Ухвала суду № 82670682, 27.06.2019, Господарський суд Дніпропетровської області

Дата ухвалення
27.06.2019
Номер справи
904/1517/18
Номер документу
82670682
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49600

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

про заміну сторони у зобов`язанні

27.06.2019м. Дніпро№ 904/1517/18

Суддя Красота О.І., розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Август-Україна" про заміну сторони у зобов`язанні

У справі

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "СПЕКТР-АГРО", м.Київ

до: Товариство з обмеженою відповідальністю "Комінтерн-Агро", м.Дніпро

про стягнення заборгованості в сумі 61 302,18 грн.

Суддя Красота О.І.

За участю секретаря судового засідання Сліпченко С.В.

Представники:

від Заявника: не з`явився

від Позивача: не з`явився

від Відповідача: не з`явився

від ВДВС: не з`явився

СУТЬ СПОРУ:

Рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 22.06.2018р. позов задоволено у повному обсязі Вирішено стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Комінтерн-Агро" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Спектр-Агро" заборгованість у розмірі 51 124,84 грн., пеню у розмірі 5 337,99 грн., 18% річних у розмірі 3 101,11 грн., інфляційні втрати у розмірі 1 738,24 грн., судовий збір у розмірі 1 762,00 грн.

16.07.2018р. на виконання рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 22.06.2018р. видано наказ.

Постановою Центрального апеляційного господарського суду від 03.12.2018р. апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Комінтерн-Агро" на рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 22.06.2018 у справі №904/1517/18 залишено без задоволення, а рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 22.06.2018 у справі №904/1517/18 залишено без змін.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Август-Україна" звернулося до Господарського суду Дніпропетровської області із заявою (вх.№ 26895/19 від 19.06.2019) про заміну кредитора у зобов`язанні та сторони у виконавчому документі, в якій просить суд замінити сторону - Товариство з обмеженою відповідальністю "Спектр-Агро" у справі №904/1517/18, в рішенні Господарського суду Дніпропетровської області від 22.06.2018р., постанові Центрального апеляційного господарського суду від 03.12.2018р. та в наказі Господарського суду Дніпропетровської області від 16.07.2018р. на примусове виконання рішення суду на правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Август-Україна", у зв`язку із зміною сторони у зобов`язанні.

В обґрунтування поданої заяви Товариство з обмеженою відповідальністю "Август-Україна" посилається на договір відступлення права вимоги № 07-03-2019/6 від 07.03.2019р., укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю "Спектр-Агро" (первісний кредитор) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Август-Україна" (новий кредитор), за яким первісний кредитор відступив (передав), а новий кредитор набув (прийняв) від належного первісному кредитору право грошової вимоги згідно із договором поставки № 22/03/2017-СА/КА від 22.03.2017 у наведених у пункті 1.1. договору сумах.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 19.06.2019 заяву про заміну сторони у виконавчому провадженні прийнято до розгляду та призначено її розгляд у судовому засіданні на 27.06.2019 р. на 17.00 год.

В судове засідання 27.06.2019 року представник Заявника не з`явився, 27.06.2019 року направив на адресу суду клопотання про розгляд заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Август-Україна" про заміну кредитора у зобов`язанні та сторони у виконавчому документі без участі його представника за наявними у справі документами.

В судове засідання 27.06.2019 року представники Позивача, Відповідача та державної виконавчої служби не з`явилися, про дату, час та місце судового засідання були повідомлені належним чином, що підтверджується направленням ухвали суду від 19.06.2019 на їх юридичні адреси.

Отже, судом здійснені всі можливі заходи щодо належного повідомлення всіх учасників судового процесу про час та місце розгляду заяви про заміну сторони у виконавчому провадженні, а саме: юридичні адреси, на які надсилалась кореспонденція суду, підтверджені витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; судом здійснювалося відстеження поштових відправлень суду на адресу Позивача, Відповідача та ДВС, шляхом формування витягів з офіційного сайту Українського державного підприємства поштового зв`язку "Укрпошта" щодо відстеження пересилання поштових відправлень суду, а також виготовлялися копії реєстрів на відправку рекомендованої пошти з повідомленням.

