).

Відповідно до статті 86 Господарського процесуального кодексу України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Відповідно до пункту 7 частини 2 статті 182 Господарського процесуального кодексу України, у підготовчому засіданні суд, з`ясовує, чи надали сторони докази, на які вони посилаються у позові і відзиві, а також докази, витребувані судом чи причини їх неподання; вирішує питання про проведення огляду письмових, речових і електронних доказів у місці їх знаходження; вирішує питання про витребування додаткових доказів та визначає строки їх подання, вирішує питання про забезпечення доказів, якщо ці питання не були вирішені раніше.

Оглянувши матеріали справи, враховуючи обставини викладені у позові та відзиві на позовну заяву, суд вважає за необхідне відповідно до пункту 7 частини 2 статті 182 Господарського процесуального кодексу України для об`єктивного, повного, справедливого та неупередженого вирішення спору у даній справі, витребувати додаткові докази та встановити строки для їх подання, з огляду на таке.

Відповідно до п.п.1, 3, 9 Положення про вимоги до стандартної (типової) форми деривативів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1999 р. N 632, дериватив - стандартний документ, що засвідчує право та/або зобов`язання придбати або продати базовий актив на визначених ним умовах у майбутньому. Деривативами є, зокрема, форвардний контракт. Форвардний контракт - двостороння угода за стандартною (типовою) формою, яка засвідчує зобов`язання особи придбати (продати) базовий актив у визначений час та на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією цін такого продажу під час укладення форвардного контракту.

Вимог щодо реєстрації форвардних контрактів відповідними органами чи вимог щодо підтвердження реального забезпечення цих контрактів, зокрема, щодо базового активу, Положення не містить.

Відповідно до статті 655 ЦК України, за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов`язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов`язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

Право продажу товару, крім випадків примусового продажу та інших випадків, встановлених законом, належить власникові товару. Якщо продавець товару не є його власником, покупець набуває право власності лише у випадку, якщо власник не має права вимагати його повернення (ст. 658 ЦК України).

Згідно з ч.2 ст.662 ЦК України, продавець повинен одночасно з товаром передати покупцеві його приналежності та документи (технічний паспорт, сертифікат якості тощо), що стосуються товару та підлягають переданню разом із товаром відповідно до договору або актів цивільного законодавства.

Відповідно до п. 1.1. договору купівлі-продажу фінансових інструментів (деривативу) №2018/09/17-1 від 17.09.2018, укладеного між ТзОВ “ОРІОН-СКТ” (покупцем) та ТзОВ “Маріанта” (продавцем), на умовах передбачених договором, продавець зобов`язується передати у власність покупця, а покупець прийняти та оплатити фінансові інструменти (форвардні контракти або деривативи).

У п.3.1. договору купівлі-продажу фінансових інструментів № №2018/09/17-1 від 17.09.2018. зазначено, що продавець гарантує, що він є добросовісним власником деривативу на дату підписання договору і на строк до передачі права власності на дериватив покупцю, дериватив не обтяжений заставою, не знаходиться під арештом і продавець має право на вчинення правочину щодо його продажу.

Згідно п.п.2.1.3 п.1.1 договору купівлі-продажу визначений базовий актив по форвардному контракту: майнові права на інвестиційний договір будівництва Котеджу (Таунхауз). Виконавець по форвардному контракту (Емітент Деривативу) – ТОВ “Аелінта”, ідентифікаційний код:40430483, місцезнаходження:49000, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вул.Столєтова, будинок 21К.

Згідно п.3.3. вказаного договору, продавець гарантує, що підписання та виконання договору, наскільки знає продавець, не призведе до:

а) порушень будь-яких статей законів, нормативних актів, наказів або юридичних рішень чи судових рішень;

б) порушень будь-яких статей статуту продавця або постанов та наказів, при наявності.

Відповідно до ст. 517 ЦК України, первісний кредитор у зобов`язанні повинен передати новому кредиторові документи, які засвідчують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення. Боржник має право не виконувати свого обов`язку новому кредиторові до надання боржникові доказів переходу до нового кредитора прав у зобов`язанні.

