Ухвала суду № 82884707, 03.07.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Дата ухвалення
03.07.2019
Номер справи
522/10947/18
Номер документу
82884707
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Справа № 522/10947/18

Провадження по справі № 1-кс/522/13269/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 липня 2019 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., при секретарі Торчинській О.О., за участю прокурора Острік О.В., захисника Селюкова П.В., підозрюваного ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Бабака Д.В., про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Бабак Д.В звернувся до суду з клопотанням, про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018162500001553 від 19.06.2018 року.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців є керівником фірми «Альбіна» у вигляді Приватного сільськогосподарського підприємства код ЄДРПОУ 31272854, юридична адреса: Одеська область, Ширяєвський район, село Григорівка, вулиця Дружби, будинок 18, призначений на посаду директора вказаного підприємства на підставі Наказу №1 від 23 листопада 2017 року, згідно рішення №1 засновника фірми «Альбіна» у вигляді приватного сільськогосподарського підприємства від 21 листопада 2017 року.

Відповідно до статуту приватного сільськогосподарського підприємства «Альбіна» затвердженого рішенням №1 засновника від 21 листопада 2017 року:

п.2. визначено - Цілі та предмет діяльності є:

п.п.2.1. Підприємство створено з метою вирішення економічних і соціальних проблем та одержання прибутку;

п.2.2. Цілі та предмет діяльності є:

п.п.2.2.1. Оптова та роздрібна реалізація продукції власного та не власного виробництва, комісійна і комерційна торгівля;

п.п.2.2.4. Вирощування зернових, технічних та решти культур не віднесених до інших класів рослинництва;

п.5. Визначено - Господарську діяльність:

п.п. 5.1. Господарська діяльність Підприємства здійснюється на основі укладених договорів.

п.п. 5.5. Для здійснення діяльності, передбаченої статутом Підприємство має право набувати, брати в оренду як в Україні так і за кордоном необхідне майно для здійснення своєї господарської діяльності;

п.7. Визначено - Управління Підприємством:

п.п. 7.1. Управління Підприємством здійснюється засновником або призначеним ним директором.

п.п. 7.5. визначено до компетенції директора Підприємства входить оперативне керівництво діяльністю Підприємством, укладання угод від імені Підприємства.

Згідно ст.14 Конституції України, визначено, що - земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави, право власності на яку гарантується та набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до Закону.

Відповідно до ст.1 Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною земель» самовільне зайняття земельної ділянки - будь-які дії, які свідчать про фактичне використання земельної ділянки за відсутності відповідного рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про її передачу у власність або надання у користування (оренду) або за відсутності вчиненого правочину щодо такої земельної ділянки, за винятком дій, які відповідно до закону є правомірними.

Статтею 202 Цивільного кодексу України визначено, що правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Статтею 203 Цивільного кодексу передбачено загальні вимоги, додержання яких є необхідним для чинності правочину, а саме: зміст правочину не може суперечити Цивільному Кодексу України, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам та має вчинятися у формі, встановленій Законом.

Частиною 1 статті 210 Цивільного кодексу України визначено, що правочин підлягає державній реєстрації лише у випадках, встановлених Законом. Такий правочин є вчиненим з моменту його державної реєстрації.

Статтею 80 Земельного кодексу України, визначено, що суб`єктами права власності на землю є: громадяни та юридичні особи - на землі приватної власності; територіальні громади, які реалізують це право безпосередньо або через органи місцевого самоврядування, - на землі комунальної власності; держава, яка реалізує це право через відповідні органи державної влади, - на землі державної власності.

В частині 1 статті 82 Земельного Кодексу України зазначено, що юридичні особи (засновані громадянами України або юридичними особами України) можуть набувати у власність земельні ділянки для здійснення підприємницької діяльності у разі: придбання за договором купівлі-продажу, ренти, дарування, міни, іншими цивільно-правовими угодами; внесення земельних ділянок її засновниками до статутного капіталу; прийняття спадщини; виникнення інших підстав, передбачених Законом.

Положенням ч.І та ч.2 ст.116 Земельного кодексу України, громадяни та юридичні особи набувають права власності та права користування земельними ділянками із земель державної або комунальної власності за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування в межах їх повноважень, визначених Земельним кодексом України або за результатами аукціону. Набуття права на землю громадянами та юридичними особами здійснюється шляхом передачі земельних ділянок у власність або надання їх у користування.