Згідно зі статтею 334 Господарського процесуального кодексу України, у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець. Суд розглядає заяву про заміну сторони її правонаступником у десятиденний строк з дня її надходження до суду у судовому засіданні з повідомленням учасників справи та заінтересованих осіб. Неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження.

Як вказувалось вище, представники Позивача, Відповідача та державної виконавчої служби у судове засідання 27.06.2019 не з`явилися, причин нез`явлення суду не повідомили, письмові пояснення по суті поданої заяви не надали, але в даному випадку, суд прийшов до висновку, що у відповідності до положень статті 334 Господарського процесуального кодексу України така неявка не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження.

Суд, розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується заява про заміну сторони у виконавчому провадженні, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення заяви по суті, -

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Август-Україна" звернулося із заявою про заміну кредитора у зобов`язанні та сторони у виконавчому документі в порядку статей 52 та 334 Господарського процесуального кодексу України.

Відповідно до статті 52 Господарського процесуального кодексу України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Згідно зі статтею 334 Господарського процесуального кодексу України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець. Положення цієї статті застосовуються також у випадку необхідності заміни боржника або стягувача у виконавчому листі до відкриття виконавчого провадження.

Відповідно до статті 18 Господарського процесуального кодексу України судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об`єднаннями на всій території України.

Оскільки виконання рішення суду є невід`ємною стадією судового процесу, то і заміна сторони на цій стадії може відбуватися не інакше, як на підставах та у порядку, визначеному Господарського процесуального кодексу України та Законом України "Про виконавче провадження", який регулює умови і порядок виконання рішень судів, що відповідно до закону підлягають примусовому виконанню у разі невиконання їх у добровільному порядку.

Законом України "Про виконавче провадження", зокрема пунктом 5 статті 15 визначено, що у разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обов`язковими тією мірою, якою вони були б обов`язковими для сторони, яку правонаступник замінив.

Так, Товариство з обмеженою відповідальністю "Август-Україна" у заяві зазначає, що 07.03.2019 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Спектр-Агро" (далі - первісний стягувач, первісний кредитор) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Август-Україна" (далі - новий стягувач, новий кредитор) укладено договір № 07-03-2019/6 про відступлення права вимоги (далі – договір, а.с. 7-11, том 2), на підставі якого Товариство з обмеженою відповідальністю "Август-Україна" прийняло на себе право вимоги та стало кредитором по договору поставки № 22/03/2017-СА/КА від 22.03.2017р.

Відповідно до пункту 1.1. договору у порядку та на умовах, визначених договором, первісний кредитор відступає (передає), а новий кредитор набуває (приймає) від належного первісному кредитору право грошової вимоги згідно договору поставки № 22/03/2017-СА/КА від 22.03.2017 боржником, а саме: під відступленими правами розуміється право грошової вимоги на отримання всіх грошових коштів, які належать до сплати боржником первісному кредитору, в тому числі, заборгованість у розмірі 51 124,84 грн., пеню у розмірі 5 337,99 грн., 18% річних у розмірі 3 101,11 грн., інфляційні втрати у розмірі 1 738,24 грн., судовий збір у розмірі 1 762,00 грн., та інші можливі нарахування відповідно до вимог, норм та положень чинного законодавства України.

Розмір невиконаних грошових зобов`язань боржника первісному кредитору на момент укладення договору про відступлення права вимоги визначений та підтверджений рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 22.06.2018 у справі № 904/1517/18, яке набрало законної сили.

Відповідно до пункту 1.2. договору відступлені права відступаються в повному обсязі та на умовах, що визначені договором, та які існують на момент їх відступлення щодо повернення боржником основної суми заборгованості та інших сум, що належать до сплати (виконання) боржником, можливі до їх нарахування та визначення на майбутнє у зв`язку із існуванням в подальшому факту невиконання грошового зобов`язання – погашення боргу.