Предметом розгляду у даній справі є стягнення грошових коштів в сумі 2 000 000,00 грн з відповідача (ТзОВ “ОРІОН-СКТ”) на користь позивача (ТзОВ “Аенко Груп”) на підставі договору відступлення прав вимоги, укладеного 19.10.2018 за №ВПВ-2018/10-2 між ТзОВ “Маріанта” (первісним кредитором) та ТзОВ “Аенко Груп” (новим кредитором), згідно умов якого новому кредитору відступлено право вимоги боргу за договором купівлі-продажу фінансових інструментів (деривативу) №2018/09/17-1 від 17.09.2018, укладеного між ТзОВ “ОРІОН-СКТ” (покупцем) та ТзОВ “Маріанта” (продавцем).

За умовами п.5.1 Договору про відступлення прав вимоги №ВПВ-2018/10-2 від 19.10.2018 первісний кредитор гарантує, що право вимоги не є : проданим; переданим в постійне користування, (в тому числі в оренду, заставу, користування, або як внесок в статутний фонд третіх осіб), заставленим, не знаходиться під арештом; судових справ відносно нього немає, а також не існує будь-яких інших перешкод для нового кредитора, в тому числі правових, для реалізації права вимоги згідно із даним Договором.

Згідно п.1.3. договору відступлення прав вимоги від 19.10.2018р. №ВПВ-2018/10-2 , право вимоги, що є предметом даного договору, є діючим і відступається на умовах оплати (компенсації). Сума оплати (компенсації) за відступлення права вимоги 51 667 000,00 грн.

Новий кредитор сплачує первісному кредитору суму компенсації, вказану у п.1.3. даного договору, у строк до 31.12.2018 р. (п.3.1. договору відступлення права вимоги).

У пункті 4.1. договору відступлення права вимоги зазначено, що первісний кредитор, після укладення даного договору, зобов`язаний передати згідно акту прийому-передачі новому кредитору всі копії документів, пов`язаних із виникненням боргу, але за виключенням внутрішніх документів первісного кредитора.

З форвардних контрактів, що містяться в матеріалах справи, вбачається, що ці контракти укладені між Товариством з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами “Актив Інвест”, що діє від імені, в інтересах та за рахунок активів Акціонерного товариства “Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд “Верді”, надалі “покупець” або “власник контракту” з Товариством з обмеженою відповідальністю “Аелінта”, надалі “продавець”.

Відповідно до п.1.1. форвардних контрактів, продавець зобов`язується у майбутньому в установлений цим контрактом строк передати базовий актив у власність покупця на визначених цим контрактом умовах, а покупець зобов`язується прийняти в установлений цим контрактом строк базовий актив і сплатити за нього ціну виконання контракту.

Відповідно до п.2.1. Форвардних контрактів, базовим активом за цим Контрактом є майнові права на інвестиційний договір будівництва Котеджу (Таунхауз) (надалі - “Базовий актив”), будівництво якого здійснюється Замовником на земельній ділянці площею 0,3887 га кадастрові номери: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , яка використовується для будівництва на підставі Договору оренди земельних ділянок, посвідченого 7 серпня 2018р. приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу, зареєстрованого в реєстрі за №1096.

Відповідно до 3.2. Форвардних контрактів, покупець, зазначений у Контракті, може сам реалізувати права за Контрактом або передати усю сукупність прав та обов`язків Покупця за Контрактом іншій особі, шляхом продажу цього Контракту як фінансового інструмента (Деривативу).

Згідно п.3.3. Форвардних контрактів, право власності на Контракт та вся сукупність прав за Контрактом передаються іншій особі шляхом укладення договору купівлі-продажу фінансових інструментів (Деривативів). Перехід права власності на Контракт (Дериватив) іншій особі (новому Покупцю) здійснюється наступним чином.

Згідно 3.3.1. Форвардних контрактів, передача Контракту у власність іншій особі оформлюється актом прийому-передачі фінансових інструментів, надалі за текстом - Акт прийому-передачі. Одночасно з підписанням Акту прийому-передачі іншій особі передається оригінал Контракту. Факт наявності оригіналу примірника цього Контракту у третьої особи, буде достатнім доказом передачі Покупцем такій третій особі прав та обов`язків за цим Контрактом, в повному обсязі.

З огляду на викладене, враховуючи специфіку даного спору та наявні у матеріалах справи докази, беручи до уваги суму загального грошового боргу який виник у відповідача та строк його виникнення, враховуючи підстави заявленого позову та визнання позову відповідачем, з метою об`єктивного, повного та неупередженого вирішення спору у даній справі, задля встановлення фактичних обставин справи, суд дійшов висновку витребувати у сторін та третіх осіб додаткові докази, що зазначені в резолютивній частині цієї ухвали.