Статтями 125 та 126 Земельного кодексу України, вказано, що право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав. Право власності, користування земельною ділянкою оформлюється відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Згідно ст.2 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» державна реєстрація речових прав на нерухоме майно - офіційне визнання і підтвердження державою фактів виникнення, переходу або припинення прав на нерухоме майно, обтяження таких прав шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Так, наприкінці 2017 року більш точної дати та часу не встановлено, у ОСОБА_1 , який обіймав посаду директора приватного сільськогосподарського підприємства «Альбіна» (ЄДРПОУ 31272854), діяльність якого спрямована на вирощування зернових, технічних та решти культур не віднесених до інших класів рослинництва та оптова, роздрібна реалізація продукції власного та не власного виробництва, комісійна і комерційна торгівля, знаючи про наявність земельних ділянок площею 284,68 га на території Олександрівської сільської ради за межами населеного пункту та площею 126,8795 га на території Чогодарівської сільської ради за межами населеного пункту, що перебувають у державній формі власності, які можливо використати для вирощування сільськогосподарської продукції шляхом обробки, посіву, та збору врожаю, не маючи при цьому укладених та зареєстрованих в передбаченому законом порядку щодо вказаних земельних ділянок правочинів, виник злочинний намір направлений на самовільне зайняття вказаних земельних ділянок ПСП «Альбіна» та, як результат особистого збагачення за рахунок збільшення прибутків підприємства.

Приступивши до реалізації свого злочинного наміру направленого на самовільне зайняття земельних ділянок, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій, бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді самовільного зайняття земельних ділянок, ОСОБА_1 обіймаючи посаду директора приватного сільськогосподарського підприємства «Альбіна» (ЄДРПОУ 31272854), в порушення вимог ст.14 Конституції України, згідно з якою земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави, право власності на яку гарантується та набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до Закону, за відсутності будь-яких підстав набуття права на землю, передбачених ст.116 Земельного кодексу України, відповідно до якої громадяни та юридичні особи набувають право власності та право користування земельними ділянками із земель державної або комунальної власності за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування в межах їх повноважень, визначених Земельним кодексом України, або за результатами аукціону, нехтуючи вимогами ч.І ст. 82 Земельного кодексу України згідно з якою юридичні особи (засновані громадянами України або юридичними особами України) можуть набувати у власність земельні ділянки для здійснення підприємницької діяльності у разі: придбання за договором купівлі-продажу, ренти, дарування, міни, іншими цивільно-правовими угодами; внесення земельних ділянок її засновниками до статутного капіталу; прийняття спадщини; виникнення інших підстав, передбачених Законом, в порушення вимог статей 125 та 126 Земельного кодексу України, згідно з яким право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав. Право власності, користування земельною ділянкою оформлюється відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», тобто за відсутності будь-яких законних підстав, достеменно знаючи, що він не має права використовувати земельні ділянки державної форми власності сільськогосподарського призначення, які розташовані на території Олександрівської сільської ради Ширяївського району Одеської області, загальною площею 284,68 га (за межами населених пунктів) та земельні ділянки державної форми власності, які розташовані на території Чогодарівської сільської ради Ширяївського району Одеської області, загальною площею 126,8795 га. ОСОБА_1 , в продовж 2018 року, більш точної дати та часу під час досудового слідства не встановлено, в супереч встановленому законом порядку, здійснив самовільний захват вказаних земельних ділянок.

Так, в першій половині 2018 року, більш точна дата та час не встановлені, ОСОБА_1 , залучивши працівників ПСП «Альбіна», інших найманих працівників, а також з використанням техніки підприємства та уклавши угоди на використання іншої сільськогосподарської техніки, власники яких не були попереджені про те, що ПСП «Альбіна» не має законних підстав для використання вказаних земельних ділянок, та були переконані у законності своїх, тим самим виключаючи їх співучасть у скоєнні злочину, організував проведення робіт направлених на обробіток та безпосереднього засіву, вищевказаних земельних ділянок, забезпечивши їх прибуття та надавши посівне насіння різних сільськогосподарських культур (соняшнику, пшениці, ячменю та кукурудзи), паливо- мастильні матеріали, та інші необхідні засоби.

