Ухвала суду № 82715671, 01.07.2019, Окружний адміністративний суд міста Києва

Дата ухвалення
01.07.2019
Номер справи
640/8197/19
Номер документу
82715671
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1 У Х В А Л А

про прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі

01 липня 2019 року м. Київ№ 640/8197/19Суддя Окружного адміністративного суду міста Києва Аверкова В.В., ознайомившись з позовною заявою та доданими до неї матеріалами

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Дор-Фарба Україна"

(03076, м. Київ, вул. Гетьмана, буд. 27, код ЄДРПОУ 39744818)

до Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві

(04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19, код ЄДРПОУ 39439980)

про визнання протиправним та скасування податкових повідомлень-рішень від

31 січня 2018 року №0562615147, №0572615147, податкової вимоги від 06

березня 2018 року №45178-17 та рішення від 06 березня 2018 року №45178-17,

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Дор-Фарба Україна" звернулось до Окружного адміністративного суду міста Києва з адміністративним позовом до Головного управління Держаної фіскальної служби у м. Києві про визнання протиправним та скасування податкові повідомлення рішення від 31 січня 2018 року №0562615147, №0572615147, податкової вимоги від 06 березня 2018 року №45178-17 та рішення від 06 березня 2018 року №45178-17.

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 16 травня 2019 року позовну заяву залишено без руху та надано строк позивачу на усунення недоліків позовної заяви. У встановлений судом строк позивач усунув недоліки позовної заяви.

Зокрема у вказаній ухвалі судом було зазначено, що позивачем у позовній заяві заявлено 4 (чотири) вимоги, з яких 3 (три) вимоги майнового характеру (визнання протиправним та скасування податкових повідомлень-рішень від 31 січня 2018 року №0562615147, №0572615147, податкової вимоги від 06 березня 2018 року №45178-17) та 1 (одна) вимога немайнового характеру (визнання протиправним та скасування рішення від 06 березня 2018 року №45178-17).

Щодо суми судового збору за вимоги майнового характеру, суд зазначає наступне, як вбачається з матеріалів позовної заяви у позивача відсутнє податкове повідомлення-рішення від 31 січня 2018 року №0562615147, у зв`язку з чим позивач подав клопотання про витребування документів від відповідача.

Разом з тим, наявна в матеріалах позовної заяви копія податкового повідомлення-рішення від 31 січня 2018 року №0572615147 поганої якості, з якої не вбачається можливості встановити суму штрафу.

Також в ухвалі суду від 16 травня 2019 року судом зазначено про відсутність можливості обрахувати загальну суму судового збору на даний час.

У зв`язку з викладеним суд зазначає наступне.

До матеріалів позовної заяви позивачем подано клопотання про витребування від ГУ ДФС у м. Києві податкове повідомлення-рішення від 31 січня 2018 року №0562615174.

Суд дійшов висновку про задоволення вказаного клопотання.

Також суд звертає увагу, що після надання відповідачем оскаржуваного рішення судом буде встановлено розмір судового збору, що підлягає сплаті за подання даної позовної заяви, у разі сплати судового збору не в повному обсязі судом буде застосовано вимоги частини 13 статті 171 Кодексу адміністративного судочинства України до адміністративного позову.

Справа є незначної складності та підлягає розгляду за правилами спрощеного позовного провадження.

Керуючись статтями 12, 159-168, 171, 257-262 Кодексу адміністративного судочинства України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Відкрити провадження в адміністративній справі.

2. Здійснити розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін.

3. В порядку підготовки справи до розгляду: надіслати копії ухвали про відкриття провадження особам, які беруть участь у справі; надіслати відповідачу копію позовної заяви.

4. Зобов`язати відповідача подати до суду протягом 15 календарних днів з дня отримання даної ухвали суду:

- відзив відповідно до статті 162 Кодексу адміністративного судочинства України;

- належним чином засвідченні копії податкових повідомлень-рішень від 31 січня 2018 року №0562615147, №0572615147, податкової вимоги від 06 березня 2018 року №45178-17 та рішення від 06 березня 2018 року №45178-17.

Попередити відповідача, що копія відзиву та доданих до нього документів повинна бути надіслана іншим учасникам справи одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду.

Роз`яснити відповідачу, що у разі ненадання відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд вирішує справу за наявними матеріалами.

5. У разі подання до суду відзиву на позов, запропонувати позивачу надати відповідь на відзив у десятиденний строк з моменту отримання відзиву відповідно до статті 163 Кодексу адміністративного судочинства України.

Копію відповіді на відзив надіслати відповідачу, докази чого надати суду.

6. У разі подання до суду відповіді на відзив, запропонувати відповідачу надати до суду заперечення проти відповіді на відзив протягом 10 днів з дня отримання відповіді на відзив.

Ухвала набирає законної сили негайно після її проголошення в порядку, визначеному статтею 256 Кодексу адміністративного судочинства України і може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції за правилами, встановленими статтями 292-297 Кодексу адміністративного судочинства України, лише в частині пункту 4 частини першої статті 171 Кодексу адміністративного судочинства.

Суддя В.В. Аверкова

Інформацію по справі можна отримати на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою: http://court.gov.ua/fair/sud2670/

Інформація про процесуальні права і обов`язки осіб, які беруть участь у справі.