Згідно з пунктом 2.1 договору, в момент передачі прав вимоги між первісним кредитором та новим кредитором укладається відповідний акт приймання передачі.

У відповідності до вказаних умов договору, між сторонами було підписано акт приймання-передачі документів від 07.03.2019 (а.с. 12, том 2).

Відповідно до умов пункту 4.4. договору з урахуванням положень пунктів цього договору (щодо можливого розірвання договору та інших пов`язаних із цим наслідків), з моменту відступлення (передачі) первісним кредитором новому кредитору відступлених прав, новий кредитор змінює первісного кредитора у правовідносинах, що існують на дату відступлення вимоги, та не пізніше 15 (п`ятнадцяти) робочих днів з дати відступлення вимоги первісний кредитор зобов`язаний направити боржнику листи з повідомленням про заміну кредитора (з оголошеною цінністю з описом вкладення та повідомленням про вручення), в якому зазначити – назву нового кредитора, інформацію про його місцезнаходження та про його банківські реквізити.

Первісний кредитор на виконання умов пункту 4.4 договору повідомив боржника про відступлення прав вимоги за договором поставки № 22/03/2017-СА/КА від 22.03.2017, що підтверджується наявним в матеріалах справи листом від 11.03.2019 (а.с. 13, том 2); також в матеріалах справи наявні докази направлення вказаного листа боржнику (відповідачу) (а.с. 14, том 2).

Надаючи правову оцінку спірним відносинам, що виникли між учасниками справи, суд виходить також із наступного.

Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 512 Цивільного кодексу України кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

У відповідності до норм статті 514 Цивільного кодексу України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Отже, з вищевикладеного вбачається, що заміну осіб в окремих зобов`язаннях через волевиявлення сторін (відступлення права вимоги) є різновидом процесуального правонаступництва та можливе на будь-якій стадії судового процесу, зокрема, зумовлене заміною кредитора у зобов`язанні. У разі передання кредитором своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги) на стадії виконання судового рішення відбувається вибуття кредитора.

Згідно зі статтею 516 Цивільного кодексу України заміна кредитора у зобов`язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом. Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов`язанні, новий кредитор несе ризик настання несприятливих для нього наслідків. У цьому разі виконання боржником свого обов`язку первісному кредиторові є належним виконанням.

Статтею 517 Цивільного кодексу України передбачено, що первісний кредитор у зобов`язанні повинен передати новому кредиторові документи, які засвідчують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення. Боржник має право не виконувати свого обов`язку новому кредиторові до надання боржникові доказів переходу до нового кредитора прав у зобов`язанні.

Враховуючи вищевикладене, господарський суд вважає за необхідне задовольнити заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Август-Україна" та здійснити заміну сторони у виконавчому провадженні з примусового виконання судового рішення по справі № 904/1517/18 - Товариства з обмеженою відповідальністю "Спектр-Агро" на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Август-Україна".

Керуючись статтями 52, 233, 234, 235, 256, 257, 334 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Август-Україна" (04116, м. Київ, вул. Довнар-Запольського, будинок 7-А) про заміну кредитора у зобов`язанні та сторони у виконавчому документі його правонаступником по справі № 904/1517/18 - задовольнити.

Замінити сторону - Товариство з обмеженою відповідальністю "Спектр-Агро" (08702, Київська область, м. Обухів, вулиця Промислова, будинок 20; ідентифікаційний код 36348550) в рішенні Господарського суду Дніпропетровської області від 22.06.2018р. по справі №904/1517/18, постанові Центрального апеляційного господарського суду від 03.12.2018р. та в наказі Господарського суду Дніпропетровської області від 16.07.2018р. про примусове виконання рішення суду, на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Август-Україна" (04116, м. Київ, вулиця Довнар-Запольського, будинок 7-А, ідентифікаційний код 32304169).

Ухвала набирає законної сили – 27.06.2019.

Ухвала може бути оскаржена в порядку та строки, передбачені статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Дата складання повного тексту ухвали – 27.06.2019.

Суддя О.І. Красота

Попередній документ : 82670677
Наступний документ : 82670687