Продовжуючи свої злочинні дії, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого збагачення, продажу сільськогосподарської продукції, яка була вирощена на самовільно зайнятих земельних ділянках державної форми власності сільськогосподарського призначення, які розташовані на території Олександрівської сільської ради Ширяївського району Одеської області, загальною площею 284,68 га (за межами населених пунктів) та на території Чогодарівської сільської ради Ширяївського району Одеської області, загальною площею 126,8795 га., ОСОБА_1 , залучивши працівників ПСП «Альбіна», інших найманих працівників, які не діяли як співучасники злочину, оскільки були переконані у законності своїх дій, а також з використанням техніки підприємства та уклавши угоди на використання іншої сільськогосподарської техніки, власники яких не попереджені про те, що ПСП «Альбіна» не має законних підстав для використання вказаних земельних ділянок, та були переконані у законності своїх дій, забезпечив їх прибуття та організував проведення робіт направлених на збір врожаю зерна сільськогосподарських культур (кукурудзи, соняшнику, ячменю та пшениці), які були вирощені на самовільно зайнятих земельних ділянках державної форми власності (за межами населеного пункту), які межують з земельними ділянками площею 284,68 га. на території Олександрівської сільської ради (за межами населеного пункту) Ширяївського району Одеської області та земельної ділянки площею 126,8795 га. на території Чогодарівської сільської ради (за межами населеного пункту) Ширяївського району Одеської області, чим спричинив державі в особі Головного управління Держгеокадастру в Одеській області значної шкоди, що у сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, яка полягає у самовільному використанні землі, як національного багатства, порушенням вимог чинного законодавства, на загальну суму 563 276, 80 гривень (розрахунок: 389 624, 44 + 173 652, 36 =563 276, 80 гривень), яка розрахована відповідно до Методики визначення розміру шкоди, затвердженої Постановою Кабінету міністрів України від 25.07.2007 № 963. Таким чином ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого ч.І ст.197-1 КК України, а саме самовільне зайняття земельної ділянки, яким завдано значної шкоди її законному власнику.

14 червня 2019 року ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 197-1 КК України.

24 червня 2019 року ОСОБА_1 , повідомлено про закінчення досудового розслідування початку виконання вимог передбачених ст.290 КПК України.

З метою виконання вимог передбачених ст.290 КПК України підозрюваний ОСОБА_1 на виклики до СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області не реагує, що підтверджується:

24.06.2019 та 26.06.2019 ОСОБА_1 , та його адвокат Селюков П.В. відмовилися в ознайомленні з матеріалами кримінального провадження, в зв`язку зі зайнятістю захисника Селюкова П.В. в інших судових засіданнях.

З огляду на викладене слідство приходить до висновку, що у сукупності дій підозрюваний ОСОБА_1 та його адвокат Селюков П.В., навмисно уникають від виконання передбачених законом процесуальних дій по кримінальному провадженню не прибуваючи до СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області для виконання з ними вимог передбачених ст.290 КПК України, таким чином намагається уникнути кримінальної відповідальності за скоєне кримінальне правопорушення.

Позиція учасників судового розгляду.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити в повному обсязі.

Захисник Селюков П.В. та підозрюваний ОСОБА_1 в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання слідчого про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, посилаючись на те, що ніяких повідомлень про відкриття матеріалів досудового розслідування не надходило, про виклик до слідчого не повідомляли.

Заслухавши прокурора, захисника, підозрюваного, а також дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.

Відповідно до ч.1 ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Відповідно до ч.10 ст.290 КПК України, сторонам кримінального провадження, потерпілому надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів. Клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду з повідомленням сторін кримінального провадження.

Як встановлено слідчим суддею в судовому засіданні, в матеріалах клопотання слідчого відсутні дані, що ОСОБА_1 та його захисника було офіційно повідомлено у передбачений КПК України спосіб про закінчення досудового розслідування і відкриття матеріалів досудового розслідування.

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя вважає за необхідне не встановлювати строк протягом якого підозрюваний та його захисник можуть ознайомлюватись з матеріалами кримінального провадження, зважаючи на те, що слідчим суддею в судовому засіданні при заслуховуванні захисника, підозрюваного та прокурора, а також при вивченні матеріалів клопотання не встановлено, передбачених законом підстав для встановлення строків ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

Керуючись ст. 28, ч.10 ст.290 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Бабака Д.В про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018162500001553 від 19.06.2018 року – відмовити, з підстав, вказаних в мотивувальній частин ухвали слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

03.07.2019

Часті запитання

Який тип судового документу № 82884707 ?

Документ № 82884707 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 82884707 ?

Дата ухвалення - 03.07.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 82884707 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 82884707 ?

В Приморський районний суд м. Одеси
Попередній документ : 82884664
Наступний документ : 82889827