Відповідно до ст.ст. 44, 47 КАС України учасники справи мають рівні процесуальні права та обов`язки. Учасники справи зобов`язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами і неухильно виконувати процесуальні обов`язки. Учасники справи мають право: 1) ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, копії, одержувати копії судових рішень; 2) подавати докази; брати участь у судових засіданнях, якщо інше не визначено законом; брати участь у дослідженні доказів; ставити питання іншим учасникам справи, а також свідкам, експертам, спеціалістам; 3) подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб; 4) ознайомлюватися з протоколом судового засідання, записом фіксування судового засідання технічними засобами, робити з них копії, подавати письмові зауваження з приводу їх неправильності чи неповноти; 5) оскаржувати судові рішення у визначених законом випадках; 6) користуватися іншими визначеними законом процесуальними правами. Учасники справи можуть за власний рахунок додатково замовити та отримати в суді засвідчені копії документів і витяги з них. Учасники справи зобов`язані: 1) виявляти повагу до суду та до інших учасників судового процесу; 2) сприяти своєчасному, всебічному, повному та об`єктивному встановленню всіх обставин справи; 3) з`являтися в судове засідання за викликом суду, якщо їх явка визнана судом обов`язковою; 4) подавати наявні у них докази в порядку та строки, встановлені законом або судом, не приховувати докази; 5) надавати суду повні і достовірні пояснення з питань, які ставляться судом, а також учасниками справи в судовому засіданні; 6) виконувати процесуальні дії у встановлені законом або судом строки; 7) виконувати інші процесуальні обов`язки, визначені законом або судом. За введення суду в оману щодо фактичних обставин справи винні особи несуть відповідальність, встановлену законом. Документи (в тому числі процесуальні документи, письмові та електронні докази тощо) можуть подаватися до суду, а процесуальні дії вчинятися учасниками справи в електронній формі з використанням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, за винятком випадків, визначених цим Кодексом. Процесуальні документи в електронній формі мають подаватися учасниками справи до суду з використанням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи шляхом заповнення форм процесуальних документів відповідно до Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему. Учасник справи звільняється від обов`язку надсилати іншим учасникам справи або подавати до суду копії документів відповідно до кількості учасників справи, якщо він подає документи до суду в електронній формі. У такому разі копії відповідних документів іншим учасникам справи направляє суд. Якщо обсяг документів є надмірним, суд направляє учасникам справи тільки копії процесуальних документів та повідомлення про можливість ознайомитися з іншими матеріалами в приміщенні суду або через Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему. Якщо документи подаються учасниками справи до суду або надсилаються іншим учасникам справи в електронній формі, такі документи скріплюються електронним цифровим підписом учасника справи (його представника). Якщо документи подаються учасниками справи до суду або надсилаються іншим учасникам справи в паперовій формі, такі документи скріплюються власноручним підписом учасника справи (його представника). Якщо позов, апеляційна, касаційна скарга подані до суду в електронній формі, позивач, особа, яка подала скаргу мають подавати до суду заяви по суті справи, клопотання та письмові докази виключно в електронній формі, крім випадків, коли судом буде надано дозвіл на їх подання в паперовій формі.

Крім прав та обов`язків, визначених у статті 44 цього Кодексу, позивач має право на будь-якій стадії судового процесу відмовитися від позову. Позивач має право змінити предмет або підстави позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог шляхом подання письмової заяви до закінчення підготовчого засідання або не пізніше ніж за п`ять днів до першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження. У разі направлення справи на новий розгляд до суду першої інстанції зміна предмета, підстав позову не допускаються, крім випадків, визначених цією статтею. Зміна предмета або підстав позову при новому розгляді справи допускається в строки, встановлені частиною першою цієї статті, лише у випадку, якщо це необхідно для захисту прав позивача у зв`язку із зміною фактичних обставин справи, що сталася після закінчення підготовчого засідання, або, якщо справа розглядалася за правилами спрощеного позовного провадження - початку першого судового засідання при первісному розгляді справи. Крім прав та обов`язків, визначених у статті 44 цього Кодексу, відповідач має право визнати позов повністю або частково, подати відзив на позовну заяву. Сторони можуть досягнути примирення на будь-якій стадії судового процесу, що є підставою для закриття провадження в адміністративній справі. Суд не приймає відмови позивача від позову, визнання позову відповідачем і не визнає умов примирення сторін, якщо ці дії суперечать закону або порушують чиї-небудь права, свободи чи інтереси. У разі подання будь-якої заяви, визначеної частиною першою або третьою цієї статті, до суду подаються докази направлення копії такої заяви та доданих до неї документів іншим учасникам справи. У разі неподання таких доказів суд не приймає до розгляду та повертає заявнику відповідну заяву, про що зазначає у судовому рішенні. Відповідач, який не є суб`єктом владних повноважень, може пред`явити зустрічний позов відповідно до положень статті 177 цього Кодексу.

Часті запитання

Який тип судового документу № 82715671 ?

Документ № 82715671 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 82715671 ?

Дата ухвалення - 01.07.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 82715671 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 82715671 ?

В Окружний адміністративний суд міста Києва
Попередній документ : 82715670
Наступний документ : 82715673