Ухвала суду № 82813568, 01.07.2019, Дніпропетровський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
01.07.2019
Номер справи
160/5906/19
Номер документу
82813568
Форма судочинства
Адміністративне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

У Х В А Л А

01 липня 2019 року Справа № 160/5906/19 Дніпропетровський окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Верба І.О., перевіривши у місті Дніпрі матеріали адміністративного позову Фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ) до Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області (вул. Філософська, 39-А, м. Дніпро, 49006) про визнання протиправною та скасування постанови, -

встановив:

1. 25.06.2019 до Дніпропетровського окружного адміністративного суду надійшла позовна заява Фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 до Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області про визнання протиправною та скасування постанови № 4/18-19 від 15.03.2019.

2. Позивач звернувся із зазначеним позовом оскільки вважає, що постанова № 4/18-19 від 15.03.2019 була прийнята Головним управлінням Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області із порушенням встановленого порядку розгляду справи про накладання штрафу та права особи на участь у процесі прийняття рішення, а отже є протиправною і підлягає скасуванню.

3. Адміністративний позов відповідає вимогам встановленим статтями 160 та 161 КАС України, спір підсудний Дніпропетровському окружному адміністративному суду та підлягає розгляду за правилами спрощеного провадження згідно частини другої статті 257 КАС України.

4. Відповідно до частини восьмої статті 171 КАС України питання про відкриття провадження в адміністративній справі суддя вирішує протягом п`яти днів з дня надходження до адміністративного суду позовної заяви, заяви про усунення недоліків позовної заяви у разі залишення позовної заяви без руху, або отримання судом у порядку, визначеному частинами третьою - шостою цієї статті, інформації про місце проживання (перебування) фізичної особи.

5. Оскільки адміністративний позов надійшов до суду 25.06.2019 (вівторок), п`ятим днем для вирішення питання про відкриття провадження є 30.06.2019 (неділя – вихідний день).

6. За правилами частини 6 статті 120 КАС України якщо закінчення строку припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, останнім днем строку є перший після нього робочий день.

7. З урахуванням викладеного, суд вирішив питання про відкриття провадження в адміністративній справі № 160/5906/19 01.07.2019.

щодо строку звернення до суду

8. Разом із позовною заявою позивачем заявлено клопотання про поновлення строку звернення до адміністративного суду.

9. Вирішуючи заявлене позивачем клопотання, суд виходить із наступного.

10. Відповідно до частини першої статті 122 Кодексу адміністративного судочинства України позов може бути подано в межах строку звернення до адміністративного суду, встановленого цим Кодексом або іншими законами.

11. За загальним правилом, встановленим частиною другою статті 122 Кодексу адміністративного судочинства України для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.

12. Відповідно до частини третьої цієї статті для захисту прав, свобод та інтересів особи цим Кодексом та іншими законами можуть встановлюватися інші строки для звернення до адміністративного суду, які, якщо не встановлено інше, обчислюються з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.

13. Відповідно до частини першої статті 66 Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров`я та благополуччя тварин» від 18.05.2017 № 2042-VIII (далі – Закон № 2042-VIII) провадження у справах про порушення юридичними особами та фізичними особами - підприємцями цього Закону, законодавства про харчові продукти та корми здійснюється відповідно до положень цієї статті.

14. Згідно з частиною 17 статті 66 Закону 2042-VIII потерпілий та особа, щодо якої винесено постанову у справі, мають право оскаржити її в адміністративному (досудовому) порядку або до суду в порядку, визначеному законом, протягом одного місяця з дня її винесення.

15. Дотримання строку звернення з адміністративним позовом є однією з умов для реалізації права на позов у публічно-правових відносинах, що дисциплінує учасників цих відносин у випадку, якщо вони стали спірними, запобігає зловживанням і сприяє стабільності діяльності суб`єктів владних повноважень щодо виконання своїх функцій.

16. Встановлення процесуальних строків законом та судом передбачено з метою дисциплінування учасників адміністративного судочинства та своєчасного виконання ними передбачених законодавством певних процесуальних дій.

17. Інститут строків в адміністративному процесі сприяє досягненню юридичної визначеності у публічно-правових відносинах, а також стимулює учасників адміністративного процесу добросовісно ставитися до виконання своїх обов`язків.

18. Вирішуючи питання щодо визнання поважними причин пропуску звернення до суду, суд виходить із принципів адміністративного судочинства та практики Європейського суду з прав людини.

19. Так, одним із елементів права на суд є право на доступ до суду, який означає, що особа повинна мати можливість подати справу на розгляд, а суд повинен розглянути її без зайвих та неналежних правових чи практичних перешкод. Таке право покладає на державу як негативний обов`язок, - тобто утриматися від створення неналежних процесуальних перешкод для доступу до суду, - так і позитивний, тобто забезпечити практичний та ефективний доступ до суду.

20. Держави користуються певною свободою розсуду у сфері регулювання права на доступ до суду, яке залежить як від потреб і ресурсів суспільства, так і від конкретних осіб.

21. Безпосередньо доктрина обмежень на право доступу до суду була сформульована Судом у справі Ashingdane v. United Kingdom (1985), згідно якої такі обмеження, для того, щоб відповідати вимогам частини 1 статті 6 Конвенції мають:

- переслідувати правомірну мету, і

- не порушувати саму сутність права.

22. Як зазначено у пункті 36 рішення Суду у справі Golder United Kingdom, стаття 6 Конвенції містить право на суд, у якому право на доступ до суду, тобто право розпочати провадження в суді, становить лише один із його аспектів.

23. У рішенні Комісії за заявою №10475/83 Dyer v. United Kingdom, Decisions and Reports 39, pp. 246— 66 at pp. 251— 52).

