Судовий наказ № 82937654, 10.06.2019, Господарський суд Тернопільської області

Дата ухвалення
10.06.2019
Номер справи
921/356/19
Номер документу
82937654
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

С У Д О В И Й Н А К А З

10 червня 2019 року Справа №921/356/19 Господарський суд Тернопільської області

у складі судді Гирила І.М.

розглянув заяву за №01/31/05 від 31.05.2019 (вх. № 432 від 04.06.2019) Товариства з обмеженою відповідальністю "Юг-Агро", вул. Котляревського, 1, с. Оженин, Острозький район, Рівненська область, 35820

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Агропрогрес Теребовля", с. Лошнів, Теребовлянський район, Тернопільська область, 48133

про видачу судового наказу про стягнення заборгованості в загальній сумі 85 973 грн 98 коп., в тому числі: 62 821 грн 04 коп. - основний борг; 18 092 грн 78 коп. - інфляційні втрати від прострочення оплати поставленого товару; 5 060 грн 16 коп. - 3% річних від прострочення оплати поставленого товару та витрат по сплаті судового наказу в розмір 192 грн 10 коп.

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Юг-Агро", с. Оженин, Острозький район, Рівненська область, ідентифікаційний код 36922125, звернулось до Господарського суду Тернопільської області із заявою №01/31/05 від 31.05.2019 (вх. № 432 від 04.06.2019) про видачу судового наказу про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "Агропрогрес Теребовля", с. Лошнів, Теребовлянський район, Тернопільська область, ідентифікаційний код 33687786, заборгованості за Договором поставки №01/09/2015 від 01.09.2015 у розмірі 85 973 грн 98 коп., з яких: 62 821 грн 04 коп. - основний борг; 18 092 грн 78 коп. - інфляційні втрати від прострочення оплати поставленого товару; 5 060 грн 16 коп. - 3% річних від прострочення оплати поставленого товару.

За подання заяви Товариством сплачено судовий збір в сумі 192 грн 10 коп. (платіжне доручення №14016 від 31.05.2019).

Ч. 2 ст. 12 Господарського процесуального кодексу України (надалі - ГПК України) передбачено, що наказне провадження призначене для розгляду справ за заявами про стягнення грошових сум незначного розміру, щодо яких відсутній спір або про його наявність заявнику невідомо.

Згідно з ч. 1 ст. 148 ГПК України судовий наказ може бути видано тільки за вимогами про стягнення грошової заборгованості за договором, укладеним у письмовій (в тому числі електронній) формі, якщо сума вимоги не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Заяву про видачу судового наказу обґрунтовано неналежним виконанням боржником зобов`язань щодо своєчасної та повної оплати вартості поставленого на підставі Договору поставки від 01.09.2015, згідно видаткових накладних №129 від 14.03.2017 та №188 від 07.04.2017, товару та приписами ч. 2 ст. 625 ЦК України.

В підтвердження надано належним чином засвідчені копії: Договору поставки №01/09/2015 від 01.09.2015, видаткових накладних за період з 04.09.2015 по 07.04.2017 на загальну суму 715 035,54 грн, банківських виписок з рахунку ТзОВ "Юг-Агро" за період 10.09.2015 по 19.02.2018 на загальну суму 652 214,50 грн, розрахунки інфляційних втрат та 3% річних.

Визначені заявником у заяві за №01/31/05 від 31.05.2019 (вх. № 432 від 04.06.2019) про видачу судового наказу суми є грошовими зобов`язаннями ТзОВ "Агропродсервіс Теребовля", що виникли внаслідок неналежного виконання ним Договору поставки № 01/09/2015 від 01.09.2015 в частині повної оплати вартості поставленого згідно видаткових накладних №129 від 14.03.2017 та №188 від 07.04.2017 товару.

При цьому, суд відзначає, що інфляційні нарахування на суму боргу та проценти річних не є санкціями, а виступають способом захисту майнового права та інтересу, який полягає у відшкодуванні матеріальних втрат кредитора від знецінення грошових коштів внаслідок інфляційних процесів та отриманні компенсації (плати) від боржника за користування утримуваними ним грошовими коштами, належними до сплати кредиторові. Інфляційні нарахування на суму боргу та проценти річних входять до складу грошового зобов`язання (правова позиція Верховного Суду, викладена у постанові від 24.07.2018 у справі №903/125/18).