У відповідності до п.3 ч.2 ст.183 ГПК України, суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження в інших випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

Керуючись статтями 74, 79, 182, 183, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ

1. Підготовче судове засідання відкласти на на 25.07.19 р. о 10:30 год. Підготовче засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Львівської області за адресою: 79014, м.Львів, вул.Личаківська, 128, 2-й поверх, зал судових засідань №10.

2. В порядку пункту 7 частини 2 статті 182 Господарського процесуального кодексу України витребувати у:

1) Акціонерного товариства “Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд “Верді”:

- докази відчуження Акціонерним товариством “Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд “Верді” форвардних контрактів (деривативів), які є предметом договору купівлі-продажу фінансових інструментів №201//09/17-1 від 17.09.2018р. та докази отримання плати їх вартості (оригінали: договорів та актів приймання-передачі (п.п. 3.2., 3.3., 3.3.1 форвардних контрактів), банківських виписок (з відміткою банку) для огляду, належним чином засвідчені копії всіх документів до матеріалів справи);

- докази сплати Акціонерним товариством “Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд “Верді” вартості кожного деривативу згідно п.4.1. форвардних контрактів від 10.08.2018р. (оригінали банківських виписок (з відміткою банку) для огляду, належним чином засвідчені копії до матеріалів справи);

2) Товариства з обмеженою відповідальністю “Маріанта”:

- докази придбання Товариством з обмеженою відповідальністю “Маріанта” форвардних контрактів (деривативів), які є предметом договору купівлі-продажу фінансових інструментів № 2018/09/17-1 та докази оплати їх вартості (оригінали: договорів, актів приймання-передачі, оригінали банківських виписок (з відміткою банку) для огляду, належним чином засвідчені копії всіх документів до матеріалів справи);

3) Товариства з обмеженою відповідальністю “Аенко Груп”:

- докази сплати Товариством з обмеженою відповідальністю “Аенко Груп” на користь Товариства з обмеженою відповідальністю “Маріанта” суми оплати (компенсації) за відступлення прав вимоги у розмірі передбаченому у п.1.3. Договору відступлення прав вимоги № ВПВ-2018/10-2 від 19.10.2018р. та у строк передбачений п.3.1. цього договору (оригінали банківських виписок (з відміткою банку) для огляду, належним чином засвідчені копії до матеріалів справи);

4) Товариства з обмеженою відповідальністю «Оріон-СКТ»:

- докази сплати відповідачем ТзОВ «Оріон СКТ» на користь ТзОВ “Маріанта” за договором купівлі-продажу фінансових інструментів № 2018/09/17-1 від 17.09.2018р. суми у розмірі 511 667 000,00 грн. (оригінали банківських виписок (з відміткою банку) для огляду, належним чином засвідчені копії до матеріалів справи);

5) Товариства з обмеженою відповідальністю “Аелінта”:

- докази у підтвердження базового активу, визначеного п.2.1. форвардних контрактів від 10.08.2018р. та прав на нього (оригінали для огляду, належним чином засвідчені копії до матеріалів справи);

3. Встановити учасникам справи строк до 22.07.2019р. для подання витребуваних доказів.

4. Явку представників учасників справи в підготовче судове засідання визнати обов`язковою.

Учасники справи можуть отримати інформацію щодо справи на сторінці Господарського суду Львівської області на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі інтернет, а саме: https://lv.arbitr.gov.ua/sud5015/ .

Відповідно до пункту 2 частини 2 статті 42 ГПК України, учасники справи зобов`язані сприяти своєчасному, всебічному, повному та об`єктивному встановленню всіх обставин справи.

Згідно пункту 4 частини 2 статті 42 ГПК України, учасники справи зобов`язані подавати усі наявні у них докази в порядку та строки, встановлені законом або судом, не приховувати докази;

Права та обов`язки учасників справи передбачені у статті 42 Господарського процесуального кодексу України.

Процесуальні права та обов`язки сторін передбачені у статті 46 Господарського процесуального кодексу України.

Ухвала набирає законної сили відповідно до статті 235 Господарського процесуального кодексу України.

Головуючий суддя Запотічняк О.Д.

Суддя Іванчук С.В.

Суддя Кітаєва С.Б.

Попередній документ : 82996041
Наступний документ : 82996045