24. Відповідні принципи Суд виклав таким чином:

а) Право на доступ до суду, гарантоване частиною 1 статті 6, не є абсолютним і може бути обмежене. Це дозволяє сама суть цього права, позаяк право на доступ до суду «за своєю природою вимагає регулювання державою - регулювання, що може різнитися залежно від часу та місця і відповідно до потреб і ресурсів суспільства та особи».

б) При встановленні таких обмежень Договірні держави користуються певною свободою розсуду, однак, остаточне вирішення того, чи було дотримано вимог Конвенції залишається за Судом. Він має впевнитися, що встановлені обмеження не порушують чи зменшують доступ, що залишився особі таким чином, що завдають шкоду самій суті права.

в) Більше того, обмеження не буде сумісним із частиною 1 статті 6, якщо воно не має правомірної мети і коли відсутнє пропорційне співвідношення між застосованими засобами та поставленою метою.

25. Ці принципи визначають процес, що є невід`ємною частиною завдання Суду відповідно до Конвенції, визначення справедливої рівноваги між потребами загального інтересу суспільства та вимогами захисту фундаментальних прав особи.

26. Позивач у позовній заяві зазначив, що про існування оскаржуваної постанови № 4/18-19 від 15.03.2019 дізнався лише 21.05.2019 під час ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження № 59036155, тому не мав об`єктивної можливості звернутися до суду з позовом в межах строку, встановленого частиною 17 статті 66 Закону 2042-VIII. Суд зазначає, що адміністративний позов направлено засобами поштового зв`язку 20.06.2019.

27. З огляду на викладені обставини у сукупності, враховуючи обов`язок суду забезпечити доступ до правосуддя, як гарантоване Конституцією України право, суд дійшов висновку про поважність Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_1 причин пропуску строку звернення до адміністративного суду.

28. Керуючись статтями 122, 123, 160, 161, 171, 257 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

ухвалив:

29. Клопотання Фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 про поновлення пропущеного строку звернення до адміністративного суду – задовольнити.

30. Визнати поважними причини пропущення позивачем строку звернення до суду із цим позовом.

31. Прийняти адміністративний позов до розгляду та відкрити спрощене позовне провадження в адміністративній справі № 160/5906/19.

32. Призначити справу до розгляду за правилами спрощеного провадження у судовому засіданні 16 липня 2019 року о 10:40 у приміщенні Дніпропетровського окружного адміністративного суду за адресою: 49005, м. Дніпро, вул. Академіка Чекмарьова, 5, зала судових засідань № 3.

33. Встановити Головному управлінню Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області 15-денний строк, з дня отримання копії цієї ухвали, для подання відзиву на адміністративний позов із доказами його обґрунтування.

34. Відзив на адміністративний позов повинен відповідати вимогам статті 162 КАС України, а додані докази статтям 94 та 99 КАС України.

35. Копія відзиву та доданих до нього документів повинна бути надіслана (надана) іншим учасникам справи одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду.

36. Відповідно до положень частини 6 статті 162 та частини 2 статті 175 КАС України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи.

37. Витребувати від Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області:

- наказ та направлення на проведення планового заходу державного нагляду (інспектування);

- акт про відмову у проведенні планового заходу державного нагляду (інспектування) від 14.12.2018 № 3734/18-18;

- протокол про порушення Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров`я та благополуччя тварин» від 05.03.2019 № 4/18-19;

- докази отримання протоколу від 05.03.2019 № 4/18-19 позивачем або його представником;

- докази направлення та отримання повідомлення про розгляд справи про накладання штрафу;

- докази направлення та отримання постанови про накладання штрафу № 4/18-19 від 15.03.2019;

- інші використані/досліджені документи під час прийняття оскаржуваної у цій справі постанови.

38. Витребувані докази надати суду разом із відзивом.

39. Витребувані судом докази повинні відповідати вимогам статей 94 та 99 КАС України.

40. Встановити позивачу 5-денний строк, з дня отримання копії відзиву на позовну заяву, для подання відповіді на відзив з одночасним надісланням її копії іншим учасникам справи та долученням доказів направлення її копії учасникам справи.

41. Відповідь на відзив повинна відповідати вимогам статті 162 КАС України, а додані докази статтям 94 та 99 КАС України.

42. Встановити відповідачу 5-денний строк, з дня отримання копії відповіді на відзив, для подання заперечень з одночасним надісланням їх копії іншим учасникам справи та долученням доказів направлення їх копій учасникам справи.

43. Заперечення повинні відповідати вимогам статті 162 КАС України, а додані докази статтям 94 та 99 КАС України.

44. Заяви з процесуальних питань мають відповідати статтям 166-167 КАС України.

45. Справа розглядатиметься одноособово. Головуючий суддя Верба І.О.

46. Учасники справи можуть отримати інформацію по адміністративній справі за веб-адресою: http://court.gov.ua/fair/sud0470/

47. Копію ухвали та повістки про виклик до суду надіслати особам, які беруть участь у справі.

48. Копію позовної заяви та доданих до неї документів надіслати відповідачу.

49. Ухвала набирає законної сили відповідно до статті 256 Кодексу адміністративного судочинства України та може бути оскаржена в порядку та у строки, встановлені статтями 295, 297 Кодексу адміністративного судочинства України у разі порушення правил підсудності.

Суддя І.О. Верба

Часті запитання

Який тип судового документу № 82813568 ?

Документ № 82813568 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 82813568 ?

Дата ухвалення - 01.07.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 82813568 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 82813568 ?

В Дніпропетровський окружний адміністративний суд
Попередній документ : 82813566
Наступний документ : 82813569