За даних обставин, відповідно до ст. ст. 11, 14, 15, 16, 509, 525, 526, 530, 610, 611, 625, 628, 629, 712 ЦК України, ст. 173, 174, 193 ГК України заявлені вимоги про видачу судового наказу підлягають задоволенню.

Окрім того, боржник повинен сплатити стягувачу 192,10 грн судових витрат (суму судового збору за видачу судового наказу).

Заява про видачу судового наказу подається до суду першої інстанції за загальними правилами підсудності, встановленими цим Кодексом для подання позовної заяви (ст. 149 ГПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 154 ГПК України суд розглядає заяву про видачу судового наказу протягом п`яти днів з дня її надходження. Розгляд проводиться без судового засідання і повідомлення заявника і боржника.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 155 ГПК України під час розгляду вимог в порядку наказного провадження та видачі судового наказу суд не розглядає обґрунтованість заявлених стягувачем вимог по суті.

Керуючись ст. ст. 12, 147-149, 150, 154, 155-156, 159 Господарського процесуального кодексу України, -

НАКАЗУЮ:

1. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Агропрогрес Теребовля", с. Лошнів, Теребовлянський район, Тернопільська область, ідентифікаційний код 33687786, на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Юг-Агро", с. Оженин, Острозький район, Рівненська область, ідентифікаційний код 36922125, заборгованість за Договором поставки №01/09/2015 від 01.09.2015 у розмірі 85 973 (вісімдесят п`ять тисяч дев`ятсот сімдесят три) грн 98 коп., з яких: 62 821 (шістдесят дві тисячі вісімсот двадцять одну) грн 04 коп. - основний борг; 18 092 (вісімнадцять тисяч дев`яносто дві) грн 78 коп. - інфляційні втрати від прострочення оплати поставленого товару; 5 060 (п`ять тисяч шістдесят) грн 16 коп. - 3% річних від прострочення оплати поставленого товару.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Агропрогрес Теребовля", с. Лошнів, Теребовлянський район, Тернопільська область, ідентифікаційний код 33687786, на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Юг-Агро", с. Оженин, Острозький район, Рівненська область, ідентифікаційний код 36922125, судові витрати в сумі 192 (сто дев`яносто дві) грн 10 коп.

Боржник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Агропрогрес Теребовля", с. Лошнів, Теребовлянський район, Тернопільська область, ідентифікаційний код 33687786.

Стягувач: Товариство з обмеженою відповідальністю "ЮТ-АГРО", с. Оженин, Острозький район, Рівненська область, ідентифікаційний код 36922125.

3. Копію (текст) судового наказу не пізніше наступного дня після його видачі та копію заяви стягувача за №01/31/05 від 31.05.2019 (вх. № 432 від 04.06.2019) про видачу судового наказу разом з доданими до неї документами всього на 40 (сорока) аркушах, надіслати боржнику рекомендованим листом із повідомленням про вручення поштового відправлення.

4. Судовий наказ відповідно ч. 3 ст. 154 ГПК України оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

5. Згідно з ч. ч. 1 - 2 ст. 157 ГПК України боржник має право протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення копії судового наказу та доданих до нього документів подати заяву про його скасування до суду, який його видав. Заява про скасування судового наказу може також бути подана органами та особами, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб. Заява про скасування судового наказу подається в суд у письмовій формі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 ГПК України, у разі ненадходження до суду заяви від боржника про скасування судового наказу протягом п`яти днів після закінчення строку на її подання судовий наказ набирає законної сили.

6. Судовий наказ після набрання ним законної сили видати/надіслати стягувачу рекомендованим листом із повідомленням про вручення поштового відправлення.

Суддя І.М. Гирила

7. Дата набрання судовим наказом законної сили 10.07.2019.

8. Строк пред`явлення судового наказу до виконання 10.07.2022 (включно).

9. Дата видачі судового наказу стягувачу 10 липня 2019 року.

Веб-адреса судового наказу у Єдиному державному реєстрі судових рішень: http://www.reyestr.court.gov.ua

Суддя І.М. Гирила

Попередній документ : 82937651
Наступний документ : 82970248