Ухвала суду № 82787189, 02.07.2019, Вінницький окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
02.07.2019
Номер справи
120/2072/19-а
Номер документу
82787189
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

УХВАЛА

про відкриття провадження в адміністративній справі

м. Вінниця

02 липня 2019 р. Справа № 120/2072/19-а

Суддя Вінницького окружного адміністративного суду Сало Павло Ігорович, перевіривши матеріали:

за позовом Управління Пенсійного фонду України в м. Вінниці (код ЄДРПОУ 37979905, місцезнаходження: Хмельницьке шосе, 7, м. Вінниця, 21100)

до публічного акціонерного товариства «Автобусний парк» (код ЄДРПОУ 05521844, місцезнаходження: вул. Енергетична, 7, м. Вінниця, 21012)

про стягнення заборгованості,

ВСТАНОВИВ:

27.06.2019 до суду надійшла позовна заява Управління Пенсійного фонду України в м. Вінниці про стягнення з публічного акціонерного товариства «Автобусний парк» на користь позивача заборгованості з відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах, в сумі 65412,55 грн.

Позовні вимоги обґрунтовуються тим, що за відповідачем рахується заборгованість по відшкодуванню фактичних витрат на виплату пільгових пенсій по Списку № 2 в сумі 65412,55 грн за період з квітня по червень 2019 року. У зв`язку з тим, що товариство самостійно не сплачує відповідні витрати, відповідач звертається до суду щодо стягнення вказаної заборгованості.

Позовна заява відповідає вимогам статей 160, 161, 172 КАС України, підсудна Вінницькому окружному адміністративному суду та подана з дотримання строку звернення до адміністративного суду. Судовий збір сплачений позивачем у визначених законом порядку і розмірі. Підстав для залишення позовної заяви без руху, її повернення чи відмови у відкритті провадження в адміністративній справі не встановлено.

Відтак позовну заяву належить прийняти до розгляду та відкрити провадження в адміністративній справі.

Вирішуючи питання про те, за якими правилами позовного провадження (загального чи спрощеного) буде розглядатися справа, суд враховує положення ч. 2 ст. 257 КАС України, згідно з якими за правилами спрощеного позовного провадження може бути розглянута будь-яка справа, віднесена до юрисдикції адміністративного суду, за винятком справ, зазначених у частині четвертій цієї статті.

Питання про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження суд вирішує в ухвалі про відкриття провадження у справі (ч. 1 ст. 260 КАС України).

Відповідно до ч. 3 ст. 257 КАС України при вирішенні питання про розгляд справи за правилами спрощеного або загального позовного провадження суд враховує: 1) значення справи для сторін; 2) обраний позивачем спосіб захисту; 3) категорію та складність справи; 4) обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначати експертизу, викликати свідків тощо; 5) кількість сторін та інших учасників справи; 6) чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес; 7) думку сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження.

З огляду на викладене та беручи до уваги те, що за характером спірних правовідносин, предметом доказування і складом учасників ця справа має ознаки адміністративної справи незначної складності та не потребує заслуховування усних пояснень сторін для прийняття законного і обґрунтованого рішення, суд доходить висновку про можливість її розгляду та вирішення в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи (у письмовому провадженні).

Крім того суд зазначає, що відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 4 КАС України позивачем є особа, на захист прав, свобод та інтересів якої подано позов до адміністративного суду, а також суб`єкт владних повноважень, на виконання повноважень якого подано позов до адміністративного суду.

Частиною 3 статті 43 КАС України визначено, що здатність особисто здійснювати свої адміністративні процесуальні права та обов`язки, у тому числі доручати ведення справи представникові (адміністративна процесуальна дієздатність), належить органам державної влади, іншим державним органам, органам влади Автономної Республіки Крим, органам місцевого самоврядування, їх посадовим і службовим особам, підприємствам, установам, організаціям (юридичним особам).

Згідно з ч. 3 ст. 55 КАС України юридична особа, суб`єкт владних повноважень, який не є юридичною особою, бере участь у справі через свого керівника або члена виконавчого органу, уповноваженого діяти від її (його) імені відповідно до закону, статуту, положення (самопредставництво юридичної особи), або через представника.

Також частиною 4 статті 55 КАС України передбачено, що держава, територіальна громада бере участь у справі через відповідний орган державної влади, орган місцевого самоврядування відповідно до його компетенції, від імені якого діє його керівник або представник.

Встановлено, що позовну заяву від імені Управління Пенсійного фонду України в м. Вінниці подано та підписано головою комісії з припинення управління Т. Котяк.

Разом з тим, до матеріалів позовної заяви не додано доказів на підтвердження наявності в цієї особи статусу голови комісії з припинення управління, а також повноважень на підписання нею позовної заяви від імені Управління Пенсійного фонду України в м. Вінниці.

З огляду на викладене і враховуючи те, що в силу положень ст.ст. 160, 161, 169 КАС України вказана обставина не є самостійною підставою для залишення позовної заяви без руху, суд доходить висновку, що позивача необхідно зобов`язати виконати вимоги ч. 6 ст. 59 КАС України та надати суду оригінал або ж засвідчену у визначеному законом порядку копію довіреності або іншого документа, який підтверджує повноваження на підписання позовної заяви головою комісії з припинення управління Т. Котяк.

Керуючись ст.ст. 32, 160, 161, 171, 248, 256, 257, 260, 262, 294 КАС України,

УХВАЛИВ:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження в адміністративній справі за позовом Управління Пенсійного фонду України в м. Вінниці до публічного акціонерного товариства «Автобусний парк» про стягнення заборгованості.

2. Розгляд справи здійснювати суддею одноособово за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи (у письмовому провадженні).

3. Роз`яснити учасникам справи, що відповідно до вимог ч. 2 ст. 262 КАС України розгляд справи по суті розпочнеться через 15 днів з дня відкриття провадження у справі.

4. Встановити відповідачу 15-денний строк з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі для подання відзиву на позовну заяву з дотриманням вимог, передбачених ст. 162 КАС України.

5. Встановити позивачу 3-денний строк з дня отримання відзиву на позовну заяву для подання відповіді на відзив в порядку, визначеному ст. 163 КАС України.

6. Встановити відповідачу 3-денний строк з дня отримання відповіді на відзив для подання заперечення в порядку, визначеному ст. 164 КАС України.

7. Зобов`язати позивача протягом 5 днів з дня отримання копії цієї ухвали надати суду оригінал або засвідчену у визначеному порядку копію довіреності або іншого документа, який підтверджує повноваження Т. Котяк на підписання позовної заяви від імені Управління Пенсійного фонду України в м. Вінниці.

8. Роз`яснити позивачу, що у випадку невиконання вимог пункту 7 цієї ухвали, судом буде вирішено питання про залишення позовної заяви без розгляду з підстав, передбачених пунктом 2 частини першої статті 240 КАС України.

9. Інформацію по справі сторони можуть отримати на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за посиланням: "http://court.gov.ua/fair/".

10. Копію ухвали суду надіслати учасникам справи.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та може бути оскаржена в апеляційному порядку окремо від рішення суду лише з мотивів порушення правил підсудності.

Суддя Сало Павло Ігорович

Попередній документ : 82787183
Наступний документ : 82787196